fara 18. 02. 2020, 21:15

Verš na 8.týždeň:"Dnes, keď počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia." Židom 3,15
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 18.2.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 19.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 20.2.2020
17.00 Večerné SB
18.00 Spevokol
*PIATOK 21.2.2020
9.00-16.00 pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov
17.00 Dorast/Mládež
18.00 Detský spevácky zbor
*SOBOTA 22.2.2020
9.00 MOS, fara
13.00 Upratovanie kostola:Andrej Strýčko, Mária Sabová, Miriam Streňová, Jarmila Šašurová, Mária Širáková
*NEDEĽA 23.2.2020 - Predpôstna nedeľa, Quinquagesima
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov:M.Sabovíková, B.Marenčinová

fara 12. 02. 2020, 16:41

Verš na 7.týždeň:"Svoje prosby Ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo." Dan 9,18
PROGRAM TÝŽDŇA:
*PONDELOK 10.2.2020
17.00 Zborové presbyterstvo
*UTOROK 11.2.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 12.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 13.2.2020
17.00 Večerné služby Božie
18.00 Spevokol
*PIATOK 14.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov
18.00 Valentínsky večer pre manželské dvojice, zariadenie Opál, Zámutov
*SOBOTA 15.2.2020
13.00 Upratovanie chrámu:František Starý, Darina Stavná, Pavol Straka, Štefan Straka, Martina Streňová
*NEDEĽA 16.2.2020 - Nedeľa po Deviatniku
9.30 Hlavné SB - Výročný zborový konvent// Besiedka nebude
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov:A.Hanková, D.Rožeková

fara 04. 02. 2020, 21:24

Oznamy pre 6.týždeň RP 2020
Verš na týždeň:"Ale nad tebou vyjde Hospodin a Jeho sláva sa zjaví nad tebou." Iz 60,2
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 4.2.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 5.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 6.2.2020
17.00 Služby Božie, po nich skúška spevokolu
*PIATOK 7.2.2020
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1.a 2.ročník
17.00 Dorast/mládež
18.00 Detský spevokol, fara
*SOBOTA 8.2.2020
13.00 Upratovanie kostola: Marek Smolko, Slavomír Slávik, Ján Slávik, Martina Slaninová, Jana Smolejová, Š.Lacko, J.Višňovský
16.00 Detský karneval na fare (Téma: Stvorenie sveta)
*NEDEĽA 9.2.2020 - Nedeľa Deviatnik
9.30 Služby Božie s VP // Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: Š.Lacko, J. Višňovský
*PONDELOK 10.2.2020
18.00 Zasadnutie zborového presbyterstva

fara 29. 01. 2020, 21:35

Aktualizácia oznamov pre 5.týždeň RP 2020
Verš na týždeň:"A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve." Lk 13,29
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 28.1.2020
17.00 Biblická hodina
*STREDA 29.1.2020
9.00-16.00 Úradné, pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 30.1.2020
17.00 Večiereň
*PIATOK 31.1.2020
9.00-16.00 Pokladničné, úradné hodiny
Vyučovanie konfirmandov, stretnutie dorastu nebude z dôvodu chrípkových prázdnin aj polročných prázdnin.
*SOBOTA 1.2.2020
13.00 Upratovanie chrámu:Jaroslav Sedlák, Michal Semko,Vlasta Serafínová,Helena Skliňárová,Róbert Skliňár,M.Smolko,R.Berta
*NEDEĽA 2.2.2020 - Posledná po Zjavení
9.30 Hlavné služby Božie
Večiereň nebude.
Služba presbyterov: M.Smolko, R.Berta
Upozornenie: Ak by pretrvávali chrípkové prázdniny aj budúci týždeň, detský karneval sa presúva na iný termín.

fara 20. 01. 2020, 20:23

Aktualizované oznamy 4. týždeň RP 2020
Verš na týždeň:"Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť." J 1,16
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 21.1.2020
17.00 Biblická hodina, fara
*STREDA 22.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné úradné hodiny
*ŠTVRTOK 23.1.2020
17.00 Večerné SB
18.00 Skúška spevokolu
*PIATOK 24.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné úradné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1.a2.ročník
17.00 Dorast/mládež
18.00 Detský spevácky zbor, fara
*SOBOTA 25.1.2020
13.00 Upratovanie kostola:Silvia Saladiaková, Ján Sedlák,Stanislav Semjan, Juraj Semjan, Justína Semjanová, J.Beňo, D.Stredný
*NEDEĽA 26.1.2020 - 3.nedeľa po Zjavení
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
15.00 Ekumenická bohoslužba
Večiereň nebude.
Služba presbyterov: J.Beňo, D.Stredný

fara 14. 01. 2020, 12:31

Aktuálne oznamy 3.týždeň RP 2020
Verš na týždeň:"Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú synovia Boží." R 8,14
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 14.1.2020
17.00 Biblická hodina, téma: Ekumenický dialóg medzi ev. luteránmi a rím. katolíkmi
*STREDA 15.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné úradné hodiny
*ŠTVRTOK 16.1.2020
17.00 Stredtýždňové večerné SB
18.00 Spevokol
*PIATOK 17.1.2020
9.00 Pobožnosť v SED
9.00-12.00 Pokladničné úradné hodiny
16.00 Konfirmandi 2.ročník
17.00 Dorast/Mládež
18.00 Detský spevácky zbor - prvé stretnutie, fara
*SOBOTA 18.1.2020
9.00 MOS
13.00 Upratovanie kostolaVelk smchanka Rožeková,Slavomíra Ritková, Stanislava Ragančíková, Pavol Sabol, Milan Sciranka, M.Straková,D.Bodnárová
*NEDEĽA 19.1.2020 - 2.nedeľa po Zjavení
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: D.Bodnárová, M.Straková

fara 07. 01. 2020, 20:00

Aktuálne oznamy 2.týždeň RP 2020:
Verš na týždeň:"Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo." 1.Jána 2,8b
PROGRAM TÝŽDŇA:
*PONDELOK 6.1.2020 - Zjavenie Pána
9.30 Služby Božie
*STREDA 8.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 9.1.2020
17.00 Stredtýždňové večerné služby Božie
18.00 Spevokol
*PIATOK 10.1.2020
9.00-12.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1.-2.ročník
17.00 Dorast/Mládež
*SOBOTA 11.1.2020
13.00 Upratovanie kostola:Štefan Repčín,Oľga Romanová,Darina Ropoviková,Danka Roziková,M.Maťaš,J.Vysoký
*NEDEĽA 12.1.2020 - 1.nedeľa po Zjavení, Nedeľa krstu Pána/Nedeľa misie
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: M.Maťaš, J.Vysoký

fara 27. 12. 2019, 15:04

Aktuálne oznamy:
*SOBOTA 28.12.2019
13.00 Upratovanie kostolaVelk smchagmar Prokopová, Zlatica Prokopová, Iveta Princová, Tatiana Pirčová, Maroš Peržeľ, M.Sabovíková, B.Marenčinová, I.Vojtková, A.Liberková
16.00 VIANOČNÝ KONCERT
*NEDEĽA 29.12.2019-Nedeľa po Vianociach
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB
17.00 Večiereň
Služba presbyterov:I.Vojtková, A.Liberková
*UTOROK 31.12.2019 - Záver občianskeho roka
17.00 Ďakovné služby Božie
Služba:O.Borošová, I.Krištová
*STREDA 1. 1. 2020 - Nový rok
9.30 Slávnostné novoročné služby Božie
Služba: M.Hudacký, J.Švarbalík

fara 18. 12. 2019, 14:36

Verš na týždeň:"Pripravujte cestu Hospodinovi! Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou." Iz 40,3.10
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 17.12.2019
17.00 Adventná večiereň
18.00 Spevokol
*STREDA 18.12.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 19.12.2019
17.00 Adventná večiereň
18.00 Spevokol
*PIATOK 20.12.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
16.00 Vianočný večierok pre dorast
*SOBOTA 21.12.2019
13.00 Upratovanie kostola:Anna Pidanyová,Alena Pituchová, Ľuboslav Plachý, Helena Poliaková, Ľubica Porvazníková, M.Smolko, R.Berta
14.00 Vianočné tvorivé dielne pre deti-v zborovke v kostole
*NEDEĽA 22.12.-4.adventná nedeľa
9.30 Služby Božie / Detská besiedka
Spoveď a VP po SB
17.00 Spoveď a VP

fara 09. 12. 2019, 16:58

Verš na 2.adventný týždeň: "Vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie." L 21,28
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 10.12.2019
17.00 Adventná večiereň
Spovedanie v domácnostiach
*STREDA 11.12.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
Spovedanie v domácnostiach
*ŠTVRTOK 12.12.2019
17.00 Adventná večiereň
17.45 Skúška spevokolu
*PIATOK 13.12.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov a dorast
16.00 Nám. pred AOC "Rozžiarme si Vianoce", požehnanie Vianoc duchovnými otcami
*SOBOTA 14.12.2019
9.30 Spoveď a VP pre starších
13.00 Upratovanie kostola:Marcela Pavlová, Libuša Pawlak, Jolana Petrašková, Anna Petrová, Dušan Petrič, J.Beňo, D.Stredný
17.30 Adventný večer pre manželské dvojice, fara
*NEDEĽA 15.12.2019 - 3.adventná nedeľa
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: J.Beňo, D.Stredný

fara 03. 12. 2019, 10:59

VERŠ NA 1.ADVENTNÝ TÝŽDEŇ:" Ó brány, pozdvihnite svoje hlavy a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy!" Ž 24,7
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 3.12.2019
17.00 Adventná večiereň
*STREDA 4.12.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 5.12.2019
17.00 Adventná večiereň
17.45 Skúška spevokolu
*PIATOK 6.12.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov
17.00 Dorast
*SOBOTA 7.12.2019
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Jozef Palenčík, Vladimír Palenčík, Emília Palenčíková, Peter Palenčík, Eva Pavlová, M.Straková, D.Bodnárová
16.00 Mikuláš pre deti - fara
18.00 Mládež - fara
*NEDEĽA 8.12.2019 - 2.adventná nedeľa
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov:M.Straková,D.Bodnárová

fara 26. 11. 2019, 13:03

VERŠ NA TÝŽDEŇ: "Majte bedrá opásané a sviece horiace." Lk 12,35
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 26.11.2019
17.30 Biblická hodina
*STREDA 27.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 28.11.2019
17.30 Spevokol
*PIATOK 29.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
17.00 Dorast
*SOBOTA 30.11.2019
13.00 Upratovanie chrámu: Beáta Pacolová, Ján Palenčík z ul. Záhradnej, Ján Palenčík z ul.Železničnej, Zlatica Palenčíková, Michal Palenčík, Miroslav Palenčík, Martin Maťaš, Juraj Vysoký
*NEDEĽA 1.12.2019 - 1.nedeľa adventná
9.30 Hlavné SB -v úvode volebný konvent biskupa VD ECAV // Detská besiedka
Spoveď a Večera Pánova po SB.
Služba presbyterov: M.Maťaš, J.Vysoký
16.00 ADVENTNÝ KONCERT - Chorus Comenianus z Ev. gymnázia J.A.Komenského v Košiciach.

fara 20. 11. 2019, 18:56

VERŠ NA TÝŽDEŇ:"Skláňam sa pred Tvojim svätým chrámom, pre Tvoju milosť a vernosť ospevujem Tvoje meno." Ž 138,2
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 19.11.2019
17.00 Biblická hodina
*STREDA 20.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*ŠTVRTOK 21.11.2019
17.30 Spevokol - fara
*PIATOK 22.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
Vyučovanie konfirmandov, dorast ani mládež nebudú.
*SOBOTA 23.11.2019
9.00 MOS
13.00 UPRATOVANIE CHRÁMU:Slávka Olexová, Vladimír Ondič, Martin Olexa, Drahomíra Ochotnícka, Sarah Olejárová, V.Serafínová
*NEDEĽA 24.11.2019 - Posledná v cirkevnom roku
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Služba presbyterov: V.Serafínová

fara 13. 11. 2019, 10:11

VERŠ NA TÝŽDEŇ:"Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou." 2K 5,10
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 12.11.2019
17.00 Biblická hodina
*STREDA 13.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 14.11.2019
17.30 Spevokol, fara
*PIATOK 15.11.2019
9.00 Pobožnosť v SED
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
*SOBOTA 16.11.2019
13.00 Upratovanie kostola:Helena Oráčová,Milan Oráč,Viera Oráčová,Gabriela Orendášová,Eva Ondrovičová
15.00 Sobáš: MUDr.Ivan Mrázik a MUDr. Simona Baschierová
17.00 ZBOROVÝ VEČER: prednáška o P.Dobšinskom, hudobná skupina Christianica z V.Žipova, celovečerný film Chatrč
*NEDEĽA 17.11.2019-Pamiatka posvätenia chrámu
9.30 Slávnostné služby Božie
17.00 Večiereň
Služba: P.Kopko, J.Krištan

fara 05. 11. 2019, 10:05

VERŠ NA TÝŽDEŇ:"Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali." Ž 90,12
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 5.11.2019
17.00 Biblická hodina, fara
*STREDA 6.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 7.11.2019
18.00 Spevokol, fara
*PIATOK 8.11.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
17.00 Dorast, fara
*SOBOTA 9.11.2019
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Peter Olexa, Božena Ondejková, Dušan Ondič, Jozef Ondič, Libuša Ondo-Eštoková
18.00 Mládež
*NEDEĽA 10.11.2019 - Tretia pred koncom cirk. roka
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večiereň
Služba presbyterov:M.Hudacký, J.Švarbalík
*PONDELOK 11.11.2019
17.00 Zborové presbyterstvo

fara 28. 10. 2019, 19:27

VERŠ NA TÝŽDEŇ:"Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus." 1K 3,11
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 29.10.2019
17.00 Biblická hodina
*STREDA 30.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*ŠTVRTOK 31.10.2019 - PAMIATKA REFORMÁCIE
17.00 Hlavné služby Božie
18.00 Spevokol
*PIATOK 1.11.2019 - Sviatok všetkých svätých
Pobožnosti na cintorínoch:
12.30 Mlynská ulica
15.00 Dlhá ulica
*SOBOTA 2.11.2019
13.00 Upratovanie kostola:Viera Nahajová, Dušan Olejár st. aj ml., Milan Olejár, Monika Olexová; z presbyterov: O.Borošová, I.Krištová
*NEDEĽA 3.11.2019 - Pamiatka zosnulých
9.30 Služby Božie s Večerou Pánovou / Detská besiedka
17.00 Večiereň
Služba presbyterov: O.Borošová, I. Krištová

fara 24. 10. 2019, 09:37

NOVÉ AKTUALIZOVANÉ OZNAMY:
* Tvorivé jesenné dielne sa dnes neuskutočnia. Bude náhradný termín.
* V piatok o 16.00 hod. vyučovanie konfirmandov 2. ročník, 1. ročník nebude.Stretnutie dorastu tento piatok nebude.
* SOBOTA: 26.10.2019: Upratovanie kostola: Lenka Marušková, Anna Nováková, Ján Nahaj, Dominika Nahajová, z presbyterov: B.Marenčinová, M.Sabovíková
18.00 Mládež - fara
*NEDEĽA 27.10.2019 - 19. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
17.00 Večerné SB - zimný čas!
Služba: B.Marenčinová, M. Sabovíková

fara 21. 10. 2019, 18:48

Verš na týždeň:"Toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata." 1J 4,21
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 22.10.2019
14.00 Pohreb: + Vladimír Kozák (69r.),Dom smútku na Dlhom
17.00 Biblická hodina - fara
*STREDA 23.10.2019
9.00-16.00 Stránkové/Pokladničné hodiny na FÚ
18.00 Mestské evanjelizačné stretnutie s Jiřím Zmožkom, Mestský dom kultúry
*ŠTVRTOK 24.10.2019
17.00 Jesenné tvorivé dielne - fara
18.00 Skúšky spevokolu - kostol
*PIATOK 25.10.2019
9.00-16.00 Stránkové/Pokladničné hodiny na fÚ
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
17.00 Dorast
*SOBOTA 26.10.2019
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Lenka Marušková,Anna Nováková, Ján Nahaj, Dominika Nahajová, z presbyrterov: B.Marenčinová, M.Sabovíková
18.00 Mládež
*NEDEĽA 27.10.2019 - 19.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Služby Božie / Detská besiedka
17.00 Večerné SB
Zmena letného času na zimný!
Služba presbyterov: B.Marenčinová, M. Sabovíková

fara 14. 10. 2019, 16:48

VERŠ na týždeň:"Víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera." 1J 5,4
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 15.10.2019
17.00 Biblická hodina (fara)
*STREDA 16.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
18.00 Spevokol (kostol)
*PIATOK 18.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
17.00 Dorast
*SOBOTA 19.10.2019
9.00 Modlitebné spoločenstvo (MOS)
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Pavol Madura-Sídl.Juh, Pavol Malý, Ľuboš Mušinka, Tatiana Matušková, Ľubomíra Mardzinová; z presbyterov: A.Hanková, D.Rožeková
18.00 Mládež (fara)
*NEDEĽA 20.10.2019 - 18. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné služby Božie, v rámci nich Volebný konvent biskupa VD ECAV // Besiedka
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: A.Hanková, D. Rožeková

fara 08. 10. 2019, 09:06

VERŠ na týždeň:"Na Teba, Pane, sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas." Ž 145,15
PROGRAM TÝŽDŇA:
*UTOROK 8.10.2019
17.00 Biblická hodina - fara
*STREDA 9.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
*PIATOK 11.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1.a2.ročník
17.00 Dorast - fara
*SOBOTA 12.10.2019
13.00 UPRATOVANIE kostola: Mária Murínová,Martina Mruková,Martin Maťaš,Juliana Mikitová,Helena Marhútová; z presbyterov: J.Višňovský,Š.Lacko
15.00 Sobáš: Martin Kmec a Lenka Vojtková
*NEDEĽA 13.10.2019 - 17. po Sv. Trojici
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
18.00 Večerné SB
Služba presbyterov: Š.Lacko, J.Višňovský

fara 01. 10. 2019, 14:06

VERŠ ma týždeň:"Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará." 1Pt 5,7
PROGRAM týždňa:
*Streda 2.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
*Piatok 4.10.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny na FÚ
16.00-17.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
*Sobota 5.10.2019
13.00 UPRATOVANIE chrámu:Jolana Michalovová, Adela Mikitová, Jana Mitaľová, Oľga Molnárová, Anna Murínová
16.00 Sobáš: Erik Kamenský a Viktória Duhoňová
18.00 Mládež
*NEDEĽA 6.10.2019 - 16.nedeľa po Sv. Trojici, Poďakovanie za úrody zeme
9.30 SB s Večerou Pánovou
18.00 Večiereň
Služba presbyterov: M.Smolko, R.Berta

fara 25. 09. 2019, 19:42

VERŠ na týždeň:"Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia."
PROGRAM týždňa:
*Streda 25.9.2019
9.00-16.00 Pokladničné hodiny
10.00 Prednáška v SED: Aktívne aj v seniorskom veku - hosť:Mgr.Katarína Šoltésová, PhD.
*Piatok 27.9.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny na FÚ
9.00 Pobožnosť v SED
16.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
*Sobota 28.9.2019
13.00 UPRATOVANIE kostola:Eva Matejová, rod.Maťaščíková, Katarína Mihalčinová, Drahomíra Michalčová, Martin Michálek
18.00 Mládež
*Nedeľa 29.9.2019 - 15.po Sv.Trojici
9.30 Hlavné SB/Detská besiedka
18.00 Večiereň
Služba presbyterov:J.Beňo, D.Stredný

fara 17. 09. 2019, 10:07

VERŠ na týždeň:Kristus hovorí:"Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili."Matúš 25,40
PROGRAM týždňa:
*Streda 18.9.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny na FÚ
10.00 MaMi klub
*Piatok 20.9.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny na FÚ
17.00 Rodičovské stretnutie konfirmandov 1.a 2.ročníka v kostole
*Sobota 21.9.2019
13.00 UPRATOVANIE kostola:Štefan Madura z ul. Budovateľskej, Pavol Machala,Anna Marcinčinová, Ján Marenčin, Vladimír Matta, Anna Pipiková, z presbyterov:M.Straková, D.Bodnárová
18.00 Mládež - fara
NEDEĽA 22.9.2019 - 14. po Sv. Trojici
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB/ Detská besiedka
18.00 Večiereň
Služba presbyterov:M.Straková, D.Bodnárová

fara 11. 09. 2019, 09:24

VERŠ na týždeň: "Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí." Iz 42,3
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 11.9.2019
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny
*Piatok 13.9.2019
9.00-12.00 Stránkové/pokladničné hodiny
9.00 Pobožnosť v SED
*Sobota 14.9.2019
9.00 Oblastné stretnutie MOS
13.00 UPRATOVANIE chrámu: Štefan Lacko, Ján Madura, Jaroslav Madura, Jozef Madura, Štefan Madura z ul.gen.Svobodu
18.00 Stretnutie mládeže - fara
*NEDEĽA 15.9.2019 - 13.po Sv.Trojici
9.30 Hlavné SB / Detská besiedka
18.00 Večiereň
Služba presbyterov:M.Maťaš, J.Vysoký

fara 03. 09. 2019, 09:53

Verš na týždeň: "Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť." 1.Petra 5,5
PROGRAM TÝŽĎŇA:
*Streda 3.9.2019
Stránkové/Pokladničné hodiny 9.00-16.00
17.00 Vnútromisijný výbor
*Piatok 6.9.2019
18.00 Zborové presbyterstvo
*Sobota 7.9.2019
13.00 Upratovanie kostola:Anna Liberková, Eva Lojová, Andrea Lukičová, Jana Luková, Zdenka Lukačinová
15.30 Sobáš: Milan Gajdoš a Bc.Júlia Demčáková
*NEDEĽA 8.9.2019 - 12.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Služby Božie
18.00 Večiereň
Služba presbyterov: H.Hladová,V.Serafínová

fara 30. 08. 2019, 16:33

Najnovšie oznamy:
*Sobota 31.8.2019
13.00 Upratovanie kostola:Ivana Kolesárová,Martin Kopko,Radoslav Kmec,Viera Lakomecová,Katarína Lehotská,Pavol Kopko, Jozef Krištan
15.30 SOBÁŠ: Ing.Matej Tomčík a Mgr.Katarína Kočišová
*NEDEĽA - 11.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Veni Sancte - SB na začiatok nového školského roka, s požehnávaním žiakov, študentov a pedagóggov.
Služba presbyterov: P.Kopko, J.Krištan

fara 23. 07. 2019, 14:26

Aktualizovaný oznam: Služby Božie v mesiacoch júl - august sa konajú v čase o 9.30 hod. Len v nedeľu 4.8.2019 sa konajú o 11.30 h! Večierne nebudú. Najbližšia spoveď a VP sa bude prisluhovať na Kajúcu nedeľu ( 10.nedeľu po Sv. Trojici) 25.8.2019 v rámci SB. Stránkové hodiny na FÚ : Streda a piatok 9.00-16.00 hod.

fara 15. 07. 2019, 19:46

Aktualizovaný oznam:
Služby Božie v mesiacoch júl - august sa konajú v čase o 9.30 hod.
Večierne nebudú.
Najbližšia spoveď a VP sa bude prisluhovať na Kajúcu nedeľu (10.nedeľa po Sv.Trojici)25. 8. 2019 v rámci SB.
Stránkové hodiny na FÚ: Streda a piatok 9.00-16.00 hod.

fara 28. 05. 2019, 13:01

Verš na týždeň: "Neprestajne sa modlite!" 1Tes 5,17
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 29.5.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny
10.00 MaMi klub
*Štvrtok 30.5.2019
Sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo
18.00 Služby Božie
*Piatok 31.5.2019
9.00-16.00 Stránkové hodiny
17.00 Záverečný test konfirmandov 2.ročníka
1.ročník nebude.
*Sobota 1.6.2019
13.00 Upratovanie kostola: Helena Kacvinská, Marta Kamenská,Ján,Branislav,Maroš a Viera Katicoví,M.Sabovíková,B.Marenčinová
*Nedeľa 2.6.2019 - Nedeľa po Vstúpení
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Služba presbyterov:M.Sabovíková,B.Marenčinová

fara 22. 05. 2019, 09:27

Verš na týždeň: "Spievajte Hospodinovu novú pieseň, lebo vykonal divné veci." Ž 98,1
Program týždňa:
*STREDA 22.5.2019
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny na FÚ
10.00 MaMi klub
*PIATOK 23.5.2019
9.00-16.00 Stránkové/pokladničné hodiny
17.00 Vyučovanie konfirmandov 1. a 2.ročník
*SOBOTA 24.5.2019
13.00 Upratovanie kostola:Vl.Jenčko, Pavol Juhaščík, Bartolomej Jakubov, Barbora Janočková, Kvetoslava Jačmanová, A.Hanková, D.Rožeková
*NEDEĽA 25.5.2019 - 5.nedeľa po Veľkej noci, Rogate
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
Služba presbyterov:A.Hanková, D.Rožeková