O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

O nás

Cirkevný zbor - právna subjektivita, členstvo a zaradenie

 

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania je základnou organizačnou jednotkou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, od ktorej je odvodená aj právna subjektivita zboru. Patrí do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a Východného dištriktu ECAV. Politicky a územne patrí do okresu Vranov nad Topľou a čiastočne do okresu Trebišov. Cirkevný zbor tvoria členovia ECAV bývajúci v matkocirkevnom zbore vo Vranove nad Topľou a v obciach tvoriacich diasporu: Banské, Cabov, Davidov, Dlhé Klčovo, Juskova Voľa, Kvakovce, Kamenná Poruba, Nižný Kručov, Nižný Hrušov, Sačurov, Sečovská Polianka, Stankovce, Vechec a členovia bývajúci mimo tohto územia, ktorí sa riadne prihlásili za členov zboru.

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy