O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Výročná správa 2017

Stredisko Evanjelickej Diakonie, Lúčna 814, 093 01 Vranov nad Topľou

 

 

 

Výročná správa za rok 2017

 

 

            V roku 2017 sme poskytovali sociálne služby 12 klientom na základe vzájomne zmluvného vzťahu a mesta Vranov nad Topľou. Celkové posúdenie klientov v našom zariadení v zdravotnej oblasti bola posudzovaná príslušným odborným posudkovým lekárom. Účasť klientov  v zariadení bola v súlade s dodržiavaním zákona o sociálnych službách a rovnako bol k tomu prispôsobený aj osem  hodinový denný režim. Vzhľadom k tomu, že naše zariadenie je zriadené cirkevnou organizáciou, odborne usmerňované ústredím SED na Slovensku, časť našich denných aktivít je venovaná pravidelnému duchovnému stíšeniu, v ktorom nám pomáha ja CZ ECAV vo Vranove, ako aj zborový farár Martin Vargovčák . V priebehu roku 2017v záujme sústavného poznávania, či už v oblasti zdravotnej, bezpečnostnej, návštevou primeraných kultúrnych podujatí a výstav v meste. Históriu nášho regiónu sme spoznávali návštevou múzea v Hanušovciach  a stretnutiami s osobnosťami nášho regiónu. Pre zachovanie dobrej funkcie pamäte našich klientov sme pripravovali rôzne cvičenia. Rovnako sme pre klientov pripravili stretnutia so sesterskými zariadením SED Chmeľov, letné posedenia v altánku nášho zariadenia. Príjemné posedenia pri príležitosti mesiaca október, predvianočné pásmo, ktoré im pripravili deti z folklórneho súboru Ďatelinka - ZS Lúčna Vranov. Veľkej obľube sa tešili aj oslavy  jubileí klientov, keď vzájomne spomínali na svoje prežité roky. Jedným z dominantnej pomoci našim klientom, ale aj odkázaným občanom v našom meste bola potravinová zbierky v HM Tesco vo Vranove. Celú našu činnosť kontroluje a koordinuje správna rada.  

            Aj napriek zmenám vo financovaní poskytovaných sociálnych službách sa budeme aj naďalej smažiť o to, aby sme mohli túto Bohu milú a zmysluplnú činnosť naďalej vykonávať.

 

 

                                                                 PaedDr. Jozef Švarbalík

                                                                      správca zariadenia


AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy