O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Oznamy 13.6.2021

  OZNAMY – 2. nedeľa po Svätej Trojici, 13. 6.2021

 

1. Večerné služby Božie budú cez týždeň vo štvrtok o 18.00 hod. 

 

2. Na budúcu nedeľu 20.6.2021 (3.nedeľa po Sv. Trojici) bude v našom CZ slávnosť 

   konfirmácie 18 mladých ľudí. SB sa nebudú vysielať. Prosíme vás, aby ste v túto slávnosť   

   dali príležitosť zúčastniť sa služieb Božích rodinám konfirmandov, aby sme tak dodržali      

   bezpečnostné hygienické opatrenia. Môžete si pozrieť SB z iných cirkevných zborov, resp. 

   prísť na večerné SB cez týždeň vo štvrtok. Ďakujeme za pochopenie.    

 

3. Nácvik slávnosti a programu na konfirmáciu sa uskutoční v piatok o 16.00hod. v kostole. 

   Vyžadujeme účasť každého konfirmanda. 

 

4. Chrám Boží sa bude upratovať a pripravovať v sobotu od 9.00 hodiny. Prosíme o účasť 

   rodičov, konfirmandov a príbuzných. 

 

5.  Po skončení SB bude zasadnutie Zborového presbyterstva. 

 

6.  Zasadnutie Výročného konventu bude v prvú júlovú nedeľu – 4. júla 2021. Výročnú 

    kňazskú správu si môžete prečítať na webovej stránke nášho Cirkevného zboru. 

 

7. Služby Božie pri závere školského roku budú o dva týždne, v nedeľu 27. 6. 2021 

   o 9.30 hod. 

 

8. Pokladničné hodiny na FÚ sú v piatok 9.00-12.00 hod. Svoje milodary    

   a platbu cirkevného príspevku (CP) môžete vykonať aj prevodom na číslo    

   účtu. 

 

 

 

MILODARY

1. BZ netere pri narodeninách svojho uja Jána Broza obetujú na cirkevné ciele.. 50,-€. 

 

2. Pri pohrebe manželky, mamy, starej mamy a príbuznej Anny Madurovej rod. Čurlíkovej

   v Čiernom nad Topľou obetuje manžel Milan s rodinou pre potreby vranovského 

   cirkevného zboru ... 200,-€. 

 

3. Pri platení CP prispeli na cirkevné ciele BZ darcovia vo výške ... 57,-€.

 

 

Za prijaté milodary Vám ďakujeme! Pán nech Vás požehná svojimi darmi!

 

 

 

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy