O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

MOS Júl 2011
Kresťan a peniaze

Slavomír Slávik

 

Niektorí tvrdia, že ak si spravodlivý a nie je hriech v tvojom živote, tak ti Boh žehná a máš dostatok. Ak sa ti nedarí a nemáš peniaze, je to kvôli tomu, že niečo v tvojom nasledovaní Pána nie je v poriadku. Je to taká jednoduchá teológia prosperity.

 

Iní tvrdia, že všetkého sa treba zbaviť. Cesta za Pánom Ježišom je cesta chudoby. Majetok a peniaze nás od Neho odvádzajú a máme sa všetkého vzdať. Podobne ako prví kresťania. Človek, ktorý je majetnejší, nevojde do Božieho kráľovstva. To je taká jednoduchá teológia chudoby.

 

Ale čo nám o majetku a peniazoch hovorí Biblia?

 

Sú peniaze dobré, alebo zlé?

 

Často sa na peniaze pozeráme, ako na niečo zlé alebo neutrálne. Ale ja si dovolím tvrdiť, že peniaze sú niečo dobré. Peniaze sú jednoducho forma výmeny hodnôt medzi nami. Peniaze mnohé veci uľahčujú. Nemusíme si navzájom vymieňať zemiaky za kukuricu, ani nakupovať skrine výmenou za ušité košele. Keď dávame peniaze na to, aby sa šírilo evanjelium, keď podporujeme misionárov, nedávame niečo zlé. Dávame niečo dobré. Podobne Pavol keď ďakuje za zbierku, tak sa teší. Netešil by sa, keby peniaze boli niečo zlé.

 

Pozrime sa na známy verš: „Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.“ 1. Tim 6, 10

 

Problémom nie sú peniaze. Problémom je milovanie peňazí, naša túžba po peniazoch. Keď sú pre nás podstatnejšie než ľudia okolo nás a Boh.

 

Boháč a blázni

 

V evanjeliu podľa Lukáša je zaznamenané toto Ježišovo podobenstvo: „Bohatému človeku prinieslo pole bohatú úrodu. Premýšľal teda a povedal si: Čo urobím? Lebo nemám kde si zhromaždiť úrodu. A povedal: Toto urobím: zborím si stodoly, postavím si väčšie, a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. Potom poviem si duši: Duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pi, veseľ sa! Ale Boh mu riekol: Blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba a čo si pripravil, komu to zostane? Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu.“

 

Problémom tohto človeka nebola hojná úroda. Jeho problémom bolo, že v ňu vložil svoju nádej, svoju istotu, svoju spokojnosť. Ježiš ukazuje, aké je neisté to všetko pozemské, čo môžeme získať. Hovorí: nedúfajte v majetok, nemyslite si, že keď budete mať dosť, tak ste „za vodou“, len so mnou ste „za vodou“. Ak bude vaša istota v majetku, tak skončíte ako hlupák. Buďte bohatí v Bohu.

 

„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú.“ Mt 6, 19 - 20

 

Niekedy mám pocit, že my ľudia sme horší ako boháč, ktorého opisuje Ježiš. My ani nič nemáme, ale snívame o tom, aké by to bolo, keby sme mali. Snívame o majetku, peniazoch a o tom, ako by sme boli za vodou. Sme blázni. Viac snívame o tom, že budeme bohatí tu a teraz, ako v Bohu.   

 

Stáva sa vám, že snívate o tom, ako získate veľa peňazí? Rozmýšľame, čo by sme s nimi spravili, čo by sme si kúpili. Samozrejme, ako dobrí kresťania by sme dali aj na kostol, na rôzne kresťanské projekty. Vtedy sa cítime dobre, že by sme vedeli rozdať aj na Božie kráľovstvo, niečo z toho čo by sme získali. Lenže pravda je takáto: Boha nezaujíma čo by si robil s peniazmi, ktoré nemáš. On sa pýta, čo robíš s tými, ktoré máš.

 

V skutočnosti náš vzťah k peniazom a hospodárenie s nimi odzrkadľujú náš duchovný stav viac, než si chceme pripustiť.

 

Si spokojný?

 

Jakub hovorí: „Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ - z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch? Túžobne žiadate, ale nemáte; vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť; máte zrážky a boje (medzi sebou) - ale (nič) nemáte, lebo neprosíte; prosíte, ale nedostávate, lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti!“ Jk 4, 1 - 3

 

Opisuje tu mnohých ľudí. Ako bojujeme, hádame sa, lebo chceme viac. Stále je nám málo, žiadame, ale nemáme, vraždíme, horlíme, ale nemôžeme dosiahnuť.

 

Keď človek chce peniaze, majetok, všetko ostatné ustupuje do úzadia. Deti, rodina, priateľstvá. Z človeka sa stáva nenásytný žralok, ktorý neváha ublížiť ani vlastným. Nikdy nemá dosť. Stále žiada, ale nie je nasýtený. Koľko rodín má pokazené vzťahy kvôli majetku a dedičstvám.

 

Zo všetkých strán sa na nás valí reklama, ktorá nám hovorí, čo nám chýba. Zapneme TV – kopec reklamy, rádio –reklama, cestujeme autom –billboardy, internet – reklama, otvoríme si email – nová ponuka, zdvihneme telefón – nový bankový produkt.

 

Musíme sa cvičiť v tom, ako sa dostať z toho preč. Modliť sa: Pane daj, nech som spokojný s tým, čo mám.

 

Keď sa trápite nad tým, čo nemáte, pozrite sa na to, čo máte a buďte Bohu vďační.

 

„Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši?“ Mk 8, 36

 

Pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. Lebo sme nič nepriniesli na tento svet a je nepochybné, že ani nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojme.“

1 Tim 6, 6 - 8

 

„Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku.“ Lk 12, 15

 

Štatistika

 

Ak máš jedlo v chladničke, šaty na sebe, strechu nad hlavou, posteľ, tak si bohatší ako 75% ľudí na svete. Ak máš peniaze v banke alebo v peňaženke, tak patríš medzi 8% najbohatších ľudí na svete. Sme bohatší ako 92 percent ľudí na svete. A predsa sa staráme, sme deprimovaní, plačeme, že máme málo.

 

Na konferencii, Viera sa nedá skryť, ktorú sme tento rok organizovali, nám brat Ole Lilleheim z Nórska rozprával príbehy prenasledovaných kresťanov. Keby oni videli, čo riešime a čo nás trápi, tak by sme sa museli riadne hanbiť.

 

Ježiš hovorí, aby sme sa nebáli, aby sme neriešili peniaze a majetok tak, že to zatieni to, čo je skutočne podstatné. Či nedôverujeme, že On je dosť veľký na to, že sa o nás postará Neveríme Jeho slovám?

Ak budeme ustarostení, zmeníme tým niečo na našej situácii?

 

„Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?“  Mt 6, 25 - 27

 

To, čo máme, máme od Boha.

 

Mnohí si myslia, že to, čo majú, si zaslúžili svojou šikovnosťou. Vypracovali sa a pod. Pravdou ale je, že všetko čo máme, máme od Neho.  Keď to máme od Neho, je trápne, keď sa vyvyšujeme, kto má viac.

 

Vždy budú medzi nami rozdiely. Je to taká skúška od Boha. Každý má obstáť v tom, čo mu bolo zverené. On nadelil tak, ako nadelil a my v tom ukazujeme svoj charakter.

 

Niekedy sa tak seba pýtame, koľko by som mal dať zo svojich peňazí Bohu, aby bol spokojný? Aby som si ho nepohneval? To je, ako keby si sa spýtal mamy: Mama, aký najlacnejší dar ti môžem kúpiť, aby si sa nehnevala. Je to trápne.

 

Mimochodom, keďže to, čo máme, máme od Neho, tak tu potom nejde o to, že koľko zo svojich peňazí dám Bohu. Ale koľko z Jeho peňazí sa odvážim nechať sebe.

 

Prví kresťania a sloboda

O prvých kresťanoch vieme, že predávali svoj majetok. Ale nerobili to preto, žeby si mysleli, že je zlé niečo vlastniť. Ich motívom nebolo očistenie sa od zlých peňazí, ich motívom bola láska. Videli okolo seba núdznych, a tak si pomáhali, aby každý mal dostatok. Tak boli zmenené ich srdcia. Tak sa stali slobodnými od peňazí a majetku, že sa ho neváhali vzdať. Pretože si budovali iný poklad. Poklad v nebesiach.

 

Potrebujeme sa oslobodiť od peňazí. Ak chceme nájsť skutočný život, radosť a pokoj, nesmieme ľpieť na majetku a peniazoch. Musíme sa odpútať od toho, čo máme. Deľme sa o to, čo nám Boh požehnáva. Ak dávame, deklarujeme, že majetok a bohatstvo tohto sveta sú pre nás menej podstatné než Božie kráľovstvo. Ak nevieme dávať – je to obraz toho, nakoľko sme ešte spútaní bohatstvom tohto sveta.

 

Sprav konkrétne kroky smerom k slobode od peňazí. Inak sa v tvojom živote nič nezmení. Šťastnejší nebudeš. Teológiu budeš mať správnu, ale tam kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Luther hovorí, že potrebujeme tri obrátenia: Obrátenie srdca, mysle a peňaženky.

 

Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie, a aby konali dobré, boli bohatí na dobré skutky, štedrí, zdielni, a tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosiahli skutočný život.

1 Tim 6, 17 – 20

 

Príbeh na záver

 

Bohatý muž prišiel do neba. Anjel ho sprevádzal zlatými ulicami a priviedol ku krásnemu zlatému domu. Muž sa ho opýtal. Kto tu býva? Tvoj sluha. Pekne sa staral o rodinu a z mála čo mal sa delil a dával na misijnú prácu.

Potom išli ďalej po strieborných uliciach a prišli k striebornému domu. Tu kto býva? Opýtal sa muž. Tvoj druhý sluha aj on bol štedrý a ochotný dávať.

Potom išli ďalej po zaprášených uliciach a dostali sa k veľmi skromnému zo zopár dosiek pozbíjanému príbytku. A tu kto býva? Pýta sa muž. Tu bývaš ty. Odpovedal anjel. Ako je to možné? Z toho, čo si nám do neba poslal sa nič lepšie postaviť nedalo.

 

Verše na záver

 

„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo sa jedného bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ Mt 6, 24

 

„Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a v osídlo, v mnohé nerozumné a škodlivé žiadosti, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a zatratenia.“ 1 Tim 6, 9

 

Otázky na záver:

 

Konám a rozmýšľam ako človek, ktorý má poklad v nebi?

Komu môžem pomôcť?  Na čo môžem dávať?

 

Výzva na záver:

 

Sprav svoj osobný, tichý záväzok. Začni dávať na Božie kráľovstvo podľa toho, ako ti Boh peňazí a majetku požehnal. Začni sa odpútavať. Kráčaj k slobode.

 

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy