O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

 

Najbližšia sv. spoveď a sv. Večera Pánova

sa bude prisluhovať v nedeľu  3. 10. 2021 na sviatok Vďakyvzdania za úrody zeme

počas hlavných SB o 9.30 hod. a tiež večer o 18.00 h. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predsedníctvo CZ


 

PROGRAM ONLINE prenosov Služieb Božích 


 

 

Všetky záznamy služieb Božích nájdete po kliknutí na obrázok nižšie.


 

 

 

Najnovšie články :

 

Výzva k sčítaniu obyvateľstva 2021

 

Modlitby marec 2021

 

 

 

 

 

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“


Počet prístupov

  

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy