O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

PROCHRIST 2009

 

   Keď som bola oslovená, aby som si pripravila zamyslenie a svedectvo na tému
„Vieme dokázať existenciu Boha“, ktorej bol venovaný večer v rámci ProChristu, bola som tým poriadne zaskočená.

   Prečo práve ja? Som iba laik v oblasti zvestovania Slova Božieho, čo ja môžem
povedať k tejto téme? A aj to, čo poviem, bude dobre pochopené a dobre prijaté? Prečo práve ja mám rozprávať na takúto tému, keď som sa, pokiaľ si dobre pamätám, týmito otázkami a problémami s tým súvisiacimi nikdy nezaoberala – od malička som bola vychovávaná vo viere v Pána Boha a moje vnútorné Ja my stále hovorilo, že Pán Boh existuje, je stále medzi nami. My Jeho existenciu nepotrebujeme dokazovať, pretože Pán Boh je vzduch ktorý dýchame, voda ktorú pijeme, jedlo ktoré jeme, je to príroda, ktorá nás obklopuje, sú to ľudia, ktorí žijú okolo nás. Keďže Pán Boh je stvoriteľom a udržiavateľom všetkého na svete, práve takto dokazuje svoju existenciu, dokazuje, že je tu medzi nami.
V úvodnej scénke večera odznelo „... a čo vietor?“ Áno aj vietor je dôkazom toho, že
Pán Boh existuje. V lete, keď je nám horúco, nás Boží vietor ochladzuje a osviežuje;
keď je zamračené a je sucho, Boží vietor priženie mraky, z ktorých padá na zem tak
potrebná vlaha; keď je zamračené a mokro, tak Boží vietor rozoženie tmavé mraky a na oblohe sa objaví Božie slnko, ktorého lúče dávajú potrebné teplo nielen prírode, ale aj nám a my vtedy máme väčšinou lepšiu náladu, lepšie sa cítime, máme väčšiu ochotu pomáhať iným; keď fúka silný víchor a rúca stromy, elektrické stĺpy, berie strechy domov, tak aj takto sa prejavuje Božia prítomnosť medzi nami – Pán Boh nám chce niečo povedať, chce nás na niečo upozorniť – ukazuje svoju nespokojnosť, poukazuje na našu hriešnosť, na pominuteľnosť svetských vecí a chce nám zdôrazniť význam duchovných hodnôt. O tom, že Pán Boh existuje a že nás aj napriek hriešnosti požehnáva sa máme možnosť výraznejšie presvedčiť práve v tomto jarnom čase. Keď som sa dnes ráno zobudila, za oknom som počula spev vtákov a tento ma sprevádzal celou cestou k mojej pani doktorke. Aj keď som sa necítila práve najlepšie, pomyslela som si, že aj teraz je Pán Boh so mnou, chce mi pomôcť, chce mi zlepšiť náladu, chce ma posilniť na tele aj na duši. Slová „Pán Boh je stále s nami“ som si povedala aj cez obedňajšiu prestávku, keď som vyšla z budovy úradu a nad centrom mesta sa vznášali kŕdle divých husí, poletovali, krúžili, zoraďovali sa, hľadali správny smer a hlasným gagotom oznamovali svoju prítomnosť. Pohľad na oblohu plnú Božích tvorov bol nádherný a povznášajúci.
Dôkazom toho, že Pán Boh existuje, milé sestry a bratia, sme aj my všetci, ktorí sme
sa dnes zhromaždili pri Božích nohách tu v tomto chráme. Dôkazom jeho existencie
som aj ja - bez moci a sily Pána Boha, bez jeho stvoriteľských schopností by som tu
dnes nemohla stáť pred Vami a prihovárať sa Vám. Keďže Pán Boh je naším
stvoriteľom, tak aj my, pozemskí ľudia sme jeho dielom a sme tak dôkazom toho, že Pán Boh existuje.

   Potvrdením týchto slov je napr. aj text z Písma Svätého: „Ty si jediný Hospodine, ty si
 stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i
všetko, čo je v nich.. Ty to všetko udržuješ nažive. Tebe sa klaňajú i voje nebies.“
Nehemiáš 9,6.

   V druhej časti svojho vystúpenia, by som sa rada s Vami podelila o svoj zážitok, ktorý
ma len utvrdil v tom, že Pán Boh existuje.


   Niekto z Vás, by si mohol povedať – „ako dobre sa tejto žene rozpráva o Pánu Bohu, o Jeho existencii, o jeho požehnaní, keď jej nič nechýba“. Iba moji najbližší, moja rodina vie, aké ťažké dokážu byť pre mňa niektoré rána, resp. aj dni, keď môžem vstať z postele len s veľkým sebazaprením; dni, keď ma tak strašne bolí chrbtica, že nemôžem poriadne zdvihnúť ruky; dni, keď nemôžem prakticky urobiť nič potrebné pre domácnosť, mám problémy s dýchaním, môjmu telu a duchu chýba akákoľvek sila a vôľa. Správnejšie by som mala povedať, že moje telo sa drží pokope iba vďaka Pánu Bohu, iba vďaka sile, ktorú mi dáva Pán.

   V podobnej pomerne zlej zdravotnej situácii som sa nachádzala aj v čase, keď som
sa rozhodla zúčastniť podobného stretnutia, ako je toto. Dlho som váhala či tam mám
ísť, no teraz už môžem povedať, že neľutujem. Podobné stretnutie ako toto, ale v
menšej miestnosti, kde bolo cítiť blízkosť brata a sestry sediaceho vedľa mňa. Výklad
slova Božieho, jeho počúvanie, modlitby, vyznania, spievanie nábožných piesní spôsobili, že som úplne zabudla na svoje zdravotné problémy. V uvedenom spoločenstve som sa cítila veľmi príjemne a k tomu sa pripojilo niečo výnimočné - v mojom srdci, v celom mojom tele sa rozhostil zvláštny pocit - zvláštne teplo, ktoré sa rozlialo do všetkých mojich údov. Všetko okolo mňa zmizlo, ostala som iba ja so svojím zvláštnym pocitom, s telom zbaveným bolesti, s hlavou zbavenou starostí a problémov. Neviem ako dlho to trvalo, ale keď som začala vnímať svoje okolie, uvedomila som si, že bol so mnou môj BOH a PÁN, môj SPASITEĽ a VYKUPITEĽ -> dal mi pocítiť, že existuje, že na mňa myslí, že je so mnou aj napriek trápeniam, ktorými skúša moju vieru. Táto chvíľa sa stala pre mňa povzbudením do ďalšieho života – snažím sa nemyslieť na svoje zdravotné problémy, som rada že sa na Pána Boha môžem kedykoľvek obrátiť so svojimi problémami, že ho môžem prosiť o radu ako ďalej kráčať pozemským životom a modliť sa za večný život bez bolestí, bez trápenia a starostí. Modlím, sa aby som aj napriek svojím problémom nezanevrela na Pána a neopustila ho - verím, že raz vypočuje moje modlitby a ja sa uzdravím, verím, že lekári nájdu zázračný liek na moju ojedinelú chorobu – modlím sa a verím, že Pán Boh ma vylieči.

   Budem sa modliť za to, aby ste aj vy, sestry a bratia, pocítili existenciu a prítomnosť
Pána Boha vo svojom srdci a tí, ktorí majú podobný zážitok nech sa o svojej skúsenosti radi podelia s ostatnými.

                                                                       Viera Sedláková

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy