O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

 

Plán aktivít na najbližšie obdobie :

 

22. 12. 2019 – 4. adventná nedeľa
9.30     Hlavné služby Božie
            Spoveď a Večera Pánova po skončení SB                                             

17.00 Spoveď a VP

24. 12. 2019 – Štedrý večer (utorok)
16.00     Štedrovečerné služby Božie s programom detí

25. 12. 2019 – Prvá slávnosť vianočná, Narodenie Pána (streda)
9.30     Slávnostné služby Božie

26. 12. 2019 – Druhá slávnosť vianočná (štvrtok)
9.30     Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou

28. 12.2019 - sobota

16.00   Vianočný koncert učiteľov ZUŠ Vranov nad Topľou 

29. 12. 2019 – Nedeľa po Vianociach
9.30      Služby Božie
17.00     Večerné SB

31. 12. 2019 – Záver občianskeho roka, Silvester (utorok)
17.00     Silvestrovské služby Božie na Starý rok

1. 1. 2020 – Nový rok (streda)
9.30     Slávnostné novoročné služby Božie

5. 1. 2020 – Nedeľa po Novom roku
9.30     Služby Božie                                                                                                  

17.00 Večerné SB

6. 1. 2020 – Zjavenie Pána mudrcom (pondelok)
9.30     Služby Božie                                                                                                   

 

 

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy