Zborové oznamy

Vložte príspevok:

Antispamová kontrola.:   1  +   6   =  

123456789Ďalší

f.úrad 04. 12. 2017, 21:14

Verš na týždeň: "Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. " R 13,12
OZNAMY:
*Utorok 5.12.2017
17.00 Adventná večiereň
(po nej skúška spevokolu)
*Štvrtok 7.12.2017
16.00 Konfirmandi 2.ročník
17.00 Adventná večiereň
(po nej skúška spevokolu)
*Piatok 8.12.2017
9.00 Pobožnosť v SED
10.00 Mami-klub
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast - adventný večierok
*Sobota 9.12.2017
16.00 "Mikuláš" na fare pre deti
*2.nedeľa adventná, 10.12.2017
8.30 SB s VP v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Spoveď a VP po SB
17.00 Večiereň
*UPRATOVANIE KOSTOLA: V sobotu o 13.00 pozývame rodiny:Peter Kožej, Juraj Kožej, Helena Kožejová, Anna Kovková, Martin Krišta

f.úrad 27. 11. 2017, 09:19

Verš na týždeň: "Majte bedrá opásané a sviece horiace."Lk 12,35
OZNAMY:
*V stredu 29.11. o 16.30 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove sa uskutoční prezentácia knihy apoštoli národného ducha od nášho spolubrata, nového predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera
*Štvrtok 30.11
16.00 Vyučovanie konfirmandov
17.00 Tvorivé dielne pre ženy k príprave adventných a vianočných ozdôb (fara)
18.00 Skúška spevokolu
*Piatok 1.12.
9.00 Pobožnosť v SED
10.00 Mami klub
15.45 Vyučovanie konfirmandov
16.30 Dorast/Mládež
*Nedeľa 3.12. - 1.adventná nedeľa
9.30 Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
16.00 Adventný benefičný koncert - viď plagát
*UPRATOVANIE KOSTOLA: V sobotu 2.12.o 13.00 pozývame rodiny: Marta Kormaníková, Jaroslava Kotuľáková, Viera Kovaliková, Jozef Kovaľ, Henrieta Kovaľová

f. úrad 21. 11. 2017, 16:20

Verš na týždeň: "Neopúšťajme svoje zhromaždenia..., ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." Žid 10,25
PREHĽAD AKTIVÍT CEZ TÝŽDEŇ 20.11.-26.11.2017
*V stredu Biblická hodina už nebude (najbližšie po novom roku)
*Štvrtok 23.11.2017
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol (v kostole)
*Piatok 24.11.2017
9.00 Pobožnosť v SED
10.00 MaMi-klub
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast
*Sobota 25.11.2017
18.00 Mládež
*Nedeľa 26.11.2017 - Posledná nedeľa v cirk. roku (Nedeľa večnosti)
8.30 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Večiereň nebude.
15.00 Prehliadka spevokolov v ev. kostole v Soli.
UPRATOVANIE KOSTOLA: V sobotu 25.11. pozývame rodiny: Ján Kopko,Tibor Kolesár, Dušan Kotuľák, Jozef Kotuľák

f. úrad 13. 11. 2017, 20:50

Verš na týždeň: "Ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!" L 17,21
POZVANIE NA SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE - nedeľa 19.11.2017:
Vďační Pánu Bohu za Jeho veľkú dobrotu a požehnanie, Vás srdečne pozývame na slávnostné služby Božie pri príležitosti 20.výročia posvätenia nášho chrámu - Chrámu Ducha Svätého vo Vranove nad Topľou.
Uskutočnia sa v nedeľu 19.11.2017 so začiatkom o 9.30 hod. Kazateľom slova Božieho bude d.p. emeritný generálny biskup Július Filo.
Ochotné sestry prosíme o upečenie koláčov, ktoré môžu prinášať v sobotu v čase od 16.00 do 17.00 hod. do zborovej siene v kostole. Ďakujeme!
* Biblická hodina bude v stredu o 17.30hod.
* Skúška spevokolu vo štvrtok o 18.00 hod. v kostole.
* Vyučovanie konfirmandov tento týždeň nebude.

f. úrad 10. 11. 2017, 15:34

Oznam:
SB v Kvakovciach túto nedeľu nebudú.

f. úrad 07. 11. 2017, 16:25

Verš na týždeň: "Prichádza hodina, (už) je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, čo ho počujú, budú žiť." J 5,25
*Streda 8.11.2017
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 9.11.2017
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol
*Piatok 10.11.2017
9.00 Pobožnosť v SED
10.00 MaMi-klub
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast
*Nedeľa 12.11.2017 - 22. nedeľa po Sv. Trojici
8.30 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.00 Večiereň
*Potravinová zbierka "Darované potraviny" prebieha v piatok 10.11. a v sobotu 11.11. v čase od 10.00hod do 18.00hod. v obchodnom dome Tesco.

f. úrad 02. 11. 2017, 21:11

Biblický verš: "Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus." 1K 3,11

*Štvrtok 2.11.2017
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol
*Piatok 3.11.2017
9.00 Pobožnosť v SED
10.00 MaMi-klub
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/Mládež
*Nedeľa 5.11.2017 - 21. po Sv. Trojici - Pamiatka zosnulých
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.00 Večiereň
18.00 Spevokol

f. úrad 28. 10. 2017, 21:16

Oznam o službách Božích:
*Nedeľa 29.10.2017 - 20. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Večiereň nebude!
*Utorok 31.10.2017 - Pamiatka reformácie (500. výročie)
9.30 Slávnostné služby Božie
*Streda 1.11.2017 - Sviatok všetkých svätých
12.00 Pobožnosť v Dome smútku na Mlynskej ul.
14.00 Pobožnosť v Dome smútku na Dlhej ul.
Srdečne pozývame!

f. úrad 24. 10. 2017, 14:17

Verš na týždeň: "Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov." Ž 46,12
Program týždňa:
*Streda 25.10.2017
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 26.10.2017
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol
*Piatok 27.10.2017
9.00 Pobožnosť v SED
10.00 Mami-klub
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/Mládež
*Nedeľa 29.10.2017 - 20.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.00 Večerné SB (Zmena času!)
*Utorok 31.10.2017 - Pamiatka reformácie
9.30 Slávnostné služby Božie (500.výročie začiatku Lutherovej reformácie)

f. úrad 17. 10. 2017, 15:22

Verš na týždeň: "Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo." L 19,10
Program týždňa:
*Streda 18.10.2017
Biblická hodina NEBUDE!
*Štvrtok 19.10.2017
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol
**REFORMAĆNÉ ZBOROVÉ DNI**(viď plagát)
Piatok 20.10.2017
18.00 Film LUTHER (premietanie v kostole)
Sobota 21.10.2017
9.00 MOS (zborovka, kostol)
17.00 Reformačný večer pre zbor (kostol)
Nedeľa 22.10.2017-19.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Slávnostné reformačné služby Božie
(Večiereň nebude!)
Srdečne pozývame!

f. úrad 12. 10. 2017, 21:55

Najbližšie služby Božie:
18.nedeľa po Sv. Trojici - 15.10.2017
8.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večerné SB

Zvlášť pozývame na Reformačné zborové dni v dňoch 20.-22.10.2017 (500.výročie reformácie)
Viď plagát na titulnej stránke.

f. úrad 10. 10. 2017, 10:32

Oznam o úmrtí:
Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti našu spolusestru p. Evu Hrunovú, rod. Hudákovú, vo veku nedožitých 77 rokov života.
Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 12.10.2017 o 14.00 hod. v Dome smútku na Mlynskej ul.
Modlitebná pobožnosť bude v stredu o 17.00 hod.
"Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú..."

f. úrad 04. 10. 2017, 08:50

Verš na týždeň: "A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista." R 5,1
Program týždňa:
*Streda 4.10.2017
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 5.10.2017
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol
*Piatok 6.10.2017
9.00 Pobožnosť v SED
10.00 MaMi-klub
15.45 Konfirmandi 1.ročník
*Sobota 7.10.2017
18.00 Mládež
*Nedeľa 8.10.2017-Poďakovanie za úrody zeme
9.30 SB s Večerou Pánovou (Slávnosť
vďakyvzdania)
18.00 Večerné SB
*Pondelok 9.10.2017
18.00 Zasadnutie presbyterstva

f. úrad 27. 09. 2017, 08:42

Verš na týždeň: "Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi." R 3, 23.24
Program týždňa:
* Streda 27.9.2017
17.30 Biblická hodina (fara)
* Štvrtok 28.9.2017
18.00 Spevokol (kostol)
* Piatok 29.9.2017
9.00 Pobožnosť v SED
10.00 MaMI-klub
15.30 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Konfirmandi 2.ročník
* Sobota 30.9.2017
18.00 Mládež
* Nedeľa 1.10.2017 - 16.nedeľa po Sv.Trojici
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Večerné SB nebudú!

f. úrad 19. 09. 2017, 19:51

Verš na týždeň: "V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach." 1J 4,18

Program týždňa:
Streda 20.9.2017
17.30 Biblická hodina (fara)
Štvrtok 21.9.2017
18.00 Spevokol (kostol)
Piatok 22.9.2017
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Konfirmandi 2.ročník
Sobota 23.9.2017
18.00 Mládež
Nedeľa 24.9.2017 - 15.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večerné SB

f. úrad 14. 09. 2017, 13:20

Najbližšie služby Božie:
14.nedeľa po Sv. Trojici, 17.9.2017
8.30 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večerné SB

V ev. a. v. chráme Božom v Marhani sa v nedeľu 17.9.2017 o 15.00 hod. uskutoční slávnosť inštalácie novozvoleného seniora Mgr. Martina Chalupku.

f. úrad 09. 09. 2017, 16:11

Oznam o službách Božích:
13. nedeľa po Svätej Trojici, 10.9.2017
9.30 Hlavné SB; Detská besiedka
18.00 Večerné SB
Srdečne pozývame!

Zápis a stretnutie rodičov konfirmandov 1. a 2. ročníka: pondelok 11.9.2017 o 17.00 na fare
(prihlášky sú k dispozícii v kostole alebo na FÚ)

f. úrad 30. 08. 2017, 15:59

"Viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji!" L 7,50
* Najbližšie služby Božie:
12.nedeľa po Sv. Trojici - Začiatok školského roku
9.30 SB "Veni Sancte" s požehnávaním žiakov, študentov a pedagógov
18.00 Večerné SB
Srdečne pozývame!

f. úrad 25. 08. 2017, 09:29

"Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť." 1Pt 5,5
* Najbližšie služby Božie:
11.nedeľa po Sv. Trojici - 27.8.2017
9.30 Hlavné SB
* Služby Božie "Veni Sancte" na začiatku školského roku s požehnávaním žiakov a študentov sa uskutočnia v 12.nedeľu po Sv. Trojici,3.9.2017 o 9.30h.
* Upratovanie kostola: sobota 26.8.2017 o 13.00h.Pozývame rodiny:Marta Chalaničová, Vladimír Illéš, Renáta Ihnátová, Jozef Ivančák, Jana Ivaničová
* Úradné hodiny na FÚ: po-pi 8.30-12.30 (streda a piatok do 16.00)

f. úrad 17. 08. 2017, 14:09

"Ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!" L 17,21
* Boli pridané nové kázne.
* Najbližšie služby Božie:
Nedeľa 20.8.2017 - Nedeľa pokánia
9.30 Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
Sobota 19.8.2017
9.00 MOS v zborovej sieni v kostole
* Úradné hodiny na FÚ: po-pi 8.30-12.30
(v stredu a piatok do 16.00)
* Upratovanie kostola: sobota 19.8.2017 o 13.00hod. Pozývame rodiny:Pavol Hurný, Štefan Hurný, Michal Chovanec, Kvetoslav Chmeľovský, Viera Chrobačinská

f. úrad 15. 08. 2017, 16:32

Oznamujeme Vám, že dnes 15.8.2017 sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s Rudkom Dočkalom, synčekom Jakuba Dočkala a Svetlany Dočkalovej rod. Bodnárovej v úzkom rodinnom kruhu. Milosrdný Pán nech je blízky svojou pomocou zarmútenej rodine.

f. úrad 11. 08. 2017, 09:46

Najbližšie služby Božie:
Nedeľa 13.8.2017 - 9. nedeľa po Sv. Trojici
8.30 SB s VP v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Chrám Ducha Svätého
Večerné SB sa v júli a auguste nebudú konať.

f. úrad 05. 08. 2017, 13:11

"Ako deti svetla žite. lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde." Ef 5, 8.9

Služby Božie - 8. nedeľa po Sv. Trojici, 6.8.2017
9.30 Hlavné SB

Od pondelka 7.8. do soboty 12.8.2017 bude prebiehať detský a dorastenecký letný tábor v Hermanovciach.
Príchod detí do tábora je v pondelok 7.8.2017 v čase 15.00-17.00hod. Dopravu zabezpečujú rodičia.
Odchod z tábora v sobotu 12.8.2017 od 15.00hod.

spravca 31. 07. 2017, 17:18

Zo soboty večera na nedeľu si Pán povolal z tejto časnosti brata Jozefa Roskoša vo veku 61 rokov. Modlitebné stíšenie pri mŕtvom tele bude dnes podvečer o 17. h. a pohreb zajtra, t. j. v utorok o 14. hodine v Dome smútku na Dlhej ulici. Pane poteš všetkých zarmútených a udeľ im svojho pokoja.

spravca 21. 07. 2017, 23:13

Dnes v dopoludňajších hodinách poručila svojho ducha do rúk Pána sestra vdova Anna Švarbalíková, rodená Vágnerová. Modlitebné posedenie bude v sobotu 22. 7. 2017 od 17. do 18. hod. v Dome smútku na Dlhej ulici a pohreb v nedeľu 23. 7. 2017 o 14. hodine z Domu smútku na Dlhej ulici. Pán si ju berie s plným klasom k sebe. Nech je oslávené Jeho sväté meno.

f. úrad 18. 07. 2017, 20:04

Biblický verš: "Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!" Izaiáš 43,1

V dňoch 17. 7. - 4. 8. 2017 v prípade pohrebov zastupuje brat farár Slavomír Gallo.Kontakt: 0918 828 344
Služby Božie každú nedeľu o 9.30 hod.
Na FÚ sú úradné hodiny: 8.30 - 12.30hod.
(v stredu a piatok až do 16.00hod.)

f. úrad 12. 07. 2017, 20:46

Verš na týždeň:"Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov." Gal 6,2
PROGRAM TÝŽDŇA:
V dňoch 10.7.-14.7.2017 prebieha biblicko-anglický letný tábor so začiatkom od 9.00hod.
Program pre rodičov bude vo štvrtok 13.7. o 18.00hod.
Záverečný program v piatok 14.7. od 13.20hod.
*Sobota 15.7.2017
9.00 MOS
*Nedeľa 16.7.2017 - 5.nedeľa po Sv. Trojici
8.30 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB

f. úrad 08. 07. 2017, 17:28

OZNAM O ÚMRTÍ: Oznamujeme Vám, že dňa 7.7.2017 túto časnosť opustil brat Ing. Ján HAŇO, vo veku nedožitých 50r. Pohreb sa bude konať v utorok 11.7.2017 o 15.00hod.v Dome smútku v Hencovciach. Modlitebná pobožnosť pred pohrebom bude v pondelok 10.7.2017 od 18.00hod.v Hencovciach. Milosrdný Pán nech potešuje a posilňuje zarmútenú rodinu!

f. úrad 07. 07. 2017, 17:54

Ospravedlňujeme sa za nefunkčnosť stránky z technických príčin.
Najnovšie oznamy:
* Nedeľa 9.7.2017 - 4. nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB - s predstavením a požehnávaním amerických lektorov na biblicko-anglickom tábore. Kazateľom bude hosťujúci pastor.
* Biblicko-anglický tábor sa začína v pondelok 10.7.2017 o 9.00hod. v kostole a trvá denne do piatku 14.7.2017.
Rodičov pozývame na večerný program vo štvrtok 13.7. o 18.00 a na vystúpenie detí v piatok 14.7. o 13.20hod.

f. úrad 22. 06. 2017, 08:51

Verš na tento týždeň: Kristus hovorí učeníkom:"Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda." L 10, 16
Program týždňa:
*Streda 21.6.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
18.00 Tvorivé dielne pre ženy
*Štvrtok 22.6.2017
18.00 Zborové presbyterstvo - porada
*Piatok 23.6.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
*Sobota 24.6.2017
18.00 Grilovačka pre dorast/mládež
*Nedeľa 25.6.2017-2. nedeľa po Sv. Trojici
9.30 SB - záver školského roku s požehnávaním žiakov na letné prázdniny; po SB Vás pozývame na posedenie pri káve "AGAPÉ"
*Večiereň nebude!