fara 14. 12. 2020, 21:33

AKTUALIZOVANÝ OZNAM pre 3.adventný týždeň:
„Pripravujte na púšti cestu Pánovi." Iz 40,3
*UTOROK 15.12.2020
18.00 Spoveď a VP
*ŠTVRTOK 17.12.2020
18.00 Spoveď a VP
*4.ADVENTNÁ NEDEĽA 20.12.2020
9.30 Služby Božie, pre verejnosť aj online
17.00 Vianočný koncert, online prenos

fara 07. 12. 2020, 11:01

AKTUALIZOVANÝ OZNAM pre 2.adventný týždeň:
„Vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa priblížilo vaše vykúpenie.“ Lk 21,28
*UTOROK 8.12.2020
18.00 Spoveď a VP
*ŠTVRTOK 10.12.2020
18.00 Spoveď a VP
*SOBOTA 12.12.2020
9.30 Spoveď a VP (zvlášť pre starších)
*3.ADVENTNÁ NEDEĽA 13.12.2020
9.30 Služby Božie, pre verejnosť aj online
17.00 Adventný koncert, online

fara 03. 12. 2020, 21:02

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
*SLUŽBY BOŽIE v 2.adventnú nedeľu, 6.12.2020
9.30 Hlavné SB pre verejnosť, online
18.00 Spoveď a VP
*SPOVEDE A VP:
NEDEĽA 6.12.2020 o 18.00hod.
UTOROK 8.12.2020 o 18.00hod.
ŠTVRTOK 10.12.2020 o 18.00hod.

fara 30. 11. 2020, 21:25

OZNAM O SV.SPOVEDI A SV.VEČERI PÁNOVEJ:
Budú sa tento týždeň prisluhovať:
*UTOROK 1.12.2020 o 18.00 hod.
*ŠTVRTOK 3.12.2020 o 18.00 hod.
SLUŽBY BOŽIE v 2.adventnú nedeľu, 6.12.2020:
9.30 hod.pre verejnosť, aj online prenos.

fara 30. 11. 2020, 20:49

OZNAM O POHREBE:
Oznamujeme Vám, že Pán života a smrti povolal k sebe nášho spolubrata p. Imricha BARŇÁKA, vo veku 87 rokov života. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v stredu 2.12.2020 o 11.00 hod. v Dome smútku na Dlhej ulici, za dodržaní hygienických opatrení. Pán nech poteší svojím slovom:"Ja som vzkriesenie a život; kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel." J 11,29.

fara 26. 11. 2020, 13:39

OZNAM O KONANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB BOŽÍCH: Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu okresu Vranov nad Topľou zo dňa 26.11.2020 sa budú môcť konať v našom cirkevnom zbore vo Vranove nad Topľou verejné služby Božie v 1.adventnú nedeľu (29.11.2020) v riadnom čase v Chráme Ducha Svätého o 9.30 hod.
Účasť na službách Božích je možná pri dodržaní týchto podmienok:
* počet účastníkov max. 50% kapacity kostola,
* dezinfekcia rúk pri vstupe,
* nosenie rúšok,
* dodržiavanie odstupov,
* sedenie v každej druhej lavici,
* zákaz podávania rúk.
Ďakujeme za pochopenie.
SLUŽBY BOŽIE BUDÚ NAĎALEJ VYSIELANÉ AJ NAŽIVO o 9.30 hod. na kanáli CZ youtube /facebook.
* SV. SPOVEĎ A SV. VEČERA PÁNOVA sa budú v 1.adventný týždeň prisluhovať v chráme Božom v utorok 1.12.2020 a vo štvrtok 3.12.2020 o 18.00 hod. Zúčastniť sa môžu len zdraví veriaci bez akútnych príznakov ochorenia a pod.
OZNAM budeme aktualizovať raz do týždňa vo štvrtok večer.
Predsedníctvo CZ Vranov nad Topľou.

fara 21. 11. 2020, 20:13

AKTUÁLNE OZNAMY: Milí bratia a sestry, Okresný úrad Verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou v spolupráci s miestnym regionálnym úradom Ver. Zdravotníctva prijal v piatok rozhodnutie, podľa ktorého sa obmedzujú podmienky na verejných službách Božích v tej podobe, v ktorej sme ich mali od októbra. Platnosť uznesenia je do budúceho pondelka 30.11.2020, po uvedenom termíne bude uznesenie prehodnotené.
Preto služby Božie o týždeň v 1.adventnú nedeľu, budú naďalej pokračovať ako online prenosy. O ďalších zmenách Vás budeme včas informovať na webe a facebookovej stránke zboru.
K online prenosu pozývame aj dnes večer o 18.00 hod., kedy budeme vysielať prvý diel série Chorales Vesper Dominicae – Nedeľné stretnutia s chorálom. V podaní brata farára MV budeme si môcť vypočuť históriu a hudobné úpravy našich ev. duchovných piesní, ktoré sú tematicky venované nedeli a sviatku v danom období. Dnes večer to bude o dvoach piesňach, ktoré sme spievali – Jak tá jasná hviezda ranná a precitnite, z veže znie hlas!
2. Na FÚ si môžete zakúpiť nové kalendáre na budúci rok. Najlepšie osobne v stredu a v piatok v čase od 9.00 – 12.00 hod.
3. Prosíme vás o včasné zaplatenie cirk. príspevku najlepšie na účet zboru, alebo v piatok doobedu na FÚ. – zároveň ďakaujeme za milodary a ofery, ktoré venujete pre činnosť CZ, povzbudzujeme vás k tejto viditeľnej forme lásky a pomoci. Veľmi to potrebujeme.

fara 16. 11. 2020, 09:55

OZNAM O ÚMRTÍ:
Pán života a smrti povolal k sebe nášho spolubrata Štefana LACKA, vo veku 51 rokov života. V nádeji vzkriesenia a života večného sa s ním rozlúčime v utorok 17.11.2020 o 13.00 hod. v Dome smútku v Merníku. - "Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie" J 11,25.

fara 13. 10. 2020, 17:56

***Služby Božie sa až do odvolania nekonajú.
Oznamujeme, že všetky služby Božie, zborové aktivity a stretnutia, sa až do odvolania rušia! O prípadnom ich obnovení, resp. iných zmenách, vás budeme včas informovať.
Naďalej však môžete sledovať online prenosy z nedeľných a sviatočných služieb Božích o 9.30 hod.
Zotrvávajme v modlitbách - KRISTUS je naša NÁDEJ!

fara 05. 10. 2020, 10:25

AKTUALIZOVANÉ OZNAMY na 40.týždeň:
VERŠ:"Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku." Lk 12,15
PROGRAM TÝŽDŇA:
*ŠTVRTOK 8.10.2020
18.00 Večerné služby Božie
*PIATOK 9.10.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny na FÚ
15.00 Konfirmandi 1.ročník, fara
16.00 Konfirmandi 2.ročník, fara
18.00 Detský spevokol, fara
*SOBOTA 10.10.2020
10.00 Prisluhovanie sv. krstu
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Zubko Vladimír, Žipaj Dušan, Žipaj Jozef, Žipaj Pavol, Žipaj Roman
17.00 Stretnutie mládeže, fara
*NEDEĽA 11.10.2020 - 18.nedeľa po Sv.Trojici
9.30 Služby Božie - online prenos
18.00 Služby Božie
Služba presbyterov:A.Hanková,D.Rožeková
UPOZORNENIE: Prosíme Vás, aby ste sa služieb Božích zúčastnili v počte max.50 ľudí doobedu aj večer pri zachovaní všetkých hygienických opatrení. Zároveň láskavo žiadame, aby na bohoslužby prichádzali zdraví ľudia, vekovo starším a chorľavým neodporúčame sa zúčastniť. Každé dopoludňajšie služby božie sú vysielané online prenosom na youtube kanáli a facebooku.
*Súkromná spoveď a VP v domácnosti:záujemcovia nech sa nahlasujú na FÚ.

fara 03. 10. 2020, 12:28

UPOZORNENIE:
Bratia a sestry, keďže zajtra pri slávnosti Poďakovania za úrody zeme budú v chráme Božom prítomné rodiny konfirmandov po konfirmácii, rodičia detí, ktoré pripravili program, a vzhľadom na nové bezpečnostné opatrenia (50 ľudí v chráme), láskavo vás žiadame, aby ste sledovali online prenos zo služieb Božích vo vašich domácnostiach. Večer o 18.00 hod. je ponúknutá sv. spoveď so sv. Večerou Pánovou. Ďakujeme za pochopenie. Požehnaný víkend a spoločenstvo s Pánom a Jeho cirkvou v nedeľu.

fara 28. 09. 2020, 10:39

Verš na týždeň:"Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod." Ž 33,11
PROGRAM TÝŽDŇA:
*ŠTVRTOK 1.10.2020
18.00 Večerné SB
*PIATOK 2.10.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny na FÚ
16.00 Konfirmandi 2.ročník, fara
17.00 Zápis do 1.ročníka konfirmačného vzdelávania, fara
18.00 Mládež a detský spevokol,nácvik programu na nedeľu v kostole
*SOBOTA 3.10.2020
13.00 Upratovanie chrámu:Veliká Martina, Zastková Darina,Zaťková Mária,Zavadská Lýdia,Zniszczol Václav
17.00 Mládež, fara
*NEDEĽA 4.10.2020-17.nedeľa po Sv.Trojici-Slávnosť Poďakovanie za úrody zeme
9.30 Hlavné služby Božie
18.00 Spoveď a Večera Pánova
*Služba presbyterov:Š.Lacko,J.Višňovský
17.00 Mládež, fara
1

fara 22. 09. 2020, 08:51

Verš na týždeň: "Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne z celého svojho srdca." 1S 12,24
PROGRAM TÝŽDŇA:
*ŠTVRTOK 24.9.2020
18.00 Večerné služby Božie
*PIATOK 25.9.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny na FÚ
17.00 Skúška programu konfirmácie
18.00 Detský spevokol
*SOBOTA 26.9.2020
9.00 Upratovanie a príprava kostola ku konfirmácii
*NEDEĽA 27.9.2020 - 16.nedeľa po Sv.Trojici
9.30 Konfirmačná slávnosť
Pozn. Dovoľujeme si vás veľmi pekne poprosiť, ak nie ste členom rodiny konfirmandov, resp. nie ste s nimi v inom, bližšom vzťahu, aby ste, vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu, sledovali služby Božie v online prenose, ktorý sa bude naživo vysielať. Ďakujeme za pochopenie!
Služba presbyterov:R.Berta, M.Smolko

fara 16. 09. 2020, 17:58

Verš na týždeň: "Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, nevidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom." J 3,36
PROGRAM TÝŽDŇA:
*PONDELOK a UTOROK 14.-15.9.2020
Konfirmačné sústredenie
*ŠTVRTOK 17.9.2020
18.00 Večerné služby Božie
(Katechézy Skutky apoštolov)
*PIATOK 18.9.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny na FÚ
15.30 Sobáš: Ing.Ondrej Kozák a Ing.Ivana Hricová
16.00 Konfirmandi 1.ročník (fara)
17.00 Konfirmandi 2.ročník, nácvik programu v kostole
18.00 Detský spevokol, fara
*SOBOTA 19.9.2020
10.00 Vysluhovanie sviatostí sv.krstu
13.00 UPRATOVANIE:Vravec Mikuláš,Višňovský Jozef, Vojtková Iveta, Vysoký Pavol ml.
17.00 Mládež, fara
*NEDEĽA 20.9.2020 - 15.nedeľa po Sv.Trojici
9.30 Hlavné SB, online prenos
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov:J.Beňo, D.Stredný

fara 09. 09. 2020, 20:38

VERŠ na týždeň:"Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery." Prísl 4,24
PROGRAM TÝŽDŇA:
*ŠTVRTOK 10.9.2020
18.00 Večerné SB
*PIATOK 11.9.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny
15.00 Záverečný test konfirmandi 2.ročník
16.00 Konfirmandi 1.ročník (fara)
18.00 Detský spevokol (fara)
*SOBOTA 12.9.2020
11.00 Vysluhovanie sviatostí sv. krstu
13.00 Upratovanie kostola:Juraj Vysoký, Čaklov, Juraj Vysoký,Okulka, Miroslav Vagner, Marta Vargová, Ján Verčimák
*NEDEĽA 13.9.2020 - 14.po Sv.Trojici
8.30 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov:M.Straková,D.Bodnárová
*PONDELOK a UTOROK 14.-15.9.2020
Sústredenie konfirmandov 2.ročník,Zámutov.

fara 02. 09. 2020, 16:31

VERŠ NA TÝŽDEŇ: Žalm 111, 10: „Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak. Naveky trvá Jeho chvála.“
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Piatok 4.9.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny na FÚ
17.00 Konfirmandi 2.ročníka (fara)
*Sobota 5.9.2020
11.00 Vysluhovanie sviatosti sv. Krstu
13.00 Upratovanie chrámu:Božena Vodárová, Radovan Vysoký,Vladimír Vysoký,Milan Vysoký, Juraj Vysoký, Mierová ul.
18.00 Mládež (fara)
*NEDEĽA 6.9.2020-13.nedeľa po Sv.Trojici - Veni Sancte
9.30 SB pri začiatku školského roku s požehnávaním žiakov, študentov a pedagógov
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov:M.Maťaš,J.Vysoký

fara 24. 08. 2020, 19:38

AKTUALIZOVANÉ OZNAMY:
*SLUŽBY BOŽIE 30.8.2020 - 12.nedeľa po Sv. Trojici - ZMENA TERMÍNU:
!!! 8.00 Ranné
!!! 18.00 Večerné
O 9.30 sa v CZ Soľ konajú slávnostné SB pri 400.výročí vzniku CZ.
Služba presbyterov: V.Serafínová, H.Hladová
*UPRATOVANIE KOSTOLA: v sobotu 29.8. o 13.00: Juraj Višňovský, Ľubomír Višňovský, Mária Višňovská, Vladimír Višňovský.

fara 20. 08. 2020, 18:28

AKTUALIZOVANÉ OZNAMY:
*SLUŽBY BOŽIE 23.8.2020 - 11.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné
18.00 Večerné
Služba presbyterov: P.Kopko, J.Krištan
*Upratovanie kostola - sobota 22.8.2020 o 13.00 hod: Jozef Vysoký, Anna Višňovská, Magdaléna Višňovská, Zdenko Višňovský, Dušan Višňovský
*Pokladničné/úradné hodiny na FÚ: piatok 9.00-12.00

fara 14. 08. 2020, 20:22

AKTUALIZOVANÝ OZNAM
*SLUŽBY BOŽIE na 10.nedeľu po Sv. Trojici - Nedeľa pokánia, 16.8.2020 budú o 9.30 hod.
Spoveď a VP sa bude prisluhovať po skončení služieb Božích.
Sv. spoveď so sv. VP sa bude prisluhovať aj večer o 18.00 hod.
Poznámka: Sviatosť VP budete prijímať tzv. intinkciou - posv. oblátku (telo Kristovo) si vezmete do ruky a posv. víno (krv Kristova) si každý sám zoberie z tácky kalíštek.
Každý účastník musí mať ochranné rúško a použiť dezinfekciu pri vstupe do chrámu.
Dodržujte aj priestranné sedenie - v každej druhej lavici najviac 6.
Ďakujeme za porozumenie.
"Srdce čisté stvor mi, ó Bože a obnov vo mne ducha pevného!" Ž 51,12

fara 01. 08. 2020, 14:16

AKTUALIZOVANÝ OZNAM:
*SLUŽBY BOŽIE počas letných prázdnin (júl-august)budú iba raz do týždňa - v nedele o 9.30 hod.v Chráme Ducha Svätého.
*SPOVEĎ a VEČERA PÁNOVA je 1x po karanténe naplánovaná na Kajúcu nedeľu, 16.8.2020 po skončení hlavných služieb Božích a tiež večer o 18.00 hod. V prípade znovuzavedenia karantény sa ruší.
*STRÁNKOVÉ/POKLADNIČNÉ hodiny na FÚ: v piatok 9.00-12.00 hod.
*ROZPIS RODÍN na upratovanie kostola je na webe aj v chráme Božom.
VERŠ na leto: "Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého
človeka." Kaz 12,13

fara 23. 07. 2020, 20:45

SMÚTOČNÝ OZNAM: Pán života a smrti povolal ku sebe svojho služobníka, br. farára Jána Bakalára. Pohreb sa uskutoční v sobotu 25.7.2020 o 12.00 hod. v ev. kostole Sv. Trojice v Prešove.
"Mne žiť je Kristus a umrieť zisk."

fara 10. 07. 2020, 11:22

AKTUALIZOVANÉ OZNAMY:
*SLUŽBY BOŽIE počas letných prázdnin (júl-august)budú iba raz do týždňa - v nedele o 9.30 hod.v Chráme Ducha Svätého.
*SPOVEĎ a VEČERA PÁNOVA je naplánovaná na Kajúcu nedeľu, 16.8.2020 doobedu o 9.30 aj večer o 18.00 hod. V prípade znovuzavedenia karantény sa ruší.
*STRÁNKOVÉ/POKLADNIČNÉ hodiny na FÚ: v piatok 9.00-12.00 hod.
*ROZPIS RODÍN na upratovanie kostola je na webe aj v chráme Božom.
VERŠ na leto: "Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého
človeka." Kaz 12,13

fara 01. 07. 2020, 11:31

VERŠ na 27.týždeň:"Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo." J 7,24
PROGRAM TÝŽDŇA:
*PONDELOK 29.6.2020-Sviatok apoštolov Petra a Pavla
18.00 Služby Božie
*STREDA 1. 7. 2020
9.00-12.00 Stránkové/pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 2.7.2020
18.00 Večerné služby Božie
*PIATOK 3.7.2020
9.00-12.00 Stránkové/pokladničné hodiny na FÚ
*SOBOTA 4.7.2020
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Milan Šalantaj, Viera Tarabčáková,Jana Tarčinská,Milan Tarkanič,Marta Tatarková
*NEDEĽA 5.7.2020 - 4.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné služby Božie (venované 490. výročiu Augsburského vyznania)
18.00 Večerné služby Božie
Služba presbyterov: M.Smolko, R.Berta

fara 24. 06. 2020, 09:26

VERŠ na 26.týždeň: "Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr ako Ho prosíte." Mt 6,8
PROGRAM TÝŽĎŇA:
*STREDA 24.6.2020
9.00-12.00 Stránkové/poladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 25.6.2020
18.00 Večerné služby Božie - katechéza Skutky apoštolov
*PIATOK 26.6.2020
9.00-12.00 Pokladničné/stránkové hodiny na FÚ
17.00 Spoločný dorast - kostol
18.00 Detský spevokol - fara
*SOBOTA 27.6.2020
9.30 Cyklovýlet pre rodiny - viď. plagát
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.
13.00 UPRATOVANIE chrámu:Sabovík Miloslav,Šmatková Lucia, Šmajdová Gabriela, Slivková Jana, Spustova Tatiana
*NEDEĽA 28.6.2020 - 3.nedeľa po Svätej Trojici
9.30 Hlavné SB - na záver školského roku, s požehnávaním žiakov, študentov na letné prázdniny
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: M.Straková, D.Bodnárová
*PONDELOK 29.6.2020 - Sviatok apoštolov Petra a Pavla
18.00 Služby Božie

fara 16. 06. 2020, 14:58

VERŠ na 25.týždeň: Ježiš hovorí:"Kto vás počúva, mňa počúva, kto vami pohŕda, mnou pohŕda." L 10,16
PROGRAM TÝŽDŇA:
*STREDA 17.6.2020
9.00-12.00 pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 18.6.2020
18.00 Večerné SB
*PIATOK 19.6.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny
16.00 Sobáš: Patrik Eliaš, Alexandra Malá
17.00 Konfirmandi 1.ročník
17.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Detský spevokol
*SOBOTA 20.6.2020
10.00 Konferencia a evanjelizácia Aglow, téma: Recept na spokojný život
18.00 Evanjelizačný program pred DK.
*NEDEĽA 21.6.2020 - 2.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné služby Božie
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: M.Maťaš, J.Vysoký

fara 09. 06. 2020, 09:29

VERŠ na 24.týždeň:"Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými." 2K 13,13
***OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH***
*ŠTVRTOK 11.6.2020
18.00 Večerné SB - katechéza Skutky apoštolov
*NEDEĽA 14.6.2020 - 1.nedeľa po Svätej Trojici
9.30 Hlavné SB
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov:V.Serafínová, H.Hladová
*Cirkevný príspevok/Cirkevnú daň môžete zaplatiť prevodom na účet alebo počas stránkových hodín na FÚ: streda a piatok 9.00-12.00 hod.

fara 08. 06. 2020, 10:03

OZNAM O POHREBE:
Dnes, v pondelok 8.6.2020 sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčime so zosnulým mladým spolubratom Erikom TERRAYOM, vo veku 23 rokov, v Dome smútku v Zámutove o 14.00 hod.
Pán nech sprevádza zarmútenú rodinu!

fara 03. 06. 2020, 09:45

VERŠ na 23.týždeň:"Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom!" - znie výrok Hospodina zástupov." Zach 4,6
*** OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH:
*ŠTVRTOK 4.6.2020
18.00 Večerné SB
*NEDEĽA 7.6.2020 - Sviatok Svätej Trojice
9.30 Hlavné SB
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: P.Kopko, J.Krištan

fara 28. 05. 2020, 16:10

OZNAM O POHREBE: Zajtra, v piatok 29.5.2020 o 14.00 hod. sa v na cintoríne Mlynská ul. rozlúčime so zosnulým bratom Štefanom Hájnikom (70r.)

fara 26. 05. 2020, 10:36

VERŠ na 22.týždeň:Ježiš hovorí: "Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe." J 12,32
***SLUŽBY BOŽIE***
*ŠTVRTOK 28.5.2020
18.00 Večerné SB
(Katechéza Skutky apoštolov)
*1.SLÁVNOSŤ SVäTODUŠNÁ, Pentecoste - Nedeľa 31.5.2020
9.30 Slávnostné služby Božie na sviatok Zoslania Ducha Svätého
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: O.Borošová, I.Krištová
*2.slávnosť svätodušná - Svätodušný pondelok, 1.6.2020
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: M.Hudacký, J.Švarbalík