O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Témy MOS na rok 2011

M O D L I T E B N É     S P O L O Č E N S T V O     E C A V    N A  

  S L O V E N S K U

KOŠICKÝ A ŠARIŠSKO- ZEMPLÍNSKY SENIORÁT

 

Rozpis tém a stretnutí na rok 2011

 

Téma roka 2011: Kresťan a jeho morálno- etické postoje v dnešnej spoločnosti (Žijeme vo svete ale nie sme zo sveta)

MESIAC

TÉMA

PRIPRAVÍ

POZNÁMKY

JANUÁR

Kresťan a alternatívna medicína

Košice

 

FEBRUÁR

Kresťan a ekumenizmus

Košice

 

MAREC

Kresťan a sekty

Košice

Spol. reg. stretnutie

APRÍL

Kresťan a okultizmus

Prešov

 

MÁJ

Kresťan a politika

Prešov

 

JÚN

Kresťan a média

Prešov

Spol. reg. stretnutie

JÚL

Kresťan a peniaze

Vranov

 

AUGUST

Kresťan a závislosti

Vranov

 

SEPTEMBER

Kresťan a utrpenie

Vranov

Spol. reg. stretnutie

OKTÓBER

Kresťan  a interrupcia, eutanázia, samovražda

Bardejov

 

NOVEMBER

Kresťan a sexualita

Bardejov

 

DECEMBER

Kresťan a kríza v manželstve

Bardejov

Spol. reg. Stretnutie

JANUÁR

Kresťan v postmodernej spoločnosti

Košice

 

 

PRAVIDELNÉ MESAČNÉ STRETNUTIE V OBVODOCH:

Košice- druhá nedeľa v mesiaci o 14. 30 (zimný čas), 15. 00 (letný čas) v zborovej sieni

Prešov- druhá sobota v mesiaci o 8. 30 v zborovej sieni

Vranov- tretia sobota v mesiaci o 9. 00 v kostole

Bardejov- druhá nedeľa v mesiaci o 15. 00 (Bardejov- zborový dom, Zlaté- kostol, Sveržov- kostol, Richvald- kostol)

 

REGIONÁLNE SPOLOČNÉ ŠTVRŤROČNÉ STRETNUTIA

Košice- 12. 3. 2011 o 9. 00 v zborovej sieni

Prešov- 11. 6. 2011 o 9. 00 v zborovej sieni

Vranov- 10. 9. 2011 o 9. 00 v kostole

Bardejov- 12. 11. 2011 o 9. 00 v zborovom dome (Auditóriu)

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy