O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

MOS Jún 2011

Kresťan a média

(Modlitebné spoločenstvo – 11.6.2011 Prešov)

Martin Škarupa, zborový farár CZ Hanušovce nad Topľou

 

Spočiatku som si povedal že je to veľmi jednoduchá téma, lebo sa tu dá hovoriť o všeličom možnom. Je to pravda, že sa tu dá hovoriť o všeličom, lebo je to veľmi obšírna téma a neviem, či tým, čo poviem naplním očakávania. Svojou prednáškou sa pokúsim aspoň podnietiť nás všetkých k premýšľaniu, aký dosah majú média na život dnešného človeka – kresťana.

-          Čo sú média? – alebo presnejšie masmédia? – podľa slovníka cudzích slov – prostriedky, zariadenia, inštitúcie, organizácie verejnej, masovej komunikácie (rozhlas, televízia, tlač, noviny, časopisy, knihy, internet).

V našom svete najviac asi vnímame tieto masmediálne prostriedky – rozhlas, - tu by sme mohli hovoriť o rozhlasových reláciách venovaných kresťanom – kresťanské rozhlasové relácie – rozhlasové služby Božie, Cesty, rôzne diskusné relácie a duchovné slová venované kresťanom. Televízia – televízne služby Božie, duchovné relácie – orientácie, diskusné relácie, hitparády kresťanských piesni... Tlač – duchovné noviny, časopisy (Evanjelický posol s pod Tatier, Východ, Cestou svetla, knihy...)

V čom všetkom je výhoda týchto masmédií? – v tom, že v krátkom čase – za pol hodinu, na jednej dvoch stránkach je nám podané veľké množstvo informácii. Najviac informácii asi dokážeme vnímať počúvaním, pozeraním a čítaním. To môžeme najjednoduchšie vnímať v televízii. – V tom je veľký prínos masmédií – lebo dokážu v krátkom čase podať veľmi veľa informácii  - nemusíme čítať pol dňa, dva, či tri dni knihu, aby sme poznali nejaký obsah, poznali určitú informáciu. Za pol hodiny pozerania televíznej relácie dokážeme preniknúť do hĺbky poznania toho, čo by sme museli poznávať dlhšie.

To je prvá a veľká výhoda masmédií – skracujú čas poznávania problematiky, ľudského záujmu o isté veci. Toto asi platí o všetkých reláciách v masmédiách.  Druhou výhodou pre nás, pre kresťanov je to, že aj my ako kresťania máme tú istú možnosť cez masmédia podať iným obsah Kristovho evanjelia. Nemusíme nič veľké písať (v porovnaní s minulosťou, s písaním listov, pozdravov – podľa vzoru prvotnej cirkvi) – stačí mať dobrú reláciu, mať vhodný vysielací čas a potom môžeme oslovovať iných ľudí.

Dnes ak vieme pripraviť dobrú kresťanskú reláciu máme veľkú šancu osloviť ľudí.

Ale masmédia majú i svoju veľkú nevýhodu. Najprv tú., že dokážu ovplyvňovať dianie v spoločnosti, ale dokážu tvoriť verejnú mienku. (Pri mnohých revolúciách, prevratoch vždy išlo o to, mať „pod palcom“ masmédiá). Myslím si, že to isté platí aj o cirkevných masmédiách.

-          okrem kresťanských relácii máme v masmédiách veľké množstvo relácii nekresťanských – rôzne programy pre mladých, - rôzne filmy, programy, ktoré učia mladých ľudí zľahčovaniu života, - povrchnému životu, - v tlači, v televízii – je veľké množstvo povrchného, veľmi dobre predajného programu – zábavné relácie, erotické, či pornografické relácie. – do popredia je presadzovaný typ človeka, ktorý je úspešný, bohatý, slávny. Cez niektoré relácie akoby bol vytváraná kult človeka.

Žijeme vo svete, ktorý je masmediálny –  a tým aj preinformovaný. Žijeme vo svete a v dobe, ktorá množstvom informácii zrýchľuje náš život.

-          dnešný svet – ten masmediálny – je teda svet, ktorý prináša veci, ktoré nie sú vždy obsahovo hodnotné a tým aj veci, ktoré zrýchľujú náš život – nedokážeme sa niekedy vôbec zastaviť.

V Matúšovom  evanjeliu (Kázeň na vrchu) Ježiš Kristus hovorí nám kresťanom o pravých pokladoch, hodnotách pre náš život. Mohli by sme na základe Ježišovej kázne na vrchu hodnotiť, či to, čo nám ponúkajú masmédia, je sviecou nášho oka (Mt 6,22), alebo soľou tejto zeme nás kresťanov (Mt 5,13).

-          Pravé poklady nášho života sú nie v povrchnosti,  v tom, čoho je tak veľa  - prepíname programy  a vidíme, že všade je to isté – peniaze, moc, ľudská sláva, sex... Pravé poklady sú tam kde je naše srdce (Mt 6,21). Ježiš Kristus nám v kázni na vrchu hovorí, že máme hľadať Jeho kráľovstvo (Mt 6,33). – a ľudia naopak hľadajú, čo je kde a ktorý deň dobré vidieť v televízii aj keď to má v sebe jasné prvky pohanského sveta.  

Ďalej v Matúšovom evanjeliu nás Ježiš Kristus učí správne sa modliť – vojsť do komôrky a stíšiť sa (Mt 6,6). Nájsť si čas na modlitbu, nájsť si chvíľu pre seba – naopak vidíme, že prílišná preinformovanosť dnešného sveta nás pohlcuje a oberá nás o čas. Nemáme čas sa rozprávať s blízkymi, manželkami, manželmi, deťmi, nemáme čas komunikovať ani s Bohom. Mnohí ľudia sa nemajú čas ani pomodliť. S blízkymi komunikujú najlepšie cez mobil, (ďalší prostriedok komunikácie ). Prílišná informovanosť nás oberá o čas, pre seba, pre blízkych, pre Boha.

-          A napokon je tu ešte ďalšie veľmi rozvinuté masmédium – internet. Často sa pýtam deti v škole, koľko času denne strávia pri internete. Mnohí mi povedia, že aj dve, tri a viac hodín. Takto sa vlastne deti učia komunikovať s internetom – nie s blízkymi. Za dve, tri a viac hodín sa dá aj veľa negatívnych vecí nájsť na internete. Kto dokáže vlastne naše deti v tej chvíli kontrolovať?

Žijeme teda v dobe, ktorá je veľmi bohatá na informovať – cez masmédia vieme každý deň mať vždy nové informácie. Kedy naše babky a dedkovia vedeli o tom, že sa niečo nové stalo v Austrálii, či v Kórei? Tak maximálne o tom, čo sa stalo nové  Pešti, ak nejaký drotári práve prišli do dediny. A aj to všetko s niekoľko týždňovým meškaním.

Dnes vieme vo veľmi krátkom čase mať informácie o najnovšom dianí v celom svete. Je to pre nás istá nevýhoda? Aj áno, lebo mnohí nevieme dostatočne správne narábať s množstvo informácií.  Vtom, že máme veľa informácií máme plné hlavy toho, čo sa deje, sme ustarostení. Kresťan by nemal byť ustarostený (Mt 6,31)

A je v tom aj istá výhoda, že máme možnosť denne byť tak dobre informovaní? Iste áno.  A to vtom, že môžeme na všetky aj zlé veci v momente ako kresťania správne reagovať. (Na vysokej škole nám jeden profesor hovoril o tom, že on každý deň začína pozeraním ranných správ. Prečo? Vraj preto, aby sa mohol hneď za to, čo sa deje vo svete modliť).  Výhodou masmédií je teda aj to, že pri počutí nových informácii vieme k zlým veciam vo svete zaujať správny postoj. Môžeme sa za to modliť.

Výhodou masmédií je aj to, že môžeme šíriť Kristovo evanjelium – môžeme ho prinášať ľuďom tak, ako sa aj ku kresťanom dostávaj veci svetské.  (a to celkom bez strachu, obáv, veď by sme mali žiť v slobodnej spoločnosti).

-          ako kresťania máme dnes obrovskú príležitosť zvestovať Kristovo evanjelium rôznym spôsobom – v kostole ho môžeme zvestovať iba tomu, kto je tam.

-          cez masmediálne prostriedky môžeme toto evanjelium prinášať všetkým ľuďom, teda tým, ktorí počúvajú, pozerajú čítajú cez masmédiá.

- cez internet dokážeme oslovovať ľudí – hlavne mladých ( facebook, skype, pokec)  - To všetko sú možnosti na komunikáciu s mladými ľuďmi. Veď mnohé veci sa už dnes oznamujú a podávajú druhým cez internet. Tak treba využiť to všetko, čo nám je ponúkané. Ak masmédia oslovujú ľudí túžiacich po svetských veciach, máme sa modliť za to, aby masmédia svojimi kresťanskými reláciami oslovili ľudí, ktorí  potrebujú počuť slova povzbudenia, nájsť smerovanie pre svoj život.

Pre nás pre kresťanov sú masmédia novou možnosťou ako zvestovať Kristovo evanjelium. Nemôžme byť všade. Ani apoštolovia nemohli byť všade, a preto písali listy do cirkevných zborov, aby povzbudzovali tamojších kresťanov. Využívajme internet, masmédia na túto možnosť.

Iste - majú svoju nevýhodu – nevieme, čoho je viac, ale iste majú aj svoju obrovskú výhodu. Môžeme tak prinášať evanjelium, ale môžeme tak prezentovať aj svoju cirkev, zbory. ...

Amen

 

 

 

 AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy