O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

 

Plán aktivít na najbližšie obdobie :

28.7.2019 6.nedeľa po Svätej Trojici

9:30 Hlavné služby Božie - slúži sestra farárka Helena Benková

 

4.8.2019 7.nedeľa po Svätej Trojici

11:30 Hlavné služby Božie - slúži brat farár Peter Soták

 

11.8.2019 8.nedeľa po Svätej Trojici

9:30 Hlavné služby Božie - slúži sestra farárka Helena Benková

 

18.8.2019 9.nedeľa po Svätej Trojici

9:30 Hlavné služby Božie - slúži brat farár Slavomír Gallo

 

25.8.2019 10.nedeľa po Svätej Trojici

9:30 Hlavné služby Božie so spoveďou a VP

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy