O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

 

 


 


 

PROGRAM ONLINE prenosov Služieb Božích :

 

1.adventná nedeľa  (29.11.2020)

 

Všetky záznamy služieb Božích nájdete po kliknutí na obrázok nižšie.


Prosme Boha o pomoc

so zvládnutím 

novej vlny pandémie coronavírusu

 

Spojme sa v tejto zložitej dobe, kedy čelíme pandémii COVID-19, v  spoločnej modlitbe. 

Môžeme sa modliť napríklad túto modlitbu:

 

 

 

Najnovšie články :

 

Výzva k sčítaniu obyvateľstva 2021

 

Očistec - pohľad z dvoch strán

 

Výklad pašií sv. Matúša

 

Modlitba za tých ktorých sa dotkol COVID-19

 

Duchovné posolstvo k situácii pandémie

 

 

 

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy