O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Modlitebné spoločenstvo

"Bdejme a modlime sa!“

Modlitebné spoločenstvo Evanjelickej cirkvi a. v. je vnútromisijným hnutím našej cirkvi. Vzniklo v roku 1935 z podnetu ev. farára Eugena Lukáča ako Modlitebné bratstvo farárov. Prvá konferencia sa konala v roku 1936 v Istebnom. Po roku 1946 existovalo v ilegalite. V roku 1990 farár Michal Hreško v spolupráci s biskupom ZD R. Koštiaľom vypracovali nové zásady (prvé boli vypracované v roku 1938), v ktorých ho pomenovali Modlitebným spoločenstvom (MoS).Teraz už malo byť určené aj pre neordinovaných. Z ich radov stáli pri zrode dvaja učitelia v. v. Andrej Semko a Svätoboj Kasár Danielis, ktorí venovali už predtým mnoho svojich síl prehĺbeniu duchovného a modlitebného života vo svojom okolí. Zakladajúca konferencia tejto novej podoby sa konala v Liptovskom Hrádku v dňoch 29. – 30. 9. 1990. Tam boli prijaté zásady, ktoré potom schválilo Generálne presbyterstvo ECAV dňa 30.11.1991.

Základnou činnosťou MoS v tejto novej podobe sú modlitby jednotlivcov alebo skupiniek počas sobotných večerov za duchovné prebudenie, ďalej podnecovanie a prehlbovanie modlitebného života v cirkvi. Skupinky vedú koordinátori.

MoS vedie výbor, volený na dva roky. Vedúcim bol Michal Hreško až do roku 2000, Jozef Grexa 2000 – 2004, Zuzana Kolárovská 2005, Ľuboslav Beňo od roku 2005.

Prínosom MoS bol podnet k vydávaniu čítania na každý deň a aj jeho realizácia (Tesnou bránou).

MoS vydáva svoj časopis Spravodaj – MoST. Podstatnou časťou jeho obsahu sú sobotné výklady a zamyslenia ako podnet pre sobotné večerné modlitby.

Prínosom pre MoS boli aj aktivity manželov Hreškovcov: rekreačno – modlitebné týždne v Herľanoch.

Značný význam mali aj výročné konferencie MoS, ktoré sa konali vždy v inom cirkevnom zbore


„Všetko je možné veriacemu a viera je darom všemohúceho Boha. Kto verí v Boha, verí aj Jeho zasľúbeniam. V modlitbách chceme prosiť , aby „prišli časy rozvlaženia od tváre Pánovej“. Boh je väčšou silou ako sila Niagarských vodopádov alebo akákoľvek iná sila na svete, a preto k tomuto prameňu musíme aj my sa utiekať v pokorných prosbách, aby sme si z neho načerpali posilnenie a požehnanie. On sám nám zasľubuje svoju pomoc. Túžené rozvlaženie nepríde nejako zázračne, ale len skrze čisté a úprimné kázanie Slova Božieho, keď ho budeme horlive poslúchať a svedomite zachovávať.“

(spracované podľa knihy 70 ROKOV MODLITEBNÉHO BRATSTVA)


---------------------------------------------------------------------------------

V našom cirkevnom zbore sa pravidelné stretnutia MoS konajú vždy v 3. sobotu v mesiaci o 9.00 hod. v chráme.

Na tejto stránke budeme postupne uverejňovať prednášky MoS , ktoré budú preberané na stretnutiach v budúcom roku.


AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy