O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

27.06.2021

OZNAMY – 4.nedeľa po Sv. Trojici, 27.6.2021

 

1. V utorok 29.6.2021 na sviatok apoštolov Petra a Pavla budú služby Božie večer o 18.00 hod., budú aj vysielané cez youtube a fb stránku CZ.

2. Služby Božie v nedeľu o týždeň, v 5.nedeľu po Sv. Trojici, 4.7.2021 budú v riadnom čase o 9.30 hod. Po ich skončení prebehne zborový konvent v skrátenom režime, na ktorom len schválime kňazskú správu, účet zboru a rozpočet na tento rok. Kňazskú správu si môžete prečítať na web. stránke zboru.

3. Stredtýždňové štvrtkové SB cez letné prázdniny nebudú.

4. Vo štvrtok 1. 7. 2021 sa na chate Opál v Zámutove uskutoční dorastový deň so začiatkom od 10.00 hod. Podvečer pozývame aj rodičov ku spoločnej opekačke.Prosíme záujemcov, aby sa do dnešného večera prihlásili na FÚ alebo telefonicky či sms na mobilné čísla duchovných.

5. Ďalšie aktuálne správy zo života našej ECAV si môžete pozrieť na web stránke našej cirkvi www.ecav.sk

 

KAZUÁLIE:

 

Pokrstení: Stelka Sciranková

Konfirmovaní: Martin Boglarský, Klára Borošová, Maroš Čandik, Karol Hájnik, Šimon Havrila, Ema Hublerová, Jakub Fertaľ, Zuzana Filová, Dávid Lehet, Lea Lukičová, Teo Ondrovič, Tobias Popovič a Sandra Popovičová, Samuel Porvazník, Martin Ruščák, Juliána Tarčinská, Kristián Vysoký, Natália Zimermanová.

 

 

MILODARY:

 

1. BZ manželia pri 60.výročí spoločného manželského života obetujú 100,-€.

 

2. Pri 70.narodeninách manžela obetuje manželka s dcérami a rodinou 100,-€ a 10,-€

   na Besiedku.

 

3. BZ sestra pri 80. narodeninách obetuje 50,-€. 

 

4. Pri krste dcérky Stelky obetujú rodičia Scirankoví50,-€, krstní rodičia, starí rodičia    

   Scirankoví, starí rodičiva Geciovci 60,-€. 

 

5. Na online prenosy prispeli: Jaroslav Sedlák s rod. 20,-€, Jaroslava Macková 20,-€     

   a Ľubomír Krištan 20,-€. 

 

6. Pri minulotýždennej konfirmácii oferujú rodiny 18 konfirmandov spolu 360,-€.         

   cirkevné ciele. 

  Okrem toho:

   Klára Borošová – krstná mama Andrea Lukičová50,-€; babka Jana, krstný otec 

   Jozef a teta Oľga – 60,-€; starý otec 50,-€.                              

   Maroš Čandik – rodina Čandiková 50,-€.

   Ema Hublerová – rodičia a starí rodičia 40,-€.

   Jakub Fertaľ – starí rodičia 20,-€.

   Dávid Lehet – starí rodičia Madurovci 30,-€.

   Lea Lukičová – rodičia 50,-€ a starý otec 50,-€.

   Samuel Porvazník – rodičia 50,-€, starí rodičia Vysokí 50,-€, krstná mama Janka 

   a teta Jana s manželom 50,-€.

   Martin Ruščák – rodičia a starí rodičia 500,-€.

   Juliána Tarčinská – stará mama Pipčáková 20,-€, krstní rodičia 40,-€.

   Kristián Vysoký – krstní rodičia 10,-€, starí rodičia 20,-€. 

   Natália Zimermanová – rodina Zimermanová 100,-€.

 

  Za prijaté milodary úprimne ďakujeme a vyprosujeme pre Vás hojnosť Božieho  

   požehnania.  

 

 

 

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy