MOS Október 2015 - Neh.9 – Potreba pokánia.

MOS September 2015 - Neh.8 – Živé slovo.

MOS August 2015 - (Neh.7 – Živá tradícia.)

MOS Júl 2015 - Neh.6 – Predák v pokušení.

MOS Jún 2015 - Neh.5 – Vnútorná kríza.

MOS Máj 2015 - Neh.4 – Ohrozená práca.

MOS Apríl 2015 - Neh.3 – Každý je dôležitý.

MOS Marec 2015 - Neh.2 – Realita neodrádza.

MOS Február 2015 - Neh.1 – Zodpovednosť

MOS Január 2015 - (LAODICEA)

Témy MOS na rok 2015 -

MOS December 2014 - FILADELFIA

MOS November 2014 - (SARDY)

MOS Október 2014 - TYATÍRA

MOS September 2014 - (PERGAMON)

MOS August 2014 - (TESALONIKY)

MOS Júl 2014 - (FILIPIS)

MOS Jún 2014 - (SMYRNA)

MOS Máj 2014 - EFEZ

MOS Apríl 2014 - (KORINT)

MOS Marec 2014 - KOLOSY

MOS Február 2014 - JERUZALEM

MOS Január 2014 - Blahoslavení prenasledovaní

Témy MOS na rok 2014 -

MOS December 2013 - Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj

MOS November 2013 - Blahoslavení čistého srdca

MOS Október 2013 - Blahoslavení milosrdní

MOS September 2013 - Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia

MOS Jún 2013 - Blahoslavený krotkí.

MOS Máj 2013 - Blahoslavený žalostiaci

MOS April 2013 - Blahoslavený chudobný duchom.

MOS Február 2013 - Vierozvestci Cyril a Metod.

MOS Január 2013 - Kresťan a apológia.

Témy MOS na rok 2013 -

MOS December 2012 - Kresťan a koniec sveta

MOS Október 2012 - Kresťan a pomoc starším

MOS September 2012 - Kersťan a alkohol

MOS August 2012 - Kresťan a práca

MOS Júl 2012 - Kresťan a generačné problémy

MOS Jún 2012 - Kresťan a spoločenstvo cirkvi

MOS Máj 2012 - Kresťan a umenie

MOS Apríl 2012 - Kresťan a veda

MOS Marec 2012 - Kresťan a životné skúšky

MOS Február 2012 - Kresťan a národ

MOS Január 2012 - Kresťan a postmoderná doba

Témy MOS na rok 2012 -

MOS December 2011 - Kresťan a kríza v manželstve

MOS November 2011 - Kresťan a sexualita

MOS Október 2011 - Kresťan a interupcia, eutanázia

MOS August 2011 - Kresťan a závislosti

MOS Júl 2011 - Kresťan a peniaze

MOS Jún 2011 - Kresťan a média

MOS Máj 2011 - Kresťan a politika

MOS Marec 2011 - Kresťan a sekty

MOS Február 2011 - Kresťan a ekumenizmus

MOS Január 2011 - Kresťan a alternatívna medicína

Témy MOS na rok 2011 -

MOS December 2010 - Život človeka

MOS November 2010 - Posledný súd

MOS Október 2010 - Vzkriesenie

MOS September 2010 - Posledné veci človeka I.- Smrť

MOS August 2010 - Kresťan a svet

MOS Júl 2010 - Utrpenie v živote človeka

MOS Jún 2010 - ORDO SALUTIS – poriadok spásy

MOS Máj 2010 - Večera Pánova

MOS Marec 2010 - Krst svätý

MOS Február 2010 - Stvorenie

MOS Január 2010 - Božie predurčenie pre človeka

Témy MOS na rok 2010 -