O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
SED
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Štruktúra cirkevného zboru

 

ZOZNAM PRESBYTEROV, KANTOROV A DELEGÁTOV 2012 - 2018

 

 

funkcia:                                          meno a priezvisko:

Predsedníctvo:                                                    

1.       zborový farár:               Mgr. Martin Vargovčák           2015 -

 

Funkcionári:

2.       námestný dozorca:       PaedDr. Jozef Švarbalík       2012 - 2018

3.       zborový kurátor:           Juraj Jenčko                           2012 - 2018

4.       zborový kurátor            Pavol Kopko                           2012 - 2018

5.       účtovníčka:                   Ing. Anna Liberková                2012 - 2018

6.       pokladník:                      Peter Goga                            2012 - 2018

7.       zapisovateľka:               Mgr. Danka Roziková            2012 - 2018

 

Presbyteri:

8.       presbyter                       Ing. Juraj Beňo                       2012 - 2018

9.       presbyterka                   Ing. Oľga Borošová               2012 - 2018

10     presbyterka                   Alžbeta Hanková                   2012 - 2018

11.     presbyterka                   Helena Hladová                     2012 - 2018

12.     presbyter                       Miroslav Hudacký                  2012 - 2018

13.     presbyter                       Ing. Vladimír Jenčko              2012 - 2018

14.     presbyter                       Jozef Krištan                         2012 - 2018

15.     presbyterka                   Ing. Helena Madurová            2012 - 2018

16.     presbyter                       Jozef Ondič                           2012 - 2018

17.     presbyter- mládež         Jaroslav Sedlák                     2012 - 2018

18.     presbyter                       Mgr. Ing. Slavomír Slávik       2012 - 2018

19.     presbyterka                   Ing. Emília Straková               2012 - 2018

20.     presbyter                       Dušan Stredný                       2012 - 2018

21.     presbyter                       Jozef Višňovský                     2012 - 2018

22.     presbyter                       Ing. Marcel Višňovský            2012 - 2018

 

Kantori:

1.      zborová kantorka:         Mgr. Jana Sedláková            2012 - 2018

2.      zborová kantorka:         Silvia Sabovíková                  2012 - 2018

3.      pohr., večer. sl. Božie   Mária Višňovská                    2012 - 2018

 

Delegáti na seniorálny konvent:

1.       Helena Hladová                                                           2012 - 2018

2.       Ing. Vladimír Jenčko                                                    2012 - 2018

3.       Ing. Emília Straková                                                    2012 - 2018

4.       PaedDr. Jozef Švarbalík                                             2012 - 2018

5.       Ing. Marcel Višňovský                                                 2012 - 2018

 

  

ZOZNAM ČLENOV VÝBOROV ZBORU NA OBDOBIE  2012 - 2018

 

Vnútorno misijný výbor:

1.    Mgr. Ing. Slavomír Slávik – člen

2.    PaedDr. Jozef Švarbalík – člen

3.    Jozef Višňovský – člen

 

Revízna komisia:

1.     Ing. Emília Straková – predsedkyňa

2.     Dušan Stredný  - člen

3.     Ing. Marcel Višňovský – člen

 

Hospodársky výbor:

1.     Juraj Jenčko – predseda

2.     Ing. Oľga Borošová - členka

3.     Peter Goga - člen

4.     Jozef Krištan – člen

5.     Ing. Anna Liberková – členka

6.     Ing. Emília Straková - členka

7.     Jozef Gritters - člen

 

Stavebný výbor:

1.     Pavol Kopko – predseda

2.     Ing. Juraj Beňo – člen

3.     Ing. Vladimír Jenčko – člen

4.     Miroslav Hudacký – člen

5.     Jozef Ondič – člen

6.     Ing. Marcel Višňovský – člen

7.     Ing. Juraj Vysoký – člen

 

Školský výbor:

1.     Mgr. Danka Roziková – predsedkyňa

2.     Alžbeta Hanková – členka

3.     Helena Hladová členka

4.     Ing. Helena Madurová – členka

5.     Jaroslav Sedlák – člen

6.     Mgr. Anna Vysoká – členka

 

Mládež:

1.     Jozef Višňovský vedúci

2.     Jaroslav Sedlák – člen vedenia

 

Predsedníctvo zboru:

Martin Vargovčák, členovia všetkých výborov

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy