Zborové oznamy

Vložte príspevok:

Antispamová kontrola.:   9  +   3   =  

Predchádzajúci1234567891011121314Ďalší

f.úrad 26. 02. 2019, 15:39

HESLO ROKA 2019: "Hľadaj pokoj a snaž sa oň." Ž 34,15
VERŠ na týždeň: "Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia." Žid 3,15
PROGRAM TÝŽDŇA:
*STREDA 27.2.2019
9.00-13.00 Stránkové hodiny
Mami klub a Biblická hodina nebudú.
*ŠTVRTOK 28.2.2019
18.00 Spevokol - fara
*PIATOK 1.3.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vyučovanie konfirmandov
18.00 Mládež
*NEDEĽA 3.3.2019 - Predpôstna nedeľa
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.30 Večerné SB
Služba presbyterov: D.Bodnárová, M.Straková

f.úrad 19. 02. 2019, 09:35

HESLO ROKA 2019: "Hľadaj pokoj a snaž sa oň." Ž 34,15
VERŠ na týždeň:"Lebo nezakladáme svoje prosby na svojich zásluhách pred tebou, ale na Tvojom hojnom milosrdenstve." Dan 9,18
PROGRAM TÝŽDŇA:
* Z dôvodu jarných prázdnin (18. - 22.2.2019) nebudú pravidelné aktivity cez týždeň.
* Stránkové/pokladničné hodiny na FU: streda a piatok 9.00-13.00hod.
* Sobota 23.2.2019
13.00 Upratovanie kostola: Ján Demko, Anna Demková, Ingrid Drábová, Iveta Drobňáková, Pavol Džama, M. Maťaš, J.Vysoký
* NEDEĽA 24.2.2019-Nedeľa po Deviatniku, Sexagesimae
9.30 Hlavné SB /Besiedka nebude
17.30 Večerné SB
Služba presbyterov: M.Maťaš, J.Vysoký

f.úrad 11. 02. 2019, 17:56

HESLO ROKA 2019: "Hľadaj pokoj a snaž sa oň." Ž 34,15
VERŠ na týždeň: "Lebo u Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo vidíme." Ž 36,10
PROGRAM TÝŽDŇA:
Z dôvodu chrípky cez týždeň nebudú pravidelné aktivity - biblická hodina, Mami klub, stretnutie konfirmandov a mládež.
Nebudú ani stránkové hodiny na FÚ.
*SOBOTA 16.2.2019
9.00 MOS - zborovka, kostol
13.00 Upratovanie kostola: Iveta Džurdženíková, Kristína Džurdženíková, Božena Dachová, Milan Dankovič, Mária Demčáková,
V.Serafinová, H.Hladová
*NEDEĽA 17.2.2019 - Nedeľa Deviatnik
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB
17.30 Večerné SB

f.úrad 05. 02. 2019, 15:18

HESLO ROKA 2019: "Hľadaj pokoj a snaž sa oň." Ž 34,15
VERŠ na týždeň:"Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom." Ž 66,5
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 5.2.2019
11.00 POHREB (Mlynská ul.)+ Radko Likos (42r.)
18.00 Zasadnutie Zborového presbyterstva
*STREDA 6.2.2019
9.00-12.00 Stránkové hodiny
10.00 Mami klub
17.30 Biblická hodina
*PIATOK 8.2.2019
9.00-12.00 Stránkové hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Konfirmandi-vyučovanie
18.00 Mládež
*SOBOTA 9.2.2019
12.00 UPRATOVANIE kostola: J.Dlugošová, A. Dravecká,E.Drobňáková, E.Ďurišová, E.Džurdženíková, P.Kopko, J.Krištan
15.00 DETSKÝ KARNEVAL "Noemova archa" - fara
*NEDEĽA 10.2.2019-Posledná po Zjavení
9.30 SB a Výročný zborový konvent, Besiedka nebude
17.30 Večerné SB

f.úrad 30. 01. 2019, 09:22

HESLO ROKA 2019: "Hľadaj pokoj a snaž sa oň." Ž 34,15
VERŠ na týždeň: "Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom." Ž 66,5
PROGRAM TÝŽDŇA:
*STREDA 30.1.2019
9.00-12.00 Stránkové hodiny
17.30 Biblická hodina
*PIATOK 1.2.2019
9.00-12.00 Stránkové hodiny
14.00 POHREB: + Štefan ŽIPAJ SABOL (69r.), Dom smútku, Dlhá ulica. Modlitby vo štvrtok 31.1.2019 17.00-18.00hod.
*Vyučovanie konfirmandov/Mládež nebude.
*Sobota 2.2.2019
Upratovanie kostola: Kvetoslava Demčáková, Ľuboslav Demko, Milan Demko, Dáša Deptová, Anna Dlugopolská, M. Hudacký, J. Švarbalík
*Nedeľa 3.2.2019 - 4.po Zjavení/ Sviatok Predstavenia Pána
9.30 Hlavné SB s Večerou Pánovou, Detská besiedka
17.30 Večerné SB

f.úrad 26. 01. 2019, 08:57

AKTUÁLNY OZNAM O BOHOSLUŽBÁCH:
NEDEĽA 27.1.2019 - 3.nedeľa po Zjavení
9.30 Hlavné SB
15.00 EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v Bazilike Narodenia panny Márie
VEČIEREŇ z toho dôvodu NEBUDE!
Srdečne pozývame!

f.úrad 23. 01. 2019, 11:51

HESLO ROKA 2019: "Hľadaj pokoj a snaž sa oň." Ž 34,15
VERŠ na týždeň:"Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista." J 1,17
PROGRAM TÝŽDŇA:
*STREDA 23.1.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny
10.00 Mami klub
17.30 Biblická hodina (fara)
*PIATOK 25.1.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny
9.00 Pobožnosť SED
17.00 Konfirmandi/Dorast/Mládež
*SOBOTA 26.1.2019
13.00 UPRATOVANIE kostola: Katarína Čižmáriková, A.Demčák, Milan Demčák,Jaroslav Demčák, Stanislav Demčák, O. Borošová, I. Krištová
*NEDEĽA 27.1.2019 - 3.nedeľa po Zjavení
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
15.00 Ekumenická bohoslužba v Bazilike Narodenia Panny Márie
17.30 Večerné SB
Služba presbyterov: O.Borošová, I.Krištová

f.úrad 15. 01. 2019, 16:04

HESLO ROKA 2019: "Hľadaj pokoj a snaž sa oň." Žalm 34,15
VERŠ na týždeň: "Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží." R 8, 14
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 15.1.2019
18.00 Aliančný modlitebný večer - Jednota v rozmanitosti
*STREDA 16.1.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny na FÚ
10.00 Mami klub
18.00 Aliančný večer v modlitebni Apoštolskej cirkvi
*ŠTVRTOK 17.1.2019
18.00 Aliančný modlitebný večer - v modlitebni Cirkvi bratskej
*PIATOK 18.1.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
18.00 Stretnutie mládeže
*SOBOTA 19.1.2019
9.00 MOS
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: A.Čorbová, M.Čorbová, L.Čandíková, V.Čandíková, P.Číras, I.Vojtková, A.Liberková
*NEDEĽA 20.1.2019 - 2.nedeľa po Zjavení
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Večiereň nebude.
Služba presbyterov: I.Vojtková, A.Liberková

f.úrad 09. 01. 2019, 11:07

HESLO ROKA 2019: "Hľadaj pokoj a snaž sa oň." Ž 34,15
Verš na týždeň: "Tma prechodí a svieti už pravé svetlo." 1J 2,8b
PROGRAM TÝŽDŇA:
*STREDA 9.1.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny na FÚ
*PIATOK 11.1.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vyučovanie konfirmandov
18.00 Stretnutie mládeže
*SOBOTA 12.1.2019
13.00 Upratovanie kostola: B.Cabovský, I.Cerulová, E.Čavbalová, O.Čaklošová, A.Čintalová, B.Marenčinová, M.Sabovíková
*NEDEĽA 13.1.2019 - 1.nedeľa po Zjavení, Krst Pána
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
17.30 Večerné SB
Služba presbyterov: B.Marenčinová, M.Sabovíková
*ALIANČNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 2019
Utorok 15.1.2019 o 18.00 ECAV, Chrám DS
Streda 16.1.2019 o 18.00 Apoštolská cirkev
Štvrtok 17.1.219 o 18.00 Cirkev bratská

f.úrad 27. 12. 2018, 20:56

"A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na jeho slávu." Ján 1,14
PROGRAM TÝŽDŇA po Vianociach:
*Piatok 28.12.2018
9.00-12.00 Stránkové hodiny
*Sobota 29.12.2018
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: A.Bérešová, rodina Borošová, A.Bodorová, I. Bodorová, D.Bombárová, z presbyterov: M.Maťaš, J.Vysoký, M.Straková, D.Bodnárová, J.Beňo, D.Stredný
*Nedeľa po Vianociach - 30.12.2018
9.30 Služby Božie
16.00 Vianočný koncert - Musica poetica
*Silvester - 31.12.2018(pondelok)
17.00 Služby Božie
*Nový rok 2019 (utorok)
9.30 Slávnostné novoročné služby Božie

f.úrad 17. 12. 2018, 16:27

VERŠ na 3.adventný týždeň: "Pripravujte cestu Hospodinovi!Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou." Iz 40,3.10
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 18.12.218
17.30 Adventná modlitebná večiereň
Spevokol
*STREDA 19.12.2018
9.00-13.00 Stránkové hodiny
*ŠTVRTOK 20.12.2018
17.30 Adventná modlitebná večiereň
Spevokol
*SOBOTA 22.12.2018
13.00 UPRATOVANIE kostola:Ľubomír Baláž, MonikaBalážová, Milan Beer, Anna Benková, z presbyterov:M.Hudacký, J.Švarbalík, P.Kopko, J.Krištan, V.Serafinová, H.Hladová
14.00 TVORIVÉ DIELNE pre deti v kostole
15.30 Skúška detského programu v kostole
*NEDEĽA 23.12.2018 - 4.adventná nedeľa
9.30 Hlavné služby Božie
Spoveď a VP po skončení SB
Služba presbyterov: M.Hudacký, J.Švarbalík

f.úrad 10. 12. 2018, 19:18

VERŠ na 2.adventný týždeň:"Vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie." Lk 21,28
PROGRAM 2.adventného týždňa:
*Tento týždeň sa vysluhujú spovede a VP v domácnostiach pre nahlásených záujemcov.
*UTOROK 11.12.2018
17.30 Adventná večiereň
*STREDA 12.12.2018
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny
10.00 MaMi klub
*ŠTVRTOK 13.12.2018
17.30 Adventná večiereň
Spevokol
*PIATOK 14.12.2018
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vianočný večierok pre konfirmandov/dorast
*SOBOTA 15.12.2018
10.00 SPOVEĎ a VP pre starších, chorých
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Mária Baschierová, Pavol Biž, Jozef Bodnár, Drahomíra Bodnárová, Helena Boháčová, Alena Boháčová, z presbyterov:O.Borošová, I. Krištová
*NEDEĽA 16.12.2018 - 3.adventná nedeľa
9.30 Hlavné SB, Spoveď a VP po SB
17.30 Večiereň
SLUŽBA PRESBYTEROV: O. Borošová, I. Krištová

f.úrad 03. 12. 2018, 20:47

VERŠ na 1.adventný týždeň: "Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla." R 13,12
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 4.12.2018
17.30 Adventná večiereň; Spevokol
*STREDA 5.12.2018
9.00-16.00 Stránkové hodiny
10.00 MaMi klub
*ŠTVRTOK 6.12.2018
17.30 Adventná večiereň; Spevokol
*PIATOK 7.12.2018
9.00-16.00 Stránkové hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vyučovanie konfirmandov
17.30 MANŽELSKÝ VEČER - adventné posedenie pre manželské dvojice (fara)
*SOBOTA 8.12.2018
15.00 MIKULÁŠ PRE DETI - fara
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Juraj Beňo, Marián Berta, Pavol Berta, Radoslav Berta, Daniela Bernacká, A.Liberková, I.Vojtková
*NEDEĽA 9.12.2018 - 2.adventná nedeľa
9.00 SB so spoveďou a VP v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Spoveď a VP - po SB
Večiereň nebude.
SLUŽBA PRESBYTEROV: A.Liberková, I.Vojtková

f.úrad 27. 11. 2018, 20:47

VERŠ: "Majte bedrá opásané a sviece horiace." Lk 12,35
PROGRAM TÝŽDŇA:
*STREDA 28.11.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
10.00 MaMi klub
17.30 Biblická hodina
*ŠTVRTOK 29.11.2018
18.00 Spevokol - kostol
*PIATOK 30.11.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Konfirmandi 1. a 2.ročník
17.30 ADVENTNÉ TVORIVÉ DIELNE (príprava adv. a vianočných dekorácií)-fara
*SOBOTA 1.12.2018
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Viera Banďošová, Mária Barňáková, Milan Bendik, Jozef Balog, Darina Balogová, z presbyterov:B.Marenčinová, M.Sabovíková
*NEDEĽA 2.12.2018 - 1.ADVENTNÁ NEDEĽA-Začiatok cirkevného roka
9.30 SB so spoveďou a VP; Detská besiedka
SLUŽBA PRESBYTEROV: B.Marenčinová, M.Sabovíková
*Počas adventných nedieľ dávame do pozornosti zvýšenú oferu - tzv. vianočnú zbierku
16.00 ADVENTNÝ KONCERT "Otvorte brány dokorán" - viď. plagát

f.úrad 21. 11. 2018, 13:04

VERŠ: "Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou." 2K 5,10
PROGRAM TÝŽDŇA:
*STREDA 21.11.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
10.00 MaMi klub
17.30 Biblická hodina
*ŠTVRTOK 22.11.2018
17.30 Spevokol - fara
*PIATOK 23.11.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
Konfirmandi/Dorast NEBUDÚ!
*SOBOTA 24.11.2018
9.00 MOS - kostol
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Marcela Žipaj-Mišková, Ján Žipaj, Silvia Žecová, Maroš Zubko, Iveta Bačová, z presbyterov: A.Hanková, H.Hladová
*NEDEĽA 25.11.2018 - Posledná nedeľa v cirkevnom roku, Nedeľa večnosti
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Večiereň nebude.
SLUŽBA PRESBYTEROV: H.Hladová, A.Hanková

f.úrad 13. 11. 2018, 10:35

VERŠ:"Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia." 2K 6,2
PROGRAM TÝŽDŇA:
*STREDA 14.11.2018
9.00-16.00 Pokladničné/stránkové hodiny
10.00 MaMi klub
17.30 Biblická hodina
*ŠTVRTOK 15.11.2018
17.30 Spevokol
*PIATOK 16.11.2018
9.00-16.00 Pokladničné/stránkové hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Konfirmandi/Dorast
*SOBOTA 17.11.2018 ZBOROVÝ VÍKEND
16.00 Zborové popoludnie na tému:SLOBODA A...?
Duchovný program: Dr.Matej Oráč, PhD: - prednáška na tému Cirkev v čase komunizmu
Mgr.Peter Székely - duchovné slovo
doprovod: kapela Christianica z V.Žipova
UPRATOVANIE KOSTOLA o 13.00: Pavol Žipaj, Roman Žipaj, Vladimír Žipaj, Mária Žipajová, Jaroslava Žužová, Š.Lacko, J.Višňovský
*NEDEĽA 18.11.2018 - Pamiatka posvätenia chrámu (21.výročie)
9.30 Slávnostné SB - kazateľ: konsenior Mgr.Marek Cingeľ z Richvaldu
Večiereň nebude.

f.úrad 06. 11. 2018, 10:12

VERŠ na týždeň: "Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, On jediný má nesmrteľnosť. Jemu česť a večná moc." 1Tim 6,15.16
PROGRAM TÝŽDŇA:
*STREDA 7.11.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
10.00 MaMi klub
17.30 Biblická hodina
*ŠTVRTOK 8.11.2018
17.30 Spevokol
*PIATOK 9.11.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Konfirmandi/Dorast
*SOBOTA 10.11.2018
13.00 UPRATOVANIE kostola: Lýdia Závadská, Václav Zniszczol, Vladimír Zubko, Dušan Žipaj, Jozef Žipaj, Marek Smolko, Radoslav Berta
*NEDEĽA 11.11.2018 - 24. po Sv. Trojici
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
15.00 PREHLIADKA SPEVOKOLOV
Večiereň nebude.
SLUŽBA PRESBYTEROV: Marek Smolko, Radoslav Berta

f.úrad 31. 10. 2018, 11:14

VERŠ na týždeň: "Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus." 1K 3,11
PROGRAM TÝŽDŇA:
*STREDA 31.10.2018 - Pamiatka reformácie
17.30 Služby Božie
Po nich skúška spevokolu
*ŠTVRTOK 1.11.2018 - Sviatok Všetkých svätých
12.00-Pobožnosť v Dome smútku na Mlynskej ulici
13.00-Pobožnosť v Dome smútku na Dlhej ulici
*SOBOTA 3.11.2018
Upratovanie kostola o 13.00:Iveta Vojtková, Lucia Vagnerová, Matina Veliká, Darina Zastková, Mária Zaťková, J.Beňo, D. Stredný
*NEDEĽA 4.11.2018 - Pamiatka zosnulých
9.30 Hlavné služby Božie
17.30 Večerné služby Božie
SLUŽBA PRESBYTEROV: Juraj Beňo, Dušan Stredný

f.úrad 22. 10. 2018, 21:12

Verš na týždeň: "Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom." Rímskym 12,21
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Utorok 23.10.2018
9.00 Brigáda - farská záhrada
*Streda 24.10.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
10.00 MaMi-klub
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 25.10.2018
17.30 Spevokol
*Piatok 26.10.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vyučovanie konfirmandov
*Sobota 27.10.2018
13.00 UPRATOVANIE kostola: Juraj Vysoký(Čaklov), Juraj Vysoký(Okulka), Miloš Vysoký, Marta Vargová, Pavol Vysoký, z presbyterov:M.Maťaš, J.Vysoký
*Nedeľa 28.10.2018 - 22.nedeľa po Sv.Trojici
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB - ďakovné SB pri 100.výročí vzniku ČSR a 100.výr. ukončenia 1.svetovej vojny
17.30 Večiereň
Pozor: Zmena času - prechod na zimný čas!
SLUŽBA PRESBYTEROV: M.Maťaš, J.Vysoký

f.úrad 17. 10. 2018, 09:59

Verš: "Na teba sa upínajú oči všetkých, Pane, a Ty im dávaš pokrm v pravý čas." Žalm 145,15
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 17.10.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 18.10.2018
17.30 Spevokol
*Piatok 19.10.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Konfirmandi 1. a 2.ročník
*Sobota 20.10.2018
9.00 MOS - fara
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Jozef Vysoký, Radoslav vysoký, Vladimír Vysoký, Milan Vysoký, Juraj Vysoký (ul.Mierová), V.Serafínová, H. Hladová
15.00 Sobáš: Daniel Mičej a Alexandra Višňovská
*Nedeľa 21.10.2018 - 21. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň
SLUŽBA PRESBYTEROV: V.Serafínoví, H.Hladová

f.úrad 08. 10. 2018, 19:12

Verš na mesiac október: "Ó Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou." Žalm 38,10
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 10.10.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
10.00 MaMi klub
17.00 MISIJNÉ SLUŽBY BOŽIE v spolupráci s MOS
*Štvrtok 11.10.2018
18.00 Spevokol
*Piatok 12.10.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Konfirmandi/Dorast
*Sobota 13.10.2018
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLAVelký smíchušan Višňovský, Marcel Višňovský, Ľubomír Višňovský, Vladimír Višňovský, Božena Vodárová, z presbyterov:P. Kopko, J.Krištan
*Nedeľa 14.10.2018 - Slávnosť Poďakovanie za úrody zeme
9.30 Služby Božie s VP
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: P.Kopko, J.Krištan

f.úrad 02. 10. 2018, 20:43

Verš na mesiac október: "Ó Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou." Žalm 38,10
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 3.10.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
10.00 MaMi klub
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 4.10.2018
18.00 Spevokol - fara
*Piatok 5.10.2018
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vyučovanie konfirmandov
*Sobota 6.10.2018
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Anna Višňovská, Magdaléna Višňovská, Jozef Višňovský, Jaroslav Vyšňovský, Zdenko Vyšňovský
*Nedeľa 7.10.2018 - 19.po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB; Detská besiedka
Večerné SB nebudú!
SLUŽBA PRESBYTEROV: M.Hudacký, J.Švarbalík

f.úrad 01. 10. 2018, 15:37

AKTUÁLNY OZNAM O POHREBE:
Pán života a smrti povolal k sebe našu spolusestru Helenu PALENČÍKOVÚ, rod. Katicovú, vo veku 84 rokov života.
Pohreb zosnulej bude zajtra, v utorok 2.10.2018 o 14.00 hod. v Dome smútku na Dlhej ulici. Modlitby pred pohrebom budú dnes od 17.00 hod. "Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú."

f.úrad 24. 09. 2018, 13:48

Biblický verš na mesiac september: "Boh všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc." Kaz 3,11
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Utorok 25.9.2018
18.00 Spevokol
*Streda 26.9.2018
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 27.9.2018
10.00 MaMi klub
*Piatok 28.9.2018
9.00 Pobožnosť v SED
Vyučovanie konfirmandov nebude!
ODCHOD autobusu na zborový výlet: o 13.00 z parkoviska MSDK.
*Sobota 29.9.2018
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Samuel Varga, Marta Veliká, Tomáš Veliký, Peter a Vladimír Verčimákovci, Ján Verčimák
*Nedeľa 30.9.2018 - 18. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Večerné SB nebudú!
SLUŽBA V KOSTOLE: O.Borošová, I.Krištová

f.úrad 18. 09. 2018, 18:22

OZNAM O POHREBE: Oznamujeme Vám, že zajtra - v stredu 19.9.2018 o 14.00hod.v Dome smútku na Dlhej ulici sa rozlúčime so zosnulou Margitou KATICOVOU, manželkou nášho brata kostolníka. Porúčame pozostalú rodinu do Božieho milostivého náručia pokoja a ochrany.

f.úrad 18. 09. 2018, 09:29

Biblický verš na mesiac september: "Boh všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc." Kaz 3,11
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 19.9.2018
10.00 MaMi-klub, fara
17.30 Biblická hodina, fara
*Štvrtok 20.9.2018
18.00 Spevokol, kostol
*Piatok 21.9.2018
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vyučovanie konfirmandov - 1. a 2.ročník, fara
*Sobota 22.9.2018
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Ľubomír Vagaský, Jozef Vágner, Michal Vágner, Dušan Vangor, Edita Vardžíková
15.00 Sobáš: Jozef Terray a Daniela Juhásová
*Nedeľa 23.9.2018 - 17. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB - v rámci nich volebný konvent pre voľbu gen. biskupa ECAV; Detská besiedka na fare
18.00 Večiereň
SLUŽBA PRESBYTEROV: I.Vojtková, A. Liberková

f.úrad 13. 09. 2018, 09:28

Biblický verš na mesiac september: "Boh všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc." Kaz 3,11
AKTIVITY CEZ TÝŽDEŇ:
*Štvrtok 13.9.2018
18.00 Spevokol
*Piatok 14.9.2018
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Rodičovské stretnutie konfirmandov 1. a 2.ročníka, zápis do 1.ročníka - kostol
*Sobota 15.9.2018
13.00 Upratovanie chrámu: Dušan Uhorščák, Ján Uhorščák, Viera Ujčeková, Mária Vagaská
*Nedeľa 16.9.2018 - 16. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň
Pozn. Zraz účastníkov na DD do Popradu je o 6.45 pred farou.
SLUŽBA PRESBYTEROV:M.Sabovíková, B.Marenčinová
ÚRADNÉ/POKLADNIČNÉ HODINY na FÚ: streda a piatok 9.00-16.00 hod.

f.úrad 13. 09. 2018, 09:28

Biblický verš na mesiac september: "Boh všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc." Kaz 3,11
AKTIVITY CEZ TÝŽDEŇ:
*Štvrtok 13.9.2018
18.00 Spevokol
*Piatok 14.9.2018
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Rodičovské stretnutie konfirmandov 1. a 2.ročníka, zápis do 1.ročníka - kostol
*Sobota 15.9.2018
13.00 Upratovanie chrámu: Dušan Uhorščák, Ján Uhorščák, Viera Ujčeková, Mária Vagaská
*Nedeľa 16.9.2018 - 16. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň
Pozn. Zraz účastníkov na DD do Popradu je o 6.45 pred farou.
SLUŽBA PRESBYTEROV:M.Sabovíková, B.Marenčinová
ÚRADNÉ/POKLADNIČNÉ HODINY na FÚ: streda a piatok 9.00-16.00 hod.

f.úrad 10. 09. 2018, 20:31

OZNAM O ÚMRTÍ:
Pán života a smrti povolal k sebe nášho spolubrata Jána KIRNÁGA, vo veku 73 rokov.
Pohreb zosnulého sa uskutoční v stredu 12. 9. 2018 o 14.00 hod. v Dome smútku na Dlhej ulici. Modlitebná pobožnosť pri zosnulom bude v utorok 11.9.2018 od 17.00-18.00hod. Pán nech potešuje zarmútenú rodinu!

f.úrad 04. 09. 2018, 18:42

Biblický verš na mesiac september: "Boh všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc." Kaz 3,11
AKTIVITY CEZ TÝŽDEŇ:
*Pondelok 3.9.2018
18.00 Zborové presbyterstvo
*Utorok 4.9.2018
9.00 Udelenie názvu pre vranovské gymnázium: Gymnázium Cyrila Daxnera (Nám. Slobody pred AOC)
*Streda 5.9.2018
9.00-16.00 Úradné hodiny
*Štvrtok 6.9.2018
18.00 Spevokol
*Piatok 7.9.2018
9.00 Pobožnosť v SED
9.00-16.00 Úradné hodiny
*Sobota 8.9.2018
9.00 Oblastné MOS v našom Chráme Ducha Svätého
13.00 UPRATOVANIE CHRÁMU: Jozef Tomory, Anna Treľová, Norbert Trebuna, Jana Tomková, Pavol Tarkanič
*Nedeľa 9.9.2018 - 15.nedeľa po Sv. Trojici
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň
SLUŽBA PRESBYTEROV: A. Hanková, D. Rožeková