O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Informačný list 12.1.2020

Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; 0918 828 337; 

vranov@ecav.sk; vargovcak79@gmail.com 

 

DNES: 1. nedeľa po Zjavení – 12. 1. 2020

Heslo na rok 2020: „Verím! Pomôž mojej nevere!“ Marek 9,24

Verš na január: „Verný je Boh.“ 1K 1, 9  

Vstupný introit: „Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo. Riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil.Haleluja!“ Žalm 2,7

Verš na týždeň:„Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú synovia Boží.“ R 8,14

Liturgická farba: biela

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM SLUŽIEB BOŽÍCH

Téma: Tajomstvá Pánovho krstu.

Úvodné slovo/privítanie

Predspev: Ó, Ježiši, Tvoje narodenie

Konfiteor – vyznanie hriechov

Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.  

   Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou.

   Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť.    

   Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.  

Pieseň: ES 55  

Sláva

Pozdrav 

Kolekta

SZ text: : Iz 42, 1-4.6-7 

NZ text: Sk 10, 34-38  

Pieseň: ES 57      (počas piesne požehnávanie detí)

Evanjelium: Mk 1, 9-11

Pieseň-Krédo: ES 36 

KÁZEŇ (Mt 3, 13-17)        

Pokázňová modlitba, príhovorné modlitby

Oznamy, Apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 59, v.1-2      

Antifóna č.17    

     Kňaz: Veľký prorok povstal medzi nami. Haleluja.    

     Zbor: A Boh navštívil svoj ľud. Haleluja.         

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie 

Pieseň: ES 59, v. 3-4 

Ukončenie s  podaním rúk *** Ofera je pre misijné aktivity ECAV.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH:

* DNES: 1. nedeľa po Zjavení, 12.1.2020

  9.30   Hlavné SB / Detská besiedka

17.00  Večiereň – Kázeň: Mk 1, 9-11 --  Piesne: ES 642, 292, 434 A.46

* ŠTVRTOK 16.1.2020

17.00  Stredtýždňové večerné SB

* NEDEĽA O TÝŽDEŇ: 2.nedeľa po Zjavení, 19.1.2020

  9.00  SB v Kvakovciach // 9.30   Hlavné SB / Detská besiedka

17.00   Večiereň

ZBOROVÉ OZNAMY

* Detská besiedka:  Deti začínajú na službách Božích, počas druhej piesne sú požehnávané pri oltári a odchádzajú na besiedku v sprievode vyučujúcich. Požehnanie je určené aj pre maličké deti/bábätká spolu s rodičmi. 

* Vyučovanie konfirmandov: v piatok 17.1.2020 o 16.00 hod. iba 2.ročník. * Dorast/Mládež: v piatok o 17.00 hod.  

*** Detský spevácky zbor: Srdečne pozývame deti, ktoré rady spievajú, hrajú sa hudobno-pohybové hry a chceli by spevom chváliť Pána Boha, na 1. stretnutie zboru, ktoré sa uskutoční  v piatok 17. 1. 2020 o 18.00 hod. na fare. Tešíme sa na Vás , príďte medzi nás! Môžu prísť aj rodičia!

*** Stredtýždňové večerné SB: Od nového roku ponúkame možnosť prísť uprostred týždňa do chrámu Božieho na večerné služby Božie, ktoré budú bývať vo štvrtok o 17.00 hod. 

* Skúšky spevokolu budú bývať následne po skončení štvrtkovej večierne (18.00-19.00). Týmto pozývame do nášho spevokolu aj nových, mladších členov zboru, oslovujeme najmä mužov/bratov, aby prišli a rozšírili mužské hlasy. Začíname cvičiť nové piesne, príďte, hodinka v týždni

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy