Zborové oznamy

Vložte príspevok:

Antispamová kontrola.:   9  +   6   =  

Predchádzajúci1234567891011121314Ďalší

farský úrad 08. 11. 2014, 15:38

OZNAMY Z 9. 11. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 22. po Svätej Trojici budú vo Vranove o 9.30 h. zasvätíme si 17. pamiatku posvätenia Chrámu Ducha Svätého a pripomenieme si 100. nedožité narodeniny prvého zborového farára obnoveného cirkevného zboru vo Vranove nad Topľou, Kolomana Líšku
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
3. V stredu o 17.30 h. biblická hodina dospelých
4. Mládežnícke aktivity ako obvykle
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Jurajovi Beňovi a manželkou Marinkou, Anne Bérešovej s mamkou Annou, Daniele Bernackej s dcérou Zuzkou a vnukom Dominikom a rodinám Bertovcov: Mariánovi a manželkou Želkou, synom Samkom a mamkou Helenou, Radkovi s manželkou Slávkou a dcérami Veronikou a Barborkou
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Emílie Bilej z Okulky, Tatiany Bizupovej z Čičavy, Pavla Biža z Okulky, Drahomíry Bodnárovej zo Štefánikovej a Jany Bodnárovej z N. Hrušova
7. V nedeľu zadržíme krátky mimoriadny konvent kvôli schváleniu sumy potrebnej na opravu fary

farský úrad 31. 10. 2014, 16:55

POZOR ZMENA !!!!!
Zajtra 1. 11. 2014 sa zídeme k pobožnosti v Dome smútku na Dlhej ulici o 16. hodine. Od 13.30 do 15. h. si vyhradili DS RKC a GKC. Čas pobožnosti na Mlynskej ulici o 15. hod. zostáva v platnosti.

farský úrad 30. 10. 2014, 15:40

Bratia a sestry v Pánovi, včera v košickej nemocnici zomrela v mladom veku, 21 rokov, sestra Jana Uhorščáková, vnučka našej dlhoročnej presbyterky Anny Uhorščákovej. Dnes o 17. hod. bude modlitebné stíšenie pri tele zosnulej a zajtra 31. 10. o 12.30 hod. pohreb, oboje v DS na Dlhej ulici. Nech Pán poteší slovom života skormútených rodičov, sestry a ostatnú blízku rodinu. Jej nech dovolí zapojiť sa do zboru oslavujúcich Jeho meno v sláve večnej.

farský úrad 25. 10. 2014, 16:02

POZOR!!!!!!! ZMENA ČASU NA ZIMNÝ.
OZNAMY Z 26. 10. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 20. po Svätej Trojici budú v Kvakovciach o 8. h vo Vranove o 9.30 h. s požehnávaním detí a prislúžením Večere Pánovej
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
3. V stredu o 17.30 h. biblická hodina dospelých
4. Služby Božie na Pamiatku reformácie budú v piatok o 17.30 h.
5. Modlitebné popoludnie na cintorínoch v sobotu 1. novembra bude o 13. 30 h. v DS na Dlhej ul. a v DS na Mlynskej ul. o 15. h.
6. Mládežnícke aktivity v piatok a v sobotu o 18.30 h.
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme Ivete Bačovej s dcérou Miriam a mamkou Annou Vágnerovou, Monike Balážovej, Ružene a Darine Balogovým a Viktorke Kozákovej
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Viery Banďošovej z Lúčnej, Márie Barňákovej z Dlhej, Márie Baschierovej z Veternej, Bererovcov a Milana Benka zo Sídl. II
9. Vyšlo tretie číslo Prameňa, vezmite si ho u služby

farský úrad 20. 10. 2014, 09:46

Bratia a sestry, pohreb sestry Márie Švarbalíkovej rod. Kertisovej, bude v utorok 21. októbra o 14. hod. v dome smútku na Dlhej ulici. Dnes večer od 17. hodiny bude modlitebné stíšenie pri tele zosnulej.

farský úrad 19. 10. 2014, 14:52

Bratia a sestry v Pánovi, dnes, 19. októbra nás o 10. h. opustila po dlhej a ťažkej chorobe sestra vdova Mária Švarbalíková, rodená Kertisová. Zosnula v láskavej opatere svojich dcér vo viere, že nad jej životom bdie Pán Ježiš Kristus a ona Ho zo svojho tela uvidí. Bližšie podrobnosti k pobožnosti pri tele zosnulej a k pohrebu oznámim zajtra po stretnutí s rodinou. Pane, poteš skormútenú rodinku i zbor.

farský úrad 18. 10. 2014, 17:32

OZNAMY Z 19. 10. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 19. po Svätej Trojici budú vo Vranove o 9.30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
3. V stredu o 17.30 h. biblická hodina dospelých
4. Mládežnícke aktivity ako obvykle
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme rodinám Žipajovcov: Márii, Anne s dcérou, Pavlovi s manželkou Darinou a Romanovi s manželkou Martinou
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Ivety Bačovej z Lúčnej, Ľubomíra Baláža a Moniky Balážovej z Mlynskej a rodiny Balogovcov

farský úrad 11. 10. 2014, 18:05

OZNAMY Z 12. 10. 2014

1. Služby Božie nedeľu 19. októbra, 18. po Svätej Trojici, budú v Kvakovciach o 8. h., vo Vranove o 9.30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h.
3. V stredu o 17.30 h. biblická hodina dospelých
4. Mládežnícke aktivity ako obvykle
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme Václavovi Zniszczolovi s manželkou a Lýdii Zavadskej
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Žipajovcov

farský úrad 04. 10. 2014, 19:22

OZNAMY Z 5. 10. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 17. po Svätej Trojici, budú v Chráme Ducha Svätého o 9.30. h. poďakujeme za úrody zeme
2. Služby Božie dnes v NsP nebudú chorobu zborového farára
3. Konfirmačná príprava: prvý ročník v utorok o 15.00 h. druhý ročník v pondelok o 14.30 h.
4. V stredu o 17.30 h. biblická hodina dospelých
5. Mládežnícke aktivity ako obvykle
6. Dnes sa v mene Blahoslavenej a Nerozdielnej Trojice Svätej ohlasujú snúbenci, ktorí si žiadajú kresťanský sobáš, a to: Ing. Miroslav Nízky, syn + Miroslava a Anny rod. Vargovej, rímskokatolík z Pezinka a Mgr. Katarína Jenčková, dcéra Juraja a Kataríny rod. Peržeľovej, evanjelička z Vranova. Nech ich požehnáva a sprevádza svojou láskou Ustanoviteľ manželského stavu.
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme rodinám Vysokých z Vranova, Mlynskej, Mierovej, Dlhého a N. Kručova.
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Lýdie Zavadskej z Juhu, Václava Zniszczola z Juhu, Zubkovcov a Silvie Žecovej zo Sídl. I

farský úrad 27. 09. 2014, 16:33

OZNAMY Z 28. 9. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 16. po Svätej Trojici, budú v Kvakovciach o 8. h. a v Chráme Ducha Svätého o 9.30. h. s Večerou Pánovou a s požehnávaním detí
2. Služby Božie dnes v NsP, ak Pán dovolí, budú v obvyklom čase
3. Konfirmačná príprava sa koná nasledovne: prvý ročník v utorok o 15.00 h. a druhý ročník v pondelok o 14.30 h.
4. V stredu o 17.30 h. biblická hodina dospelých
5. Mládežnícke aktivity ako obvykle
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme sestre Božene Vodárovej s rodinou
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Vysokých

farský úrad 20. 09. 2014, 14:45

OZNAMY Z 21. 9. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 15. po Svätej Trojici, budú v Kvakovciach o 8. h. a v Chráme Ducha Svätého vo Vranove o 9.30. h.
2. Služby Božie dnes v NsP, ak Pán dovolí, budú v obvyklom čase
3. Konfirmačná príprava pre druhý ročník sa prekladá zo štvrtka na pondelok 14.30 h.; pre prvý ročník zostáva v utorok o 15.30 h.
4. V stredu o 17.30 h. bude biblická hodina dospelých
5. Mládežnícke aktivity ako obvykle
6. Dnes sa zboru ohlasujú v mene Blahoslavenej a Nerozdielnej Trojice Svätej snúbenci, ktorí si žiadajú cirkevný sobáš. A to: Henrich Tomko, syn Henryka a Jany rod. Anderkovej, rímskokatolík z Vranova a Kvetoslava Harmanová, dcéra Jána a Kvetoslavy r. Krivákovej, evanjelička a. v. z Vranova. Nech ich Ustanoviteľ manželského stavu požehnáva, sprevádza a podľa svojho slova v láske zachováva
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme manželom Samuelovi a Márii Vargovcom, Ľubici Vyšňovskej, Magdaléne a Soni Višňovským a Jane Kurhajcovej
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Boženy Vodárovej z Čaklova, Ivety Vojtkovej z Mlynskej, Mikuláša Vravca z Lúčnej, Dariny Zastkovej zo Sídl. 1. mája a Márie Zaťkovej z Okulky

farský úrad 13. 09. 2014, 17:38

OZNAMY ZO 7. 9. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 14. po Svätej Trojici, budú v Chráme Ducha Svätého o 9.30. h. Zastúpi ma br. farár zo Soli. Pozvaný som do Rankoviec na Pamiatku posvätenia chrámu
2. Služby Božie dnes v NsP nebudú. V Prešove začína o 15. h. stretnutie mužov a žien, téma: Pán Boh u nás doma. Prednášajú: Ján Bakalár a manželia Beňovci. Ponúkam pre záujemcov miesta v aute
3. Konfirmačná príprava začína: v utorok o 15.30 h. prvý ročník a vo štvrtok o 15.30 h. druhý ročník
4. V stredu o 17.30 h. bude biblické hodina dospelých
5. Mládežnícke aktivity ako obvykle
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme sestrám: Márii Vagaskej, Verčimákovcom: Vladimírovi s manželkou Martou a nevestou Ľudmilou a Márii, Ľubici Velikej, Dušanovi a Ľubici Višňovským a Marte Vargovej
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Višňovských a Vyšňovských

farský úrad 08. 09. 2014, 19:10

BRATIA A SESTRY, POZOR - ZMENA
Pohreb sestry seniorovej Anny Líškovej bude v utorok 9. 9. o 15. hodine v chráme Božom v Bardejove. Autobus odchádza z Dlhého o 12.15 h. a od fary o 12.30 hod. Zmenu času pohrebu sme sa dozvedeli až dnes. Ďakujeme za pochopenie.
Predsedníctvo zboru

farský úrad 07. 09. 2014, 18:24

Z Bardejova sme dostali smutnú správu o skone sestry seniorovej Anny Líškovej. Pohreb zosnulej bude v utorok 9. 9. o 14. h. Zbor organizuje autobusovú dopravu. Prosím tých, ktorí sa chcú dopraviť do Bardejova autobusom, aby svoj záujem oznámili sestre dozorkyni, alebo br. farárovi telefonicky.

farský úrad 06. 09. 2014, 17:53

OZNAMY ZO 7. 9. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 13. po Svätej Trojici, budú v Chráme Ducha Svätého o 9.30. h.
2. Pripomínam rodičom detí, ktoré dovŕšili 12. rok života, že po skončených službách Božích bude zápis do konfirmačnej prípravky. Konfirmačná príprava začne od 16. sept. prvý ročník a od 18. sept. druhý ročník
3. Služby Božie v NsP budú v obvyklom čase
4. V stredu o 17.30 h. bude biblická hodina dospelých
5. Mládežnícke aktivity ako obvykle
6. Dnes sa nám v mene Blahoslavenej a Nerozdielnej Trojice Svätej ohlasujú snúbenci, ktorí žiadajú o kresťanský sobáš. A to Ing. Peter Hanzlík, syn Petra a Emílie r. Ďuricovej z Banskej Belej, bez vyznania a Ing. Jana Molitorisová, dcéra Jána a Emílie r. Malej z Michalka, evanjelička a. v. Sobáš, ak Pán dovolí, bude v sobotu o 16. hod. Prosím sestry zo spevokolu o účasť
7. V nedeľu 14. septembra o 15. h. sa v chráme Svätej Trojice v Prešove skutoční seniorálne stretnutie mužov a žien s témou: Pán Boh u nás doma. Prednášajú: Ján Bakalár a manželia Beňovci
8. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme sestrám: Márii Vangorovej, Helene Hladovej a bratovi Jánovi Katicovi
9. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Edity Vardžikovej, Vargovcov, Velikých a Verčimákovcov

farský úrad 30. 08. 2014, 17:54

OZNAMY Z 31. 8. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 12. po Svätej Trojici, budú v Kvakovciach o 8. h s prislúžením Večere Pánovej a v Chráme Ducha Svätého o 9.30. h. s prosbou o dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a učiteľov. Počas prvej piesne bude požehnávanie detí a učiteľov a po kázni Večera Pánove bez spovede. Po službách Božích bude zápis detí na konfirmačnú prípravu. Pripomínam to rodičom detí, ktoré dovŕšili 12. rok života
2. Služby Božie v NsP budú v obvyklom čase
3. V pondelok večer o 19. hod. sa zíde presbyterstvo zboru v zborovej sieni farského úradu ohľadom opravy fary
4. V stredu o 17.30 h. začínajú opäť biblické hodiny dospelých
5. Mládežnícke aktivity ako obvykle
6. V sobotu 6. septembra sa uskutoční zborový deň v Zámutove, v zariadení Opál. Prosím tých, ktorí ešte váhajú, aby sa prihlásili
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme sestrám: Viere Ujčekovej a Lenke Uhorščákovej
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Vágnerovcov, Pavla Valašíka zo Štefánikovej ul. Vladimíra Vancáka z Juhu, Dušana Vangora z Nemocničnej

farský úrad 25. 08. 2014, 15:38

Bratia a sestry v Pánovi, včera skonal vo veku 86 rokov brat Juraj Boroš. Modlitby pri zosnulom budú v pondelok od 18.30 h a pohrebný obrad bude v utorok 26. augusta o 14. hodine. Oboje v dome smútku v Nižnom Kručove. Pane, skloň sa vo svojej láske k smútiacim a poteš ich slovom života.

farský úrad 23. 08. 2014, 15:40

OZNAMY Z 24. 8. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 11. po Svätej Trojici, budú v Chráme Ducha Svätého o 9.30. h.
2. Služby Božie v NsP dnes kvôli kňazskej spovedi nebudú
3. Mládežnícke aktivity ako obvykle
4. Upozorňujem na konanie zborového dňa, ktorý sa bude konať 6. septembra v zariadení Opál v Zámutove.
5. Pripomínam rodičom detí, ktoré dovŕšili 12. rok života, že zápis do prípravky na konfirmačnú prípravu bude v nedeľu 7. septembra po službách Božích
6. Dnes sa v mene Blahoslavenej a Nerozdielnej Trojice Svätej ohlasujú snúbenci, ktorí žiadajú o kresťanský sobáš. A to: Ján Michálek a Slavomíra Madurová. Sobáš ak Pán dá, bude v sobotu o 16. h. Prosím sestry zo spevokolu o účasť
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme sestrám: Anne Treľovej st. a Anne Treľovej ml. a bratovi Jozefovi Tömörymu
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Dušana Uhorščáka z Okulky, Viery Ujčekovej z Nižného Hrušova, Márie Urigovej z Ul. gen. Svobodu a Vagaských

farský úrad 16. 08. 2014, 12:10

OZNAMY ZO 17. 8. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 10. po Svätej Trojici - Kajúcu, budú v Chráme Ducha Svätého o 9.30. h. v rámci nich bude prislúžená Večera Pánova so spoveďou
2. Služby Božie dnes v NsP budú o 17. h. ak Pán dovolí
3. Mládežnícke aktivity ako obvykle
4. Upozorňujeme na konanie zborového dňa, ktorý sa bude konať 6. septembra u Michľov v Zámutove. Pripravené sú duchovné, spoločensko-zábavné programy i čas pre lepšie spoznávanie sa.
5. Ponúkam veci z našej domácnosti, ktoré sa ešte dajú použiť a môj malý byt ich nezvládne. Obhliadka a možnosť prevzatia budú vo štvrtok a piatok vo fare. Škoda vyhodiť, čo ešte môže pomôcť.
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme:
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Zlatice Tomkovičovej z Čemerného, Tömötyovcov, Anny Treľovej z Krátkej a Andrei Tóthovej

farský úrad 30. 07. 2014, 19:41

Milí bratia a milé sestry, oznamujem vám smutnú správu. Dnes v dopoludňajších hodinách nás opustila sestra Anna Plachá, rod. Demková, v požehnanom veku 90 rokov. Modlitebné stíšenie pri tele zosnulej bude vo štvrtok 31. júla 2014 od 18. hod. v Dome smútku v Čaklove, kde bude v piatok aj pochovaná. Pohrebné obrady začnú o 14. hodine. Odišla plná viery a nádeje z radostného stretnutia s Pánom. Poteš Bože všetkých skormútených.

farský úrad 29. 07. 2014, 09:00

OZNAMY Z 27. 7. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 7. po Svätej Trojici, budú v Kvakovciach o 8. h s prislúžením VP bez spovede a v Chráme Ducha Svätého o 9.30. h s požehnaním detí a prislúžením VP bez spovede. Týmito službami Božími sa pred odchodom do služby cirkvi rozlúči so zborom novokňaz, sestra Svetlana Bodnárová
2. Služby Božie v NsP budú o 17. h.
3. Dnes popoludní odchádzajú deti do biblicko rekreačného tábora v Hermanovciach.
4. Mládežnícke aktivity ako obv.
5. Po sl. Božích sestra dozorkyňa oboznámi záujemkyne o opatrovateľskú s ponukou Ev. diakonie
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Pavlovi Kopkovi a Martinovi Szabovi. Mrzí nás, že hoci bol kostol celý týždeň poskytnutý Anglickému táboru, nikto z organizátorov si nepovažoval za povinnosť lásky, prísť pomôcť upratovať a dať veci do poriadku.
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Obdreja Šašuru z Juhu, Márie Širákovej zo Sídl. II, Aleny Škovierovej z Viníc, Gabriely Šmajdovej z Čaklova, Lucie Šmatkovej z N. Kručova Daniely Šoltésovej

farský úrad 21. 07. 2014, 13:22

Milí moji bratia a sestry v Pánovi, oznamujem vám smutnú správu. Dnes pre 11. hodinou mi zomrela moja drahá manželka Darina Gallová, rodená Smaržíková. Posledná rozlúčka s ňou bude v stredu o 14. hodine v Chráme Ducha Svätého. Modlitebné stíšenie pri tele našej drahej zosnulej bude v utorok od 17. h. v dome smútku na Mlynskej ulici. Skormútený manžel a dcéry s rodinami

farský úrad 12. 07. 2014, 21:36

OZNAMY Z 13. 7. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 5. po Svätej Trojici, budú v Chráme Ducha Svätého - slávnostné pri 110. výročí narodenia prvého zborového dozorcu, národovca, hrdinu Malej vojny a organizátora SNP na Východnom Slovensku, JUDr. Cyrila Svetozára Daxnera. Začnú o 9.30. h. a slávnostným kazateľom bude emeritný generálny biskup Dr. Július Filo.
2. V sobotu o 17. h. začne v MsÚ konferencia k osobnosti národa Dr. C. Daxnera
3. Služby Božie v NsP budú o 17. h.
4. Dnes podvečer o 18. h. zasadne presbyterstvo zboru k budúcotýždenným oslavám.
5. V piatok v noci usnula v Pánu naša najstaršia členka zboru, Anna Beerová, vo veku 93 rokov. Modlitebné posedenie pri tele zosnulej bude zajtra od 17. h a pohreb v utorok o 14. h. z Domu smútku na Dlhej ulici.
6. Okrem obvyklých aktivít mládeže od piatka do nedele, pozýva sestra Daniela Demková dievčatá mládežníčky na nocovačku v kostole zo stredy na štvrtok. Informácie podá po službách Božích.
7. Vyšlo 2. číslo nášho Prameňa, rozoberte si ho do rodín. Na budúcu nedeľu Prameň nebude vyložený. Je určený pre informáciu členov nášho zboru.
8. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme rodine: Smolkovej. Žiaľ ostatné rodiny neprišli
9. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Dariny Stavnej z Lúčnej, Strakovcov, Dušana Stredného zo Sídl. II a Streňovcov

farský úrad 12. 07. 2014, 16:50

Bratia a sestry v Pánovi, v piatok, v nočných hodinách odišla k Pánovi najstaršia členka nášho zboru, sestra Anna Beerová, vo veku 93 rokov. Modlitebná pobožnosť bude v pondelok od 17. do 18. hodiny v Dome smútku na Dlhej ulici a pohreb v utorok 15. júla o 14. hodine z toho istého miesta. Nech Pán poteší skormútenú rodinu a príjme ich vďaky za lásku matky a starej matky. Blahoslavení, ktorí v Pánu umierajú.

farský úrad 05. 07. 2014, 15:58

OZNAMY ZO 6. 7. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 4. po Svätej Trojici, budú v Chráme Ducha Svätého o 9.30. h.
2. Služby Božie v NsP budú o 17. h.
3. O dva týždne bude v našom zbore slávnosť 110. výročia narodenia Dr. C. S. Daxnera. V sobotu 19. 7. o 17. hod. začne v zasadačke MsÚ konferencia a v nedeľu 20. 7. budú slávnostné sl. Božie. Kazateľom bude brat emeritný biskup Dr. Július Filo.
4. Aktivity mládeže budú od piatku do nedele ako obvykle.
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme rodinám: Slávikovej a Skliňárovej
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Stanislavy Smandrovej z Lúčnej, Jany Smolejovej zo Sídl. 1. mája, Mareka Smolka zo Sídl. 1. mája, Ľubice Stanovčákovej z Juhu

farský úrad 01. 07. 2014, 17:27

OZNAMY Z 29. 6. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 3. po Svätej Trojici, budú v Kvakovciach o 8. h. s prislúžením Večere Pánovej a v Chráme Ducha Svätého o 9.30. h. s požehnávaním detí a prislúžením Večere Pánovej. Na nich si pripomenieme Vierozvestov Konštantína a Metoda, ktorých sviatok pripadne na sobotu a Mr. Jána Husa
2. Služby Božie v NsP budú o 17. h.
3. Aktivity mládeže budú od piatku do nedele ako obvykle.
4. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: rodine Semjanovej, Anne Semkovej s dcérou Katkou Mihalčinovou, Vlaste Serafínovej a Libuši Ondičovej
5. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Skliňárovcov, Skybovcov, Jozefa Slaninu a Slávikovcov
7. Prosíme absolventov VŠ, ktorí ukončili štúdiá, aby to oznámili redakcii Prameňa. Uzatvárame číslo

farský úrad 21. 06. 2014, 14:56

OZNAMY Z 22. 6. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 2. po Svätej Trojici, budú v Chráme Ducha Svätého o 9.30. h.
2. Služby Božie v NsP budú dnes o 17. h.
3. V sobotu bude hlavný deň 4. ECD v Spišskej Novej Vsi – záujemcovia o účasť, prihláste sa pri službe, alebo do zajtra večera na farskom úrade. Cestovné cca 7 €, podľa počtu – môže byť nižšia
4. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
5. Aktivity mládeže budú od piatku do nedele ako obvykle.
6. Dnes sa v mene Blahoslavenej a Nerozdielnej Trojice Svätej ohlasujú snúbenci, ktorí si žiadajú kresťanský sobáš: Maroš Beker, syn Antona a Lýdie rod. Kaššayovej z Bratislavy a Mgr. Zuzana Harmanová, dcéra Vladimíra a Viery, rod. Dvulitovej, z Tovarného. Sobáš, ak Pán dovolí, bude v sobotu o 15.30 h. v Chráme Ducha Svätého.
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: sestre Márii Sedlákovej a bratovi Jaroslavovi Sedlákovi s manželkou Vierou, synom Jaroslavom a dcérou Jankou.
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Márie Semanovej zo Sídl. I, Semjanovcov, Michala Semka zo Sídliska Juh a Vlasty Serafínovej zo Sídl. Juh

farský úrad 14. 06. 2014, 16:40

OZNAMY Z 15. 6. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 1. po Svätej Trojici, budú v Chráme Ducha Svätého o 9.30. h. Na nich ma zastúpi brat farár Ľuboš Kubačka zo Soli, pretože sa zúčastním sl. sl. Božích v Trebišove pri 10. výročí postavenia kostola.
2. Služby Božie v NsP budú o 17. h.
3. Ofera na budúcu nedeľu je určená pre postihnutých krajanov povodňou v Srbsku
4. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
5. Aktivity mládeže budú od piatku do nedele ako obvykle.
6. Autobus s deťmi do Medzan pri Sabinove, odíde v sobotu o 7.30 h. na Dávidovu harfu. Deti si vezmú so sebou len písacie potreby a nožnice. Darček, koláče, čaj a párky ich budú čakať na mieste.
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Miloslavovi, Milene, Eve, Kristíne, Silvii Sabovíkovcom, Rebeke, Danke, Štefanovi Rozikovcom, Lenke a Samkovi Holubovcom, Milade a Martine Sabolovcom
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Silvie Saladiakovej z Vechca, Petra Saraku zo Sídl. I, Scirankovcov, a Sedlákovcov

farský úrad 07. 06. 2014, 20:58

OZNAMY Z 8. 6. 2014

1. Nešporné služby Božie pre stíšenie pri zosnulom bratovi Ivanovi Vargovi, ktoré bude v DS na Mlynskej ulici od 15. do 16. hodiny sa presúvajú na 17. h.
2. Služby Božie zajtra, v 2. slávnosť Svätodušnú, budú v Chráme Ducha Svätého o 17.30. h.
3. V pondelok o 14. h. vyprevadíme z Domu smútku na Mlynskej ul. brata Ivana Vargu k odpočinku ľudu Božieho.
4. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h. a aktivity mládeže budú od piatku do nedele ako obvykle.
5. Pri východe z chrámu odovzdá mládež záujemcom prihlášky na Anglický a Biblický tábor
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme sestrám: Danke Rožekovej so synom Adamom a Helene Hladovej
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Miroslava Ruščáka z Juhu, Andreja Sabanoša z Okulky, Jána Sabola z Vechca, Pavla Sabola z Nižného Kručova a Miloslava Sabovíka z Juhu

farský úrad 07. 06. 2014, 09:48

Bratia a sestry v Pánovi, včera Pán odvolal v dopoludňajších hodinách z tejto časnosti brata Ivana Vargu v 67. roku života. Modlitebné stíšenie pri tele zosnulého brata bude v nedeľu popoludní od 15. do 16. h. a pohreb o 14. h. v pondelok z Domu smútku na Mlynskej ulici. Pán nech poteší skormútenú rodinku slovom života a terajší zármutok premení v budúcu radosť.