Zborové oznamy

Vložte príspevok:

Antispamová kontrola.:   4  +   2   =  

1234567891011121314Ďalší

fara 13. 10. 2020, 17:56

***Služby Božie sa až do odvolania nekonajú.
Oznamujeme, že všetky služby Božie, zborové aktivity a stretnutia, sa až do odvolania rušia! O prípadnom ich obnovení, resp. iných zmenách, vás budeme včas informovať.
Naďalej však môžete sledovať online prenosy z nedeľných a sviatočných služieb Božích o 9.30 hod.
Zotrvávajme v modlitbách - KRISTUS je naša NÁDEJ!

fara 05. 10. 2020, 10:25

AKTUALIZOVANÉ OZNAMY na 40.týždeň:
VERŠ:"Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku." Lk 12,15
PROGRAM TÝŽDŇA:
*ŠTVRTOK 8.10.2020
18.00 Večerné služby Božie
*PIATOK 9.10.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny na FÚ
15.00 Konfirmandi 1.ročník, fara
16.00 Konfirmandi 2.ročník, fara
18.00 Detský spevokol, fara
*SOBOTA 10.10.2020
10.00 Prisluhovanie sv. krstu
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Zubko Vladimír, Žipaj Dušan, Žipaj Jozef, Žipaj Pavol, Žipaj Roman
17.00 Stretnutie mládeže, fara
*NEDEĽA 11.10.2020 - 18.nedeľa po Sv.Trojici
9.30 Služby Božie - online prenos
18.00 Služby Božie
Služba presbyterov:A.Hanková,D.Rožeková
UPOZORNENIE: Prosíme Vás, aby ste sa služieb Božích zúčastnili v počte max.50 ľudí doobedu aj večer pri zachovaní všetkých hygienických opatrení. Zároveň láskavo žiadame, aby na bohoslužby prichádzali zdraví ľudia, vekovo starším a chorľavým neodporúčame sa zúčastniť. Každé dopoludňajšie služby božie sú vysielané online prenosom na youtube kanáli a facebooku.
*Súkromná spoveď a VP v domácnosti:záujemcovia nech sa nahlasujú na FÚ.

fara 03. 10. 2020, 12:28

UPOZORNENIE:
Bratia a sestry, keďže zajtra pri slávnosti Poďakovania za úrody zeme budú v chráme Božom prítomné rodiny konfirmandov po konfirmácii, rodičia detí, ktoré pripravili program, a vzhľadom na nové bezpečnostné opatrenia (50 ľudí v chráme), láskavo vás žiadame, aby ste sledovali online prenos zo služieb Božích vo vašich domácnostiach. Večer o 18.00 hod. je ponúknutá sv. spoveď so sv. Večerou Pánovou. Ďakujeme za pochopenie. Požehnaný víkend a spoločenstvo s Pánom a Jeho cirkvou v nedeľu.

fara 28. 09. 2020, 10:39

Verš na týždeň:"Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod." Ž 33,11
PROGRAM TÝŽDŇA:
*ŠTVRTOK 1.10.2020
18.00 Večerné SB
*PIATOK 2.10.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny na FÚ
16.00 Konfirmandi 2.ročník, fara
17.00 Zápis do 1.ročníka konfirmačného vzdelávania, fara
18.00 Mládež a detský spevokol,nácvik programu na nedeľu v kostole
*SOBOTA 3.10.2020
13.00 Upratovanie chrámu:Veliká Martina, Zastková Darina,Zaťková Mária,Zavadská Lýdia,Zniszczol Václav
17.00 Mládež, fara
*NEDEĽA 4.10.2020-17.nedeľa po Sv.Trojici-Slávnosť Poďakovanie za úrody zeme
9.30 Hlavné služby Božie
18.00 Spoveď a Večera Pánova
*Služba presbyterov:Š.Lacko,J.Višňovský
17.00 Mládež, fara
1

fara 22. 09. 2020, 08:51

Verš na týždeň: "Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne z celého svojho srdca." 1S 12,24
PROGRAM TÝŽDŇA:
*ŠTVRTOK 24.9.2020
18.00 Večerné služby Božie
*PIATOK 25.9.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny na FÚ
17.00 Skúška programu konfirmácie
18.00 Detský spevokol
*SOBOTA 26.9.2020
9.00 Upratovanie a príprava kostola ku konfirmácii
*NEDEĽA 27.9.2020 - 16.nedeľa po Sv.Trojici
9.30 Konfirmačná slávnosť
Pozn. Dovoľujeme si vás veľmi pekne poprosiť, ak nie ste členom rodiny konfirmandov, resp. nie ste s nimi v inom, bližšom vzťahu, aby ste, vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu, sledovali služby Božie v online prenose, ktorý sa bude naživo vysielať. Ďakujeme za pochopenie!
Služba presbyterov:R.Berta, M.Smolko

fara 16. 09. 2020, 17:58

Verš na týždeň: "Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, nevidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom." J 3,36
PROGRAM TÝŽDŇA:
*PONDELOK a UTOROK 14.-15.9.2020
Konfirmačné sústredenie
*ŠTVRTOK 17.9.2020
18.00 Večerné služby Božie
(Katechézy Skutky apoštolov)
*PIATOK 18.9.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny na FÚ
15.30 Sobáš: Ing.Ondrej Kozák a Ing.Ivana Hricová
16.00 Konfirmandi 1.ročník (fara)
17.00 Konfirmandi 2.ročník, nácvik programu v kostole
18.00 Detský spevokol, fara
*SOBOTA 19.9.2020
10.00 Vysluhovanie sviatostí sv.krstu
13.00 UPRATOVANIE:Vravec Mikuláš,Višňovský Jozef, Vojtková Iveta, Vysoký Pavol ml.
17.00 Mládež, fara
*NEDEĽA 20.9.2020 - 15.nedeľa po Sv.Trojici
9.30 Hlavné SB, online prenos
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov:J.Beňo, D.Stredný

fara 09. 09. 2020, 20:38

VERŠ na týždeň:"Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery." Prísl 4,24
PROGRAM TÝŽDŇA:
*ŠTVRTOK 10.9.2020
18.00 Večerné SB
*PIATOK 11.9.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny
15.00 Záverečný test konfirmandi 2.ročník
16.00 Konfirmandi 1.ročník (fara)
18.00 Detský spevokol (fara)
*SOBOTA 12.9.2020
11.00 Vysluhovanie sviatostí sv. krstu
13.00 Upratovanie kostola:Juraj Vysoký, Čaklov, Juraj Vysoký,Okulka, Miroslav Vagner, Marta Vargová, Ján Verčimák
*NEDEĽA 13.9.2020 - 14.po Sv.Trojici
8.30 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov:M.Straková,D.Bodnárová
*PONDELOK a UTOROK 14.-15.9.2020
Sústredenie konfirmandov 2.ročník,Zámutov.

fara 02. 09. 2020, 16:31

VERŠ NA TÝŽDEŇ: Žalm 111, 10: „Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak. Naveky trvá Jeho chvála.“
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Piatok 4.9.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny na FÚ
17.00 Konfirmandi 2.ročníka (fara)
*Sobota 5.9.2020
11.00 Vysluhovanie sviatosti sv. Krstu
13.00 Upratovanie chrámu:Božena Vodárová, Radovan Vysoký,Vladimír Vysoký,Milan Vysoký, Juraj Vysoký, Mierová ul.
18.00 Mládež (fara)
*NEDEĽA 6.9.2020-13.nedeľa po Sv.Trojici - Veni Sancte
9.30 SB pri začiatku školského roku s požehnávaním žiakov, študentov a pedagógov
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov:M.Maťaš,J.Vysoký

fara 24. 08. 2020, 19:38

AKTUALIZOVANÉ OZNAMY:
*SLUŽBY BOŽIE 30.8.2020 - 12.nedeľa po Sv. Trojici - ZMENA TERMÍNU:
!!! 8.00 Ranné
!!! 18.00 Večerné
O 9.30 sa v CZ Soľ konajú slávnostné SB pri 400.výročí vzniku CZ.
Služba presbyterov: V.Serafínová, H.Hladová
*UPRATOVANIE KOSTOLA: v sobotu 29.8. o 13.00: Juraj Višňovský, Ľubomír Višňovský, Mária Višňovská, Vladimír Višňovský.

fara 20. 08. 2020, 18:28

AKTUALIZOVANÉ OZNAMY:
*SLUŽBY BOŽIE 23.8.2020 - 11.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné
18.00 Večerné
Služba presbyterov: P.Kopko, J.Krištan
*Upratovanie kostola - sobota 22.8.2020 o 13.00 hod: Jozef Vysoký, Anna Višňovská, Magdaléna Višňovská, Zdenko Višňovský, Dušan Višňovský
*Pokladničné/úradné hodiny na FÚ: piatok 9.00-12.00

fara 14. 08. 2020, 20:22

AKTUALIZOVANÝ OZNAM
*SLUŽBY BOŽIE na 10.nedeľu po Sv. Trojici - Nedeľa pokánia, 16.8.2020 budú o 9.30 hod.
Spoveď a VP sa bude prisluhovať po skončení služieb Božích.
Sv. spoveď so sv. VP sa bude prisluhovať aj večer o 18.00 hod.
Poznámka: Sviatosť VP budete prijímať tzv. intinkciou - posv. oblátku (telo Kristovo) si vezmete do ruky a posv. víno (krv Kristova) si každý sám zoberie z tácky kalíštek.
Každý účastník musí mať ochranné rúško a použiť dezinfekciu pri vstupe do chrámu.
Dodržujte aj priestranné sedenie - v každej druhej lavici najviac 6.
Ďakujeme za porozumenie.
"Srdce čisté stvor mi, ó Bože a obnov vo mne ducha pevného!" Ž 51,12

fara 01. 08. 2020, 14:16

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
*SLUŽBY BOŽIE počas letných prázdnin (júl-august)budú iba raz do týždňa - v nedele o 9.30 hod.v Chráme Ducha Svätého.
*SPOVEĎ a VEČERA PÁNOVA je 1x po karanténe naplánovaná na Kajúcu nedeľu, 16.8.2020 po skončení hlavných služieb Božích a tiež večer o 18.00 hod. V prípade znovuzavedenia karantény sa ruší.
*STRÁNKOVÉ/POKLADNIČNÉ hodiny na FÚ: v piatok 9.00-12.00 hod.
*ROZPIS RODÍN na upratovanie kostola je na webe aj v chráme Božom.
VERŠ na leto: "Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého
človeka." Kaz 12,13

fara 23. 07. 2020, 20:45

SMÚTOČNÝ OZNAM: Pán života a smrti povolal ku sebe svojho služobníka, br. farára Jána Bakalára. Pohreb sa uskutoční v sobotu 25.7.2020 o 12.00 hod. v ev. kostole Sv. Trojice v Prešove.
"Mne žiť je Kristus a umrieť zisk."

fara 10. 07. 2020, 11:22

AKTUALIZOVANÉ OZNAMY:
*SLUŽBY BOŽIE počas letných prázdnin (júl-august)budú iba raz do týždňa - v nedele o 9.30 hod.v Chráme Ducha Svätého.
*SPOVEĎ a VEČERA PÁNOVA je naplánovaná na Kajúcu nedeľu, 16.8.2020 doobedu o 9.30 aj večer o 18.00 hod. V prípade znovuzavedenia karantény sa ruší.
*STRÁNKOVÉ/POKLADNIČNÉ hodiny na FÚ: v piatok 9.00-12.00 hod.
*ROZPIS RODÍN na upratovanie kostola je na webe aj v chráme Božom.
VERŠ na leto: "Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého
človeka." Kaz 12,13

fara 01. 07. 2020, 11:31

VERŠ na 27.týždeň:"Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo." J 7,24
PROGRAM TÝŽDŇA:
*PONDELOK 29.6.2020-Sviatok apoštolov Petra a Pavla
18.00 Služby Božie
*STREDA 1. 7. 2020
9.00-12.00 Stránkové/pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 2.7.2020
18.00 Večerné služby Božie
*PIATOK 3.7.2020
9.00-12.00 Stránkové/pokladničné hodiny na FÚ
*SOBOTA 4.7.2020
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Milan Šalantaj, Viera Tarabčáková,Jana Tarčinská,Milan Tarkanič,Marta Tatarková
*NEDEĽA 5.7.2020 - 4.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné služby Božie (venované 490. výročiu Augsburského vyznania)
18.00 Večerné služby Božie
Služba presbyterov: M.Smolko, R.Berta

fara 24. 06. 2020, 09:26

VERŠ na 26.týždeň: "Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr ako Ho prosíte." Mt 6,8
PROGRAM TÝŽĎŇA:
*STREDA 24.6.2020
9.00-12.00 Stránkové/poladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 25.6.2020
18.00 Večerné služby Božie - katechéza Skutky apoštolov
*PIATOK 26.6.2020
9.00-12.00 Pokladničné/stránkové hodiny na FÚ
17.00 Spoločný dorast - kostol
18.00 Detský spevokol - fara
*SOBOTA 27.6.2020
9.30 Cyklovýlet pre rodiny - viď. plagát
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.
13.00 UPRATOVANIE chrámu:Sabovík Miloslav,Šmatková Lucia, Šmajdová Gabriela, Slivková Jana, Spustova Tatiana
*NEDEĽA 28.6.2020 - 3.nedeľa po Svätej Trojici
9.30 Hlavné SB - na záver školského roku, s požehnávaním žiakov, študentov na letné prázdniny
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: M.Straková, D.Bodnárová
*PONDELOK 29.6.2020 - Sviatok apoštolov Petra a Pavla
18.00 Služby Božie

fara 16. 06. 2020, 14:58

VERŠ na 25.týždeň: Ježiš hovorí:"Kto vás počúva, mňa počúva, kto vami pohŕda, mnou pohŕda." L 10,16
PROGRAM TÝŽDŇA:
*STREDA 17.6.2020
9.00-12.00 pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 18.6.2020
18.00 Večerné SB
*PIATOK 19.6.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny
16.00 Sobáš: Patrik Eliaš, Alexandra Malá
17.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Detský spevokol
*SOBOTA 20.6.2020
10.00 Konferencia a evanjelizácia Aglow, téma: Recept na spokojný život
18.00 Evanjelizačný program pred DK.
*NEDEĽA 21.6.2020 - 2.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné služby Božie
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: M.Maťaš, J.Vysoký

fara 09. 06. 2020, 09:29

VERŠ na 24.týždeň:"Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými." 2K 13,13
***OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH***
*ŠTVRTOK 11.6.2020
18.00 Večerné SB - katechéza Skutky apoštolov
*NEDEĽA 14.6.2020 - 1.nedeľa po Svätej Trojici
9.30 Hlavné SB
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov:V.Serafínová, H.Hladová
*Cirkevný príspevok/Cirkevnú daň môžete zaplatiť prevodom na účet alebo počas stránkových hodín na FÚ: streda a piatok 9.00-12.00 hod.

fara 08. 06. 2020, 10:03

OZNAM O POHREBE:
Dnes, v pondelok 8.6.2020 sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčime so zosnulým mladým spolubratom Erikom TERRAYOM, vo veku 23 rokov, v Dome smútku v Zámutove o 14.00 hod.
Pán nech sprevádza zarmútenú rodinu!

fara 03. 06. 2020, 09:45

VERŠ na 23.týždeň:"Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom!" - znie výrok Hospodina zástupov." Zach 4,6
*** OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH:
*ŠTVRTOK 4.6.2020
18.00 Večerné SB
*NEDEĽA 7.6.2020 - Sviatok Svätej Trojice
9.30 Hlavné SB
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: P.Kopko, J.Krištan

fara 28. 05. 2020, 16:10

OZNAM O POHREBE: Zajtra, v piatok 29.5.2020 o 14.00 hod. sa v na cintoríne Mlynská ul. rozlúčime so zosnulým bratom Štefanom Hájnikom (70r.)

fara 26. 05. 2020, 10:36

VERŠ na 22.týždeň:Ježiš hovorí: "Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe." J 12,32
***SLUŽBY BOŽIE***
*ŠTVRTOK 28.5.2020
18.00 Večerné SB
(Katechéza Skutky apoštolov)
*1.SLÁVNOSŤ SVäTODUŠNÁ, Pentecoste - Nedeľa 31.5.2020
9.30 Slávnostné služby Božie na sviatok Zoslania Ducha Svätého
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: O.Borošová, I.Krištová
*2.slávnosť svätodušná - Svätodušný pondelok, 1.6.2020
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: M.Hudacký, J.Švarbalík

fara 19. 05. 2020, 08:42

VERŠ na 21.týždeň: Ježiš hovorí:"Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe." J 12,32
***SLUŽBY BOŽIE***
*Štvrtok 21.5.2020-Vstúpenie Krista Pána na nebo
18.00 Hlavné SB
Služba presbyterov: A.Hanková, D.Rožeková
*Nedeľa po Vstúpení, Exaudi - 24.5.2020
9.30 Hlavné SB
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: 9.30 M.Sabovíková, B.Marenčinová
18.00 A.Liberková, I.Vojtková
***Na SB už nemusíme zohľadňovať vekovú štruktúru, dodržiavanie hygienických pravidiel ostáva v platnosti.

fara 12. 05. 2020, 09:17

Verš na týždeň: "Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal divné veci." Žalm 98,1
*** SLUŽBY BOŽIE PRE VEREJNOSŤ:
17.5.2020 - 5.nedeľa po Veľkej noci, Rogate
9.30 hod.(zároveň online vysielanie)
18.00 hod.
Prosíme Vás, aby ste si účasť podelili do týchto dvoch termínov.
Opatrenia viď. na titulke stránky.
Tešíme sa na spoločné stretnutia.
"Pokoj Vám!"

fara 07. 05. 2020, 09:28

STANOVISKO
CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV NA SLOVENSKU
VRANOV NAD TOPĽOU

6. mája 2020 hlavný hygienik SR povolil konanie bohoslužieb pri dodržaní konkrétnych hygienických pravidiel.
Pri dodržaní 2 metrového odstupu, by sa do nášho chrámu v rámci počtu zboru zmestila ani nie 1/3 bežného počtu účastníkov služieb Božích.

Z tohto dôvodu predsedníctvo CZ Vranov nad Topľou rozhodlo za týchto podmienok ešte najbližšiu nedeľu – 10. mája 2020 nevykonávať verejné služby Božie až do vyriešenia technickej stránky prípadného delenia počtu návštevníkov.

Aj naďalej Vám preto odporúčame pozerať služby Božie na youtube kanáli cirkevného zboru, ako aj služby Božie vysielané v médiách.

O ďalšom postupe Vás budeme včas, v najbližšiu nedeľu, informovať.
Za pochopenie vám ďakujeme!

fara 01. 05. 2020, 09:35

VERŠ na týždeň: "Zvučne plesaj Bohu, celá zem" Ž 66,1
*3.nedeľa po Veľkej noci-Jubilate, 3.5.2020
9.30 Online služby Božie
* Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli na potreby cirkevného zboru milodarom, aj za uhradenie cirkevného príspevku.
*Číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 VS:222
*Ak máte v rodine jubileá, resp. spomienky či iné potreby, môžete nás informovať a my vás zaradíme do príhovorných modlitieb počas vysielania služieb Božích. Oznámte to v týždni pred službami Božími.
*Pri akýchkoľvek otázkach, potrebách nás neváhajte kontaktovať.
"Pokoj Vám!"

fara 22. 04. 2020, 11:19

VERŠ na týždeň: Ježiš hovorí: Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život." J 10, 11.27.28
* 2.nedeľa po Veľkej noci - Misericordias Domini (O dobrom pastierovi), 26.4.2020
9.30 Online služby Božie
*Ďakujeme za milodary, cirkevný príspevok, ktorý môžete uhrádzať na uvedené číslo účtu CZ.
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 VS:222
Pri akýchkoľvek otázkach informujte brata zborového farára.
"Pokoj Vám!"

fara 18. 04. 2020, 09:40

VERŠ na týždeň: "Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej." 1Pt 1,3
*1.nedeľa po Veľkej noci - Quasimodogeniti, 19.4.2020
Online prenos SB o 9.30 hod.
*Ďakujeme za milodary, cirkevný príspevok, ktorý môžete uhrádzať na uvedené číslo účtu CZ. Ďakujeme!

fara 08. 04. 2020, 09:12

AKTUALIZÁCIA PRENOSOV Z NÁŠHO CIRKEVNÉHO ZBORU:
* Zelený štvrtok - SB o 18.00 hod.
* Veľký piatok - SB o 15.00 hod.
* 1.slávnosť veľkonočná - SB o 9.30 hod.
* 2.slávnosť veľkonočná - SB o 9.30 hod.
S láskou Vás pozývame sledovať prenosy a tak spolu posilňovať svoju vieru v umučeného a vzkrieseného Pána Ježiša Krista.

fara 06. 04. 2020, 16:42

Bratia a sestry,
už štyri týždne sme neboli spolu na službách Božích a mnohí ste si už uvedomili, že cirkevný zbor nemá finančný príjem z bežných ofier, ktoré mávame počas služieb Božích.

Cirkev žije vo svete a má svoje materiálne potreby. Preto Vás s láskou prosíme - urobme gesto a venujme aspoň raz do týždňa "svoju oferu" či milodar pre náš cirkevný zbor. Povzbudzujeme zvlášť mladé rodiny, aby boli v tom príkladom.
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 VS:222
Ďakujeme!