O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Stredisko evanjel. Diakonie

Stredisko evanjelickej Diakonie vo Vranove nad Topľou poskytuje sociálne služby v zariadení Denného stacionára podľa § 40 zákona o sociálnych službách  č. 448/2008 Z. z. fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Našim klientom zabezpečujeme taktiež duchovné zaopatrenie, kultúrno-vzdelávacie aktivity, besedy, prednášky a rôzne iné aktivity.

 

V dennom stacionári sa                  

a) poskytuje        

                1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,                

                2. sociálne poradenstvo,               

                3. sociálna rehabilitácia,                 

                4. stravovanie, 

b) zabezpečuje                  

                1. rozvoj pracovných zručností,                  

                2. záujmová činnosť.

 

 

       

V SED sa nachádza aj Banka kompenzačných pomôcok,  ktoré slúžia na vypožičiavanie pre celý východoslovenský kraj. Ide o pomôcky, ako napr. polohovacie postele, invalidné vozíky,  rolátory, pevné chodítka, WC stoličky, barle...   Ak takúto službu potrebujete navštívte nás, odporučte svojim známym alebo sa informujte  na tel.čísle : 0917 480 007

 

Adresa sídla zariadenia: Stredisko evanjelickej Diakonie

                                            sídlisko Lúčna č. 814

                                             Vranov nad Topľou

 

Prevádzková doba zariadenia : pondelok- piatok (pracovné dni)

                                                  7:00 - 15:00 hod.   

 

Telefonický a mailový kontakt:  0917 480 007

                                                         diakoniavt@gmail.com


 

Chceme Vás poprosiť o poukázanie 2% daní v prospech

nášho zariadenia Strediska Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou.      

                                            POTREBNÉ ÚDAJE :

 

názov: Stredisko Evanjelickej Diakonie Vranov nad Topľou

 

IČO : 42081343

 

adresa : Lúčna 814/57, Vranov nad Topľou

 

č.účtu vo formáte IBAN : SK49 7500 0000 0040 2854 7292

 

Ďakujeme

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre SED Vranov nad Topľou


 

 

 

 

CENNÍK

(platný od 01.01.2020)

cena za sociálnu službu pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári v súlade s § 40 ods. 1 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.

Služba

Cena v €

Paušálny poplatok za poskytovanie sociálnej služby

1,00 €/ deň

Raňajky

 1,40 €/ deň

Desiata

 0,40 €/ deň

Obed

 4,20 €/ deň

Olovrant

 0,90 €/ deň

 

 

 

ročné správy SED :

Diakonia - Výročná správa 2021

Diakonia - Výročná správa 2020

Diakonia - Výročná správa 2019

Diakonia - Výročná správa 2018

Diakonia - Výročná správa 2017

Diakonia - Výročná správa 2016

Diakonia - Výročná správa 2015

Diakonia - Výročná správa 2014

 

 

FOTKY :

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy