Zborové oznamy

Vložte príspevok:

Antispamová kontrola.:   6  +   4   =  

Predchádzajúci1234567891011121314Ďalší

f. úrad 22. 04. 2017, 09:08

Služby Božie:

1.nedeľa po Veľkej noci, Quasimodogeniti - 23.4.2017
9.30 Hlavné SB; Detská besiedka
18.00 Večiereň

* Evanjelizácia "PreTeba"
V dňoch 27.4.(št)- 1.5.2017(po)
18.00 Chrám Ducha Svätého, zborová sieň

f. úrad 08. 04. 2017, 15:06

Služby Božie
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Vranov nad Topľou cez veľkonočné sviatky 2017

*6.pôstna nedeľa-Kvetná,9.4.2017
9.30 Pašiové SB; po nich Spoveď a VP
Večerné SB nebudú.
*Streda 12.4.2017
18.00 Aliančný modlitebný večer
*Zelený štvrtok 13.4.2017
18:00 Spoveď a VP
*Veľký piatok 14.4.2017
9:30 Pašiové SB; po nich Spoveď a VP
18:00 Spoveď a VP
*Biela sobota 15.4.2017
18.00 Veľkonočná vigília vzkriesenia
(Staroluteránska bohoslužba podľa Dr. M. Luthera – príspevok k 500. výr. reformácie)
*1.slávnosť veľkonočná 16.4.2017
9.30 Hlavné slávnostné služby Božie
18.00 Večerné služby Božie
*2.slávnosť veľkonočná 17.4.2017
9.30 Hlavné služby Božie

f. úrad 08. 04. 2017, 14:48

Služby Božie
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Vranov nad Topľou
cez veľkonočné sviatky 2017

*6. pôstna nedeľa – Kvetná, 9.4.2017
9.30 Pašiové služby Božie, po nich Spoveď a VP
Večerné SB nebudú.

*Streda 12.4.2017
18.00 Aliančný modlitebný večer

*Zelený štvrtok - 13.4.2017
18:00 Spoveď a Večera Pánova

*Veľký piatok – 14.4.2017
9:30 Pašiové služby Božie; po nich Spoveď a VP
18:00 Spoveď a VP

*Biela sobota, Veľkonočný podvečer – 15.4.2017
18.00 Veľkonočná vigília vzkriesenia
(Staroluteránska bohoslužba podľa Dr. M. Luthera – príspevok k 500. výr. reformácie)

*1.slávnosť veľkonočná – 16.4.2017
9.30 Hlavné slávnostné služby Božie
18.00 Večerné služby Božie

2.slávnosť veľkonočná – 17.4.2017
9.30 Hlavné služby Božie

f. úrad 03. 04. 2017, 13:24

Biblický verš na týždeň:"Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých." Mt 20,28
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Pondelok 3.4.2017
18.00 Pôstna modlitebná večiereň
*Utorok 4.4.2017
VP v domácnostiach
18.00 Pôstna modlitebná večiereň
*Streda 5.4.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
17.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Pôstna modlitebná večiereň
*Štvrtok 6.4.2017
VP v domácnostiach
9.30 MaMi-klub
18.00 Pôstna modlitebná večiereň
18.45 Spevokol
*Piatok 7.4.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast
18.00 Pôstna modlitebná večiereň
*Sobota 8.4.2017
10.00 Spoveď a VP pre starších
14.00 Veľkonočné tvorivé dielne
*6.nedeľa pôstna-Kvetná, Palmarum, 9.4.2017
9.00 SB s VP v Kvakovciach
9.30 Pašiové SB; Detská besiedka
Spoveď a VP po SB

f. úrad 27. 03. 2017, 11:46

Biblický verš na týždeň:"Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život." Ján 3,14.15
Program týždňa:
* Utorok 28.3.2017
18.00 Pôstna večiereň
* Streda 29.3.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
17.00 Konfirmandi 2.ročník
* Štvrtok 30.3.2017
9.30 MaMi-klub
18.00 Pôstna večiereň
19.00 Spevokol
* Piatok 31.3.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast
* Sobota 1.4.2017
9.00 Seniorátny konvent v Prešove
19.00 Gospel Song 2017 v Dome kultúry, Vranov
* 5. pôstna nedeľa-Smrtná, Iudica - 2.4.2017
9.30 Predpašiové SB; Detská besiedka
Spoveď a VP (po skončení SB)
18.00 Večerné SB

f. úrad 20. 03. 2017, 08:22

Verš na týždeň:"Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla." Ž 25, 15
Program týždňa:
*Utorok 21.3.2017
17.00 Pôstna večiereň
*Streda 22.3.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
17.00 Konfirmandi 2.ročník
*Štvrtok 23.3.2017
9.30 MaMi klub
17.00 Pôstna večiereň
18.00 Spevokol
*Piatok 24.3.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1. ročník
17.00 Dorast
*Sobota 25.3.2017
9.00 MOS (v kostole)
*Nedeľa 26.3.2017 - 4.pôstna, Laetare
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večerné SB (Letný čas!)

f. úrad 14. 03. 2017, 08:57

Verš na týždeň: Pán Ježiš hovorí: "Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla."
L 22,32
Program týždňa:
*Utorok 14.3.2017
17.00 Pôstna večiereň
18.00 Skúška spevokolu
*Streda 15.3.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
17.00 Konfirmandi 2.ročník
*Štvrtok 16.3.2017
9.30 MaMi klub
17.00 Pôstna večiereň
18.00 Skúška spevokolu
*Piatok 17.3.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast
*Sobota 18.3.2017
14.00 Seniorátne stretnutie laických pracovníkov
*Nedeľa - 3.pôstna nedeľa, Oculi; 19.3.2017
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.00 Večerné SB

f. úrad 07. 03. 2017, 11:40

Biblický verš na týždeň: "Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky." 1J 3,8b

Program týždňa:
* Z dôvodu jarných prázdnin cez týždeň nebude vyučovanie konfirmanodv, dorast ani MaMi klub.
* Streda 8.3.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny
* Štvrtok 9.3.2017
17.00 Pôstna večiereň
18.00 Spevokol
* Piatok 10.3.2017
8.30 - 16.00 Pokladničné hodiny
* Nedeľa 12.3.2017
2.pôstna nedeľa, Remniscere
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.00 Večiereň

f. úrad 27. 02. 2017, 20:18

Biblický verš na týždeň:"Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil (Hospodine)!" Ž 31,3
Program týždňa:
* Utorok 28.2.2017
17.30 Biblická hodina
* Streda 1.3.2017 - Začiatok pôstneho obdobia
8.30-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
17.00 Kajúce služby Božie
17.00 Konfirmandi 2.roč.
18.00 Spevokol
* Štvrtok 2.3.2017
9.30 MaMi klub
* Piatok 3.3.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.roč.
17.00 Dorast
* Sobota 4.3.2017
18.00 Mládež
* Nedeľa 5.3.2017 - 1.nedeľa pôstna, Invocavit
9.30 SB so spoveďou a Večerou Pánovou
16.00 Ekumenický modlitebný deň žien v gr.
kat. chráme sv. Pia, Vranov-Juh
Večiereň nebude.

f. úrad 20. 02. 2017, 11:00

Verš na týždeň: "Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia." List Židom 3,15

Program týždňa:
Utorok 21.2.2017
17.30 Biblická hodina
Streda 22.2.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
17.00 Konfirmandi 2.ročník
Štvrtok 23.2.2017
9.30 MaMi-klub
18.00 Spevokol
Piatok 24.2.2017
8.30-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast
Sobota 25.2.2017
18.00 Mládež
Nedeľa 26.2.2017-Predpôstna nedeľa
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.00 Večiereň
Švt

f. úrad 15. 02. 2017, 22:04

Program týždňa
Streda 15.2.2017
17.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Vnútromisijný výbor

Štvrtok 16.2.2017
9.30 MaMi klub
18.00 Spevokol

Piatok 17.2.2017
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast
18.00 Zborové presbyterstvo

Sobota 18.2.2017
9.00 MOS (Modlitebné spoločenstvo)
18.00 Mládež

Nedeľa Deviatnik - 19.2.2017
9.30 Hlavné SB - Výročný zborový konvent
17.00 Večiereň

f. úrad 13. 02. 2017, 09:40

Oznam o úmrtí:
Pán života a smrti povolal do večnosti nášho spolubrata p. Eduarda MATANINA, vo veku 72r.
V nádeji vzkriesenia sa s ním rozlúčime v utorok 14.2.2017 o 14.00 hod. v Dome smútku vo Vranovskom Dlhom. Modlitebná pobožnosť bude v pondelok 13.2.2017 od 17.00 hod.
"Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú."

f. úrad 06. 02. 2017, 18:57

Božie slovo na týždeň:"Nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou." Iz 60,2
Myšlienka Dr. Martina Luthera na týždeň:
"Človek sa má modliť krátko, ale často a mocne."

Program týždňa:
Utorok 7.2.2017
17.30 Biblická hodina
Streda 8.2.2017
17.00 Konfirmandi 2.ročník
Štvrtok 9.2.2017
18.00 Spevokol
Piatok 10.2.2017
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast
18.00 Revízna komisia
Sobota 11.2.2017
18.00 Mládež
Nedeľa Deviatnik - 12.2.2017
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.00 Večerné SB

f. úrad 04. 02. 2017, 10:19

Oznam o službách Božích:

Nedeľa 5.2.2017
Posledná nedeľa po Zjavení
9.30 Hlavné SB
17.00 Večerné SB
Srdečne pozývame!

f. úrad 31. 01. 2017, 13:05

V pondelok si Pán povolal k sebe brata Michala Kolesára. Modlitebné stíšenie pri zosnulom bude v stredu o 17.00 hod a pohreb vo štvrtok o 14.00 hod. z Domu smútku na Mlynskej ul. Nech sám Pán poteší skormútených.

f. úrad 23. 01. 2017, 21:14

OZNAM:
V čase od 25.1.2017 - 3.2.2017 v prípade pohrebov zastupuje br. farár Mgr. Slavomír Gallo.

Program na dva týždne:
Utorok 24.1.2017
17.30 Biblická hodina
Piatok 27.1.2017
17.00 Dorast
Sobota 28.1.2017
18.00 Mládež
Nedeľa 29.1.2017
4.nedeľa po Zjavení
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Štvrtok 2.2.2017 - Predstavenie Pána Ježiša
17.00 Služby Božie (Hromnice)
Nedeľa 5.2.2017 - Posledná po Zjavení
9.30 Hlavné SB
17.00 Večerné SB

f. úrad 17. 01. 2017, 10:34

Program týždňa:

Utorok 17.1.2017
17.30 Biblická hodina

Streda 18.1.2017
17.00 Konfirmandi 2.ročník

Štvrtok 19.1.2017
18.00 Spevokol

Piatok 20.1.2017
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast

Sobota 21.1.2017
9.00 MOS (kostol)

Nedeľa 22.1.2017
3.nedeľa po Zjavení
9.30 Hlavné SB; Detská besiedka
15.00 Ekumenická bohoslužba

f. úrad 11. 01. 2017, 21:44

Program týždňa:

Streda 11.1.2017
17.00 Konfirmandi 2.ročník

Piatok 13.1.2017
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast

Nedeľa 15.1.2017
2.nedeľa po Zjavení
9.30 Hlavné SB

f. úrad 10. 01. 2017, 11:33

Oznam o úmrtí:

Pán života a smrti povolal k sebe nášho spolubrata
Ondreja Pavelku, vo veku 84 rokov.
Pohreb bude v stredu 11.1.2017 o 14.00 hod. v Dome smútku na Mlynskej ul.
Modlitby budú v utorok 10.1.2017 od 17.00 hod.
Milosrdný Pán nech potešuje zarmútených.

f. úrad 07. 01. 2017, 20:34

Dôležité oznamy:

Služby Božie v 1. nedeľu po Zjavení, 8. 1. 2017 budú v riadnom čase o 9.30 hod. vo Vranove.
Večerné SB nebudú.

Aliančný modlitebný týždeň sa prekladá na pôstne obdobie.
Viac v novom informačnom liste.

f. úrad 05. 01. 2017, 20:43

Pozývame:

Služby Božie na sviatok Zjavenia Pána - 6.1.2017
9.30 Hlavné SB

1. nedeľa po Zjavení - 8.1.2017
9.30 Hlavné
17.00 Večerné

f. úrad 30. 12. 2016, 15:05

POZÝVAME:

Služby Božie na Silvestra 31.12.2016
15.30 Kvakovce
17.00 Vranov

Služby Božie na Nový rok 1. 1. 2017
9.30 Vranov

f. úrad 28. 12. 2016, 10:14

OZNAM o úmrtí:

Pán života a smrti povolal k sebe nášho spolubrata Pavla Marenčina, vo veku 78r.
Pohreb bude v stredu 28.12.2016 o 14.00 hod. v Dome smútku na Dlhej ul.

f. úrad 21. 12. 2016, 16:03

Služby Božie počas vianočných sviatkov:

Štvrtok 22.12.2016
17.00 Spoveď a Večera Pánova

Sobota 24.12.2016 - Štedrý večer
16.30 Štedrovečerné služby Božie s programom
detí

Nedeľa 25.12.2016 - 1.slávnosť vianočná.
Narodenie Pána.
9.30 Slávnostné služby Božie
17.00 Vianočná večiereň

Pondelok 26.12.2016 - 2.slávnosť vianočná.Pamiatka mučeníka Štefana.
9.30 Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou

Sobota 31.12.2016 - Starý rok
17.00 Silvestrovské služby Božie na záver
obč. roku

f. úrad 13. 12. 2016, 12:47

Program 3.adventného týždňa:
Po - Pi (12. - 16.12.2016)
17.00 Adventné modlitebné večierne

Streda 14.12.2016
17.00 Konfirmandi 2.ročník
Štvrtok 15.12.2016
9.30 MaMi klub
Piatok 16.12.2016
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Vianočný večierok pre dorast
Sobota 17.12.2016
9.00 MOS (kostol)
14.00 Vianočné Tvorivé dielne
18.00 Skúška spevokolu

4.adventná nedeľa 18.12.2016
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, po nich Spoveď a VP
16.00 VIANOĆNÝ KONCERT

f. úrad 09. 12. 2016, 14:30

Oznam o službách Božích - 3.adventná nedeľa, 11.12.2016
9.30 Hlavné SB
Spoveď a VP po SB
17.00 Večiereň-začiatok modlitebného týždňa
SB v Kvakovciach budú o týždeň v 4.adv. nedeľu.

f. úrad 06. 12. 2016, 11:56

Program 2.adventného týždňa:

Utorok 6.12.2016
17.00 Adventná večiereň

Streda 7.12.2016
17.00 Konfirmandi 2.ročník

Štvrtok 8.12.2016
9.30 MaMi klub
17.00 Adventná večiereň
Spevokol

Piatok 9.12.2016
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast

Sobota 10.12.2016
10.00 Spoveď a VP pre starších
17.30 Manželské večery - 1.stretnutie
18.00 Mládež

3.adventná nedeľa - 11.12.2016
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Spoveď a VP po SB
17.00 Večiereň-začiatok modlitebného
týždňa

f. úrad 28. 11. 2016, 19:42

Program týždňa
Utorok 29.11.2016
17.00 Adventná večiereň (kostol)

Streda 30.11.2016
17.00 Konfirmandi 2.ročník

Štvrtok 1.12.2016
9.30 MaMi klub
17.00 Adventná večiereň
Spevokol

Piatok 2.12.216
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast

Sobota 3.12.2016
16.00 Mikuláš pre deti (fara)
18.00 Mládež

Nedeľa 4.12.2016 - 2.adventná nedeľa
9.30 Služby Božie, po nich Spoveď a VP
Detská besiedka
17.00 Večerné SB

f. úrad 22. 11. 2016, 13:30

Program týždňa
Utorok 22.11.2016
17.30 Biblická hodina

Streda 23.11.2016
17.00 Konfirmandi 2.ročník

Štvrtok 24.11.2016
9.30 MaMi klub
17.30 Spevokol - fara

Piatok 25.11.2016
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast

Sobota 26.11.2016
17.00 Modlitby TAIZÉ - kostol

Nedeľa 27.11.2016 ADVENT - NOVÝ CIRK. ROK
1.nedeľa adventná
9.30 SB so spoveďou a VP; Detská besiedka
17.00 Večerné SB

f. úrad 14. 11. 2016, 13:56

Program týždňa
Pondelok 14.11.2016
18.00 Zborové presbyterstvo

Utorok 15.11.2016
17.30 Biblická hodina

Streda 16.11.2016
17.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol

Piatok 18.11.2016
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Dorast

Sobota 19.11.2016
9.00 MOS
18.00 Mládež

Nedeľa 20.11.2016
Posledná nedeľa v cirk. roku - Nedeľa večnosti
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Večerné SB nebudú - prehliadka spevokolov vo V. Žipove o 15.00 hod.