Zborové oznamy

Vložte príspevok:

Antispamová kontrola.:   6  +   4   =  

Predchádzajúci1234567891011121314Ďalší

fara 01. 05. 2020, 09:35

VERŠ na týždeň: "Zvučne plesaj Bohu, celá zem" Ž 66,1
*3.nedeľa po Veľkej noci-Jubilate, 3.5.2020
9.30 Online služby Božie
* Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli na potreby cirkevného zboru milodarom, aj za uhradenie cirkevného príspevku.
*Číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 VS:222
*Ak máte v rodine jubileá, resp. spomienky či iné potreby, môžete nás informovať a my vás zaradíme do príhovorných modlitieb počas vysielania služieb Božích. Oznámte to v týždni pred službami Božími.
*Pri akýchkoľvek otázkach, potrebách nás neváhajte kontaktovať.
"Pokoj Vám!"

fara 22. 04. 2020, 11:19

VERŠ na týždeň: Ježiš hovorí: Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život." J 10, 11.27.28
* 2.nedeľa po Veľkej noci - Misericordias Domini (O dobrom pastierovi), 26.4.2020
9.30 Online služby Božie
*Ďakujeme za milodary, cirkevný príspevok, ktorý môžete uhrádzať na uvedené číslo účtu CZ.
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 VS:222
Pri akýchkoľvek otázkach informujte brata zborového farára.
"Pokoj Vám!"

fara 18. 04. 2020, 09:40

VERŠ na týždeň: "Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej." 1Pt 1,3
*1.nedeľa po Veľkej noci - Quasimodogeniti, 19.4.2020
Online prenos SB o 9.30 hod.
*Ďakujeme za milodary, cirkevný príspevok, ktorý môžete uhrádzať na uvedené číslo účtu CZ. Ďakujeme!

fara 08. 04. 2020, 09:12

AKTUALIZÁCIA PRENOSOV Z NÁŠHO CIRKEVNÉHO ZBORU:
* Zelený štvrtok - SB o 18.00 hod.
* Veľký piatok - SB o 15.00 hod.
* 1.slávnosť veľkonočná - SB o 9.30 hod.
* 2.slávnosť veľkonočná - SB o 9.30 hod.
S láskou Vás pozývame sledovať prenosy a tak spolu posilňovať svoju vieru v umučeného a vzkrieseného Pána Ježiša Krista.

fara 06. 04. 2020, 16:42

Bratia a sestry,
už štyri týždne sme neboli spolu na službách Božích a mnohí ste si už uvedomili, že cirkevný zbor nemá finančný príjem z bežných ofier, ktoré mávame počas služieb Božích.

Cirkev žije vo svete a má svoje materiálne potreby. Preto Vás s láskou prosíme - urobme gesto a venujme aspoň raz do týždňa "svoju oferu" či milodar pre náš cirkevný zbor. Povzbudzujeme zvlášť mladé rodiny, aby boli v tom príkladom.
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 VS:222
Ďakujeme!

fara 06. 04. 2020, 16:40

AKTUALIZOVANÉ OZNAMY:
Verš na 15.týždeň:"Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý,kto verí v Neho, mal večný život." J 3,14.15
ONLINE PRENOSY BOHOSLUŽIEB z nášho cirkevného zboru:
* Zelený štvrtok 9.4.2020 o 18.00 hod.
* Veľký piatok 10.4.2020 o 9.30 hod.
* Veľkonočná nedeľa 12.4.2020 o 9.30 hod.
* Veľkonočný pondelok 13.4.2020 o 9.30 hod.
S láskou Vás pozývame sledovať tieto prenosy a tak byť spojení vo veľkonočnej viere a nádeji.
OZNAM:
Ponúkame možnosť darovania ochranných rúšok. Prosíme záujemcov, aby kontaktovali br. farára M.Vargovčáka na čísle 0907 132 767 alebo sestru Libušu Ondičovú.

fara 06. 04. 2020, 11:32

AKTUALIZOVANÉ OZNAMY:
Verš na 15.týždeň:"Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý,kto verí v Neho, mal večný život." J 3,14.15
ONLINE PRENOSY BOHOSLUŽIEB z nášho cirkevného zboru:
*Zelený štvrtok 9.4.2020 o 18.00 hod.
*Veľký piatok 10.4.2020 o 9.30 hod.
*Biela sobota 11.4.2020 o 18.00 hod.
*Veľkonočná nedeľa 12.4.2020 o 9.30 hod.
*Veľkonočný pondelok 13.4.2020 o 9.30 hod.
S láskou Vás pozývame sledovať tieto prenosy a tak byť spojení vo veľkonočnej viere a nádeji.
OZNAM:
Ponúkame možnosť darovania ochranných rúšok. Prosíme záujemcov, aby kontaktovali br. farára M.Vargovčáka na čísle 0907 132 767 alebo sestru Libušu Ondičovú.

fara 02. 04. 2020, 20:01

OZNAM:
Ponúkame možnosť darovania ochranných rúšok. Prosíme záujemcov, aby kontaktovali br. farára M.Vargovčáka na čísle 0907 132 767 alebo sestru Libušu Ondičovú.

fara 02. 04. 2020, 09:30

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
Verš na 14.týždeň:"Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí?"Ž 130,3
*ONLINE PRENOSY z nášho cirkevného zboru:
*Kvetná nedeľa - 5.4.2020
9.30 Pašiové služby Božie
18.00 Kvetná nedeľa s Johannom Sebastianom Bachom - organový mini koncert venovaný hudbe J.S.Bacha, na organe hrá Martin Vargovčák.
*Služby Božie počas veľkonočných sviatkov zverejníme na začiatku budúceho týždňa.
*Ak vám chýbajú zdravotnícke rúška, môžete nás kontaktovať telefonicky.
"Neboj sa stádočko malé."
Boh vás ochraňuj a buďte zodpovední v týchto neľahkých dňoch. M.Vargovčák, zb.farár

fara 26. 03. 2020, 09:06

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
Verš na 13.týždeň:"Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu." J 12,24
*ONLINE PRENOS Služby Božie v 5.pôstnu nedeľu, 29.3.2020 budeme vysielať naživo o 9.30 hod. je to Smrtná-predpašiová nedeľa, používame Pašie.
*Prechod na letný čas - v nedeľu o 2.00 hod. si posunieme ručičky hodiniek o hodinu dopredu na 3.00 hod.
Boh Vám žehnaj a ochraňuj Vás!
Martin Vargovčák, zborový farár

fara 17. 03. 2020, 15:05

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
VERŠ na 12.týždeň:"Stále upieram oči na Hospodina." Žalm 25,15
*Drahí veriaci, v čase pandémie, ktorá nás zastihla, Vám všetkým vyprosujem Božie požehnanie, Jeho stálu ochranu a prosím Vás o zodpovedný prístup počas karantény.
*ON LINE prenos Služieb Božích alebo pobožností budete mať možnosť sledovať od budúcej nedele. Pracujeme na tom, aby sme sa mohli s vami už najbližšiu nedeľu vidieť a osláviť nášho Pána spoločne.
Prosím o modlitby aj pre túto činnosť.
*Upratovanie kostola sa teraz nevykonáva.
*Počas týždňa zverejníme pôstny výklad Matúšových pašií, aby sme sledovali cestu utrpenia nášho Pána spoločne.
Boh Vám žehnaj.
Martin Vargovčák, zborový farár.

fara 13. 03. 2020, 14:58

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
*OZNAM O POHREBE: Zajtra, v sobotu 14.3.2020 sa o 13.00 hod. v Dome smútku v Nižnom Kručove rozlúčime so zosnulou spolusestrou Teréziou BOROŠOVOU, rod. Mattovou, ktorá odišla do večnosti 12.3.2020 vo veku 93 rokov. "Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú."

fara 11. 03. 2020, 09:41

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
* Z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 sa podľa rozhodnutia Predsedníctva ECAV na Slovensku na dva týždne rušia všetky bohoslužby, teda v nedele 15.3. a 22.3.2020.Rovnako to platí pre ostatné aktivity.
* Zároveň Vám,milí veriaci, odporúčam, aby sme v nedele o 9.30 (keď sa konajú SB) zasadli vo svojich rodinách k rodinným pobožnostiam. V najbližšie dni Vám pošlem celý program aj s kázňou, ktorú si budete môcť nájsť na titulke web stránky.
* Povzbudzujem Vás všetkých k aktívnemu duchovnému životu - čítajte si Božie slovo, spievajte si duchovné piesne a zotrvávajme v modlitbách, prosiac o skoré zlepšenie situácie.
* Odporúčam Vám modliť sa každý deň Žalm 91.
Pokoj Vám!
Martin Vargovčák, zborový farár.

fara 09. 03. 2020, 19:14

Verš na 11. týždeň:"Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni." R 5,8
AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
Z dôvodu šírenia COVID-19 cez týždeň všetky aktivity sú zrušené - besiedka,detský spevokol,konfirmačný výuka, dorast,pôstne večierne, prevádzka SED...až do odvolania.
*Služby Božie v 3. pôstnu nedeľu 15.3.2020 budú o 9.30 hod.
*Upratovanie chrámu v sobotu 14.3.2020 o 13.00hod.: Miloslav Sabovík, Lucia Šmatková, Gabriela Šmajdová, Jana Slivková, Tatiana Spustová.
Služba presbyterov:O.Borošová,I.Krištová.
*V prípade akýchkoľvek iných zmien, budete informovaní cez web a fb CZ.

fara 07. 03. 2020, 14:13

AKTUALIZOVANÁ DôLEŽITÁ SPRÁVA:
* Z dôvodu šírenia koronavírusu a rešpektujúc odporúčania Bezpečnostnej rady SR oznamujeme, že
služby Božie zajtra na 2.pôstnu nedeľu, 8.3.2020 budú o 9.30 hod. a nedeľné večerné i stredtýždňové pôstne SB budú do odvolania zrušené. Viď. tiež Odporúčanie nášho CZ, ktoré sme dnes vydali.Vďaka za porozumenie.

fara 02. 03. 2020, 11:52

Verš na 10.týždeň:"Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky." 1J 3,8b
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 4.3.2020 a Piatok 6.3.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*PIATOK 6.3.2020
17.00 Pôstna večiereň
* Z dôvodu jarných prázdnin nebude stretnutie konfirmandov,dorastu ani skúška spevokolu.
*SOBOTA 7.3.2020
13.00 Upratovanie kostola:Božena Šugárová, Renáta Šaková, Ján Sciranka, Matúš Sciranka, Dušan Stredný
*NEDEĽA 8.3.2020 - 2. nedeľa pôstna
9.30 Hlavné SB // Detská besiedka
17.00 Večiereň
Služba presbyterov: M.Hudacký, J.Švarbalík

fara 24. 02. 2020, 16:14

Verš na 9.týždeň:"Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci."Lk 18,31
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 25.2.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 26.2.2020 - Začiatok pôstneho obdobia
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
17.00 Kajúce služby Božie na začiatku pôstneho obdobia
18.00 Spevokol
*PIATOK 28.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
16.00 Vyučovanie konfirmandov
17.00 Dorast/Mládež
18.00 Detský spevácky zbor
*SOBOTA 29.2.2020
13.00 Upratovanie kostola:Eva Šimková,Otília Šnajderová,Daniela Šoltésová,Alena Škovierová, Jozef Švarbalík
*NEDEĽA 1.3.2020 - 1.pôstna nedeľa
9.30 Služby Božie so spoveďou a VP
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov:I.Vojtková, A.Liberková

fara 18. 02. 2020, 21:15

Verš na 8.týždeň:"Dnes, keď počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia." Židom 3,15
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 18.2.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 19.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 20.2.2020
17.00 Večerné SB
18.00 Spevokol
*PIATOK 21.2.2020
9.00-16.00 pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov
17.00 Dorast/Mládež
18.00 Detský spevácky zbor
*SOBOTA 22.2.2020
9.00 MOS, fara
13.00 Upratovanie kostola:Andrej Strýčko, Mária Sabová, Miriam Streňová, Jarmila Šašurová, Mária Širáková
*NEDEĽA 23.2.2020 - Predpôstna nedeľa, Quinquagesima
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov:M.Sabovíková, B.Marenčinová

fara 12. 02. 2020, 16:41

Verš na 7.týždeň:"Svoje prosby Ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo." Dan 9,18
PROGRAM TÝŽDŇA:
*PONDELOK 10.2.2020
17.00 Zborové presbyterstvo
*UTOROK 11.2.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 12.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 13.2.2020
17.00 Večerné služby Božie
18.00 Spevokol
*PIATOK 14.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov
18.00 Valentínsky večer pre manželské dvojice, zariadenie Opál, Zámutov
*SOBOTA 15.2.2020
13.00 Upratovanie chrámu:František Starý, Darina Stavná, Pavol Straka, Štefan Straka, Martina Streňová
*NEDEĽA 16.2.2020 - Nedeľa po Deviatniku
9.30 Hlavné SB - Výročný zborový konvent// Besiedka nebude
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov:A.Hanková, D.Rožeková

fara 04. 02. 2020, 21:24

Oznamy pre 6.týždeň RP 2020
Verš na týždeň:"Ale nad tebou vyjde Hospodin a Jeho sláva sa zjaví nad tebou." Iz 60,2
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 4.2.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 5.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 6.2.2020
17.00 Služby Božie, po nich skúška spevokolu
*PIATOK 7.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1.a 2.ročník
17.00 Dorast/mládež
18.00 Detský spevokol, fara
*SOBOTA 8.2.2020
13.00 Upratovanie kostola: Marek Smolko, Slavomír Slávik, Ján Slávik, Martina Slaninová, Jana Smolejová, Š.Lacko, J.Višňovský
16.00 Detský karneval na fare (Téma: Stvorenie sveta)
*NEDEĽA 9.2.2020 - Nedeľa Deviatnik
9.30 Služby Božie s VP // Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: Š.Lacko, J. Višňovský
*PONDELOK 10.2.2020
18.00 Zasadnutie zborového presbyterstva

fara 29. 01. 2020, 21:35

Aktualizácia oznamov pre 5.týždeň RP 2020
Verš na týždeň:"A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve." Lk 13,29
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 28.1.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 29.1.2020
9.00-16.00 Úradné, pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 30.1.2020
17.00 Večiereň
*PIATOK 31.1.2020
9.00-16.00 Pokladničné, úradné hodiny
Vyučovanie konfirmandov, stretnutie dorastu nebude z dôvodu chrípkových prázdnin aj polročných prázdnin.
*SOBOTA 1.2.2020
13.00 Upratovanie chrámu:Jaroslav Sedlák, Michal Semko,Vlasta Serafínová,Helena Skliňárová,Róbert Skliňár,M.Smolko,R.Berta
*NEDEĽA 2.2.2020 - Posledná po Zjavení
9.30 Hlavné služby Božie
Večiereň nebude.
Služba presbyterov: M.Smolko, R.Berta
Upozornenie: Ak by pretrvávali chrípkové prázdniny aj budúci týždeň, detský karneval sa presúva na iný termín.

fara 20. 01. 2020, 20:23

Aktualizované oznamy 4. týždeň RP 2020
Verš na týždeň:"Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť." J 1,16
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 21.1.2020
17.00 Biblická hodina, fara
*STREDA 22.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné úradné hodiny
*ŠTVRTOK 23.1.2020
17.00 Večerné SB
18.00 Skúška spevokolu
*PIATOK 24.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné úradné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1.a2.ročník
17.00 Dorast/mládež
18.00 Detský spevácky zbor, fara
*SOBOTA 25.1.2020
13.00 Upratovanie kostola:Silvia Saladiaková, Ján Sedlák,Stanislav Semjan, Juraj Semjan, Justína Semjanová, J.Beňo, D.Stredný
*NEDEĽA 26.1.2020 - 3.nedeľa po Zjavení
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
15.00 Ekumenická bohoslužba
Večiereň nebude.
Služba presbyterov: J.Beňo, D.Stredný

fara 14. 01. 2020, 12:31

Aktuálne oznamy 3.týždeň RP 2020
Verš na týždeň:"Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú synovia Boží." R 8,14
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 14.1.2020
17.00 Biblická hodina, téma: Ekumenický dialóg medzi ev. luteránmi a rím. katolíkmi
*STREDA 15.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné úradné hodiny
*ŠTVRTOK 16.1.2020
17.00 Stredtýždňové večerné SB
18.00 Spevokol
*PIATOK 17.1.2020
9.00 Pobožnosť v SED
9.00-12.00 Pokladničné úradné hodiny
16.00 Konfirmandi 2.ročník
17.00 Dorast/Mládež
18.00 Detský spevácky zbor - prvé stretnutie, fara
*SOBOTA 18.1.2020
9.00 MOS
13.00 Upratovanie kostolaVelký smíchanka Rožeková,Slavomíra Ritková, Stanislava Ragančíková, Pavol Sabol, Milan Sciranka, M.Straková,D.Bodnárová
*NEDEĽA 19.1.2020 - 2.nedeľa po Zjavení
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: D.Bodnárová, M.Straková

fara 07. 01. 2020, 20:00

Aktuálne oznamy 2.týždeň RP 2020:
Verš na týždeň:"Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo." 1.Jána 2,8b
PROGRAM TÝŽDŇA:
*PONDELOK 6.1.2020 - Zjavenie Pána
9.30 Služby Božie
*STREDA 8.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 9.1.2020
17.00 Stredtýždňové večerné služby Božie
18.00 Spevokol
*PIATOK 10.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1.-2.ročník
17.00 Dorast/Mládež
*SOBOTA 11.1.2020
13.00 Upratovanie kostola:Štefan Repčín,Oľga Romanová,Darina Ropoviková,Danka Roziková,M.Maťaš,J.Vysoký
*NEDEĽA 12.1.2020 - 1.nedeľa po Zjavení, Nedeľa krstu Pána/Nedeľa misie
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: M.Maťaš, J.Vysoký

fara 27. 12. 2019, 15:04

Aktuálne oznamy:
*SOBOTA 28.12.2019
13.00 Upratovanie kostolaVelký smíchagmar Prokopová, Zlatica Prokopová, Iveta Princová, Tatiana Pirčová, Maroš Peržeľ, M.Sabovíková, B.Marenčinová, I.Vojtková, A.Liberková
16.00 VIANOČNÝ KONCERT
*NEDEĽA 29.12.2019-Nedeľa po Vianociach
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB
17.00 Večiereň
Služba presbyterov:I.Vojtková, A.Liberková
*UTOROK 31.12.2019 - Záver občianskeho roka
17.00 Ďakovné služby Božie
Služba:O.Borošová, I.Krištová
*STREDA 1. 1. 2020 - Nový rok
9.30 Slávnostné novoročné služby Božie
Služba: M.Hudacký, J.Švarbalík

fara 18. 12. 2019, 14:36

Verš na týždeň:"Pripravujte cestu Hospodinovi! Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou." Iz 40,3.10
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 17.12.2019
17.00 Adventná večiereň
18.00 Spevokol
*STREDA 18.12.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 19.12.2019
17.00 Adventná večiereň
18.00 Spevokol
*PIATOK 20.12.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
16.00 Vianočný večierok pre dorast
*SOBOTA 21.12.2019
13.00 Upratovanie kostola:Anna Pidanyová,Alena Pituchová, Ľuboslav Plachý, Helena Poliaková, Ľubica Porvazníková, M.Smolko, R.Berta
14.00 Vianočné tvorivé dielne pre deti-v zborovke v kostole
*NEDEĽA 22.12.-4.adventná nedeľa
9.30 Služby Božie / Detská besiedka
Spoveď a VP po SB
17.00 Spoveď a VP

fara 09. 12. 2019, 16:58

Verš na 2.adventný týždeň: "Vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie." L 21,28
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 10.12.2019
17.00 Adventná večiereň
Spovedanie v domácnostiach
*STREDA 11.12.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
Spovedanie v domácnostiach
*ŠTVRTOK 12.12.2019
17.00 Adventná večiereň
17.45 Skúška spevokolu
*PIATOK 13.12.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov a dorast
16.00 Nám. pred AOC "Rozžiarme si Vianoce", požehnanie Vianoc duchovnými otcami
*SOBOTA 14.12.2019
9.30 Spoveď a VP pre starších
13.00 Upratovanie kostola:Marcela Pavlová, Libuša Pawlak, Jolana Petrašková, Anna Petrová, Dušan Petrič, J.Beňo, D.Stredný
17.30 Adventný večer pre manželské dvojice, fara
*NEDEĽA 15.12.2019 - 3.adventná nedeľa
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: J.Beňo, D.Stredný

fara 03. 12. 2019, 10:59

VERŠ NA 1.ADVENTNÝ TÝŽDEŇ:" Ó brány, pozdvihnite svoje hlavy a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy!" Ž 24,7
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 3.12.2019
17.00 Adventná večiereň
*STREDA 4.12.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 5.12.2019
17.00 Adventná večiereň
17.45 Skúška spevokolu
*PIATOK 6.12.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov
17.00 Dorast
*SOBOTA 7.12.2019
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Jozef Palenčík, Vladimír Palenčík, Emília Palenčíková, Peter Palenčík, Eva Pavlová, M.Straková, D.Bodnárová
16.00 Mikuláš pre deti - fara
18.00 Mládež - fara
*NEDEĽA 8.12.2019 - 2.adventná nedeľa
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov:M.Straková,D.Bodnárová

fara 26. 11. 2019, 13:03

VERŠ NA TÝŽDEŇ: "Majte bedrá opásané a sviece horiace." Lk 12,35
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 26.11.2019
17.30 Biblická hodina
*STREDA 27.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 28.11.2019
17.30 Spevokol
*PIATOK 29.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
17.00 Dorast
*SOBOTA 30.11.2019
13.00 Upratovanie chrámu: Beáta Pacolová, Ján Palenčík z ul. Záhradnej, Ján Palenčík z ul.Železničnej, Zlatica Palenčíková, Michal Palenčík, Miroslav Palenčík, Martin Maťaš, Juraj Vysoký
*NEDEĽA 1.12.2019 - 1.nedeľa adventná
9.30 Hlavné SB -v úvode volebný konvent biskupa VD ECAV // Detská besiedka
Spoveď a Večera Pánova po SB.
Služba presbyterov: M.Maťaš, J.Vysoký
16.00 ADVENTNÝ KONCERT - Chorus Comenianus z Ev. gymnázia J.A.Komenského v Košiciach.

fara 20. 11. 2019, 18:56

VERŠ NA TÝŽDEŇ:"Skláňam sa pred Tvojim svätým chrámom, pre Tvoju milosť a vernosť ospevujem Tvoje meno." Ž 138,2
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 19.11.2019
17.00 Biblická hodina
*STREDA 20.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 21.11.2019
17.30 Spevokol - fara
*PIATOK 22.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
Vyučovanie konfirmandov, dorast ani mládež nebudú.
*SOBOTA 23.11.2019
9.00 MOS
13.00 UPRATOVANIE CHRÁMU:Slávka Olexová, Vladimír Ondič, Martin Olexa, Drahomíra Ochotnícka, Sarah Olejárová, V.Serafínová
*NEDEĽA 24.11.2019 - Posledná v cirkevnom roku
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: V.Serafínová