Zborové oznamy

Vložte príspevok:

Antispamová kontrola.:   1  +   2   =  

Predchádzajúci1234567891011121314

farský úrad 03. 06. 2014, 14:16

Oznamujem, že modlitebné posedenie pri zosnulom bratovi Ing. Jurajovi Vysokom, bude dnes podvečer od 18. do 19.30 hod. v Dome smútku na cintoríne v Humennom

farský úrad 03. 06. 2014, 14:15

Oznamujem, že modlitebné posedenie pri zosnulom bratovi Ing. Jurajovi Vysokom, bude dnes podvečer od 18. do 19.30 hod. v Dome smútku na cintoríne v Humennom

farský úrad 31. 05. 2014, 19:48

OZNAMY Z 1. 6. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 1. slávnosť Svätodušnú, budú vo Vranove o 9.30. h.
2. Dnes budú služby Božie v NsP o 17. h.
3. V stredu v Humennom o 14. h. z domu smútku vyprevadíme brata Ing. Juraja Vysokého st. k hrobovému odpočinku. Ukladanie rakvy na cintoríne Vranov - Dlhá bude medzi 16. – 16.20 h.
4. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
5. Aktivity mládeže budú ako obvykle.
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: sestrám Darine Ropovikovej a Štefánii Rapčovej a dcérkou Sášenkou
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: Jozefa Roskoša z Jarnej, Ľubomíra Roskoša zo Sídl. II, Jána Rozkoša z Juskovej Voli, rodiny Štefana Rozika z Jarnej a Danky Rožekovej z Mlynskej

farský úrad 30. 05. 2014, 17:59

Bratia a sestry, vo štvrtok v dopoludňajších hodinách dobojoval posledný boj brat Ing. Juraj Vysoký z Humenného, rodák z Vranova. Posledná rozlúčka s bratom Jurajom bude v stredu 4. júna o 14. hod. v Dome smútku v Humennom. Po rozlúčke bude telo zosnulého spolubrata uložené k hrobovému odpočinku na cintoríne vo Vranove na Dlhej ulici. Oznam o modlitebnom posedení pri zosnulom bratovi uverejníme po skončení lekárskych úkonov. Pán nech poteší a posilní skormútenú rodinku v ťažkých chvíľach rozlúčky.

farský úrad 24. 05. 2014, 21:45

OZNAMY Z 25. 5. 2014

1. Služby Božie na Vstúpenie budú vo štvrtok o 17.30 h.
2. Služby Božie na budúcu nedeľu budú v Kvakovciach o 8. h. a vo Vranove o 9.30. h. s požehnávaním detí a prislúžením Večere Pánovej bez spovede.
3. Dnes budú služby Božie v NsP o 17. h.
4. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
5. Aktivity mládeže budú ako obvykle.
6. Oznamujeme presbyterom, že zasadnutie presbyterstva bude 29. mája o 18.30 h.
7. Ohlášky po sobáši
8. Sestra Soňa Višňovská oznamuje rodičom konfirmandov: fotky z konfirmácie sú pri službe
9. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Porvazníkovej so synom Samkom a bratovi Milanovi Potančokovi
10. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: rodiny Radikovcov, Rapčovcov, Štefana Repčína, Oľgy Romanovovej a Dariny Ropovikovej
11. Oferou na budúcu nedeľu pomôžeme CZ v Trebišove.

farský úrad 20. 05. 2014, 19:39

Bratia a sestry,oznamujem vám smutnú správu, dnes na obed bol z tejto časnosti odvolaný k Pánovi náš spolubrat Ján Hudák. Jeho život sa uzavrel vo veku necelých 82 rokov života. Modlitebné stíšenie pri tele zosnulého bude v stredu o 17. hodine v Dome smútku na Dlhej ulici a pohreb bude vo štvrtok o 14. hodine. Pán nech poteší slovom života skormútenú rodinku.

farský úrad 17. 05. 2014, 19:35

OZNAMY Z 18. 5. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu budú v Kvakovciach o 8. h. a vo Vranove o 9.30. h.
2. Dnes budú služby Božie v NsP o 17. h.
3. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
4. Aktivity mládeže budú ako obvykle. Mládež pozýva konfirmandov v sobotu o 17. h. na opekačku. Zraz pri kostole
5. Oznamujeme presbyterom, že zasadnutie presbyterstva bude 29. mája o 18.30 h.
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: rodičom konfirmandov
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: rodiny Plachých, Milana Podolinského, Heleny Poliakovej, Ľubice Porvazníkovej a Milana Potančoka

farský úrad 10. 05. 2014, 21:41

OZNAMY Z 11. 5. 2014

1. Služby Božie – slávnosť konfirmácie na budúcu nedeľu vo Vranove o 9.30. h.
2. Dnes budú služby Božie v NsP o 17. h.
3. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
4. Aktivity mládeže budú ako obvykle
5. V sobotu o 9. hod. Modlitebné spoločenstvo
6. V sobotu o 9.30 h. Seniorálne stretnutie dorastu na Sigorde. Odchod autobusom o 8. hod.
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: bratovi Mariánovi Pituchovi
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny konfirmandov

farský úrad 26. 04. 2014, 20:18

OZNAMY Z 27. 4. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu budú v Kvakovciach o 8. h. a vo Vranove o 9.30. h.
2. Dnes budú služby Božie v NsP o 17. h.
3. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
4. Aktivity mládeže budú ako obvykle
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme sestrám Marcele Pavlovej so synom Šimonom a Soni Peržeľovej. Brat kostolník ďakuje mládežníkom za pomoc pri kosení trávy
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Milana Petrašku, Dušana Petriča, rodiny Petrovcov, a Marcely Petrušovej

farský úrad 26. 04. 2014, 19:38

OZNAMY Z 27. 4. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu budú v Kvakovciach o 8. h. a vo Vranove o 9.30. h.
2. Dnes budú služby Božie v NsP o 17. h.
3. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
4. Aktivity mládeže budú ako obvykle
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme sestrám Marcele Pavlovej so synom Šimonom a Sosi Peržeľovej. Brat kostolník ďakuje mládežníkom za pomoc pri kosení trávy
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Milana Petrašku, Dušana Petriča, rodiny Petrovcov a Marcely Petrušovej

farský úrad 19. 04. 2014, 16:38

OZNAMY Z 20. 4. 2014

1. Nešporné služby Božie budú dnes o 14.30 h.
2. Služby Božie zajtra, na 2. slávnosť veľkonočnú, budú v Kvakovciach o 8. h. a vo Vranove o 9.30 h. s Večerou Pánovou.
3. Služby Božie na budúcu nedeľu budú vo Vranove o 9.30. h.
4. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
5. V sobotu o 9.00 h. sa v zborovej sále Chrámu Ducha Svätého zíde Modlitebné spoločenstvo
6. Aktivity mládeže budú ako obvykle
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme Palenčíkovcom: Matúšovi, Jozefovi, Milke so synom Erikom, Janette, Anne, Helene, Ľubici, Nikole a Alene s dcérami Veronikou a Mirkou.
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: sestru Evu Pavlíkovú, rodiny Pavlovcov, sestru Libušu Pawlak a rodiny Peržeľovcov

farský úrad 19. 04. 2014, 16:36

OZNAMY Z 20. 4. 2014

1. Nešporné služby Božie budú dnes o 14.30 h.
2. Služby Božie zajtra, na 2. slávnosť veľkonočnú, budú v Kvakovciach o 8. h. a vo Vranove o 9.30 h. s Večerou Pánovou.
3. Služby Božie na budúcu nedeľu budú vo Vranove o 9.30. h.
4. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
5. V sobotu o 9.00 h. sa v zborovej sále Chrámu Ducha Svätého zíde Modlitebné spoločenstvo
6. Aktivity mládeže budú ako obvykle
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme Palenčíkovcom: Matúšovi, Jozefovi, Milke so synom Erikom, Janette, Anne, Helene, Ľubici, Nikole a Alene s dcérami Veronikou a Mirkou.
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: sestru Evu Pavlíkovú, rodiny Pavlovcov, sestru Libušu Pawlak a rodiny Peržeľovcov

farský úrad 12. 04. 2014, 18:31

OZNAMY Z 13. 4. 2014

1. Služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú, budú v Chráme Ducha Svätého o 9.30 h., nešporné služby Božie budú o 14.30 h.
2. Služby Božie budú dnes v NsP v obvyklom čase
3. Pôstne večerné služby Božie budú v utorok o 17.30 h.
4. Večera Pánova na Zelený štvrtok bude o 18. h.
5. Pašie na Veľký piatok budú o 8. h., o 8.50 bude Večera Pánova. V Kvakovciach budú pašie o 11. h.
6. Aktivity mládeže budú ako obvykle
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: sestrám Eme Vysokej s babkou Emíliou Belejovou, bratovi Michalovi Chovancovi s dcérou Gabrielou a vnučkou Viktóriou Orendášovými, sestrám Adele Pakovej s mamkou Vierou Čandíkovou a Helene Papugovej
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: rodiny Palenčíkovcov

farský úrad 05. 04. 2014, 18:36

OZNAMY Z 6. 4. 2014

1. Služby Božie na budúcu 6. pôstnu nedeľu budú vo Vranove o 9.30 h. a po nich bude prislúžená Večera Pánova so spoveďou.
2. Služby Božie budú dnes v NsP v obvyklom čase
3. Pôstne večerné služby Božie budú v utorok a vo štvrtok o 17.30 h.
4. Aktivity mládeže budú ako obvykle
5. V sobotu 12. 4. sa od 10. h. uskutoční Seniorálny deň mládeže v Babiom, CZ Chmeľovec
6. V sobotu 12. 4. o 15. h. bude prislúžená VP pre starších a chorých v Chráme Ducha Svätého
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: sestrám Libuši Ondo-Eštokovej a Helene Oráčovej
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame:, rodiny Gabriely Orendášovej, Beáty Pacolovej, Adely Pakovej, Pankuchovcov a Heleny Papugovej

farský úrad 29. 03. 2014, 19:32

OZNAMY Z 30. 3. 2014

1. Služby Božie na budúcu, 5. pôstnu nedeľu, budú v Kvakovciach o 8. h. s Večerou Pánovou a vo Vranove o 9.30 h. s požehnávaním detí. Po nich bude prislúžená Večera Pánova so spoveďou.
2. Služby Božie budú dnes v NsP v obvyklom čase
3. Modlitebný týždeň: Pôstne modlitebné stíšenia budú od pondelka do piatku, vždy o 17.30 h.
4. Aktivity mládeže budú ako obvykle
5. V sobotu o 15. h. sa uskutoční akcia VMV ŠZS pre prácu so ženami pre ženy – matky. Koordinátorka prosí o prihlásenie sa na akciu do 1. 4., kontakt: sestra dozorkyňa a sestra Želka Bertová.
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Dušanovi Ondičovi, Jozefovi Ondičovi s manželkou Milicou a synom Jozefom, Božene Ondejkovej, Monike Olexovej a Petrovi Olexovi
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: sestru Libušu Ondo-Eštokovú, rodiny Milana Ondova a Evy Ondrovičovej a rodiny Oráčovcov

farský úrad 22. 03. 2014, 18:16

OZNAMY Z 23. 3. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 4. pôstnu, budú vo Vranove o 9.30 h. a po nich bude prislúžená Večera Pánova so spoveďou. Služby Božie budú dnes v NsP v obvyklom čase
2. Pôstne večierne v týždni budú v utorok a vo štvrtok vždy o 17.30 h.
3. Aktivity mládeže budú ako obvykle
4. V sobotu 29. marca 2014 o 9.30 h. zasadne v Sabinove seniorálny konvent. Odchod delegátov o 8. h. spred fary. Materiály po doručení na FÚ si prevezmú delegáti na pôstnej večierni.
5. O dva týždne sa v našom zbore uskutoční akcia VMV ŠZS pre prácu so ženami pre ženy – matky. Vedúca prosí o prihlásenie sa na akciu do 1. 4. Kontakt: sestra dozorkyňa a sestra Želka Bertová.
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Lenke, Jaroslavovi a Matejovi Novosiadlym, Jaroslave Novákovej, Oľge a Milanovi Molnárovcom, Márii Murínovej s dcérou Petrou, Darine a Dušanovi Olejárovcom
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Olexovcov, Ondičovcov a rod. Adely Ondejkovej

farský úrad 15. 03. 2014, 19:23

OZNAMY ZO 16. 3. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 3. pôstnu, budú vo Vranove o 9.30 h. a v NsP dnes budú v obv. čase
2. Stredtýždňové pôstne večierne budú v utorok a vo štvrtok vždy 17.30 h.
3. Aktivity mládeže budú ako obvykle
4. Predsedníctvo seniorátu zvoláva seniorálny konvent ŠZS na sobotu 29. marca 2014 do Sabinova na 9.30 h. Prosíme o modlitby za požehnané výsledky rokovanie najvyššieho grémia seniorátu.
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: bratovi Eduardovi Novákovi so synmi Róbertom a Romanom a sestre Anne Murínovej
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny:, Novosiadlych, Novotných, Drahomíry Ochotnickej a Olejárovcov

farský úrad 10. 03. 2014, 15:54

Milí bratia a milé sestry, oznamujem Vám smutnú správu. Včera večer v košickej nemocnici Pán odvolal z tejto časnosti nášho spolubrata Jána Baloga. Náhly odchod rozžialil jeho rodinku i všetkých, čo ho milovali a vážili si ho. Medzi nimi aj spoločenstvo nášho zboru a poslucháčov Slova Božieho, do ktorého rád chodieval so svojou milou manželkou. Modlitebná chvíľa pri tele zosnulého bude v utorok od 16. do 17. hod. v Dome smútku na Mlynskej ulici. Pohreb bude v stredu o 14. hodine v Dome smútku na Mlynskej ulici. Pane skloň sa k zarmúteným a poteš ich slovom života.

farský úrad 01. 03. 2014, 18:46

OZNAMY Z 2. 3. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, 1. pôstnu, budú vo Vranove o 9.30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP nebudú pre školenie presbyterov, ktoré sa uskutoční dnes popoludní o 15. hod. v Hlinnom. Prosím prihlásených presbyterov, aby na chvíľu zostali na krátku poradu k rozdeleniu do áut.
3. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
4. Aktivity mládeže budú ako obvykle
5. Uznesenie ZbK: cirkevný príspevok na rok 2014 zostáva 6 €/člen, odporúčané milodary na práce v zbore 20 € a viac
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: bratovi Ľubomírovi Mondokovi a sestre Marte Machalovej
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Henriety Kovaľovej z Juhu, Anny Kovkovej z Mierovej, Jozefa Kozáka z Lúčnej a rodiny Kožejovcov

farský úrad 22. 02. 2014, 13:49

OZNAMY Z 23. 2. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu, Predpôstnu budú v Kvakovciach o 8. h. s Večerou Pánovou a vo Vranove o 9.30 h. s požehnávaním detí a Večerou Pánovou
2. Služby Božie dnes v NsP ako obvykle
3. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
4. Aktivity mládeže budú ako obvykle
5. VMV ŠZS oznamuje presbyterom, že školenie presbyterov bude 2. marca 2014 o 15. hod. v Hlinnom
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Kataríne Mihalčinovej, matkou Annou Semkovou a bratom Eduardovi Mataninovi a Martinovi Michálkovi
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Jany Mitaľovej z Dlhej, Anny Molčanovej zo Sídl. I, Oľgy Molnárovej z Okulky, Mondokovcov, Daniely Moroskovej z Podhrunskej a Jarmily Mrukovej z Námestia slobody

farský úrad 15. 02. 2014, 19:04

OZNAMY ZO 16. 2. 2014

1. Služby Božie na budúcu nedeľu po Deviatniku budú vo Vranove o 9.30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP ako obvykle
3. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
4. Aktivity mládeže budú ako obvykle
5. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme:
6. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Ivany Migaľovej z Juhu, Katarína Mihalčinovej z Juhu, Drahomíry Michalčovej z Okulky, Martina Micháleka z Obchodnej, Jolany Michalovovej z Hrabovca a rodiny Mikitovcov

Farský úrad 08. 02. 2014, 16:19

OZNAMY Z 9. 2. 2014

1. Služby Božie v Nedeľu Deviatnik budú len vo Vranove o 9.30 h. Zasadne zborový konvent.
2. Služby Božie dnes v NsP budú v obvyklom čase
3. V utorok nebude konfirmačná príprava pre 1. stupeň. Vo štvrtok o 16.30 prídu tí, ktorým nevyšli polročné testy.
4. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
5. Aktivity mládeže budú ako obvykle
6. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: sestrám Alene Marženskej a dcérami Alenou a Dášou, Blažene Marenčínovej a manželom Pavlovi a Terézii Malým s dcérou Alexandrou
7. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Mataninovcov, Evy Matejovej z Lúčnej, Jána Matrtaja z Penziónu, Vladimíra Mattu zo Sídl. 1. mája, Martina Maťaša z Dobrianskeho a Juraja Maťaščíka z Dlhej

Farský úrad 01. 02. 2014, 19:15

OZNAMY Z 2. 2. 2014

1. Služby Božie v 5. nedeľu po Zjavení budú vo Vranove o 9.30 h.
2. V nedeľu Deviatnik, 16. 2., bude zadržaný zborový konvent.
3. Služby Božie dnes v NsP budú v obvyklom čase
4. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
5. Aktivity mládeže budú ako obvykle
6. Dirigentka oznamuje, že sa spevokol zíde 7. februára o 18. h.
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Madurovcom: Jánovi s manželkou Alenou a otcom Milanom, Jaroslavovi s manželkou Helenou, Štefanovi z Viníc s dcérou Jankou, Štefanovi z Budovateľskej a Kataríne Lehotskej
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Malých, Marenčínovcov, Heleny Marhútovej zo Sídl. 1. mája, Denisy Martičekovej zo Staničnej, Aleny Marženskej z Lúčnej a Michaely Mašľárovej z Juhu

Farský úrad 25. 01. 2014, 15:25

OZNAMY Z 26. 1. 2014

1. Služby Božie v 4. nedeľu po Zjavení budú v Kvakovciach o 8. h. a vo Vranove o 9.30 h. V rámci nich bude požehnávanie detí a prislúžená VP bez spovede
2. Služby Božie dnes v NsP budú v obvyklom čase
3. Biblická hodina dospelých bude v stredu o 17.30 h.
4. Aktivity mládeže budú ako obvykle
5. Predsedníctvo zboru zvoláva na piatok 31. januára zborové výročné presbytérium do ZS FÚ na 17.30
6. Dirigentka oznamuje spevokolu, že najbližšie stretnutie bude 7. februára o 18. h.
7. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: manželom Lukičovcom, manželom Liberkovcom a bratovi Jánovi Lukovi s babkou Annou Marenčínovou
8. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame rodiny: Madurovcov

Farský úrad 11. 01. 2014, 17:38

OZNAMY Z 12. 1. 2014

1. Služby Božie v 2. nedeľu po Zjavení budú v Kvakovciach o 8. h. a vo Vranove o 9.30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP budú v obvyklom čase
3. Na budúcu nedeľu o 15. h. budú ekumenické sl. Božie za jednotu kresťanov
4. V nasledujúcom Aliančnom týždni modlitieb sa na modlitbách stretneme v utorok v BC o 17.45 h., v AC v st. o 18. h. a u nás v piatok o 17.30 h. Téma: Prečo potrebujeme nových Kálebov?
5. V sobotu sa v ZS chrámu stretne MOS o 9. h.
6. Dirigentka oznamuje spevokolu, že najbližšie stretnutie bude 7. februára o 18. h.
7. Aktivity mládeže budú ako obvykle
8. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Eve Kulichovej, Pavlovi Kuncovi s manželkou Martou, Jaroslave Kuncovej a Jane Kurhajcovej s priateľkou
9. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: rodiny Štefana Lacku zo Sídl. 1. mája, Viery Lakomecovej a Marty Lapčákovej z Juhu, Lehetovcov, Kataríny Lehockej a Vladimíra Leška z Lúčnej

Farský úrad 04. 01. 2014, 18:14

OZNAMY Z 5. 1. 2014

1. Služby Božie zajtra na Zjavenie Pána Ježiša Krista mudrcom a v 1. nedeľu po Zjavení budú o 9.30 h.
2. Služby Božie dnes v NsP budú v obvyklom čase
3. Aktivity mládeže budú ako obvykle
4. Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Jozef Krištan s manž., Ján Krištan, Dušan Krištan s manž. a vnúčatami Dankom a Luckou, Jana Krištanová a Anna Krištanová s vnučkou Emíliou
5. Na budúcu sobotu k príprave chrámu pozývame: rodiny Juraja Kučínskeho z Čemerného, Evy Kulichovej z Okulky, rodiny Kuncovcov a Janky Kurhajcovej zo Sídl. 1. mája

Farský úrad 02. 01. 2014, 13:48

Bratia a sestry v Pánovi, včera večer tesne po 18. hodine nás opustil brat Štefan Gritters. 13. januára by sa bol dožil 65 rokov. Modlitebné stretnutie pri tele zosnulého spolubrata bude dnes od 17. do 18. hodiny. V nádeji vzkriesenia a spasenia, z milosti Pána Ježiša Krista, ho vyprevadíme k odpočinku ľudu Božieho zajtra, 3. januára 2014 z Domu smútku na Mlynskej ulici i 13. h. Milosť Pána Ježiša Krista nech zostane zo všetkými skormútenými a Slovo života nech ich poteší.

Farský úrad 12. 11. 2013, 09:48

Bratia a sestry, podávam vám správu prevzatú z Biskupského úradu Východného dištriktu: Dištriktuálne presbyterstvo na zasadnutí 8. 11. 2013 vyhlásilo na základe zápisu sčítacej komisie výsledky volieb na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku na nové funkčné obdobie 2014 - 2020.

Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na základe zápisu sčítacej komisie vyhlasuje výsledky volieb na biskupa VD ECAV:

Celkový počet konventuálov : 10 344

Mgr. Ondrej Koč: 3916 hlasov (37,86%)

Mgr. Slavomír Sabol: 6261 hlasov (60,53%)

Nehlasovalo : 167 (1,61%)

DP VD ECAV vyhlasuje, že za biskupa VD ECAV na nové šesťročné obdobie 2014 - 2020 bol zvolený Mgr. Slavomír Sabol.

Srdečne blahoželáme!