O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ


 

 

 

 

Služby Božie sa až do odvolania nekonajú

 

 

Oznamujeme, že všetky služby Božie, zborové aktivity a stretnutia, sa až do odvolania rušia! O prípadnom ich obnovení, resp. iných zmenách, vás budeme včas informovať. 

Naďalej však môžete sledovať online prenosy z nedeľných a sviatočných služieb Božích o 9.30 hod.

 


 

PROGRAM ONLINE prenosov Služieb Božích :

 

 

20.nedeľa po Sv.Trojici (25.10.2020 - 9:30)

 

 


Prosme Boha o pomoc

so zvládnutím 

novej vlny pandémie coronavírusu

 

Spojme sa v tejto zložitej dobe, kedy čelíme pandémii COVID-19, v  spoločnej modlitbe. 

Môžeme sa modliť napríklad túto modlitbu:

 

 

Výzva k sčítaniu obyvateľstva 2021

 

Výklad pašií sv. Matúša

 

Modlitba za tých ktorých sa dotkol COVID-19

 

Duchovné posolstvo k situácii pandémie

 

 

 

 

 

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy