O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Úvaha o službe

 

   Boh ťa chce vo svojom svete použiť. Želá si, aby si bol prínosom. Chce cez teba pôsobiť. Nezáleží na dĺžke tvojho života, ale na daroch, ktoré si dostal. Nie je podstatné ako dlho si žil, ale ako si žil.

   Ak nie si zapojený v žiadnej službe, akú máš výhovorku? Abrahám bol starý, Jákob neistý, Lea nepríťažlivá, Mojžiš sa zajakával, Gideón bol chudobný, Samson príliš dôverčivý, Rachab bola nemravná, Dávid neverný, Eliáš mal samovražedné úmysly, Jeremiáš trpel depresiami, Jonáš sa príliš zdráhal, Noémi bola vdova, Peter bol výbušný, Marta bola ustarostená, samaritánska žena prešla niekoľkými neúspešnými manželstvami, Zacheus bol neobľúbený, Tomáš sa topil v pochybnostiach, Pavol mal chatrné zdravie a Timotej bol bojazlivý. To je vcelku pestrá zbierka ľudí s nie práve najlepšími vlastnosťami. Boh však každého z nich použil vo svojej službe. A použije aj teba, ak sa prestaneš vyhovárať. (Z knihy Život s jasným cieľom)

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy