Zborové oznamy

Vložte príspevok:

Antispamová kontrola.:   1  +   2   =  

Predchádzajúci1234567891011121314Ďalší

farský úrad 01. 05. 2015, 10:15

OZNAMY Z 3. 5. 2015

1. Služby Božie na budúcu, 5. nedeľu po Veľkej noci budú vo Vranove budú o 9. 30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP nebudú
3. V stredu o 17.30 hod. bude Biblická hodina
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Sestra Danka Roziková dosiahla so svojimi žiačkami vynikajúci úspech. V Celoslovenskom kole Biblickej olympiády Kvetka Marenčínová a Elise van Vuuren dosiahli na stupeň víťazov a výborne reprezentovala i Danielka Sabová. Získali sme dve prvé miesta, čo je veľkým vyznamenaním aj pre Cirkevný zbor. Za vzornú reprezentáciu všetkým štyrom úprimne ďakujeme.
6. Na budúcu nedeľu popoludní o 13.30 pozýva Bratská cirkev na prednášku kazateľa Feketeho: Ako vyhrať spor a neprehrať manželstvo
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: (brat kostolník dá mená upratujúcich)
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: rodiny Kvetoslava Chmeľovského z N. Kručova, Michala Chovanca z Dlhej, Viery Chrobačinskej z Čemerného, Renáty Ihnátovej a Vladimíra Illéša, oboch zo Sídl. Juh
9. V tomto týždni žiaľ neprišiel nikto pomôcť v prácach na fare.
Prosíme ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť pri prácach na fare v nasledujúcom týždni, aby sa prihlásili pri službe. Pomoc bude veľmi potrebná. Čím viac bratov príde, tým viac sa urobí

farský úrad 25. 04. 2015, 23:36

OZNAMY Z 26. 4. 2015

1. Služby Božie na budúcu, 4. nedeľu po Veľkej v Kvakovciach nebudú a vo Vranove budú o 9. 30 h. s požehnávaním dietok
2. Služby Božie dnes budú v NsP o 17. h
3. V stredu o 17.30 hod. bude Biblická hodina
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Anne Hudackej, manželom Andrejovi a Anne Hudákovcom, Štefanovi Strakovi s manželkou Milkou, Darine Hudákovej a mládežníkom Štefanovi Lackovi Daniele Demkovej
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: rodiny Hurných, Jolany Hurňákovej z Mlynskej, Ľudmily Husivargovej z Juhu a Marty Chalaničovej zo Sídl. 1. mája,
7. Za pomoc pri prácach na fare ďakujeme: Jánovi Katicovi, Jozefovi Borošovi, Vladimírovi Palenčíkovi st. a mladšiemu, Antonovi Glodovi, Milanovi Kmecovi, Jozefovi Haňovovi, Markovi Smolkovi, Vladimírovi Jenčkovi, Jozefovi Krištanovi a Marcelovi Višňovskému, ktorí brigádovali v tomto týždni
Prosíme ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť pri prácach na fare, aby sa prihlásili pri službe

farský úrad 18. 04. 2015, 16:38

OZNAMY Z 19. 4. 2015

1. Služby Božie na budúcu, 3. nedeľu po Veľkej noci začnú v Chráme Ducha Svätého o 9. 30 h.
2. Služby Božie dnes budú v NsP o 17. h
3. V stredu o 17.30 hod. bude Biblická hodina
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Dnes sa v mene Nerozdielnej Trojice Svätej ohlasujú snúbenci, žiadajúci si kresťanský sobáš a to: Ing. Michal Šuščák, syn Michala Šuščáka a Anny r. Šebovej, evanjelik a. v. z Kladzian a Veronika Bodnárová, dcéra Miroslava a Kataríny r. Frajkorovej, rím. kat. z Vranova a Peter Žipaj, syn Dušana a + Anny r. Lorincovej, evanjelik a. v. z Komáran a Katarína Tarčinská, dcéra Milana a Melánie Džigovej, rím. kat. z Vranova. Sobáše budú v sobotu o 14.30 h. a o 16 h.
6. Prosím rodičov konfirmandov, aby po službách Božích zostali na krátku poradu
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Márii Hüblerovej s vnučkami Emkou a Biankou, Daniele Hričákovej, Anne Hüblerovej a Štefanovi Lackovi
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: rodiny Hudackých a Hudákovcov
9. Ďakujeme bratom Vladimírovi Palenčíkovi a Antonovi Glodovi, ktorí dva dni brigádovali v minulom týždni
10. Prosíme aj ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť pri prácach na fare, aby sa prihlásili pri službe
Za živé kvety na oltár ďakujeme sestre Vlaste Serafínovej, manželom Lehetovcom a Michalovi Gešperovi

farský úrad 11. 04. 2015, 23:28

OZNAMY Z 12. 4. 2015

1. Služby Božie na budúcu, 2. nedeľu po Veľkej noci začnú v Chráme Ducha Svätého o 9. 30 h.
2. Zajtra 17. hod. zvoláva predsedníctvo seniorátu kandidačné presbyterstvo
3. V stredu o 17.30 hod. bude Biblická hodina
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. V sobotu o 9. h. sa zíde Modlitebné spoločenstvo v ZS Chrámu Ducha Svätého
6. Prosíme rodičov konfirmandov, aby sa na budúcu nedeľu zišli k porade pred konfirmáciou svojich detí
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Kvetoslave Haňovej, Jánovi Haňovi a mládežníkovi Štefanovi Lackovi
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: rodiny Anny Hricovej z Lomnice, Daniely Hričákovej z Lúčnej, Evy Hrubyovej zo Sídl. II, Evy Hrunenej z Nemocničnej a rodiny Hüblerovcov
Prosíme aj ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť pri prácach na fare, aby sa prihlásili pri službe

farský úrad 04. 04. 2015, 18:07

OZNAMY Z 5. 4. 2015

1. Slávnostné služby Božie na 2. slávnosť veľkonočnú začnú o 8. h. v Kvakovciach a o 9. 30 h. vo Vranove s prislúžením Večere Pánovej
2. V utorok na 17. hod. zvoláva predsedníctvo zboru presbyterstvo, účasť žiadaná
3. V stredu o 17.30 hod. bude Biblická hodina
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Anne Hrehovej, Mariánovi Hrehu s manželkou Jaroslavou deťmi Viktóriou a Samuelom a
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: rodiny Haňovcov a Haňovovcov
7. Za brigádnickú pomoc na fare v uplynulom týždni ďakujeme: bratovi Antonovi Glodovi

farský úrad 30. 03. 2015, 11:30

Bratia a sestry, včera si Pán povolal k sebe sestru Máriu Isákovú, r. Raganovú, vo veku nedožitých 90 rokov života. Modlitebné posedenie pri tele zosnulej bude dnes, 30. 3. o 17. hodine v dome smútku v Čemernom a pohreb zajtra, 31. 3. 2015 o 14. hodine z toho istého miesta poslednej rozlúčky. Prosíme Pána, aby potešil skormútené deti i celú smútiacu rodinu.

farský úrad 28. 03. 2015, 18:16

POZOR, ZMENA ČASU! VSTÁVAME O HODINU SKôR!!!
OZNAMY Z 29. 3. 2015

1. Dnes popoludní o 15. h. bude Večera Pánova pre starších a chorých
2. Na Zelený štvrtok bude Večera Pánova prislúžená o 18. h
3. Pašiové služby Božie na Veľký piatok začnú o 8. h. Po nich bude prislúžená Večera Pánova. V Kvakovciach budú pašiové služby Božie o 11. h.
4. Slávnostné služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú začnú o 9. 30 h. a o 14.30 budú nešporné služby Božie
5. V utorok o 17.30 hod. bude pôstna večiereň
6. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Ivanovi Hibkému, Zlatici Prokopovej s dcérkou Saškou za Helenu Hladovú, Jane Kurhajcovej, Oľge Molnárovej, Lenke Holubovej so synom Samkom a mamkou Miladou Sabolovou
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: Martinu Homoľovú z Okulky, Dušana Horníka zo Sídl. 1. mája, Mariána Hrehu z Okulky, Annu Hrehovú z Ul. 1. mája a Martinu Hreškovú z Lúčnej
9. Za brigádnickú pomoc na fare v uplynulom týždni ďakujeme: Jánovi Borzovi a Jozefovi Gešperovi – 2 dni
10. Prosíme aj ďalších ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť, aby sa prihlásili pri službe

farský úrad 21. 03. 2015, 17:01

OZNAMY Z 22. 3. 2015

1. Pašiové služby Božie na budúcu nedeľu, 6. pôstnu budú v Kvakovciach o 7.30 s Večerou Pánovou a vo Vranove budú pašiové služby Božie o 9.30 h. a po nich bude prislúžená Večera Pánova
2. NA BUDÚCU NEDEĽU O 15. H. BUDE VEČERA PÁNOVA PRE STARŠÍCH A CHORÝCH
3. V pondelok, utorok, stredu a v piatok o 17.30 hod. budú pôstne modlitebné večierne
4. V stredu na Zvestovanie Panne Márii budú služby Božie o 17.30 hod.
5. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme rodinám Hájnikovcom a Hajníkovcom: Slavomírovi a Anne z Nemocničnej, Marte a Anne z Okulky, Daniele s dcérou Ivankou z Lúčnej a Andrei Frontovej z RO
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: brata Ivana Hibkého, sestry: Helenu Hladovú zo Sídl. II, Máriu Hladovú z Viníc, Lenku Holubovú z N. Kručova a Máriu Homjakovú z Lomnice
8. Za brigádnickú pomoc na fare v uplynulom týždni ďakujeme bratom: Milanovi Čerasovi a Jozefovi Jenčovi
9. Prosíme aj ďalších ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť, aby sa prihlásili aby sa prihlásili pri službe

farský úrad 15. 03. 2015, 14:18

OZNAMY Z 15. 3. 2015

1. Služby Božie Pašiové na budúcu nedeľu, 5. pôstnu budú vo Vranove o 9.30 h. Hneď po nich bude v chráme organový koncert k 330. výr. narodenia J. S. Bacha, na ktorom vystúpia učitelia a žiaci ZUŠ a s nimi aj naša kantorka – elévka Silvia. !!!Večera Pánova bude pred službami Božími o 8. hodine!!!
2. Z Hanušoviec pozývajú na sobotu o 17. hod. na koncert k Bachovmu výročiu. Hrať bude brat Martin Vargovčák
3. Služby Božie v NsP budú o 17. h.
4. V utorok a vo štvrtok o 17.30 hod. budú pôstne večierne
5. V sobotu o 9.00 sa zíde Modlitebné spoločenstvo Vranovska
6. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Jozefovi Grittersovi, Klaudii Grominovej, Jánovi a Kvetoslave Harmanovcom a Štefanovi Lackovi
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Hájnikovcov a Hajníkovcov
9. Za brigádnickú pomoc na fare v uplynulom týždni ďakujeme bratom: Jánovi Katicovi, Jozefovi Krištanovi, Jozefovi Plenčíkovi, Pavlovi Kopkovi a Miroslavovi Palenčíkovi
10. Prosíme aj ďalších ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť, aby sa prihlásili

farský úrad 01. 03. 2015, 09:13

OZNAMY Z 1. 3. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 3. pôstnu budú vo Vranove o 9.30 h.
2. Služby Božie v NsP dnes nebudú kvôli školeniu presbyterov v Merníku. Prosím všetkých, ad ktorých nemám spätnú väzbu, aby po službách Božích zostali i tí, ktorí sa prihlásili, aby sme sa dohodli na odvoze.
3. V utorok a vo štvrtok o 17.30 hod. budú pôstne večierne
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme Gešperovcom
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Zuzana Glodovej z Pod dolami, Danky Gnipovej a Lúčnej, Petra Gogu z Nám. slobody, Evy Gogovej zo Sídl. II a Anny Goljerovej z M. Benku
7. Za brigádnickú pomoc na fare v uplynulom týždni ďakujeme bratom: Jozefovi Palenčíkovi so synmi Jozefom a Matúšom
Prosíme ochotných bratov, ktorí by mohli prísť vykopať jamu na vodomernú šachtu, aby sa prihlásili

farský úrad 21. 02. 2015, 20:36

OZNAMY Z 22. 2. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 2. pôstnu budú vo Vranove o 9.30 h. V rámci nich bude požehnávanie deti a zadržaný výročný zborový konvent
2. Služby Božie v NsP ešte dnes nebudú
3. V utorok a vo štvrtok o 17.30 hod. budú pôstne večierne
4. V piatok o 17.30 hod. sa zíde spevokol
5. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme sestrám Anne Gdovcovej, Andrei Lukičovej za otca, Viktórii Hrehovej, dvom sestrám z modlit. spoločenstva a mládežníkom Silvii Sabovíkovej a Martinovi Szabovi
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Gešperovcov
8. Za brigádnickú pomoc na fare v uplynulom týždni ďakujeme bratom: Vladimírovi Žipajovi, Jaroslavovi Sedlákovi ml. a Markovi Smolkovi
9. Prosíme ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť, aby sa prihlásili pri službe

farský úrad 14. 02. 2015, 18:16

OZNAMY Z 15. 2. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 1. pôstnu budú vo Vranove o 9.30 h. Zvesťou slova Božieho poslúži sestra farárka Helena Benková
2. Služby Božie v NsP dnes nebudú
3. V stredu o 17.30 hod. bude biblická hodina dospelých
4. V piatok o 17.30 hod. sa zíde spevokol
5. V sobotu o 9.00 hod. sa stretne Modlitebné spoločenstvo v zborovej sieni kostola
6. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
7. K príprave chrámu Božieho z pozvaných nikto neprišiel, ďakujeme bratovi kostolníkovi a sestre kvetinárke za to, že nenechali kostol neuprataný
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Adriány Gálisovej, Slavomíra Galla, Gaľovcov, Anny Gdovcovej a Lenky Geležinskej
9. Za brigádnickú pomoc na fare v uplynulom týždni ďakujeme bratom: Mariánovi Hrehovi, Vladimírovi Žipajovi, Petrovi Palenčíkovi a Samuelovi Brussovi
10. Prosíme ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť pri prácach na fare, aby sa prihlásili pri službe

farský úrad 07. 02. 2015, 21:28

Milí bratia a sestry!

Oznamujem Vám, že Pán života a smrti povolal z časnosti do večnosti
svojho služobníka Jána Midriaka, emeritného biskupa VD ECAV.

Pohrebná rozlúčka sa bude konať v sobotu 14. ferbuára 2015 o 11.00
hod. v chráme Sv. Trojice v Prešove.

Túto správu som dostal dnes od brata seniora.

farský úrad 07. 02. 2015, 17:36

OZNAMY Z 8. 2. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu Predpôstnu, budú vo Vranove o 9.30 h. Kázať bude brat riaditeľ EVS Slavomír Slávik
2. Služby Božie v NsP dnes, budú o 17. hodine
3. V stredu o 17.30 hod. bude biblická hodina dospelých
4. V piatok o 17.30 hod. sa zíde spevokol
5. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: sestrám Viere a Marcele Feketeovým
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Ľubice Fikarovej z Kalinčiakovej, Denisy Foriškovej z Lúčnej, Andrei Frontovej zo Školskej, Jaroslava Gabalu z Mierovovej a Milana Gajdoša z Dubníka
8. Za brigádnickú pomoc na fare v uplynulom týždni ďakujeme bratom: Dušanovi Ondičovi, Mariánovi a Samuelovi Hrehovcom a Vladimírovi Žipajovi
9. Prosíme ochotných bratov, ktorí by mohli prísť pomôcť, aby službe oznámili deň a nechali tf. číslo

farský úrad 02. 02. 2015, 11:22

SLUŽBY BOŽIE DNES VEČER, 2. 2. 2015, NA PAMIATKU OČISŤOVANIE PANNY MÁRIE A PREDSTAVENIE PÁNA V CHRÁME BUDÚ O 17.30 HOD. V CHRÁME DUCHA SVÄTÉHO

farský úrad 26. 01. 2015, 11:48

Bratia a sestry v Pánovi, Pán života si dnes v ranných hodinách povolal k sebe nášho spolubrata Jána Jenčka. Odišiel k Pánovi po dlhej a ťažkej chorobe. Modlitebné posedenie pri tele zosnulého brata bude zajtra, 27. 1. 2014 o 16. hodine v Dome smútku na Mlynskej ulici a pohreb bude v stredu 28. 1. na tom istom mieste o 14. hodine. Pane poteš užialených, zastaň sa vdovy a buď Otcom sirotám.

farský úrad 24. 01. 2015, 15:19

OZNAMY Z 25. 1. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu Deviatnik, budú v Kvakovciach o 8. hod. s Večerou Pánovou a vo Vranove o 9.30 h. s požehnávaním detí a Večerou Pánovou
2. Služby Božie dnes v NsP nebudú. Pozývame vás na ekumenické modlitebné služby Božie za jednotu kresťanov, ktoré sa uskutočnia v gréckokatolíckom kostole na Bernolákovej ulici o 15. hodine
3. V stredu o 17.30 hod. bude biblická hodina dospelých
4. V piatok o 17.30 hod. sa zíde na nácvik spevokol
5. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: manželom Ďurášovcom a Ivete Drobňákovej so sestrou Martinou Hreškovou
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Emila Ďurišku zo Sídl. 1. mája, Dariny Džupinovej zo Sídl. 1. mája, Džurdženíkovcov a Emílie Fajčákovej z Pod dolami
8. Za brigádnickú pomoc na fare v uplynulom týždni ďakujeme bratom Jánovi Brozovi ml., Jozefovi Haňovovi, Jánovi Katicovi, Petrovi Kertisovi, Jozefovi Palenčíkovi st. a ml., Mariánovi Pituchovi a Vladimírovi Žipajovi.

farský úrad 17. 01. 2015, 16:06

OZNAMY Z 18. 1. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 32. Zjavení, budú vo Vranove o 9.30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. hod.
3. V stredu o 17.30 hod. bude biblická hodina dospelých
4. V piatok o 17.30 hod. sa zíde na nácvik spevokol
5. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Ingride Drábovej s manželom Jozefom a matkou Ruženou Vágnerovou, Andrei Draveckej s Martinom a synom Tomášom, Anne Dlugopolskej s dcérou Luciou
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Emílie Drobňákovej zo Sídl. I a Ivety Drobňákovej, z Ul. na vŕšku, Martina Dzurka z Vechca a Lucie Dzurkovej z N. Kručova a Emílie Ďurášovej y Mierovej
8. Za brigádnickú pomoc v piatok na fare ďakujeme bratom Jozefovi Jenčovi a Vladimírovi Žipajovi. V sobotu pomohli bratia Ivan Kopko a Jozef Palenčík ml.

farský úrad 12. 01. 2015, 10:16

Modlitebné stretnutie Aliančného modl. týždňa bude v našom Chráme Ducha Svätého v piatok o 17.30 h. Doplnenie oznamov z nedele.

farský úrad 10. 01. 2015, 15:52

OZNAMY Z 11. 1. 2015

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 2. Zjavení, budú vo Vranove o 9.30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP nebudú pre chorobu zborového farára
3. Nasledujúci týždeň je Modlitebným týždňom Evanjelickej aliancie. Spoločné modlitby budú: v utorok v modlitebni Cirkvi bratskej o 17,45 hod. v Apoštolskej cirkvi v stredu o 18. hod. a v Chráme Ducha Svätého o 17.30 hod.
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: súrodencom Daniele a Róbertovi Demkovcom, ostatní neprišli
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Dáši Deptovej z Čemerného, Anny Dlugopolskej z Nám. Slobody, Františky Dobošovej zo Sídl. II, Ingrid Drábovej z Podhrunskej, Andrei Draveckej z Krátkej

farský úrad 03. 01. 2015, 18:22

OZNAMY ZO 4. 1. 2015

1. Služby Božie na Zjavenie budú v Kvakovciach o 8. hod. s Večerou Pánovou bez spovede a vo Vranove o 9.30 h
2. Služby Božie na budúcu nedeľu, 1. Zjavení, budú vo Vranove o 9.30 h.
3. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: rodinám Demčákovcov Magdaléne s deťmi Michalom a Viktorkou, Andrejovi s manž. Annou, Milanovi a manž. Magdalénou, Kvete a Viliamovi Timkovi
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Demkovcov

farský úrad 27. 12. 2014, 15:18

OZNAMY Z 28. 12. 2014

1. Služby Božie budú konané vo Vranove nasledovne: v stredu večer na Silvestra o 17. h., vo štvrtok na Nový rok o 9.30 h. a v nedeľu po Novom roku o 9.30 h. s Večerou Pánovou bez spovede
2. Služby Božie dnes v NsP nebudú
3. Mládež odchádza v nedeľu na výlet do centra CB v Hermanovciach, ostatné aktivity oznámi sama
4. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Milanovi Dankovičovi s manželkou Alenou a sestre Beáte Dankovičovej s dcérkou Simonkou a jej priateľkou Sárkou.
5. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Demčákovcov

farský úrad 21. 12. 2014, 09:37

OZNAMY Z 21. 12. 2014

1. Služby Božie budú konané nasledovne: v stredu na Štedrý večer o 16. h., vo štvrtok na 1. slávnosť vianočnú o 9.30 h. a popoludní nešporné o 14.30 h.. Služby Božie na 2. slávnosť vianočnú budú v Kvakovciach o 8. h. a vo Vranove o 9.30 h. s Večerou Pánovou
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h. Prípadné prislúženie Večere Pánovej v NsP nahláste vopred
3. V utorok bude 23. decembra o 17.30 h. bude posledná možnosť prijať Večeru Pánovu pred sviatkami
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Márii Čorbovej, Ľubomírovi Čorbovi a Jaroslavovi Sedlákovi
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Viery Čupilovú z Hronského, Boženy Dachovú z Nám. slobody, Libuši Dankovú z Rodinnej oblasti, Dušana Dankoviča z Dubníka, Beáty Dankovičovej zo Sídl. 1. mája a Milana Dankoviča z Lúčnej

farský úrad 19. 12. 2014, 09:23

UPOZORNENIE: MOŽNOSŤ PRIJATIA VEČERE PÁNOVEJ BUDE AJ V UTOROK 23. 12. 2014 O 17. HOD.

farský úrad 13. 12. 2014, 15:24

OZNAMY ZO 14. 12. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 4 adventnú, budú v Kvakovciach o 8. hod. a vo Vranove o 9.30 h. po nich bude prislúžená Večera Pánova so spoveďou. Služby Božie vykoná vo Vranove brat riaditeľ BÚ VD Dušan Cina, pretože vedenie zboru je pozvané na slávnosť 200. roč. Pamiatky posvätenia chrámu v Kladzanoch
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
3. V utorok bude 3. adventná večiereň o 17.30 h
4. Vo štvrtok bude o 17.30 h. prislúžená Večera Pánova so spoveďou
5. V sobotu o 9. hod. sa stretne v zborovej sieni kostola Modlitebné spoločenstvo z Vranovska
6. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Anne Čirasovej s dcérou Martinou a Viere Čandíkovej z s dcérou Adelou Pakovou
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Kataríny Čižmárikovú z Mlynskej, Veroniky Čižmárovej z N. Kručova, Štefana Čorbu z Dukl. hrdinov, Anny Čorbovej z Mlynskej a Márie Čorbovej z Budoveteľskej ul.

farský úrad 06. 12. 2014, 14:50

OZNAMY ZO 7. 12. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 3. adventnú, budú vo Vranove o 9.30 h. Po nich bude prislúžená Večera Pánova so spoveďou
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
3. Pohreb zosnulej sestry Anny Grittersovej bude v pondelok o 11. hod. z Domu smútku na Mlynskej ulici a v nedeľu o 16. hod. bude stíšenie pri tele zosnulej v DS na Mlynskej. Príďme ju vyprevadiť k Pánovi
4. Od pondelka do piatka, vždy o 17.30 h., budú adventné modlitebné večierne
5. V stredu 10. decembra o 16. h. bude v Hornozemplínskej knižnici stretnutie s autorom mnohých historických pojednaní a pedagógom Martinom Michálkom s prezentáciou personálnej bibliografie. Veľká časť pojednaní je spojená s našim zborom a ev. cirkvou. Príďme ho podporiť svojou účasťou
6. Vo štvrtok 11. decembra 2014, na 18. h., zvoláva predsedníctvo seniorátu do zborovej siene farského úradu kandidačné zasadnutie presbyterstva zboru
7. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní klub mládeže
8. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: manželom Bartolomejovi a Márii Cabovským s dcérou Karin a zaťom Gabrielom Vagóovcami. Ostatné pozvané rodiny žiaľ neprišli
9. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Lýdie Čandíkovej z Okulky a Viery Čandíkovej z Vechca, Viery Čarabovej z N. Kručova, Aleny Čintalovaj z Lúčnej a Petra Čirasa z Hlovíkovej

farský úrad 06. 12. 2014, 13:39

Bratia a sestry, v skorých ranných hodinách po ťažkom boji a veľkom utrpení opustila rodinu i rodinu cirkevného zboru manželka, matka a stará matka, sestra v Kristu, Anna Grittersová, rodená Tömöryová z Mierovej ul. Prosíme Pána, aby milostivo zhliadol na svoju služobnicu a prijal ju do svojich večných stanov. Pozostalej rodinke nech udelí svojho pokoja a poteší ich vo veľkom žiali. Pohreb zosnulej sestry bude v pondelok o 11. hod. z Domu smútku na Mlynskej ulici a v nedeľu o 16. hod. bude stíšenie pri tele zosnulej v DS na Mlynskej ulici.

farský úrad 29. 11. 2014, 16:25

OZNAMY Z 30. 11. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 2. adventnú, budú v Kvakovciach o 8. h. a vo Vranove o 9.30 h. Po nich vo Vranove bude prislúžená Večera Pánova so spoveďou
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
3. V utorok a vo štvrtok o 17.30 h. budú adventné večierne
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: sestre Ružene Brozovej a rodine jej dcéry Ivety s manželom Jurajom a dcérou Lenkou
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Magdalény Brückmerovej zo Sídl. II, Miriam Bundzákovej zo Sídl. 1. mája, Márie Cabovskej z Hlovíkovej, Jany Cehlárokovej z Dukl. hrdinov a Evy Čabalovej zo Sídl. 1. mája

farský úrad 22. 11. 2014, 16:29

OZNAMY Z 23. 11. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 1. adventnú, budú vo Vranove o 9.30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
3. V stredu o 17.30 h. biblická hodina dospelých
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Borošovcom: Oľge, Danielovi, Veronike, rodine Milana a Adriáne Bodorovej so synom Brankom
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Jarmily Borovskej z Okulky, Ľudmily Brekovskej z Dukl. hrdinov, Jána Broza zo Záhradnej, Anny a Daniely Brussových z Juhu
7. Prosím záujemcov o Zamyslenia na každý deň, aby sa zapísali pri službe

farský úrad 15. 11. 2014, 17:01

OZNAMY ZO 16. 11. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 23., poslednú po Svätej Trojici budú vo Vranove o 9.30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
3. V stredu o 17.30 h. biblická hodina dospelých
4. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 a v nedeľu popoludní
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: sestre Emílii Bilej, manželom Romanovi a Tatiane Bizupovcom s dcérou Ivanou a mamkou Helenou Mataninovou a sestre Marte Bižovej
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: sestry Adriány Bodorovej z Juskovej Voli, Slavomíry Bogľarskej z Juhu a rodiny Borošovcov
7. Ďakujeme sestre Viere Lakomecovej za ušitie blúzok pre spevokol
8. Prosíme sestry, ktoré sú ochotné piecť oblátky, aby sa prihlásili u sestry dozorkyne
9. Ohlásený mimoriadny konvent kvôli schváleniu sumy na opravu fary sa prekladá na budúcu nedeľu