Zborové oznamy

Vložte príspevok:

Antispamová kontrola.:   8  +   4   =  

Predchádzajúci1234567891011121314Ďalší

f. úrad 04. 10. 2017, 08:50

Verš na týždeň: "A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista." R 5,1
Program týždňa:
*Streda 4.10.2017
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 5.10.2017
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol
*Piatok 6.10.2017
9.00 Pobožnosť v SED
10.00 MaMi-klub
15.45 Konfirmandi 1.ročník
*Sobota 7.10.2017
18.00 Mládež
*Nedeľa 8.10.2017-Poďakovanie za úrody zeme
9.30 SB s Večerou Pánovou (Slávnosť
vďakyvzdania)
18.00 Večerné SB
*Pondelok 9.10.2017
18.00 Zasadnutie presbyterstva

f. úrad 27. 09. 2017, 08:42

Verš na týždeň: "Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi." R 3, 23.24
Program týždňa:
* Streda 27.9.2017
17.30 Biblická hodina (fara)
* Štvrtok 28.9.2017
18.00 Spevokol (kostol)
* Piatok 29.9.2017
9.00 Pobožnosť v SED
10.00 MaMI-klub
15.30 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Konfirmandi 2.ročník
* Sobota 30.9.2017
18.00 Mládež
* Nedeľa 1.10.2017 - 16.nedeľa po Sv.Trojici
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Večerné SB nebudú!

f. úrad 19. 09. 2017, 19:51

Verš na týždeň: "V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach." 1J 4,18

Program týždňa:
Streda 20.9.2017
17.30 Biblická hodina (fara)
Štvrtok 21.9.2017
18.00 Spevokol (kostol)
Piatok 22.9.2017
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Konfirmandi 2.ročník
Sobota 23.9.2017
18.00 Mládež
Nedeľa 24.9.2017 - 15.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večerné SB

f. úrad 14. 09. 2017, 13:20

Najbližšie služby Božie:
14.nedeľa po Sv. Trojici, 17.9.2017
8.30 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večerné SB

V ev. a. v. chráme Božom v Marhani sa v nedeľu 17.9.2017 o 15.00 hod. uskutoční slávnosť inštalácie novozvoleného seniora Mgr. Martina Chalupku.

f. úrad 09. 09. 2017, 16:11

Oznam o službách Božích:
13. nedeľa po Svätej Trojici, 10.9.2017
9.30 Hlavné SB; Detská besiedka
18.00 Večerné SB
Srdečne pozývame!

Zápis a stretnutie rodičov konfirmandov 1. a 2. ročníka: pondelok 11.9.2017 o 17.00 na fare
(prihlášky sú k dispozícii v kostole alebo na FÚ)

f. úrad 30. 08. 2017, 15:59

"Viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji!" L 7,50
* Najbližšie služby Božie:
12.nedeľa po Sv. Trojici - Začiatok školského roku
9.30 SB "Veni Sancte" s požehnávaním žiakov, študentov a pedagógov
18.00 Večerné SB
Srdečne pozývame!

f. úrad 25. 08. 2017, 09:29

"Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť." 1Pt 5,5
* Najbližšie služby Božie:
11.nedeľa po Sv. Trojici - 27.8.2017
9.30 Hlavné SB
* Služby Božie "Veni Sancte" na začiatku školského roku s požehnávaním žiakov a študentov sa uskutočnia v 12.nedeľu po Sv. Trojici,3.9.2017 o 9.30h.
* Upratovanie kostola: sobota 26.8.2017 o 13.00h.Pozývame rodiny:Marta Chalaničová, Vladimír Illéš, Renáta Ihnátová, Jozef Ivančák, Jana Ivaničová
* Úradné hodiny na FÚ: po-pi 8.30-12.30 (streda a piatok do 16.00)

f. úrad 17. 08. 2017, 14:09

"Ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!" L 17,21
* Boli pridané nové kázne.
* Najbližšie služby Božie:
Nedeľa 20.8.2017 - Nedeľa pokánia
9.30 Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
Sobota 19.8.2017
9.00 MOS v zborovej sieni v kostole
* Úradné hodiny na FÚ: po-pi 8.30-12.30
(v stredu a piatok do 16.00)
* Upratovanie kostola: sobota 19.8.2017 o 13.00hod. Pozývame rodiny:Pavol Hurný, Štefan Hurný, Michal Chovanec, Kvetoslav Chmeľovský, Viera Chrobačinská

f. úrad 15. 08. 2017, 16:32

Oznamujeme Vám, že dnes 15.8.2017 sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s Rudkom Dočkalom, synčekom Jakuba Dočkala a Svetlany Dočkalovej rod. Bodnárovej v úzkom rodinnom kruhu. Milosrdný Pán nech je blízky svojou pomocou zarmútenej rodine.

f. úrad 11. 08. 2017, 09:46

Najbližšie služby Božie:
Nedeľa 13.8.2017 - 9. nedeľa po Sv. Trojici
8.30 SB s VP v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Chrám Ducha Svätého
Večerné SB sa v júli a auguste nebudú konať.

f. úrad 05. 08. 2017, 13:11

"Ako deti svetla žite. lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde." Ef 5, 8.9

Služby Božie - 8. nedeľa po Sv. Trojici, 6.8.2017
9.30 Hlavné SB

Od pondelka 7.8. do soboty 12.8.2017 bude prebiehať detský a dorastenecký letný tábor v Hermanovciach.
Príchod detí do tábora je v pondelok 7.8.2017 v čase 15.00-17.00hod. Dopravu zabezpečujú rodičia.
Odchod z tábora v sobotu 12.8.2017 od 15.00hod.

spravca 31. 07. 2017, 17:18

Zo soboty večera na nedeľu si Pán povolal z tejto časnosti brata Jozefa Roskoša vo veku 61 rokov. Modlitebné stíšenie pri mŕtvom tele bude dnes podvečer o 17. h. a pohreb zajtra, t. j. v utorok o 14. hodine v Dome smútku na Dlhej ulici. Pane poteš všetkých zarmútených a udeľ im svojho pokoja.

spravca 21. 07. 2017, 23:13

Dnes v dopoludňajších hodinách poručila svojho ducha do rúk Pána sestra vdova Anna Švarbalíková, rodená Vágnerová. Modlitebné posedenie bude v sobotu 22. 7. 2017 od 17. do 18. hod. v Dome smútku na Dlhej ulici a pohreb v nedeľu 23. 7. 2017 o 14. hodine z Domu smútku na Dlhej ulici. Pán si ju berie s plným klasom k sebe. Nech je oslávené Jeho sväté meno.

f. úrad 18. 07. 2017, 20:04

Biblický verš: "Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!" Izaiáš 43,1

V dňoch 17. 7. - 4. 8. 2017 v prípade pohrebov zastupuje brat farár Slavomír Gallo.Kontakt: 0918 828 344
Služby Božie každú nedeľu o 9.30 hod.
Na FÚ sú úradné hodiny: 8.30 - 12.30hod.
(v stredu a piatok až do 16.00hod.)

f. úrad 12. 07. 2017, 20:46

Verš na týždeň:"Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov." Gal 6,2
PROGRAM TÝŽDŇA:
V dňoch 10.7.-14.7.2017 prebieha biblicko-anglický letný tábor so začiatkom od 9.00hod.
Program pre rodičov bude vo štvrtok 13.7. o 18.00hod.
Záverečný program v piatok 14.7. od 13.20hod.
*Sobota 15.7.2017
9.00 MOS
*Nedeľa 16.7.2017 - 5.nedeľa po Sv. Trojici
8.30 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB

f. úrad 08. 07. 2017, 17:28

OZNAM O ÚMRTÍ: Oznamujeme Vám, že dňa 7.7.2017 túto časnosť opustil brat Ing. Ján HAŇO, vo veku nedožitých 50r. Pohreb sa bude konať v utorok 11.7.2017 o 15.00hod.v Dome smútku v Hencovciach. Modlitebná pobožnosť pred pohrebom bude v pondelok 10.7.2017 od 18.00hod.v Hencovciach. Milosrdný Pán nech potešuje a posilňuje zarmútenú rodinu!

f. úrad 07. 07. 2017, 17:54

Ospravedlňujeme sa za nefunkčnosť stránky z technických príčin.
Najnovšie oznamy:
* Nedeľa 9.7.2017 - 4. nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB - s predstavením a požehnávaním amerických lektorov na biblicko-anglickom tábore. Kazateľom bude hosťujúci pastor.
* Biblicko-anglický tábor sa začína v pondelok 10.7.2017 o 9.00hod. v kostole a trvá denne do piatku 14.7.2017.
Rodičov pozývame na večerný program vo štvrtok 13.7. o 18.00 a na vystúpenie detí v piatok 14.7. o 13.20hod.

f. úrad 22. 06. 2017, 08:51

Verš na tento týždeň: Kristus hovorí učeníkom:"Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda." L 10, 16
Program týždňa:
*Streda 21.6.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
18.00 Tvorivé dielne pre ženy
*Štvrtok 22.6.2017
18.00 Zborové presbyterstvo - porada
*Piatok 23.6.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
*Sobota 24.6.2017
18.00 Grilovačka pre dorast/mládež
*Nedeľa 25.6.2017-2. nedeľa po Sv. Trojici
9.30 SB - záver školského roku s požehnávaním žiakov na letné prázdniny; po SB Vás pozývame na posedenie pri káve "AGAPÉ"
*Večiereň nebude!

f. úrad 19. 06. 2017, 20:21

OZNAM O ÚMRTÍ:
Pán života a smrti povolal k sebe nášho spolubrata Pavla Novotného, vo veku 72r.
So zosnulým sa v nádeji vzkriesenia rozlúčime v utorok 20.6.2017 o 11.00hod. v Dome smútku na Mlynskej ulici.
Vzkriesený Pán nech potešuje zarmútenú rodinu.

f. úrad 16. 06. 2017, 13:12

SLUŽBY BOŽIE v 1. nedeľu po Sv. Trojici - 18.6.2017:
8.30 Kvakovce
9.30 Vranov - vystúpenie chlapčenského speváckeho súboru Bonifantes z Pardubíc, ČR
18.00 Večiereň
S láskou pozývame!

f. úrad 13. 06. 2017, 09:43

Verš na týždeň:"Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy." Iz 6,3
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Utorok 13.6.2017
17.30 Biblická hodina
*Streda 14.6.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
*Štvrtok 15.6.2017
10.00 MaMi-klub
*Piatok 16.6.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Záverečná skúška konfirmandov 1.ročník
17.00 Dorast
*Sobota 17.6.2017
9.00 MOS
18.00 Mládež
*Nedeľa 18.6.2017 - 1.nedeľa po Sv. Trojici (Bezslávnostná polovica cirk. roka)
9.30 Hlavné SB - v rámci nich vystúpenie chlapčenského spevokolu Bonifantes z Pardubíc, ČR
18.00 Večiereň

f. úrad 06. 06. 2017, 13:48

Verš na týždeň:Kristus hovorí: "Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomeniem vám všetko, čo som vám hovoril." J 14, 26
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Utorok 6.6.2017
17.30 Biblická hodina
*Streda 7.6.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
*Štvrtok 8.6.2017
10.00 MaMi klub
18.00 Spevokol
*Piatok 9.6.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
17.00 Dorast/mládež
*Sobota 10.6.2017
13.00 Upratovanie a zdobenie chrámu Božieho, generálka programu konfirmácie
*Nedeľa 11.6.2017 - Svätá Trojica
9.30 KONFIRMÁCIA - konfirmačné SB so spoveďou a VP
Večiereň nebude!

f. úrad 30. 05. 2017, 10:15

Verš na týždeň: Kristus hovorí: "A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky - Ducha pravdy..." J 14, 16
Program týždňa:
*Pondelok 29.5.2017
17.00 Deň detí - jazda na koni
*Utorok 30.5.2017
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 1.6.2017
10.00 MaMi klub
18.00 Spevokol
*Piatok 2.6.2017
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Nácvik programu konfirmácie
*Nedeľa 4.6.2017 -1.slávnosť svätodušná, Pentecoste. Zoslanie Ducha Svätého
9.30 Slávnostné SB s Večerou Pánovou
18.00 Večiereň
*Pondelok-2.slávnosť svätodušná
18.00 Služby Božie so skúškou konfirmandov

f. úrad 26. 05. 2017, 15:21

Oznam o úmrtí:
Pán života a smrti povolal k sebe po ťažkej nemoci našu mladú spolusestru Margarétu Sabolovú, vo veku 24r.
So zosnulou sa rozlúčime zajtra - v sobotu 27.5.2017 o 13.00 hod. v Dome smútku vo Vechci.Modlitby budú dnes večer o 18.00hod. vo Vechci.

f. úrad 23. 05. 2017, 20:52

Verš na týždeň:Kristus hovorí: "Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené." L 11,9
Program týždňa:
*Utorok 23.5.2017
17.30 Biblická hodina
*Streda 24.5.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
15.00 Záverečný test konfirmandov
*Štvrtok 25.5.2017 - Vstúpenie Krista Pána na nebo
18.00 Služby Božie
19.00 Spevokol
*Piatok 26.5.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast/Mládež
*Nedeľa po Vstúpení - 28.5.2017
9.30 Hlavné SB; Detská besiedka
18.00 Večiereň

f. úrad 16. 05. 2017, 13:36

Verš na týždeň:Kristus hovorí:"Ja som cesta i pravda i život..." J 14,6
Program týždňa:
*Utorok 16.5.2017
17.30 Biblická hodina
*Streda 17.5.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
17.00 Konfirmandi 2.ročník
*Štvrtok 18.5.2017
10.00 Mami-klub
18.00 Spevokol
*Piatok 19.5.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast/mládež
*Sobota 20.5.2017
9.00 MOS (kostol)
*5.nedeľa po Veľkej noci, Rogate 21.5.2017
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB; Detská besiedka
18.00 Večiereň

f. úrad 15. 05. 2017, 17:44

OZNAM O ÚMRTÍ:
Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti spolubrata Bartolomeja Hudackého, vo veku 73r.
Pohreb sa bude konať v stredu 17.5.2017 o 14.00hod. v Dome smútku na Dlhej ulici.
Modlitby pred pohrebom budú zajtra - v utorok 16.5.2017 od 18.00hod. v Dome smútku.
Vzkriesený Pán nech potešuje zarmútenú rodinu.

f. úrad 09. 05. 2017, 09:45

Verš na týždeň: Kristus hovorí: "Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti." J 15,5

Program týždňa:
*Utorok 9.5.2017
17.30 Biblická hodina (Dejiny ev. duchovnej piesne)
*Streda 10.5.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
17.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Tvorivé dielne pre ženy
*Štvrtok 11.5.2017
10.00 Mami-klub
18.00 Spevokol
*Piatok 12.5.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast
*Sobota 13.5.2017
18.00 Mládež
*4.nedeľa po veľkej noci, Cantate - 14.5.2017
9.30 Hlavné SB (voľba seniora ŠZ); Detská besiedka
18.00 Večiereň

f. úrad 06. 05. 2017, 10:12

OZNAM o službách Božích:
3.nedeľa po Veľkej noci - 7.5.2017
9.30 Hlavné SB
Večiereň nebude.

f. úrad 29. 04. 2017, 19:39

Oznamy:
Verš na týždeň: Kristus hovorí: "Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. ja im dávam večný život." (J 10, 11.27.28)
*2.nedeľa po V.noci,Misericordias Domini - 30.4.2017
9.30 Hlavné SB; Detská besiedka
18.00 Evanjelizácia "Preteba"
*Pondelok 1.5.2017
18.00 Evanjelizácia "Preteba"(posledný večer)
*Streda 3.5.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
17.00 Konfirmandi 2.ročník
*Štvrtok 4.5.2017
10.00 Mami-klub
18.00 Spevokol
*Piatok 5.5.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi1.ročník
17.00 Dorast
* 3.nedeľa po Veľkej noci, Jubilate - 7.5.2017
9.30 Hlavné SB; Detská besiedka
18.00 Večiereň