Zborové oznamy

Vložte príspevok:

Antispamová kontrola.:   1  +   8   =  

Predchádzajúci1234567891011121314Ďalší

fara 20. 10. 2015, 12:55

Oznamujeme Vám, bratia a sestry, že Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti nášho spolubrata Dušana ORÁČA, vo veku 67r.
Pohreb sa uskutoční vo štvrtok 22. 10. 2015 o 14.00 hod. v Dome smútku na Dlhej ulici.
Modlenie bude dnes a zajtra večer od 17.00 - 18.00 hod.

f. úrad 13. 10. 2015, 16:18

PROGRAM TÝŽDŇA

Streda (14. 10.)
17.30 Biblická hodina (fara)

Štvrtok (15. 10.)
18.00 Spevokol (kostol)

Piatok (16. 10. )
9.00 Pobožnosť v Stredisku ev. diakonie
14.30 – 15.15 Konfirmandi 2. ročník
15.45 – 16.30 Konfirmandi 1. ročník
18.30 Mládež

Sobota (17. 10.)
18.30 Mládež

Nedeľa (18. 10.) – 20. po Sv. Trojici.
9.30 Hlavné služby Božie
Detská besiedka
17.30 Večerné služby Božie

farský úrad 07. 10. 2015, 19:24

PROGRAM TÝŽDŇA

Streda (7. 10.)
17.30 Biblická hodina (fara)

Štvrtok (8. 10.)
18.00 Spevokol (kostol)

Piatok (9. 10. )
14.30 – 15.15 Konfirmandi 2. ročník
15.45 – 16.30 Konfirmandi 1. ročník
18.30 Mládež

Sobota (10. 10.)
18.30 Mládež

Nedeľa (11. 10.)– 19. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné služby Božie
Detská besiedka
Večerné SB nebudú!

farský úrad 30. 09. 2015, 15:51

Streda (30. 9.)
17.30 Biblická hodina (fara)

Štvrtok (1. 10.)
18.00 Spevokol (kostol)

Piatok (2. 10. )
14.30 – 15.15 Konfirmandi 2. ročník
15.45 – 16.30 Konfirmandi 1. ročník
18.30 Mládež

Sobota (3. 10.)
18.30 Mládež

Nedeľa (4. 10.) – 18. po Sv. Trojici – Poďakovanie za úrody zeme
9.30 Hlavné SB s Večerou Pánovou
17.30 Večerné služby Božie

martin 22. 09. 2015, 09:20

PROGRAM TÝŽDŇA

Streda (23. 9.)
17.30 Biblická hodina (fara)

Štvrtok (24. 9.)
18.00 Spevokol (kostol)

Piatok (25. 9.)
14.30 – 15.15 Konfirmandi 2. ročník
15.45 – 16.30 Konfirmandi 1. ročník
18.30 Mládež

Sobota (26. 9.)
18.30 Mládež

Nedeľa (27. 9.) – 17. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné služby Božie
Detská besiedka
17.30 Večerné služby Božie

Seniorátne stretnutie mužov a žien sa bude konať vo Sveržove (CZ Zlaté) v nedeľu 27.9.2015 so začiatkom o 15.00 hod. Témou: „Ako rastie strom“, - na základe Žalmu 1 poslúžia manželia Michal a Šárka Klusovci z Třinca. Pozývame všetkých mužov a ženy v akomkoľvek veku.
Seniorátne stretnutie mamičiek sa bude konať v sobotu 26.9.2015 na fare v Hanušovciach nad Topľou o 15.00 hod. Na tému „Deti a disciplína vo výchove“ bude mať Šárka Klusová z Třinca. Pozývame mamičky, ale tiež všetky mladé ženy, ktoré sa pripravujú na materstvo.

martin 15. 09. 2015, 19:24

PROGRAM TÝŽDŇA

Streda (16. 9.)
17.30 Biblická hodina (fara)

Štvrtok (17.9.)
18.00 Spevokol (kostol)

Piatok (18. 9.)
14.30 – 15.15 Konfirmandi 2. ročník
15.45 – 16.30 Konfirmandi 1. ročník
18.30 Mládež

Sobota (19. 9.)
18.30 Mládež

Nedeľa (20. 9.) – 16. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné služby Božie
Detská besiedka
17.30 Večerné služby Božie

martin 07. 09. 2015, 14:27

PROGRAM TÝŽDŇA

Streda (9. 9.)
17.30 Biblická hodina

Štvrtok (10.9.)
18.00 Spevokol

Piatok (11. 9.)
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Zápis konfirmandov do 1.ročníka
18.30 Mládež

Sobota (12. 9.)
9.00 Modlitebné spoločenstvo
18.30 Mládež

Nedeľa (13. 9.)
9.30 Hlavné služby Božie
Detská besiedka
17.30 Večerné služby Božie

martin 03. 09. 2015, 21:28

Oznamy - 13.nedeľa po Sv. Trojici,30.8.2015

1.Na budúcu nedeľu - 6.9.2015 budú slávnostné služby Božie "Veni Sancte" pri začiatku nového školského roku s požehnaním žiakov a študentov. V rámci SB sa bude prisluhovať Večera Pánova. SB začnú o 9.30 hod.
2.Večerné SB začnú bývať pravidelne v nedeľu večer. Prvýkrát budú v nedeľu 6.9.2015 o 17.30 v chráme Ducha Svätého.
3.Mládežnícke stretnutia budú v piatok a sobotu o 18.30 hod.
4.Zborové presbyterstvo bude mať zasadnutie v sobotu 5.9.2015 o 19.00 v zborovej sieni na fare.
5.Ďalšie zborové aktivity (detská besiedka, vyučovanie konfirmnadov, biblické hodiny atď.)začnú po 6.9.2015 a budú včas oznámené.
6.Prihlášky na konfirmačné vyučovanie budú k dispozícii v kostole alebo na farskom úrade. Prosíme o tlmočenie toho oznamu v rodinách.
7.CZ Soľ pozýva na koncert spevokolu z Brezna v sobotu 5.9. o 19.00 hod. v ev. kostole.
8.V sobotu 5.9. o 14.30 uzavrú v našom chráme kresťanské manželstvo: Peter Popovič a Michaela Mašľárová, rod. Gešperová.

Oznam o úmrtí:
Pán života a smrti povolal do večnosti nášho spolubrata a bývalého kostolníka Jána Žipaja -Miška, vo veku 42r. Pohreb sa uskutoční v piatok 4.9.2015 o 14.30 vo Vyšnom Žipove.

farský úrad 24. 08. 2015, 16:11

Oznamy – 12. po Sv. Trojici – 23.8.2015


1. SB na budúcu 13.nedeľu po Sv. Trojici (30.8.2015) budú v obvyklom čase o 9.30h. vo Vranove. Téma: Čo prináša Bohu radosť.

2. Dnes o 17.00h. bude pobožnosť v nemocnici.

3. Mládežnícke aktivity: piatok a sobotu o 18.30 a v nedeľu o 16.00 na Klube.

4.V nedeľu o dva týždne, 6.9.2015 pozývame na slávnostné SB „Veni Sancte“ s požehnávaním žiakov a študentov na začiatku škol. roka 2015/2016. Počas SB sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.

5. Tento týždeň v dňoch 27.8.-30.8.2015 sa konajú Misijné dni VD v hoteli Sorea v ľubovnianskych kúpeľoch.

6. Zborové presbyterstvo bude zasadať v sobotu o dva týždne – 5.9.2015 o 19.00h.

7.Ostatné zborové aktivity začnú po nedeli Veni Sancte.

8. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme sestrám J.Kurhajcovej a A.Krištovej.

9. Na budúcu sobotu pozývame k príprave chrámu rodiny Krištanovcov.

farský úrad 08. 08. 2015, 18:42

OZNAMY Z 9. 8. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 11. po Svätej Trojici, budú vo Vranove o 9. 30 h. Úvodné služby Božie zborového farára Martina Vargovčáka
2. Služby Božie v NsP dnes nebudú pre Večeru Pánovu duchovných v Michalovciach
3. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
4. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Ľubomírovi Kormaníkovi so synom, Márii Kotuľákovej s nevestou Julkou
5. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny Viery Kovalikovej z Juhu, Henriety Kovaľovej z Juhu, Anny Kovkovej z Mierovej, Jozefa Kozáka z Lúčnej a Kožejovcov

farský úrad 26. 07. 2015, 18:54

OZNAMY Z 26. 7. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 9. po Svätej Trojici, budú vo Vranove o 9. 30 h. Kázňou slova Božieho poslúži brat farár Jozef Benka. V rámci služieb Božích bude požehnávanie detí
3. Služby Božie v NsP budú o 17. h.
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Spevokol sa zíde v stredu 29. 7. o 18. h.
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Marcele Kobulnickej so susedmi Luciou a Miroslavom Fedorovcami, Anne Kolesárovej s dcérou Annou Marcinčinovou a vnučkou Vierkou Kavuličovou, Margite Kolesárovej, Ružene Kendovej a Števkovi Lackovi
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodinu Ruženy Komenskej z Kamennej Poruby a rodiny Kopkovcov
8. Vedenie zboru ďakuje všetkým vedúcim Anglického tábora za jeho úspešný priebeh

farský úrad 18. 07. 2015, 11:26

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 8. po Svätej Trojici, budú vo Vranove o 9. 30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
3. Soľanský zbor ponúka spojenie sa k ceste na Dištriktuálny deň VD – 26. 7. 2015 v Ružomberku – približne 10 miest, cestovné 10 €. Prihlásiť sa čím skôr.
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme:
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: zo Sídl. I, Márie Kočišovej z Okulky a rodiny Kolesárovcov

farský úrad 18. 07. 2015, 11:24

Bratia a sestry, Pán si povolal k sebe brata Jána Harmana, pohreb sa uskutoční dnes, 18. 7. o 13. hod. z Domu smútku na Mlynskej ulici. Pane, Ty si otvoril rany milujúcich sŕdc, Ty ich aj láskavo zahoj, lebo Ty máš slovo života.

farský úrad 07. 07. 2015, 11:57

Bratia a sestry,Pán si dnes povolal k sebe našu spolusestru Annu Gešperovú z ulice Pod dolami, vo veku nedožitých 88 rokov. Modlitby pri tele zosnulej budú zajtra, t. j. v stredu o 17. h. a pohreb vo štvrtok o 14. hod. z domu smútku na Dlhej ulici. Pán nech sám poteší skormútené srdcia detí, vnúčat a pravnúčat.

farský úrad 07. 07. 2015, 11:57

Bratia a sestry,Pán si dnes povolal k sebe našu spolusestru Annu Gešperovú z ulice Pod dolami, vo veku nedožitých 88 rokov. Modlitby pri tele zosnulej budú zajtra, t. j. v stredu o 17. h. a pohreb vo štvrtok o 14. hod. z domu smútku na Dlhej ulici. Pán nech sám poteší skormútené srdcia detí, vnúčat a pravnúčat.

farský úrad 05. 07. 2015, 21:22

Služby Božie 6. júla 2015 k sviatku Mr. J. Husa pri 600. výročí jeho martýrskej smrti budú v Chráme Ducha Svätého o 17.30 hod.

farský úrad 04. 07. 2015, 18:03

OZNAMY Z 5. 7. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 6. po Svätej Trojici, budú vo Vranove o 9. 30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
3. Posledná Biblická hodina dospelých pred prázdninami bude v stredu o 17.30 hod.
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: sestre Viere Kavuličovej s manželom a dcérou Vierkou, Števkovi Lackovi a Vilkovi Timkovi
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Kertésovci a Kertisovci

farský úrad 29. 06. 2015, 20:24

Bratia a sestry,včera v skorých ranných hodinách skonal po krátkej a ťažkej chorobe brat Pavol Palenčík. Pohreb bude v utorok o 14. hodine z domu smútku na Mlynskej ulici. Pane poteš skormútených, len Ty máš slovo života.

farský úrad 27. 06. 2015, 21:50

OZNAMY Z 28. 6. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 5. po Svätej Trojici, budú v Kvakovciach o 8. h. s Večerou Pánovou bez spovede a vo Vranove o 9. 30 h. s Večerou Pánovou bez spovede. V rámci týchto sl. Božích bude požehnávanie detí.
2. Služby Božie v NsP budú o 17. h.
3. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 hod.
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Dnes sa v mene Blahoslavenej a nerozdielnej Trojice Svätej ohlasujú snúbenci žiadajúci kresťanský sobáš: Martin Sedliak, syn Jozefa a Alexandry rod. Malecovej, lekár, rímskokatolíckeho vyznania zo Žiaru n. H. a Lucia Horníková, dcéra Vladimíra a Evy rod. Minárovej, zdravotná sestra, evanjelička a. v. z Vranova nad Topľou
6. Organizačný výbor oznamuje, že miesta v anglickom aj biblicko – turistickom tábore detí sú už obsadené.
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Katicovcom: Jánovi, Adamovi, Viere a Veronike a Márii Katriňákovej s dcérou Milenou Sabovíkovou a vnučkami Kristínou a Silviou
Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Viery Kavuličovej z Mlynskej, Ruženy Kendovej zo Sídl. 1. Mája, Jozefa Kentoša zo Sačurova, Jarmily Kerekešovej z Lúčnej a Kertésovcov

farský úrad 25. 06. 2015, 10:31

Bratia a sestry v Pánu, oznamujem vám, že včera v Nižnom Kručove v Pánu usnula sestra Anna Borošová, rod. Žipajová. Modlitebné stíšenie pri zosnulej spolusestre bude dnes, 25.6.2015 podvečer o 18. hod. a pohreb zajtra o 14, hod. z domu smútku v Nižnom Kručove. Pane, poteš skormútených, lebo Ty máš slovo života.

farský úrad 25. 06. 2015, 10:30

Bratia a sestry v Pánu, oznamujem vám, že včera v Nižnom Kručove v Pánu usnula sestra Anna Borošová, rod. Žipajová. Modlitebné stíšenie pri zosnulej spolusestre bude dnes, 25.6.2015 podvečer o 18. hod. a pohreb zajtra o 14, hod. z domu smútku v Nižnom Kručove. Pane, poteš skormútených, lebo Ty máš slovo života.

farský úrad 20. 06. 2015, 18:48

OZNAMY Z 21. 6. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 4. po Svätej Trojici, budú vo Vranove o 9. 30 h. Služby Božie vykoná brat senior ŠZ seniorátu Ján Velebír, ktorý bude predsedať aj mimoriadnemu volebnému konventu k voľbe zborového farára. Volebný konvent prebehne na začiatku služieb Božích. Po nich brat senior vykoná posviacku generálne obnovenej fary.
2. Služby Božie v NsP budú o 17. h.
3. Vedenie zboru zvoláva na zajtra večer na 18. h. zasadnutie presbyterstva do ZS farského úradu
4. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 hod. v ZS farského úradu
5. Mládežnícke aktivity budú v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
6. Bratia a sestry, oznamujem vám smutnú správu: v Bratislave 17. júna 2015 tragicky zahynul brat Jozef Maxo Dankovič. Pohreb bude zajtra, 22. 6. o 14.30 h. v Bratislave
7. Organizačný výbor oznamuje: anglický tábor detí (od 20. do 24. júla) a biblicko – turistický tábor(od 2. do 7. augusta) uzatvárajú prihlasovanie detí. Účastnícke poplatky sú 22 € a 45 €.
8. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Štefanovi Lackovi, mládežníkovi a Jánovi Katicovi, kostolníkovi. Pozvaní neprišli
Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Katicovcov a Márie Katriňákovej z Nám. slobody

farský úrad 14. 06. 2015, 08:38

Bratia a sestry, oznamujem vám smutnú správu: Včera, 13. júna 2015, zomrel v prešovskej nemocnici brat farár Ján Jágerský. Pohreb tohto verného služobníka Pánovho bude v stredu o 14.30 h. v Chráme Svätej Trojice.

farský úrad 13. 06. 2015, 18:25

OZNAMY ZO 14. 6. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 3. po Svätej Trojici, budú v Kvakovciach o 8. h. a vo Vranove o 9. 30 h.
2. (Nešporné vyhlási fungens)
3. Služby Božie v NsP dnes nebudú
4. V stredu o 17.30 hod. bude Biblická hodina dospelých
5. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
6. V sobotu o 9. h. sa v zborovej sieni Chrámu Ducha Svätého zíde modlitebné spoločenstvo Vranovska
7. Vedenie zboru a organizačný výbor oznamujú, že anglický tábor detí sa bude konať od 20. do 24. júla. Účastnícky poplatok je 22 €. Biblicko – turistický tábor bude od 2. do 7. augusta v Hermanovciach
8. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Sestre Helene Kacvinskej a jej dcére Ivete Ďžurdženíkovej ostatní pozvaní sa neunúvali
9. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Zuzany Kamencovej z Mlynskej, Marty Kamenskej z Jarnej, Milana Kamenského z Okulky a Júlie Kandráčovej z Podhrunskej
10. Ofera z dnešnej nedele je určená na dokončovacie práce na fare

farský úrad 06. 06. 2015, 21:51

OZNAMY ZO 7. 6. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 2. po Svätej Trojici, budú vo Vranove o 9. 30 h. Predstaví sa na nich druhý kandidát na post zborového farára, Martin Vargovčák z Turian. Popoludní sa na nešporných sl. Božích predstaví jeho manželka.
2. Služby Božie v NsP budú o 17. hodine
3. V stredu o 17.30 hod. bude Biblická hodina
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Vedenie zboru a organizačný výbor oznamujú, že anglický tábor detí sa bude konať od 20. do 24. júla. Účastnícky poplatok je 22 €. Biblicko – turistický tábor bude od 2. do 7. augusta v Hermanovciach a poplatok za dieťa bude ako vlani 45 €. Prihlášky nájdete pri službe.
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Vladimírovi Jenčkovi s manž. Máriou a Juraj s manželkou Katarínou
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Jozefa Jenča z Pod dolami, Pavla Juhaščíka zo Sídl. 1. mája, Miloslavy Jurkovej z Mlynskej, Marcely Jurovej zo Sídl. 1. mája a Heleny Kacvinskej zo Síd. II
8. Ofera z dnešnej nedele je určená na výdavky spojené so spomienkou na Dr. C. Daxnera
9. Ofera na budúcu nedeľu je určená na dokončovacie práce na fare

farský úrad 05. 06. 2015, 20:33

Zajtra, 6. 6. 2015 o 17. hodine, začne v Chráme Ducha Svätého koncert ZUŠ pri príležitosti 70. výročia martýrskej smrti hrdinu slovenského národa, dozorcu cirkevného zboru a organizátora SNP na východnom Slovensku, Dr. C. Daxnera. O 18.15 h. bude spomienka pokračovať na Námestí slobody, kde umelci z kruhu Mladej matice predstavia osobu Ivana a Cyrila Daxnerovcov. Bude položený veniec vďaky k soche slobody a slávnostná salva na znak pocty veľkému Slovákovi.

farský úrad 30. 05. 2015, 22:25

OZNAMY Z 31. 5. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 1. po Svätej Trojici, budú vo Vranove o 9. 30 h. so spomienkou na 70. výročie smrti Dr. C. Daxnera, 1. zborového dozorcu Misijného cirk. zboru vo Vranove nad Topľou, martýra slovenského národa. Slávnostným kazateľom bude d. p. biskup VD, Slavomír Sabol
2. Služby Božie nešporné budú dnes o 14. h. a služby Božie v NsP dnes nebudú
3. V stredu o 17.30 hod. bude Biblická hodina
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Vedenie zboru a organizačný výbor oznamujú, že anglický tábor detí bude v dňoch 20. – 24. júla a účastnícky poplatok bude 22 €. Biblicko – turistický tábor v Hermanovciach bude od 2. do 7. augusta a poplatok za dieťa bude ako vlani 45 €. Prihlášky nájdete pri službe.
6. Predsedníctvo zboru prosí prítomných presbyterov, aby zostali na stretnutí s kandidátom po sl. Božích
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: sestrám zamestnaným na fare a bratovi Martinovi Szabovi
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Zuzany Jančíkovej z Kamennej Poruby, Anny Janošovej z Rod. oblasti, Mileny Janovicovej z Jarnej a Jenčkovcov
9. Prosíme ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť pri prácach na fare v nasledujúcom týždni, aby sa prihlásili pri službe. Zároveň ponúka presbyterstvo používaný funkčný materiál členom zboru.

farský úrad 23. 05. 2015, 20:34

OZNAMY Z 24. 5. 2015

1. Služby Božie zajtra, v 2. slávnosť Svätého Ducha sa budú konať o 17.30 h.
2. Služby Božie na budúcu nedeľu, sviatok Svätej Trojice, budú vo Vranove o 9. 30 h. a predstaví sa na nich prvý kandidát na miesto zborového farára vo Vranove – Peter Mihoč s manželkou. Po službách Božích sa stretne s kandidátmi presbyterstvo zboru
3. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
4. V stredu o 17.30 hod. bude Biblická hodina
5. Dnes sa ohlasujú v mene Blahoslavenej a Nerozdielnej Trojice Svätej snúbenci žiadajúci kresťanský sobáš: Ing. Radim Adámek, syn Aloisa a Marcely rod. Řepovej, bez vyznania z Brna a Ing. Jana Borošová, dcéra Jozefa a Jany rod. Kudličkovej, evanjelička a. v. z Nižného Kručova. Oznam pripravovateľom chrámu spevokolu: sobáš bude v sobotu o 13.30 h.
6. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
7. Predsedníctvo zboru prosí prítomných presbyterov, aby zostali na krátku poradu
8. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Jozefovi a Marte Ivančákovcom, Bartolomejovi a Viere Jakubovomcom, Jánovi a Marte Jakubkovcom a Štefanovi Lackovi
9. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: Ľuboša Jakubčína z Čemerného, Milana Jakubčína z N. Kručova, Máriu Jakubčovú zo Záhradnej, Jána Jakubka a Bartolomeja Kakubova z Mlynskej
10. V tomto týždni pomohli v prácach na fare bratia Jaroslav Sedlák a Dušan Stredný, Marián Hreha a Milan Kmec
11. Prosíme ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť pri prácach na fare v nasledujúcom týždni, aby sa prihlásili pri službe. Zároveň ponúka presbyterstvo používaný funkčný materiál členom zboru.

farský úrad 12. 05. 2015, 12:54

Bratia a sestry, včera nás opustil náš spolubrat, Ján Krištan. Pán si ho odvolal po dlhej chorobe. Dnes o 17. hod. bude modlitebné posedenie pri tele zosnulého v Dome smútku na Mlynskej ulici o 17. hodine a zajtra, 13. mája 2015 sa bude konať pohrebná rozlúčka z toho istého miesta. Zbor stráca aktívneho člena a rodina milujúceho otca a starého otca. Nech Pán poteší všetky skormútené srdcia slovom života.

farský úrad 10. 05. 2015, 08:34

OZNAMY Z 10. 5. 2015

1. Služby Božie vo štvrtok na Vstúpenie Pána Ježiša na nebo budú o 17.30 hod. Verím, že si s radosťou prídeme vypočuť Pánovo uistenie, že nás neopustí
2. Služby Božie na budúcu nedeľu po Vstúpení budú vo Vranove budú o 9. 30 h. spojené s konfirmáciou.
3. Služby Božie dnes v NsP nebudú
4. Prosím presbyterov zboru o krátku poradu po službách Božích
5. V stredu o 17.30 hod. bude Biblická hodina
6. Dnes sa nám ohlasujú v mene Blahoslavenej a Nerozdielnej Trojice Svätej snúbenci, ktorí si žiadajú kresťanský sobáš: Ľubomír Kunca, syn Michala a Heleny rod. Kertisovej, evanjelik a. v. z Tovarnianskej Polianky a Tatiana Bartošová, dcéra Petra a Marty rod. Sabolovej, rímskokatolíčka z Tovarného. Oznam pre spevokol: sobáš bude v sobotu o 16. hod.
7. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
8. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme:
9. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: rodiny konfirmandov
10. V tomto týždni žiaľ neprišiel nikto pomôcť v prácach na fare.
Prosíme ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť pri prácach na fare v nasledujúcom týždni, aby sa prihlásili pri službe. Pomoc bude veľmi potrebná. Čím viac bratov príde, tým viac sa urobí