O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

O milosti Božej 

SVEDECTVO o milosti Božej pri posledných chvíľach života mojej mamky.  

    Pred nedávnom mi zomrela mama. Pán Boh ju k sebe povolal vo veku 77 rokov. Bola to verná služobnica Pánova, ktorá keď mohla a vládala, stále vzývala meno Pánovo. Jej smrť nás neprekvapila. Bola totiž veľká trpiteľka, ktorá prežila počas svojho života ťažké nemoci, mnoho kríža a utrpenia. Aj napriek tomu mala v sebe veľkú vieru a nádej na večný život. A keď už nebolo pre ňu na zemi lekára, v pokoji sa odovzdala do rúk nebeskému Lekárovi.

     V deň jej smrti sa cítila veľmi dobre, bola pri plnom vedomí a plnej sile. Keď som ju navštívila spolu s manželom, veľmi sa potešila, pretože v ten deň som oslavovala narodeniny a ona sa mohla realizovať vo svojej poézii. Totiž mamka mala dar, dar reči a veľmi pekne vedela veršovať blahoželania.

     Po krátkej chvíli hovorí, že má pocit, ako by jej bolo zle. Privolali sme lekára (pretože ležala v nemocnici), ktorý pri vyšetrení nič nebadal a hovoril, že jej stav sa nezhoršil. Mamka po krátkej chvíli povedala, že ona sa už odovzdala Bohu a odchádza z toho sveta. Poprosila ma, aby som zavolala ostatných súrodencov, aby sa mohla so všetkými rozlúčiť a poďakovať za lásku, ktorou bola nami obklopovaná. Ja som nechcela veriť jej slovám. Začala som ju povzbudzovať a hovoriť o tom, že lieky ešte nezabrali, že Pán Boh jej pomôže a tá nevoľnosť za chvíľu prejde. Jej prosby o zavolanie blízkych neustávali. Slová: Môj čas sa naplnil, už som sa celá odovzdala Bohu, k Nemu už odchádzam, boli čoraz častejšie. Príchodu sestry a brata s rodinami sa potešila. Hoci to trvalo asi 3 hodiny, bola stále pri plnom vedomí. S každým sa pekne rozlúčila, povedala slová na rozlúčku, pobozkala každého a v tú minútu sklonila svoju hlávku a odišla do večnosti. 

     Jej posledné slová boli: “Do Božej ochrany Vás všetkých porúčam, žite spolu v láske a v pokoji . Ďakujem za všetku starostlivosť, ktorú som od Vás dostala.“

    Týmto svedectvom chcem poukázať na milosť Božiu, ktorá jej bola daná, aby sa so svojimi blízkymi mohla v pokoji rozlúčiť. Pretože nie každý ju od Pána Boha dostane, iba ten, kto verí v Jeho moc a silu. 

   Modlitba   

   Pane Ježiši Kriste, chcem Ti vyjadriť vrúcnu vďaku za milosť, ktorú si našej mamke v jej živote preukázal. Ty si poznal jej život i mnohú prácu, ale aj kríž ťažkej nemoci a utrpenia, ktorý niesť musela. Ďakujem za všetko, čo ona pre nás znamenala, za materinskú lásku a starostlivosť. Pane, veď nás a pomáhaj nám, aby sme i my , jej dietky, svietili tak, ako ona svietila svetlom kresťanského života. Daj nám vzrastať vo viere, láske aj nádeji a raz daj aj nám sa s ňou stretnúť a počuť Tvoje slovo: Ja som vzkriesenie aj život, kto verí vo mňa aj keby umrel, bude žiť naveky.

                                                                              Libuša Ondičová


AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy