O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
SED
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Vitajte

Evanjelické služby Božie počas adventu, vianočných a novoročných sviatkov 2018/19 v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. Vranov nad Topľou

 

9.30 Služby Božie

 

Plán aktivít na najbližšie obdobie

02.03.2019 Inštalácia ge.Predsedníctva ECAV vo Zvolene

06.03.2019 Streda - začiatok pôstu / Večerné kajúce SB

10.03.2019 1.pôstna nedeľa / SB s VP

21.03.2019 Pôstny koncert (deň narodenia J.S.Bacha/Musica poetica)

30.03.2019 Seniorálny konvent Giraltovce

13.03.2019 VP pre starších

03.04-07.04.2019  Evanjelizácia PreTeba

06.04.2019 Stretnutie presbyterov ŠZS - Podlipníky

19.04.-22.04.2019 Veľkonočné sviatky

30.04-01.05.2019 Sústredenie konfirmandov

08.05.2019 Seniorálne stretnutie dorastu / Vranov ZŠ II.

 

S láskou pozývame! Príďte medzi nás!

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lk 2, 14

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!“

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy