O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Biblické hodiny

 
Biblické hodiny začali v cirkevnom zbore v roku 1994 a boli súčasťou stretnutí spevokolu. Od roku 1995 sa osamostatnili a vedúcou BH sa stala sestra Terézia Krištanová, ktorá pomáhala zborovému farárovi. Neskôr túto pozíciu prevzala sestra Magdaléna Višňovská. Členovia BH sa schádzajú pravidelne v stredu o 17.30 hod v zborovej sieni farského úradu. Od roku 1995 boli prebraté knihy Mojžišove, kniha proroka Daniela, evanjeliá Matúša a Lukáša, listy Efezským, Jakuba, Zjavenie Jána, a popritom si čítame vždy z inej knihy Biblie. V roku 2009 bola dočítaná kniha žalmov a začatá kniha proroka Izaiáša. Od roku 2009 sa podrobne preberá evanjelium Marka. Biblické hodiny vedie zborový farár, ktorého v prípade potreby zastupuje sestra Magdaléna Višňovská.                
 
 
AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy