O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Výročná správa 2018

Výročná správa SED za rok 2018


 

V uplynulom roku 2018 sme poskytovali sociálne služby v našom Stredisku Evanjelickej Diakonie – denný stacionár 12 klientom s ktorými máme uzatvorený zmluvný vzťah. Významným podujatím v roku 2018 bol 15.apríl, keď sme si na Slávnostných službách  Božích pripomenuli 10. výročie vzniku Domu Diakona Štefana. Tohto významného jubileá v živote SED sa zúčastnili vzácny hostia z ústredia SED, brat senior ŠZS Chalúpka a sesterské organizácie SED.

Účasť klientov v zariadení a celodenná činnosť je v súlade s dodržiavaním zákona o soc. službách, čomu je prispôsobený náš denný režim. Rovnako ako v uplynulom roku bolo pripravené denné duchovné stíšenie, v závere týždňa za účasti brata farára z nášho CZ Martina Vargovčáka. Celodennú činnosť sme obohacovali vzájomnými besedami, pamäťovými cvičeniami, ale aj odbornými témami za účasti pozvaných hostí, históriou nášho regiónu, návštevou miestnych regionálnych kultúrnych  podujatí. Osobitne treba zdôrazniť úspešnú spoluprácu s HM Tesco vo Vranove. Najmä potravinová zbierka, ale aj osobné stretnutia s predstaviteľmi tohto obchodného reťazca vo Vranove.

Aj napriek zníženej dotácii z MPSVR v roku 2018 sme dokázali chýbajúce prostriedky do rozpočtu získať od mesta Vranov nad Topľou a ústredia SED, ako aj z milodarov a 2% daní. Naša vďaka patrí CZ ECAV Vranov, ktorý najmä začiatkom roka dokázal finančne pomôcť a prekonať tento krízový stav. V závere roka sa nám podarilo stratu znížiť a prostriedky CZ vrátiť. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby sme mohli v pokoji vykonávať túto misijnú činnosť na pomoc núdznym a  osamelým seniorom.

 

 

            PaedDr. Jozef Švarbalík

 
AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy