Zborové oznamy

Vložte príspevok:

Antispamová kontrola.:   1  +   6   =  

12345678910Ďalší

f.úrad 19. 06. 2018, 19:08

Aktuálne oznamy
Verš na týždeň: "Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo." L 19,10
Program týždňa:
*Sobota 23.6.2018
9.00 MOS
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Vladimír Ruščák, Slavomíra Ritková, Pavol Sabol, Silvia Saladiaková, Milan Sciranka
*Nedeľa 24.6.2018 - 4.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 HLAVNÉ SB s požehnávaním žiakov, študentov a pedagógov na záver školského roka.
V rámci SB sa v úvode uskutoční VOLEBNÝ KONVENT predsedníctva ECAV a dozorcu VD.
18.00 Večiereň

f.úrad 16. 06. 2018, 09:23

Aktuálne oznamy:
OZNAM O ÚMRTÍ: Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti spolubrata Ladislava TOČENÉHO, vo veku 71r. Pohreb sa uskutoční v pondelok 18.6.2018 o 14.00hod. v Dome smútku na Mlynskej ulici. Modlitby pred pohrebom budú v nedeľu od 16.00-17.00hod.
*** SLUŽBY BOŽIE - 17.6.2018, 3.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB - v rámci nich vystúpi Dievčenský spevácky zbor z Katovíc, Poľsko
18.00 Večiereň
Srdečne pozývame.

f.úrad 11. 06. 2018, 12:59

Verš na týždeň: Kristus hovorí: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie." Mt 11,28
Podujatia cez týždeň:
*Piatok 15.6.2018
9.00 Pobožnosť SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník - záverečný test
18.00 KONCERT speváckych súborov - v rámci Vranovských zborových slávností
*Sobota 16.6.2018
9.00 MOS
10.00 CYKLOVÝLET pre rodiny. Trasa:Vranov - Merník - Michalok a sp.S opekačkou a hrami v prírode.Zraz pred kostolom.
*Nedeľa 17.6.2018 - 3.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB - v rámci nich vystúpi Dievčenský spevácky zbor z Katovíc, Poľsko
18.00 Večiereň

f.úrad 06. 06. 2018, 09:39

Verš na týždeň: Kristus hovorí svojím učeníkom: "Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda." L 10,16
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Štvrtok 7.6.2018
18.00 Spevokol
*Piatok 8.6.2018
9.00 Pobožnosť SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/mládež
*Sobota 9.6.2018
13.00 UPRATOVANIE kostola: Emília Radiková, Štefan Repčín, Oľga Romanová, Darina Ropoviková, Ľubomír Rozkoš
*Nedeľa 10.6.2018 - 2. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB (s úvodom novozvolených presbyterov), Detská besiedka
Večiereň nebude.

f.úrad 02. 06. 2018, 07:52

Srdečne pozývame:
* SOBOTA 2.6.2018
16.00 Deň detí - v jazdeckom klube Grandessa (jazda na koňoch, grilovačka, hry)
* NEDEĽA 3.6.2018 - 1. po Sv. Trojici
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň

f.úrad 29. 05. 2018, 08:54

Verš na týždeň: "Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy." Iz 6,3
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Biblické hodiny sme ukončili.
*Štvrtok 31.5.2018
18.00 Zborové presbyterstvo
*Piatok 1.6.2018
9.00 Pobožnosť SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/Mládež
*Sobota 2.6.2018
13.00 Upratovanie kostola: Maroš Peržeľ, Peter Palenčík, Helena Papugová, Daniela Plachá, Soňa Perejdová
15.00 Sobáš: Tomáš Tkáč a Miroslava Mitaľová
16.00 Deň detí - jazda na koni v klube Grandessa - pre deti s rodičmi
*1.nedeľa po Svätej Trojici - 3.6.2018
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň

f.úrad 22. 05. 2018, 15:27

Verš na týždeň: Kristus hovorí:"Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril." J 14,26
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 23.5.2018
16.00 Hornozemplínska knižnica vo Vranove pozýva na prezentáciu knihy "Vy ste soľ zeme" od autorky sestry kaplánky Mgr. Zuzany Kubačkovej zo Soli.
Biblická hodina nebude.
*Štvrtok 24.5.2018
16.00 Generálka programu konfirmácie v kostole
18.00 Spevokol
*Piatok 25.5.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.45 Konfimandi 1.ročník/Dorast nebude.
17.00 Upratovanie kostola - rodiny konfirmandov
*Sobota 26.5.2018
16.00 Sobáš: Lukáš Krištan a Simona Perejdová
*Nedeľa Svätej Trojice - 27.5.2018
9.30 SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE
Večiereň nebude.
*Sobota

f.úrad 14. 05. 2018, 16:53

Verš na týždeň: Kristus hovorí: "A ja keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe." Ján 12,32
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 16.5.2018
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 17.5.2018
10.00 MaMi klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol
*Piatok 18.5.2018
9.00 SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast
*Sobota 19.5.2018
9.00 MOS (modlitebné spoločenstvo)
13.00 UPRATOVANIE CHRÁMU: Libuša Povrazníková, Dagmar Prokopová, Zlatica prokopová, Iveta princová, Tatiana Pirčová
*Nedeľa 20.5.2018 - 1.slávnosť svätodušná
9.30 Slávnostné SB s Večerou Pánovou
18.00 Večiereň
*Pondelok 21.5.2018 - 2.slávnosť svätodušná
18.00 Služby Božie so skúškou konfirmandov

f.úrad 09. 05. 2018, 13:41

Verš na týždeň: "Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť." Ž 66,20
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 9.5.2018
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 10.5.2018 - Vstúpenie Krista Pána na nebo
18.00 Služby Božie
19.00 Spevokol
*Piatok 11.5.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.00 Koncoročný test konfirmandov 2.ročníka
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast
*Sobota 12.5.2018
13.00 Upratovanie kostola: Anna Pidanyová, Alena Pituchová, Ľuboslav Plachý, Helena Poliaková
15.30 Sobáš: Ján Hajník a Katarína Dojčáková
*Nedeľa po Vstúpení - 13.5.2018
9.30 Služby Božie, Detská besiedka
Večiereň nebude.

f.úrad 03. 05. 2018, 21:02

Verš na týždeň: "Spievajte Hospodinovi novú pieseň!" Žalm 98,1
Program týždňa:
*Pondelok - Utorok 30.4. - 1.5.2018 Konfirmačné sústredenie
*STREDA 2.5.2018
17.30 Biblická hodina
*ŠTVRTOK 3.5.2018
10.00 MaMi klub
18.00 Spevokol
*PIATOK 4.5.2018
9.00 Pobožnosť SED
15.30 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/Mládež
*SOBOTA 5.5.2018
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Jolana Petrašková, Anna Petrová, Milan Potančok, Miroslava Petrová, Dušan Petrič
*NEDEĽA 6.5.2018 - 5.nedeľa po Veľkej noci, Rogate
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň

f.úrad 24. 04. 2018, 12:59

Verš na týždeň: Kristus hovorí: "Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti." J 15,5
Program týždňa:
*Streda 25.4.2018
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 26.4.2018
10.00 MaMi klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol
*Piatok 27.4.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/mládež
*Sobota 28.4.2018
13.00 Upratovanie kostola: Vladimír Palenčík, Emília Palenčíková, Eva Pavlová, Marcela Pavlová, Libuša Pawlak
15.00-17.00 Floorball(telocvičňa gymnázia)
*Nedeľa 29.4.2018 - 4.nedeľa po Veľkej noci, Cantate
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň

f.úrad 17. 04. 2018, 20:18

Verš na týždeň: Kristus hovorí: "Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život." J 10,11.27.28
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 18.4.2018
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 19.4.2018
10.00 MaMi klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol
*Piatok 20.4.2018
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/mládež
*Sobota 21.4.2018
9.00 MOS
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Beáta Pacolová, Ján Palenčík, Jozef Palenčík, Miroslav Palenčík, Michal Palenčík
14.30 Sobáš: Jakub Demčák a Jana Dudaščíková
*Nedeľa 22.4.2018 - 3.nedeľa po Veľkej noci, Jubilate
9.30 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň

f.úrad 10. 04. 2018, 10:25

Verš na týždeň: "Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej." 1Pt 1,3
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Utorok 10.4.2018
17.00 Spevokol (fara)
*Streda 11.4.2018
17.30 Biblická hodina (fara)
*Štvrtok 12.4.2018
10.00 Mami-klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Mediálny výbor - porada (fara)
*Piatok 13.4.2018
9.00 SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/mládež
18.00 Manželský večer
*Sobota 14.4.2018
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Slávka Olexová, Vladimír Ondič, Martin Olexa, Drahomíra Ochotnícka, Katarína Olexová
*Nedeľa 15.4.2018 - 2.nedeľa po Veľkej noci, Misericordias Domini
9.30 SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE - pri 10. výročí posviacky denného stacionára SED Vranov (Dom diakona Štefana
Kazateľ: vzn.br.senior Martin Chalupka
18.00 Večerné SB

f.úrad 05. 04. 2018, 09:27

Verš na týždeň: "Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam Vás." J 20,21
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Štvrtok 5.4.2018
10.00 Mami klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
*Piatok 6.4.2018
9.00 Pobožnosť SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast
*Sobota 7.4.2018
UPRATOVANIE KOSTOLA: Milan Oráč,Viera Oráčová, Gabriela Orendášová,Eva Ondrovičová,Milan Ondov
15.00 Sobáš: Radoslav Vagaský, Šárka Teplíková
*Nedeľa 8.4.2018 - 1.nedeľa po Veľkej noci, Quasimodogeniti
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň

f.úrad 26. 03. 2018, 11:15

Verš na týždeň: Ježiš Kristus "vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka... ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži." Fil 2, 5-11
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 28.3.2018
17.00 Skúška spevokolu
*Zelený štvrtok 29.3.2018
18.00 Večera Pánova so spoveďou
*Veľký piatok 30.3.2018
9.30 Pašiové služby Božie, po nich VP so spoveďou
15.00 SB s VP v Kvakovciach
18.00 Večera Pánova so spoveďou
*Biela sobota 31.3.2018
18.00 Veľkonočná vigília vzkriesenia - staroluteránska bohoslužba
*1.slávnosť veľkonočná, 1.4.2018
9.30 Slávnostné služby Božie
*2.slávnosť veľkonočná, 2.4.2018
9.30 Slávnostné služby Božie

f.úrad 19. 03. 2018, 20:06

Verš na týždeň: "Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých." Mt 20,28
PROGRAM TÝŽDŇA:
*ProChrist 2018 - evanjelizácia, od nedele 18.3. do soboty 24.3.2018 o 18.00 hod. v zborovej sieni v kostole - viď. plagát.
*Utorok 20.3.2018
16.45 Skúška spevokolu
*Štvrtok 22.32018
10.00 MaMi klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
*Piatok 23.3.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast
*Sobota 24.3.2018
9.00 MOS
14.00 Tvorivé dielne pre deti
UPRATOVANIE KOSTOLA (13.00): Štefan Novotný, Dušan Olejár st. a ml., Milan Olejár, Monika Olexová
*Nedeľa 25.3.2018-6.pôstna nedeľa, Kvetná, Palmarum
9.30 Pašiové SB; Detská besiedka
Večera Pánova so spoveďou po SB
18.00 Pašiový večer slova a hudby - tieňová hra Pašie (ev. mládež zo Sl. Komlóša) a pašiová organová hudba J.S.Bacha

f.úrad 14. 03. 2018, 11:25

Verš na týždeň: "Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu." J 12,24
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Utorok 13.3.2018
17.00 Pôstna večiereň, po nej spevokol
*Štvrtok 15.3.2018
10.00 Mami-klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
17.00 Pôstna večiereň, po nej spevokol
*Piatok 16.3.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.45 Konfirmandi 1. ročník
16.30 Dorast
17.30 Tvorivé dielne pre ženy
*Sobota 17.3.2018
9.30 Večera Pánova so spoveďou pre starších
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Anna Nováková, Jaroslav Novosiadly, Ľubomír Novosiadly, Terézia Novotná
*Nedeľa 18.3.2018 - 5.pôstna nedeľa - Smrtná, Iudica (Predpašiová nedeľa)
9.30 Pašiové SB, po nich Večera Pánova so spoveďou
18.00 ProChrist 2018 - live prenosy evanjelizácie

f.úrad 10. 03. 2018, 21:50

POZÝVAME:
4. pôstna nedeľa - 11.3.2018
Služby Božie budú o 8.30 v Kvakovciach,
vo Vranove o 9.30 hod. (aj detská besiedka)
Večiereň nebude - sú v utorok a vo štvrtok o 17.00hod.

f.úrad 06. 03. 2018, 11:10

Verš na týždeň: "Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou." 1K 1,18
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Utorok 6.3.2018
17.00 Pôstna večereň
18.00 Skúška spevokolu
*Štvrtok 8.3.2018
10.00 MaMi-klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
17.00 Pôstna večiereň
18.00 Spevokol
*Piatok 9.3.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/mládež
*Sobota 10.3.2018
13.00 Upratovanie kostola: Helena Marhútová, Ján Malý, Pavol Malý, Ján Mardzin, Ľuboš Mušinka
*Nedeľa 11.3.2018 - 4.pôstna nedeľa, Laetare
8.30 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.00 Večiereň

f.úrad 28. 02. 2018, 16:10

Verš na týždeň: "Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie." Ž 25,6
PROGRAM TÝŽDŇA:
Od 26.2. do 2.3.2018 sú jarné prázdniny. Z tohto dôvodu vyučovanie konfirmandov ani stretnutie dorastu, MaMi-klub nebudú.
*Utorok 27.2.2018
17.00 Pôstna večiereň, skúška spevokolu
*Vo štvrtok 1.3.2018 nebude pôstna večiereň ani nácvik spevokolu.
*Sobota 3.3.2018
13.00 Upratovanie chrámu: Daniela Morosková, Anna Murínová, Mária Murínová, Martin Maťaš, Juliana Mikitová
*Nedeľa 4.3.2018 - 3.pôstna nedeľa, Oculi
9.30 Služby Božie, Detská besiedka
15.00 Svetový deň modlitieb žien 2018 v našom
chráme (Ekumenická pobožnosť)
*Pondelok 5.3.2018
17.00 Zasadnutie zborového presbyterstva

f.úrad 21. 02. 2018, 15:49

Dôležitý oznam:
Z dôvodu vyhlásených chrípkových prázdnin nebude v týždni konfirmačné vyučovanie ani stretnutie dorastu, rovnako tak ani cez jarné prázdniny.

2.pôstna nedeľa - 25.2.2018
9.30 SB so spoveďou a VP
17.00 Večiereň

f.úrad 20. 02. 2018, 09:37

Verš na týždeň: "Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky." 1J 3,8b
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Utorok 20.2.2018
17.00 Pôstna večiereň
18.00 Nácvik spevokolu
*Štvrtok 22.2.2018
10.00 MaMi klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
17.00 Pôstna večiereň
18.00 Nácvik spevokolu
*Piatok 23.2.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast
*Sobota 24.2.2018
13.00 Upratovanie kostola: Martin Michálek, Jolana Michalovová, Adela Mikitová, Janka Mitálová, Oľga Molnárová
18.00 Mládež
*Nedeľa 25.2.2018 - 2.pôstna nedeľa, Reminiscere
9.30 Služby Božie so spoveďou a VP
17.00 Večiereň

f.úrad 13. 02. 2018, 11:05

Verš na týždeň: "Syn človeka musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý... musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych." Mk 8,31
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Pondelok 12.2.2018
17.00 Zasadnutie zborového presbyterstva
*Streda 14.2.2018 - Začiatok pôstneho obdobia
17.00 Kajúce služby Božie na začiatku pôstneho obdobia
18.00 Spevokol
*Štvrtok 15.2.2018
10.00 MaMi klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
*Piatok 16.2.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast
17.30 Manželský večer (Národný týždeň manželstva)v zb. sieni v kostole
*Sobota 17.2.2018
9.00 MOS (Modlitebné spoločenstvo)
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Eva Matejová, Juraj Maťaščík, Ivana Migaľová, Katarína Mihalčinová, Drahomíra Michalčová
18.00 Mládež
*Nedeľa 18.2.2018 - 1. nedeľa pôstna
9.30 SB - Výročný zborový a volebný konvent členov zborového presbyterstva
Detská besiedka nebude.
17.00 Večiereň

f.úrad 09. 02. 2018, 10:50

OZNAMY O ÚMRTIACH:
Pán života a smrti povolal k sebe ďalších členov nášho zboru:
- sestru Evu MATANINOVÚ, rod. Bryndzovú, vo veku 85r. Pohreb bude v sobotu 10.2.2018 o 15.00hod. na Mlynskej ulici. Modlitby budú dnes, v piatok o 18.30hod.
- sestru Annu STRAKOVÚ, rod. Starú, vo veku 54r. Pohreb bude v pondelok 12.2.2018 o 14.00hod. na Mlynskej ulici. Modlitby v nedeľu o 16.00hod.
Nech Pán potešuje všetkých zarmútených!

f.úrad 08. 02. 2018, 10:34

OZNAM O ÚMRTÍ:
Pán života a smrti povolal dnes ráno do večnosti nášho spolubrata Ing. Jozefa BOROŠA, vo veku nedož. 70.rokov.
V nádeji vzkriesenia sa s ním rozlúčime v sobotu 10.2.2018 o 13.00hod. v Dome smútku v Nižnom Kručove. Modlitebná pobožnosť pred pohrebom bude v piatok 9.2.2018 o 17.00hod. v Dome smútku.
"Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú."

f.úrad 07. 02. 2018, 10:51

Verš na týždeň: "Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia." Židom 3,15
Program týždňa:
*Streda 7.2.2018
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 8.2.2018
10.00 MaMi-klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol (kostol)
*Piatok 9.2.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/mládež
*Sobota 10.2.2018
13.00 Upratovanie kostola: Pavol Machala, Anna Marcinčinová, Ján Marenčin, Denisa Martičeková, Vladimír Matta
*Nedeľa 11.2.2018 - Predpôstna nedeľa, Quinquagesima
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.00 Večiereň
*Pondelok 12.2.2018
17.00 Zborové presbyterstvo - výročné zasadnutie

f.úrad 30. 01. 2018, 21:08

Verš na týždeň: "Kam by som mohol zájsť od tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kam utečiem?" Ž 139,7

Oznamy:
Tento týždeň nebudú pravidelné aktivity ako: Biblická hodina, MaMi klub, vyučovanie konfirmandov a dorast.
*Piatok 2.2.2018 - Predstavenie Pána (Hromnice)
17.00 Služby Božie
*Sobota 3.2.2018
Upratovanie chrámu: Jozef Madura, Štefan Madura (ul. Budovateľská), Pavol Madura, Juliana Madurová
*Nedeľa 4.2.2018 - Nedeľa po Deviatniku, Sexagesima
9.30 Hlavné SB
Večiereň nebude.

f.úrad 29. 01. 2018, 21:34

Oznam o úmrtí:
Pán života a smrti povolal k sebe z časnosti do večnosti MUDR. Kvetoslavu Pižemovú, rod. Mikovú, vo veku 69 r.
So zosnulou sa rozlúčime zajtra, v utorok 30. 1. 2018 o 14.00 hod. v Dome smútku na Mlynskej ulici.
Milosrdný Pán nech potešuje zarmútenú rodinu.

f.úrad 26. 01. 2018, 20:18

Nedeľa 28.1.2018 - Nedeľa Deviatnik
8.30 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.00 Večiereň
Srdečne pozývame!

f.úrad 25. 01. 2018, 19:03

Ospravedlňte nefunkčnosť stránky z technických príčin v uplynulých dňoch.
Verš na týždeň: "Nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou." Iz 60,2
*Streda 24.1.2018
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 25.1.2018
10.00 MaMi klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
*Piatok 26.1.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.45 Konfirmandi 1. ročník
16.30 Dorast
*Nedeľa 28.1.2018 - Nedeľa Deviatnik
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.00 Večiereň