O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

HESLO ROKA 2022:

“… a kto prichádza ku mne, toho nevyhodím.” (J6, 37)

 

S láskou pozývame na Služby Božie !

 

V 14. nedeľu po Sv. Trojici – 18.9.2022 – o 9.30 h a 18:00 h

V 15. nedeľu po Sv. Trojici – 25.9.2022 – o 9.30 h

 

 

V prípade pohrebov sa obráťte na brata farára Slavomíra Galla. ( tel. č. 0918 828 344 )

 

Úradné hodiny sú v piatok od 9.00 h- do 12.00 h. Počas úradných hodín bude na fare s. Vlasta Serafínová. ( telef. číslo na evanjelickú faru – 057 / 446 10 33 )

 

Vnútromisijné podujatia v našom VD ECAV na Slovensku:

Festival chrámovej piesne VD ECAV, ktorý sa uskutoční v sobotu 1. októbra 2022  o 10.00 hod v Evanjelickom kostole v Hybiach.

 

 

 

Ak cirkevný zbor chcete podporiť, môžete tak spraviť oferou, milodarom,  cirkevným príspevkom na číslo účtu: SK94 0900 0000 0001 0788 8695 

VS:222  Do správy pre prijímateľa uvedťe "milodar"

 


 

PROGRAM ONLINE prenosov Služieb Božích 

 

 

Všetky záznamy služieb Božích nájdete po kliknutí na obrázok nižšie.


 

 

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy