O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Pozdrav

Poďakovanie a pozdrav

 

Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi!


 

V tomto vianočnom čase, keď všetci kresťania oslavujú narodenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý prišiel k nám na túto zem, aby spasil  hriešnikov pre večný život,  vám chcem ako pozostalá manželka s deťmi a sestra farárka zo srdca poďakovať a pozdraviť vás. 

V prvom rade ďakujem, že ste sa úpenlivo modlili  za manžela a vášho brata farára Martina Vargovčáka, keď bol v nemocnici. Ďakujem, že ste sa s Ním prišli rozlúčiť či už osobne alebo cez online prenos, keď dňa 21. novembra 2021 sme ho v nádeji vzkriesenia a večného života vyprevádzali pri poslednej rozlúčke na cintoríne v Čiernom nad Topľou. Ďakujem za vašu duchovnú podporu aj za vašu finančnú pomoc. 

 

Drahí bratia a sestry vyslovujem vám všetkým veľkú vďaku, že pri nás stojíte v tomto tak ťažkom kríži, navštívení a smútku. Váš brat farár,  môj manžel aj otec našich detí nám všetkým neskutočne chýba. Spoločne prežívame preveľkú stratu. Bol pre nás a je pre nás nenahraditeľný ako manžel, otec, farár, priateľ a láskavý človek, ktorý svojimi darmi, ktoré mu Pán Boh zveril, rozdával plným priehrštím na poli duchovnom či rodinnom.  

 Verím, že Pán Boh nás bude všetkých od tohto bôľu, žiaľu a smútku uzdravovať svojim svätým Slovom a potešením skrze moc Ducha Svätého. Verím, že sa raz s Ním stretneme v nebeskom domove a spolu sa budeme už len tešiť a radovať v Božej blízkosti.

Kým sa tak stane, nech nás všetkých povzbudí slovo Božie: „Nech sa vám srdce nestrachuje verte v Boha a verte vo mňa. V dome môj Otca je mnoho príbytkom keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto .....,aby ste aj vy boli tam kde som ja.“ ( Ján 14,1-3) a  „ Ajhľa ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen“ ( Mt 28,20b).

 

Touto cestou vás pozdravujem a prajem vám spolu s mojou rodinou milostiplné požehnané Vianočné sviatky  a pod Božím vedením vstup do Nového roka 2022. 

 

Boh vás žehnaj a ochraňuj vaša sestra farárka s rodinou.

 
AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy