O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

 

Plán aktivít na najbližšie obdobie :

 

9:30 Hlavné služby Božie 

* Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku: 

Predsedníctva seniorátov VD ECAV na Slovensku na zasadnutí kandidačnej porady dňa 30. septembra 2019 kandidovali pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku týchto troch kandidátov: 

(1) Mgr. Dušan Cina (ev. farár a riaditeľ biskupského úradu VD ECAV);  

(2) Mgr. Katarína Hudáková (zborová farárka CZ Liptovský Ondrej); 

(3.) Mgr. Peter Mihoč (ev. farár a tajomník biskupa VD ECAV). 

Volebný konvent v našom cirkevnom zbore sa uskutoční o týždeň v nedeľu 20. októbra 2019 v rámci služieb Božích. 

Životopisy a volebné programy kandidátov si môžete prečítať na dverách hlavného vchodu nášho chrámu, ako aj na web. stránkach cirkvi.

 

 

Nasledujúce udalosti :

19.10.2019 Seniorátne stretnutie mamičiek, Sveržov

27.10.2019 Evanjelizačné stretnutie, Trebišov

1.11.2019 Pobožnosti na cintorínoch

3.11.2019 Pamiatka zosnulých (SB a VP)

8-10.11.2019 Konfivíkendovka, Prešov ESŠ

10.11.2019 Stretnutie spevokolov pre zemplínsku časť, Bystré

16.11.2019 Zborové popoludnie, prednáška, film, hudobná skupina

17.11.2019 Pamiatka posvätenia chrámu

1.12.2019 1.adventná nedeľa - koncert

7.12.2019 Mikuláš pre deti

14.12.2019 VP pre starších a chorých

21.12.2019 Vianočné tvorivé dielne pre deti

22.12.2019 4.adventná nedeľa - so spoveďou a VP doobedu aj večer

24.12.2019(ut) Štedrý večer - SB o 16:00

25.12.2019(str) 1.slávnosť vianočná

26.12.2019(štv) 2.slávnosť vianočná SB s VP

29.12.2019 Nedeľa po Vianociach

31.12.2019(ut) Uzávierka občianského roka

 

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy