f.úrad 18. 09. 2018, 18:22

OZNAM O POHREBE: Oznamujeme Vám, že zajtra - v stredu 19.9.2018 o 14.00hod.v Dome smútku na Dlhej ulici sa rozlúčime so zosnulou Margitou KATICOVOU, manželkou nášho brata kostolníka. Porúčame pozostalú rodinu do Božieho milostivého náručia pokoja a ochrany.

f.úrad 18. 09. 2018, 09:29

Biblický verš na mesiac september: "Boh všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc." Kaz 3,11
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 19.9.2018
10.00 MaMi-klub, fara
17.30 Biblická hodina, fara
*Štvrtok 20.9.2018
18.00 Spevokol, kostol
*Piatok 21.9.2018
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Vyučovanie konfirmandov - 1. a 2.ročník, fara
*Sobota 22.9.2018
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Ľubomír Vagaský, Jozef Vágner, Michal Vágner, Dušan Vangor, Edita Vardžíková
15.00 Sobáš: Jozef Terray a Daniela Juhásová
*Nedeľa 23.9.2018 - 17. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB - v rámci nich volebný konvent pre voľbu gen. biskupa ECAV; Detská besiedka na fare
18.00 Večiereň
SLUŽBA PRESBYTEROV: I.Vojtková, A. Liberková

f.úrad 13. 09. 2018, 09:28

Biblický verš na mesiac september: "Boh všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc." Kaz 3,11
AKTIVITY CEZ TÝŽDEŇ:
*Štvrtok 13.9.2018
18.00 Spevokol
*Piatok 14.9.2018
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Rodičovské stretnutie konfirmandov 1. a 2.ročníka, zápis do 1.ročníka - kostol
*Sobota 15.9.2018
13.00 Upratovanie chrámu: Dušan Uhorščák, Ján Uhorščák, Viera Ujčeková, Mária Vagaská
*Nedeľa 16.9.2018 - 16. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň
Pozn. Zraz účastníkov na DD do Popradu je o 6.45 pred farou.
SLUŽBA PRESBYTEROV:M.Sabovíková, B.Marenčinová
ÚRADNÉ/POKLADNIČNÉ HODINY na FÚ: streda a piatok 9.00-16.00 hod.

f.úrad 13. 09. 2018, 09:28

Biblický verš na mesiac september: "Boh všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc." Kaz 3,11
AKTIVITY CEZ TÝŽDEŇ:
*Štvrtok 13.9.2018
18.00 Spevokol
*Piatok 14.9.2018
9.00 Pobožnosť v SED
17.00 Rodičovské stretnutie konfirmandov 1. a 2.ročníka, zápis do 1.ročníka - kostol
*Sobota 15.9.2018
13.00 Upratovanie chrámu: Dušan Uhorščák, Ján Uhorščák, Viera Ujčeková, Mária Vagaská
*Nedeľa 16.9.2018 - 16. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň
Pozn. Zraz účastníkov na DD do Popradu je o 6.45 pred farou.
SLUŽBA PRESBYTEROV:M.Sabovíková, B.Marenčinová
ÚRADNÉ/POKLADNIČNÉ HODINY na FÚ: streda a piatok 9.00-16.00 hod.

f.úrad 10. 09. 2018, 20:31

OZNAM O ÚMRTÍ:
Pán života a smrti povolal k sebe nášho spolubrata Jána KIRNÁGA, vo veku 73 rokov.
Pohreb zosnulého sa uskutoční v stredu 12. 9. 2018 o 14.00 hod. v Dome smútku na Dlhej ulici. Modlitebná pobožnosť pri zosnulom bude v utorok 11.9.2018 od 17.00-18.00hod. Pán nech potešuje zarmútenú rodinu!

f.úrad 04. 09. 2018, 18:42

Biblický verš na mesiac september: "Boh všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc." Kaz 3,11
AKTIVITY CEZ TÝŽDEŇ:
*Pondelok 3.9.2018
18.00 Zborové presbyterstvo
*Utorok 4.9.2018
9.00 Udelenie názvu pre vranovské gymnázium: Gymnázium Cyrila Daxnera (Nám. Slobody pred AOC)
*Streda 5.9.2018
9.00-16.00 Úradné hodiny
*Štvrtok 6.9.2018
18.00 Spevokol
*Piatok 7.9.2018
9.00 Pobožnosť v SED
9.00-16.00 Úradné hodiny
*Sobota 8.9.2018
9.00 Oblastné MOS v našom Chráme Ducha Svätého
13.00 UPRATOVANIE CHRÁMU: Jozef Tomory, Anna Treľová, Norbert Trebuna, Jana Tomková, Pavol Tarkanič
*Nedeľa 9.9.2018 - 15.nedeľa po Sv. Trojici
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň
SLUŽBA PRESBYTEROV: A. Hanková, D. Rožeková

f.úrad 04. 09. 2018, 18:41

Biblický verš na mesiac september: "Boh všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc." Kaz 3,11
AKTIVITY CEZ TÝŽDEŇ:
*Pondelok 3.9.2018
18.00 Zborové presbyterstvo
*Utorok 4.9.2018
9.00 Udelenie názvu pre vranovské gymnázium: Gymnázium Cyrila Daxnera (Nám. Slobody pred AOC)
*Streda 5.9.2018
9.00-16.00 Úradné hodiny
*Štvrtok 6.9.2018
18.00 Spevokol
*Piatok 7.9.2018
9.00 Pobožnosť v SED
9.00-16.00 Úradné hodiny
*Sobota 8.9.2018
9.00 Oblastné MOS v našom Chráme Ducha Svätého
13.00 UPRATOVANIE CHRÁMU: Jozef Tomory, Anna Treľová, Norbert Trebuna, Jana Tomková, Pavol Tarkanič
*Nedeľa 9.9.2018 - 15.nedeľa po Sv. Trojici
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň
SLUŽBA PRESBYTEROV: A. Hanková, D. Rožeková

f.úrad 28. 08. 2018, 19:18

Srdečne pozývame:
***Nedeľa 2.9.2018 - 14.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 SB "Veni Sancte" - s požehnávaním žiakov, študentov a pedagógov na začiatku školského roku, s prisluhovaním Večere Pánovej
18.00 Večerné SB
* Sobota 1.9.2018
13.00 Upratovanie chrámu: Jozef Terray, Viera timková, Martin Tomko, Božena Tomková, Zlatica Tomkovičová

f.úrad 27. 08. 2018, 10:38

OZNAM o ÚMRTÍ:
Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti spolusestru Helenu ŠALANTAJOVÚ, rod. Borošovú, vo veku 78r.
Pohreb sa uskutoční v utorok 28.8.2018 o 14.00 hod. v Dome smútku na Dlhej ul.
Modlitebná pobožnosť bude dnes - v pondelok 27.8.2018 o 17.00 hod.
Pán nech potešuje zarmútenú pozostalú rodinu.

f.úrad 24. 08. 2018, 10:10

Verš na mesiac august: "Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom." 1J 4,16
*Piatok 24.8.2018
9.00-16.00 Úradné hodiny
*Sobota 25.8.2018
13.00 Upratovanie chrámu: Tatiana Spustová, Viera Tarabčáková,Jana Tarčinská, Milan Tarkanič, Marta Tatarková
***Nedeľa 26.8.2018 - 13.po Sv.Trojici
9.30 Hlavné SB

f.úrad 16. 08. 2018, 08:25

Verš na mesiac august: "Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom." 1J 4,16
***Modlitebné spoločenstvo MOS - sa stretne v sobotu 18.8.2018 o 9.00 v zborovej sieni na fare.
***SLUŽBY BOŽIE - 12. nedeľa po Sv. Trojici, 19.8.2018
9.30 Hlavné SB
Večiereň nebude.
*Služba presbyterov: Juraj Beňo, Dušan Stredný
*Upratovanie chrámu - sobota 18.8. o 13.00, pozývame rodiny: Miloslav Sabovík, Gabriela Šmajdová, Lucia Šmatková, Matúš Sciranka, Jana Slivková
*OZNAM: V dňoch 20.8. - 23.8.2018 v prípade pohrebov zastupuje br. farár S. Gallo.
*Úradné/pokladničné hodiny na FÚ v nasledujúcom týždni budú v piatok 24.8.2018 9.00-16.00 hod.

f.úrad 09. 08. 2018, 09:37

Verš na mesiac august: "Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom." 1J 4, 16
***SLUŽBY BOŽIE - 11. nedeľa po Sv. Trojici, 12.8.2018
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB
Služba presbyterov: E. Straková, D. Bodnárová
*Upratovanie kostola - sobota 11.8.2018 o 13.00hod. - rodiny: Magdaléna Sujová, Ján Sciranka, Dušan Stredný, Ján Suzska, Anna Skybová
*Úradné hodiny na FÚ: streda a piatok 9.00-16.00 hod.

f.úrad 01. 08. 2018, 11:15

Verš na mesiac august: "Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom." 1.Jána 4,16
* V dňoch 30.7.- 4.8.2018 prebieha letný biblický tábor v Hermanovciach.
* Sobota 4.8.2018
Upratovanie kostola o 13.00hod. - rodiny: Alena Škovierová, Jozef Švarbalík, Renáta Šaková, Katarína Sabolová, Mária Semanová
15.00 Sobáš: Ján Danko a Dominika Chmeľovská
* NEDEĽA 5.8.2018 - 10. nedeľa po Sv. Trojici-Nedeľa pokánia
9.30 SB so spoveďou a Večerou Pánovou
Služba presbyterov: M.Maťaš, J. Vysoký
* Úradné/pokladničné hodiny na FÚ: streda a piatok 9.00-16.00hod.

f.úrad 11. 07. 2018, 19:12

Najnovšie OZNAMY:
* V dňoch 9. 7. - 13.7.2018 prebieha Letný anglický tábor. Vo štvrtok 12.7. o 18.00 je program pre rodičov s grilovaním a hrami pre deti. V piatok 13.7. o 13.30 záverečný program detí v kostole.
* SLUŽBY BOŽIE: 7.nedeľa po Sv. Trojici-15.7.2018
9.30 Hlavné SB
* UPRATOVANIE KOSTOLA: V sobotu 14.7. (13.00) pozývame rodiny: Darina Stavná, Ján Slávik, Slavomír Slávik, Jana Smolejová, František Starý

f.úrad 01. 07. 2018, 12:37

NAJNOVŠIE OZNAMY:
"Lebo milosťou ste spasení skrze vieru..." Ef 2,8
SLUŽBY BOŽIE:
*Štvrtok 5.7.2018
Sviatok Cyrila a Metoda (863) a Majstra Jana Husa (1415)
9.30 Služby Božie
*Nedeľa 8.7.2018 - 6. po Svätej Trojici
9.30 Hlavné SB - predstavenie a požehnanie lektorov na anglický tábor
***UPRATOVANIE KOSTOLA
*Sobota 7.7.2018 o 13.00: Helena Skliňárová, Róbert Skliňár, Michal Semko, Vlasta Serafínová, Marek Smolko
***ÚRADNÉ HODINY NA FÚ:
Streda a Piatok: 9.00 - 16.00 hod.

f.úrad 28. 06. 2018, 13:52

Oznam o najbližších službách Božích:
* Sviatok apoštolov Petra a Pavla - piatok 29.6.2018
18.00 Služby Božie
* 5. nedeľa po Sv. Trojici, 1.7.2018
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB
Večiereň nebude.

f.úrad 26. 06. 2018, 09:32

Verš na týždeň:"Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov." G 6,2
Aktuálne oznamy:
*Piatok 29.6.2018 - Sviatok apoštolov Petra a Pavla
18.00 Služby Božie
*Sobota 30.6.2018
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Peter Saraka, Ján Sedlák, Jaroslav Sedlák, Justína Semjanová, Martina Slaninová
16.00 Sobáš: Štefan Demčák a Vladimíra Harčárová
*Nedeľa 1.7.2018 - 5.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB
POKLADNIČNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE:
Streda a piatok: 9.00 - 16.00 hod.

f.úrad 19. 06. 2018, 19:08

Aktuálne oznamy
Verš na týždeň: "Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo." L 19,10
Program týždňa:
*Sobota 23.6.2018
9.00 MOS
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Vladimír Ruščák, Slavomíra Ritková, Pavol Sabol, Silvia Saladiaková, Milan Sciranka
*Nedeľa 24.6.2018 - 4.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 HLAVNÉ SB s požehnávaním žiakov, študentov a pedagógov na záver školského roka.
V rámci SB sa v úvode uskutoční VOLEBNÝ KONVENT predsedníctva ECAV a dozorcu VD.
18.00 Večiereň

f.úrad 16. 06. 2018, 09:23

Aktuálne oznamy:
OZNAM O ÚMRTÍ: Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti spolubrata Ladislava TOČENÉHO, vo veku 71r. Pohreb sa uskutoční v pondelok 18.6.2018 o 14.00hod. v Dome smútku na Mlynskej ulici. Modlitby pred pohrebom budú v nedeľu od 16.00-17.00hod.
*** SLUŽBY BOŽIE - 17.6.2018, 3.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB - v rámci nich vystúpi Dievčenský spevácky zbor z Katovíc, Poľsko
18.00 Večiereň
Srdečne pozývame.

f.úrad 11. 06. 2018, 12:59

Verš na týždeň: Kristus hovorí: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie." Mt 11,28
Podujatia cez týždeň:
*Piatok 15.6.2018
9.00 Pobožnosť SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník - záverečný test
18.00 KONCERT speváckych súborov - v rámci Vranovských zborových slávností
*Sobota 16.6.2018
9.00 MOS
10.00 CYKLOVÝLET pre rodiny. Trasa:Vranov - Merník - Michalok a sp.S opekačkou a hrami v prírode.Zraz pred kostolom.
*Nedeľa 17.6.2018 - 3.nedeľa po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB - v rámci nich vystúpi Dievčenský spevácky zbor z Katovíc, Poľsko
18.00 Večiereň

f.úrad 06. 06. 2018, 09:39

Verš na týždeň: Kristus hovorí svojím učeníkom: "Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda." L 10,16
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Štvrtok 7.6.2018
18.00 Spevokol
*Piatok 8.6.2018
9.00 Pobožnosť SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/mládež
*Sobota 9.6.2018
13.00 UPRATOVANIE kostola: Emília Radiková, Štefan Repčín, Oľga Romanová, Darina Ropoviková, Ľubomír Rozkoš
*Nedeľa 10.6.2018 - 2. po Sv. Trojici
9.30 Hlavné SB (s úvodom novozvolených presbyterov), Detská besiedka
Večiereň nebude.

f.úrad 02. 06. 2018, 07:52

Srdečne pozývame:
* SOBOTA 2.6.2018
16.00 Deň detí - v jazdeckom klube Grandessa (jazda na koňoch, grilovačka, hry)
* NEDEĽA 3.6.2018 - 1. po Sv. Trojici
9.00 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň

f.úrad 29. 05. 2018, 08:54

Verš na týždeň: "Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy." Iz 6,3
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Biblické hodiny sme ukončili.
*Štvrtok 31.5.2018
18.00 Zborové presbyterstvo
*Piatok 1.6.2018
9.00 Pobožnosť SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/Mládež
*Sobota 2.6.2018
13.00 Upratovanie kostola: Maroš Peržeľ, Peter Palenčík, Helena Papugová, Daniela Plachá, Soňa Perejdová
15.00 Sobáš: Tomáš Tkáč a Miroslava Mitaľová
16.00 Deň detí - jazda na koni v klube Grandessa - pre deti s rodičmi
*1.nedeľa po Svätej Trojici - 3.6.2018
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň

f.úrad 22. 05. 2018, 15:27

Verš na týždeň: Kristus hovorí:"Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril." J 14,26
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 23.5.2018
16.00 Hornozemplínska knižnica vo Vranove pozýva na prezentáciu knihy "Vy ste soľ zeme" od autorky sestry kaplánky Mgr. Zuzany Kubačkovej zo Soli.
Biblická hodina nebude.
*Štvrtok 24.5.2018
16.00 Generálka programu konfirmácie v kostole
18.00 Spevokol
*Piatok 25.5.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.45 Konfimandi 1.ročník/Dorast nebude.
17.00 Upratovanie kostola - rodiny konfirmandov
*Sobota 26.5.2018
16.00 Sobáš: Lukáš Krištan a Simona Perejdová
*Nedeľa Svätej Trojice - 27.5.2018
9.30 SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE
Večiereň nebude.
*Sobota

f.úrad 14. 05. 2018, 16:53

Verš na týždeň: Kristus hovorí: "A ja keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe." Ján 12,32
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 16.5.2018
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 17.5.2018
10.00 MaMi klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol
*Piatok 18.5.2018
9.00 SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast
*Sobota 19.5.2018
9.00 MOS (modlitebné spoločenstvo)
13.00 UPRATOVANIE CHRÁMU: Libuša Povrazníková, Dagmar Prokopová, Zlatica prokopová, Iveta princová, Tatiana Pirčová
*Nedeľa 20.5.2018 - 1.slávnosť svätodušná
9.30 Slávnostné SB s Večerou Pánovou
18.00 Večiereň
*Pondelok 21.5.2018 - 2.slávnosť svätodušná
18.00 Služby Božie so skúškou konfirmandov

f.úrad 09. 05. 2018, 13:41

Verš na týždeň: "Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť." Ž 66,20
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 9.5.2018
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 10.5.2018 - Vstúpenie Krista Pána na nebo
18.00 Služby Božie
19.00 Spevokol
*Piatok 11.5.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.00 Koncoročný test konfirmandov 2.ročníka
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast
*Sobota 12.5.2018
13.00 Upratovanie kostola: Anna Pidanyová, Alena Pituchová, Ľuboslav Plachý, Helena Poliaková
15.30 Sobáš: Ján Hajník a Katarína Dojčáková
*Nedeľa po Vstúpení - 13.5.2018
9.30 Služby Božie, Detská besiedka
Večiereň nebude.

f.úrad 03. 05. 2018, 21:02

Verš na týždeň: "Spievajte Hospodinovi novú pieseň!" Žalm 98,1
Program týždňa:
*Pondelok - Utorok 30.4. - 1.5.2018 Konfirmačné sústredenie
*STREDA 2.5.2018
17.30 Biblická hodina
*ŠTVRTOK 3.5.2018
10.00 MaMi klub
18.00 Spevokol
*PIATOK 4.5.2018
9.00 Pobožnosť SED
15.30 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/Mládež
*SOBOTA 5.5.2018
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Jolana Petrašková, Anna Petrová, Milan Potančok, Miroslava Petrová, Dušan Petrič
*NEDEĽA 6.5.2018 - 5.nedeľa po Veľkej noci, Rogate
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň

f.úrad 24. 04. 2018, 12:59

Verš na týždeň: Kristus hovorí: "Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti." J 15,5
Program týždňa:
*Streda 25.4.2018
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 26.4.2018
10.00 MaMi klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol
*Piatok 27.4.2018
9.00 Pobožnosť v SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/mládež
*Sobota 28.4.2018
13.00 Upratovanie kostola: Vladimír Palenčík, Emília Palenčíková, Eva Pavlová, Marcela Pavlová, Libuša Pawlak
15.00-17.00 Floorball(telocvičňa gymnázia)
*Nedeľa 29.4.2018 - 4.nedeľa po Veľkej noci, Cantate
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň

f.úrad 17. 04. 2018, 20:18

Verš na týždeň: Kristus hovorí: "Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život." J 10,11.27.28
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Streda 18.4.2018
17.30 Biblická hodina
*Štvrtok 19.4.2018
10.00 MaMi klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Spevokol
*Piatok 20.4.2018
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/mládež
*Sobota 21.4.2018
9.00 MOS
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA: Beáta Pacolová, Ján Palenčík, Jozef Palenčík, Miroslav Palenčík, Michal Palenčík
14.30 Sobáš: Jakub Demčák a Jana Dudaščíková
*Nedeľa 22.4.2018 - 3.nedeľa po Veľkej noci, Jubilate
9.30 SB v Kvakovciach
9.30 Hlavné SB, Detská besiedka
18.00 Večiereň

f.úrad 10. 04. 2018, 10:25

Verš na týždeň: "Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej." 1Pt 1,3
PROGRAM TÝŽDŇA:
*Utorok 10.4.2018
17.00 Spevokol (fara)
*Streda 11.4.2018
17.30 Biblická hodina (fara)
*Štvrtok 12.4.2018
10.00 Mami-klub
16.00 Konfirmandi 2.ročník
18.00 Mediálny výbor - porada (fara)
*Piatok 13.4.2018
9.00 SED
15.45 Konfirmandi 1.ročník
16.30 Dorast/mládež
18.00 Manželský večer
*Sobota 14.4.2018
13.00 UPRATOVANIE KOSTOLA:Slávka Olexová, Vladimír Ondič, Martin Olexa, Drahomíra Ochotnícka, Katarína Olexová
*Nedeľa 15.4.2018 - 2.nedeľa po Veľkej noci, Misericordias Domini
9.30 SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE - pri 10. výročí posviacky denného stacionára SED Vranov (Dom diakona Štefana
Kazateľ: vzn.br.senior Martin Chalupka
18.00 Večerné SB