Zborové oznamy

Vložte príspevok:

Antispamová kontrola.:   4  +   1   =  

Predchádzajúci1234567891011121314Ďalší

fara 13. 11. 2019, 10:11

VERŠ NA TÝŽDEŇ:"Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou." 2K 5,10
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 12.11.2019
17.00 Biblická hodina
*STREDA 13.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 14.11.2019
17.30 Spevokol, fara
*PIATOK 15.11.2019
9.00 Pobožnosť v SED
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
*SOBOTA 16.11.2019
13.00 Upratovanie kostola:Helena Oráčová,Milan Oráč,Viera Oráčová,Gabriela Orendášová,Eva Ondrovičová
15.00 Sobáš: MUDr.Ivan Mrázik a MUDr. Simona Baschierová
17.00 ZBOROVÝ VEČER: prednáška o P.Dobšinskom, hudobná skupina Christianica z V.Žipova, celovečerný film Chatrč
*NEDEĽA 17.11.2019-Pamiatka posvätenia chrámu
9.30 Slávnostné služby Božie
17.00 Večiereň
Služba: P.Kopko, J.Krištan

fara 05. 11. 2019, 10:05

VERŠ NA TÝŽDEŇ:"Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali." Ž 90,12
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 5.11.2019
17.00 Biblická hodina, fara
*STREDA 6.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 7.11.2019
18.00 Spevokol, fara
*PIATOK 8.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
17.00 Dorast, fara
*SOBOTA 9.11.2019
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Peter Olexa, Božena Ondejková, Dušan Ondič, Jozef Ondič, Libuša Ondo-Eštoková
18.00 Mládež
*NEDEĽA 10.11.2019 - Tretia pred koncom cirk. roka
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večiereň
Služba presbyterov:M.Hudacký, J.Švarbalík
*PONDELOK 11.11.2019
17.00 Zborové presbyterstvo

fara 28. 10. 2019, 19:27

VERŠ NA TÝŽDEŇ:"Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus." 1K 3,11
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 29.10.2019
17.00 Biblická hodina
*STREDA 30.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 31.10.2019 - PAMIATKA REFORMÁCIE
17.00 Hlavné služby Božie
18.00 Spevokol
*PIATOK 1.11.2019 - Sviatok všetkých svätých
Pobožnosti na cintorínoch:
12.30 Mlynská ulica
15.00 Dlhá ulica
*SOBOTA 2.11.2019
13.00 Upratovanie kostola:Viera Nahajová, Dušan Olejár st. aj ml., Milan Olejár, Monika Olexová; z presbyterov: O.Borošová, I.Krištová
*NEDEĽA 3.11.2019 - Pamiatka zosnulých
9.30 Služby Božie s Večerou Pánovou / Detská besiedka
17.00 Večiereň
Služba presbyterov: O.Borošová, I. Krištová

fara 24. 10. 2019, 09:37

NOVÉ AKTUALIZOVANÉ OZNAMY:
* Tvorivé jesenné dielne sa dnes neuskutočnia. Bude náhradný termín.
* V piatok o 16.00 hod. vyučovanie konfirmandov 2. ročník, 1. ročník nebude.Stretnutie dorastu tento piatok nebude.
* SOBOTA: 26.10.2019: Upratovanie kostola: Lenka Marušková, Anna Nováková, Ján Nahaj, Dominika Nahajová, z presbyterov: B.Marenčinová, M.Sabovíková
18.00 Mládež - fara
*NEDEĽA 27.10.2019 - 19. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB - zimný čas!
Služba: B.Marenčinová, M. Sabovíková

fara 21. 10. 2019, 18:48

Verš na týždeň:"Toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata." 1J 4,21
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 22.10.2019
14.00 Pohreb: + Vladimír Kozák (69r.),Dom smútku na Dlhom
17.00 Biblická hodina - fara
*STREDA 23.10.2019
9.00-16.00 Stránkové/Pokladničné hodiny na FÚ
18.00 Mestské evanjelizačné stretnutie s Jiřím Zmožkom, Mestský dom kultúry
*ŠTVRTOK 24.10.2019
17.00 Jesenné tvorivé dielne - fara
18.00 Skúšky spevokolu - kostol
*PIATOK 25.10.2019
9.00-16.00 Stránkové/Pokladničné hodiny na fÚ
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
17.00 Dorast
*SOBOTA 26.10.2019
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Lenka Marušková,Anna Nováková, Ján Nahaj, Dominika Nahajová, z presbyrterov: B.Marenčinová, M.Sabovíková
18.00 Mládež
*NEDEĽA 27.10.2019 - 19.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Služby Božie / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Zmena letného času na zimný!
Služba presbyterov: B.Marenčinová, M. Sabovíková

fara 14. 10. 2019, 16:48

VERŠ na týždeň:"Víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera." 1J 5,4
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 15.10.2019
17.00 Biblická hodina (fara)
*STREDA 16.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
18.00 Spevokol (kostol)
*PIATOK 18.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
17.00 Dorast
*SOBOTA 19.10.2019
9.00 Modlitebné spoločenstvo (MOS)
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Pavol Madura-Sídl.Juh, Pavol Malý, Ľuboš Mušinka, Tatiana Matušková, Ľubomíra Mardzinová; z presbyterov: A.Hanková, D.Rožeková
18.00 Mládež (fara)
*NEDEĽA 20.10.2019 - 18. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné služby Božie, v rámci nich Volebný konvent biskupa VD ECAV // Besiedka
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: A.Hanková, D. Rožeková

fara 08. 10. 2019, 09:06

VERŠ na týždeň:"Na Teba, Pane, sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas." Ž 145,15
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 8.10.2019
17.00 Biblická hodina - fara
*STREDA 9.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*PIATOK 11.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1.a2.ročník
17.00 Dorast - fara
*SOBOTA 12.10.2019
13.00 UPRATOVANIE kostola: Mária Murínová,Martina Mruková,Martin Maťaš,Juliana Mikitová,Helena Marhútová; z presbyterov: J.Višňovský,Š.Lacko
15.00 Sobáš: Martin Kmec a Lenka Vojtková
*NEDEĽA 13.10.2019 - 17. po Sv. Trojici
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: Š.Lacko, J.Višňovský

fara 01. 10. 2019, 14:06

VERŠ ma týždeň:"Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará." 1Pt 5,7
PROGRAM týždňa:
*Streda 2.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*Piatok 4.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
16.00-17.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
*Sobota 5.10.2019
13.00 UPRATOVANIE chrámu:Jolana Michalovová, Adela Mikitová, Jana Mitaľová, Oľga Molnárová, Anna Murínová
16.00 Sobáš: Erik Kamenský a Viktória Duhoňová
18.00 Mládež
*NEDEĽA 6.10.2019 - 16.nedeľa po Sv. Trojici, Poďakovanie za úrody zeme
9.30 SB s Večerou Pánovou
18.00 Večiereň
Služba presbyterov: M.Smolko, R.Berta

fara 25. 09. 2019, 19:42

VERŠ na týždeň:"Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia."
PROGRAM týždňa:
*Streda 25.9.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
10.00 Prednáška v SED: Aktívne aj v seniorskom veku - hosť:Mgr.Katarína Šoltésová, PhD.
*Piatok 27.9.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
*Sobota 28.9.2019
13.00 UPRATOVANIE kostola:Eva Matejová, rod.Maťaščíková, Katarína Mihalčinová, Drahomíra Michalčová, Martin Michálek
18.00 Mládež
*Nedeľa 29.9.2019 - 15.po Sv.Trojici
9.30 Hlavné SB/Detská besiedka
18.00 Večiereň
Služba presbyterov:J.Beňo, D.Stredný

fara 17. 09. 2019, 10:07

VERŠ na týždeň:Kristus hovorí:"Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili."Matúš 25,40
PROGRAM týždňa:
*Streda 18.9.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny na FÚ
10.00 MaMi klub
*Piatok 20.9.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny na FÚ
17.00 Rodičovské stretnutie konfirmandov 1.a 2.ročníka v kostole
*Sobota 21.9.2019
13.00 UPRATOVANIE kostola:Štefan Madura z ul. Budovateľskej, Pavol Machala,Anna Marcinčinová, Ján Marenčin, Vladimír Matta, Anna Pipiková, z presbyterov:M.Straková, D.Bodnárová
18.00 Mládež - fara
NEDEĽA 22.9.2019 - 14. po Sv. Trojici
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB/ Detská besiedka
18.00 Večiereň
Služba presbyterov:M.Straková, D.Bodnárová

fara 11. 09. 2019, 09:24

VERŠ na týždeň: "Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí." Iz 42,3
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 11.9.2019
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny
*Piatok 13.9.2019
9.00-12.00 Stránkové/pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
*Sobota 14.9.2019
9.00 Oblastné stretnutie MOS
13.00 UPRATOVANIE chrámu: Štefan Lacko, Ján Madura, Jaroslav Madura, Jozef Madura, Štefan Madura z ul.gen.Svobodu
18.00 Stretnutie mládeže - fara
*NEDEĽA 15.9.2019 - 13.po Sv.Trojici
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
18.00 Večiereň
Služba presbyterov:M.Maťaš, J.Vysoký

fara 03. 09. 2019, 09:53

Verš na týždeň: "Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť." 1.Petra 5,5
PROGRAM TÝŽĎŇA:
*Streda 3.9.2019
Stránkové/Pokladničné hodiny 9.00-16.00
17.00 Vnútromisijný výbor
*Piatok 6.9.2019
18.00 Zborové presbyterstvo
*Sobota 7.9.2019
13.00 Upratovanie kostola:Anna Liberková, Eva Lojová, Andrea Lukičová, Jana Luková, Zdenka Lukačinová
15.30 Sobáš: Milan Gajdoš a Bc.Júlia Demčáková
*NEDEĽA 8.9.2019 - 12.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Služby Božie
18.00 Večiereň
Služba presbyterov: H.Hladová,V.Serafínová

fara 30. 08. 2019, 16:33

Najnovšie oznamy:
*Sobota 31.8.2019
13.00 Upratovanie kostola:Ivana Kolesárová,Martin Kopko,Radoslav Kmec,Viera Lakomecová,Katarína Lehotská,Pavol Kopko, Jozef Krištan
15.30 SOBÁŠ: Ing.Matej Tomčík a Mgr.Katarína Kočišová
*NEDEĽA - 11.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Veni Sancte - SB na začiatok nového školského roka, s požehnávaním žiakov, študentov a pedagóggov.
Služba presbyterov: P.Kopko, J.Krištan

fara 23. 07. 2019, 14:26

Aktualizovaný oznam: Služby Božie v mesiacoch júl - august sa konajú v čase o 9.30 hod. Len v nedeľu 4.8.2019 sa konajú o 11.30 h! Večierne nebudú. Najbližšia spoveď a VP sa bude prisluhovať na Kajúcu nedeľu ( 10.nedeľu po Sv. Trojici) 25.8.2019 v rámci SB. Stránkové hodiny na FÚ : Streda a piatok 9.00-16.00 hod.

fara 15. 07. 2019, 19:46

Aktualizovaný oznam:
Služby Božie v mesiacoch júl - august sa konajú v čase o 9.30 hod.
Večierne nebudú.
Najbližšia spoveď a VP sa bude prisluhovať na Kajúcu nedeľu (10.nedeľa po Sv.Trojici)25. 8. 2019 v rámci SB.
Stránkové hodiny na FÚ: Streda a piatok 9.00-16.00 hod.

fara 28. 05. 2019, 13:01

Verš na týždeň: "Neprestajne sa modlite!" 1Tes 5,17
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 29.5.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny
10.00 MaMi klub
*Štvrtok 30.5.2019
Sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo
18.00 Služby Božie
*Piatok 31.5.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny
17.00 Záverečný test konfirmandov 2.ročníka
1.ročník nebude.
*Sobota 1.6.2019
13.00 Upratovanie kostola: Helena Kacvinská, Marta Kamenská,Ján,Branislav,Maroš a Viera Katicoví,M.Sabovíková,B.Marenčinová
*Nedeľa 2.6.2019 - Nedeľa po Vstúpení
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Služba presbyterov:M.Sabovíková,B.Marenčinová

fara 22. 05. 2019, 09:27

Verš na týždeň: "Spievajte Hospodinovu novú pieseň, lebo vykonal divné veci." Ž 98,1
Program týždňa:
*STREDA 22.5.2019
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny na FÚ
10.00 MaMi klub
*PIATOK 23.5.2019
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny
17.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
*SOBOTA 24.5.2019
13.00 Upratovanie kostola:Vl.Jenčko, Pavol Juhaščík, Bartolomej Jakubov, Barbora Janočková, Kvetoslava Jačmanová, A.Hanková, D.Rožeková
*NEDEĽA 25.5.2019 - 5.nedeľa po Veľkej noci, Rogate
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Služba presbyterov:A.Hanková, D.Rožeková

fara 16. 05. 2019, 14:40

Verš na týždeň:"Zvučne plesaj Bohu, celá zem!" Ž 66,1
*Piatok 17.5.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny na FÚ
17.00 Konfirmandi 2.ročník
*Sobota 18.5.2019
9.00 MOS (kostol)
13.00 Upratovanie kostola:Jozef Ivančák, Jozef Jenčo, Juraj Jenčko, Ružena Jenčková, Anna Janošová, J.Višňovský, Š.Lacko
15.30 Sobáš: Ing.Ľuboš Olejár a Ing.Veronika Salvová
*Nedeľa 19.5.2019 - 4.nedeľa po Veľkej noci, Cantate
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Večiereň nebude.
Služba presbyterov:Š.Lacko,J.Višňovský

fara 11. 05. 2019, 17:12

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH:
3.nedeľa po Veľkej noci, Jubilate - 12.5.2019
9.30 Hlavné SB.
Večiereň nebude.

fara 02. 05. 2019, 10:31

VERŠ NA TÝĎEŇ: "Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej." 1Pt 1,3
PROGRAM TÝŽDŇA:
*ŠTVRTOK 2.5.2019
18.00 Spevokol
*PIATOK 3.5.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
17.00 Konfimačné vyučovanie - iba 2.ročník
*SOBOTA 4.5.2019
13.00 UPRATOVANIE CHRÁMU: Kvetoslav Chmeľovský, Milan Hajník, Renáta Halasová, Martina Hrešková, Anna Hricová,J.Beňo, D.Stredný
*NEDEĽA 5.5.2019 - 2.nedeľa po Veľkej noci, Misericordias Domini
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Večiereň nebude.

fara 16. 04. 2019, 21:49

VERŠ NA TÝŽDEŇ: "Syn človeka musí byť povýšený, aby každý veriaci mal v Ňom večný život." J 3, 14.15
POZÝVAME VÁS NA SLÁVENIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV POČAS TÝCHTO PRÍLEŽITOSTÍ:
* ZELENÝ ŠTVRTOK - 18.4.2019
18.00 Služby Božie s Večerou Pánovou so spoveďou
* VEĽKÝ PIATOK - 19.4.2019
9.30 Pašiové Služby Božie
Spoveď a VP po ich skočení
18.00 Spoveď a VP
* BIELA SOBOTA - 20.4.2019
18.00 Veľkonočná vigília (starokresťanská bohoslužba vzkriesenia)
* 1.slávnosť veľkonočná, Veľkonočná nedeľa - 21.4.2019
9.30 Slávnostné služby Božie
* 2.slávnosť veľkonočná, Veľkonočný pondelok
9.30 Slávnostné služby Božie
SLUŽBA PRESBYTEROV:
Zelený štvrtok: O.Borošová, I.Krištová
Veľký piatok: M.Hudacký, J.Švarbalík
Biela sobota: P. Kopko, J.Krištan
Veľkonočná nedeľa: V.Serafinová, H.Hladová
Veľkonočný pondelok: M.Maťaš, J.Vysoký
UPRATOVANIE KOSTOLA - Biela sobota o 13.00h.
E.Hrunená,M.Hudacký,J.Hudacký,D.Hudacký, D.Hudáková,O.Borošová,I.Krištová,P.Kopko,
J.Krištan

fara 12. 04. 2019, 19:59

AKTUALIZOVANÉ:
SLUŽBY BOŽIE - Kvetná nedeľa,14.4.2019
9.30 Pašiové služby Božie
Večera Pánova so spoveďou po pašiách.
14.00 SB so spoveďou a VP v Kvakovciach
Večiereň nebude.
*OZNAM O POHREBE:
Pán života a smrti povolal k sebe brata Juraja MAŤAŠČÍKA, vo veku 66 rokov.
Pohreb sa uskutoční v pondelok 15.4.2019 o 14.00 hod. na Dlhej ulici.
Modlitby pred pohrebom v nedeľu 16.00-17.00hod.

fara 08. 04. 2019, 17:13

VERŠ NA TÝŽDEŇ: "Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých." Mt 20,28
PROGRAM TÝŽDŇA:
*PONDELOK 8.4.2019
18.00 Evanjelizácia ProChrist/PreTeba
*UTOROK 9.4.2019
18.00 Pôstna večiereň
*STREDA 10.4.2019
9.00-16.00 Pokladničné/Stránkové hodiny
10.00 MaMi klub
*ŠTVRTOK 11.4.2019
18.00 Pôstna večiereň
Skúška spevokolu
*PIATOK 12.4.2019
9.00-16.00 Pokladničné/Stránkové hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Dorast/Mládež
*SOBOTA 13.4.2019
13.00 Upratovanie kostola: K.Harmanová, H.Hladová, Jaroslav Hudacký, Marián Hreha, Anna Hrehová, Eva Hrubyová, A.Liberková, I.Vojtková
14.00 TVORIVÉ DIELNE pre deti
*NEDEĽA 14.4.2019 - 6.pôstna nedeľa, Kvetná, Palmarum
9.30 Pašiové SB/Detská besiedka
Spoveď a VP po SB
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov:I.Vojtková, A.Liberková

fara 02. 04. 2019, 08:26

VERŠ NA TÝŽDEŇ:"Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu." J 12,24
PROGRAM TÝŽDŇA
*UTOROK 2.4.2019
17.30 Večiereň
Skúška spevokolu
*STREDA 3.4.2019
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny na FÚ
10.00 MaMi klub
*ŠTVRTOK 4.4.2019
18.00 Evanjelizácia ProChrist - prenosy od štvrtku 4.4. do pondelka 8.4.2019 v zb. sieni v kostole.
*PIATOK 5.4.2019
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vyučovanie konfirmandov
18.00 ProChrist
*SOBOTA 6.4.2019
13.00 Upratovanie kostola: Ján Haňo, Roman Haňo, Vladimír Haňo, Jozef Haňov, Lenka Harculová, M.Sabovíková, B.Marenčinová
18.00 ProChrist
*NEDEĽA 7.4.2019 - 5. pôstna nedeľa, Smrtná, Iudica
9.30 Hlavné SB(namiesto spevníka PAŠIE)/ Detská besiedka
Spoveď a VP po SB
18.00 ProChrist

fara 29. 03. 2019, 08:05

NEDEĽA 31.3.2019 - 4. pôstna nedeľa, Laetare
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
16.00 KONCERT Hommage á Bach - venovaný výročiu J.S.Bacha - viď. plagát
Večiereň nebude.
Srdečne pozývame!

fara 28. 03. 2019, 07:34

NAJNOVŠIE OZNAMY:
* VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE - pozývame k výrobe veľkonočných dekorácii, v piatok 29.3.2019 o 17.00 hod. v zborovej sieni na fare.
* PRECHOD NA LETNÝ ČAS - v nedeľu 31.3.2019 sa posúva čas o hodinu dopredu!
TEŠÍME SA NA STRETNUTIA!

fara 26. 03. 2019, 12:09

VERŠ NA TÝŽDEŇ: "Lebo Syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť." Lk 9,56
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 26.3.2019
17.30 Večiereň
Skúška spevokolu
*STREDA 27.3.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
10.00 MaMi klub
*ŠTVRTOK 28.3.2019
17.30 Večiereň
Skúška spevokolu
*PIATOK 29.3.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
Vyučovanie konfirmandov a Dorast/Mládež nebudú.
*SOBOTA 30.3.2019
Seniorálny konvent v Giraltovciach
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Slavomír Hajník, Ján Hajník, Bohdan Hajník, Daniela Hajníková, Ondrej Hanko, D.Rožeková, A.Hanková
*NEDEĽA 31.3.2019 - 4.pôstna nedeľa, Laetare
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
16.00 KONCERT Hommage á Bach (venovaný výročiu J.S.Bacha)- viď.plagát
Služba presbyterov: A.Hanková, D.Rožeková

fara 18. 03. 2019, 20:11

VERŠ NA TÝŽDEŇ: "Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni." R 5,8
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 19.3.2019
17.30 Pôstna večiereň
Skúška spevokolu
*STREDA 20.3.2019
9.00-16.00 Pokladničné/Stránkové hodiny na FÚ
10.00 MaMi klub
*ŠTVRTOK 21.3.2019
17.30 Pôstna večiereň
Skúška spevokolu
*PIATOK 22.3.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vyučovanie konfirmandov
18.00 Mládež
*SOBOTA 23.3.2019
13.00 Upratovanie kostola: Danka Gnipová, Zuzana Glodová, Klaudia Grominová, Jozef Gešper (Lúčna ul.), Ľubomír Hajník, Š.Lacko, J.Višňovský
*NEDEĽA 24.3.2019 - 3.pôstna nedeľa, Oculi
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.30 Večerné SB
*Po skončení HSB bude rodičovské stretnutie konfirmandov 2.ročníka
*Služba presbyterov: Š.Lacko, J.Višňovský

fara 11. 03. 2019, 21:15

VERŠ NA TÝŽDEŇ: "Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky." 1J 3,8b
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 12.3.2019
17.30 Pôstna večiereň
Skúška spevokolu
*STREDA 13.3.2019
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny
10.00 MaMi klub
*ŠTVRTOK 14.3.2019
17.30 Pôstna večiereň
Skúška spevokolu
*PIATOK 15.3.2019
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vyučovanie konfirmandov
18.00 Mládež
*SOBOTA 16.3.2019
9.00 MOS (Modlitebné spoločenstvo)
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:František Gešper, Miloslav Gešper, Miroslav Gešper, Eva Gogová, Peter Goga, M.Smolko, R.Berta
*NEDEĽA 17.3.2019 - 2.pôstna nedeľa, Reminiscere
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.30 Večerné SB

fara 05. 03. 2019, 18:14

VERŠ NA TÝŽDEŇ: "Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci." L 18,31
PROGRAM TÝŽDŇA:
*STREDA 6.3.2019 - Začiatok pôstneho obdobia
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny na FÚ
10.00 MaMi klub
17.30 Kajúce služby Božie na začiatok pôstu
*ŠTVRTOK 7.3.2019
18.00 Spevokol
*PIATOK 8.3.2019
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vyučovanie konfirmandov
18.00 Mládež
*SOBOTA 9.3.2019
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Matej Faron, Milan Gajdoš, Slavomír Gallo, Alena Gaľová, Jozef Gešper (Dlhá ul.), J.Beňo, D.Stredný
*NEDEĽA 10.3.2019 - 1.pôstna nedeľa
9.30 Hlavné SB so spoveďou a VP / Detská besiedka
17.30 Večerné SB
Služba presbyterov: J.Beňo, D.Stredný
Zvýšená ofera pre CZ.