O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

MOS Január 2011

 

Alternatívna medicína a kresťan

 

ÚVOD:

Pre človeka je zdravie jednou z najväčších hodnôt, aké má na tejto zemi. Ľudia sú ochotní pre zdravie prinášať najvyššie obete.

Job 2,4-5: „Satan však Hospodinovi odvetil: Kožu za kožu! Človek dá za svoj život všetko, čo má. Ale vystri len ruku a dotkni sa jeho kostí a tela, či sa ti do očí nebude rúhať!“ Tieto verše vyjadrujú niečo dôležité – človek sa v honbe za zdravím bude ochotný zapredať aj Božiemu nepriateľovi – Diablovi. Biblický Jób v tejto skúške, ako vidíme, obstál, ale o ľuďoch dnešnej doby sa to nedá povedať. Preto môžeme povedať, že zdravie človeka má nielen biologický, psychický a sociálny rozmer, ale aj è duchovný.

Ľudia sa často obracajú tam, kde sa im ponúka tzv. plné zdravie podľa zásady – „kto lieči, má pravdu, má moc“. Pozrime sa, koľko ľudí chodilo za Pánom Ježišom kvôli tomu, že vedel uzdravovať! A koľkí Mu len pre toto verili!

Rovnako je to aj dnes – ak niekto alebo niečo dokáže liečiť, idú za ním davy ľudí.

O to zložitejšia je situácia, ak si nemocný pozrie všetky problémy súčasnej medicíny a porovná ich s alternatívnou medicínou.

Problémy súčasnej medicíny: odosobnenie vzťahu medzi lekárom a pacientom, nepríjemné prístroje a vyšetrenia, zdĺhavé vyšetrenia, kvôli úzkej špecializácii strata komplexného pohľadu na pacienta, problém s chronickými nemocami (kde sa vie iba zastaviť postup, nie liečiť), problém s nevyliečiteľnými nemocami, prílišná racionalita, problém s psychosomatickými chorobami, ktoré prístroje nedokážu zachytiť (pacient má bolesti, ale bezradný lekár mu po vyšetrení povie: vy si vymýšľate), informovanosť pacientov s vedľajšími účinkami liekov atď.

Naproti tomu alternatívna medicína sa snaží rôznymi spôsobmi riešiť problémy, ktoré sú pri klasickej medicíne. Preto sa k práci dostávajú rôzni špekulanti, alebo aj okultní pohanskí liečitelia. Je pravda, že dnes už spravidla neliečia šamani a zaklínači, ich miesto ale spoľahlivo nahradili de facto ľudia tej istej hodnoty a triedy: psychotronici, duchovní liečitelia, guruovia atď.

Namiesto zaklínania či monotónneho spevu šamana dnes vidíme rôzne zvykové a obrazové efekty, ktoré človeka privádzajú do iných duchovných sfér; namiesto slov zlí alebo dobrí duchovia sa dnes používajú slová ako kozmická energia, zemské žiarenie, ľudská aura. Obsah je celkom rovnaký, pohanský a okultný, iba názvy sa zmenili. Všetky takéto metódy sa dnes nazývajú ezoterika, toto slovo je iba iným prekladom slova okultizmus!

Veľa ľudí nevie, čo ezoterika znamená, v západných krajinách je pre ňu otvorených až 30% ľudí! U nás ..

Táto skupina je dnes najrýchlejšie rastúcim náboženským zoskupením.

Východné krajiny sú ešte viac ohrozené, Rucki uvádza, že v ČR, kde je oproti Veľkej Británii iba pätina obyvateľov, je viac než dvojnásobok liečiteľov, ako v GB. Mnohí sú síce nie okultní, robia to iba z komerčných dôvodov, ale číslo je desivé. Dokonca aj mnohí titulovaní lekári si privyrábajú takýmto spôsobom!

 

Čo je teda oficiálna medicína (alopatia)? To je tá, ktorá sa vyučuje na lekárskych fakultách a vychádza z Božieho Slova: „Podmaňte si zem.“ Podmaňuje si, ale spôsobmi, ktoré poznáme, nie neznámymi silami.

Jednoduchou pomôckou, ako rozlíšiť oficiálnu med. od alternatívnej, je otázka: „Nemusím kvôli nej meniť svoj kresťanský názor?“ Nemusím začať veriť v existenciu nových a mne zatiaľ neznámych druhov energie a tak?

 

V čom je nebezpečná alternatívna medicína?

Aj keď niekedy na prvý pohľad dokáže pomôcť človeku, nikdy pri nej neviete napr. o vedľajších účinkoch liečby – mnohé homeopatiká poškodzujú pečeň, obličky, pretože obsahujú ťažké kovy (kadmium, olovo, arzén), šarlatáni sú nepostihnuteľní zákonom, niekedy nariaďujú nebrať vôbec lieky. No pre nás na tomto mieste je najväčším nebezpečenstvom alternatívnej medicíny duchovné nebezpečenstvo pre veriaceho človeka. Neznamená to síce, že jedno pichnutie akupunktúrnou ihlou či prehltnutie jednej homeotabletky nás rovno zapredá diablovi. Hlavný problém spočíva skôr v preberaní pokriveného obrazu sveta (viera v iné veci – energie, čakry, geopatogénne zóny atď.).

 

TRI PRÍKLADY ALTERNATÍVNEJ MEDICÍNY:

 

Iridiológia, alebo irisdiagnostika – diagnostika nemocí z očí človeka. Pochádza ešte zo starého Babylonu, Egypta a Ameriky. Iridiológia sama o sebe nelieči, slúži iba na diagnostiku nemoci. Zvyčajne po nej potom nastupuje liečiteľ so svojím spôsobom liečby (homeopat, psychotronik atď.). Pomocou nej zisťuje, čo pacientovi vlastne je.

Slovo „iris“ totiž nie je iba názov kvetiny, ale aj odborný (lat.) názov pre dúhovku oka.

Iridiológia vychádza z predpokladu, že tzv. makrokozmos sa zobrazuje v mikrokozme. Tak napr. veľmi jednoduchým pohľadom slnečná sústava s jej Slnkom a planétami na orbitoch sa stavbou podobá na stavbu atómu s jadrom a elektrónmi na orbitáloch. Preto niektorí si myslia, že celé telo sa zobrazuje takisto v niektorých orgánoch tela (v uchu, v oku ... – napr. časté v akupunktúre a akupresúre).

Stredoveký lekár a alchymista Paracelsus považoval oko za mikrokozmos, v ktorom sa zrkadlí celý človek. Za otca dnešnej iridiológie však považujeme maďarského lekára Ignáca Peczely (1825-1911), ktorý ju rozvinul do hotovej vedy. Pôvodne rozdelil dúhovku oka na dvanásť častí  a každému kúsku dúhovky pridelil nejaké orgány (akým kľúčom, nevieme). Predpokladom iririológie je domnienka, že určité znaky v štruktúre dúhovky (čiarky, bodky, farebné škvrny) signalizujú rôzne nemoci alebo sklony k nemociam daných orgánov. Dúhovka ľavého oka zodpovedá ľavej polovici tela a naopak...

Ďalší irisdiagnostici rozpracovali túto teóriu do nebývalých rozmerov, častokrát aj proti sebe.

Keby sa dalo z oka toto všetko vyčítať, bolo by to veľmi užitočné a lacné. Ale viaceré vedecké dôkazy vyvrátili metódy iridiológie.

Prútikárstvo. Jednou z najhorších metiel ľudstva je rakovina. Každý tretí občan rozvinutých zomiera na túto zákernú nemoc. Moderná medicína však nevie celkom povedať, prečo vôbec k rakovine dochádza. Strach z tejto a iných nemocí dáva priestor pre rôzne špekulácie. Jedna z nich je viera v „zemské žiarenie“, tzv. geopatogénne zóny (GZ). Podľa tohto názoru zo zeme vychádzajú škodlivé paprsky, ktoré sú príčinou viacerých chronických chorôb, aj rakoviny Toto žiarenie vychádza najmä tzv. vodnými žilami v zemskej pôde a existujú ľudia, tzv. senzibili, ktorí sú schopní toto žiarenie zistiť pomocou prútika alebo kyvadla.

GZ sa podľa týchto senzibilov v byte nachádzajú prakticky všade, sú ostro ohraničené a majú typickú šírku od 20 do 100 cm. Striedajú sa s oblasťami bez GZ, miestami sa aj križujú (najmä tam, kde ten, kto si prútkára pozval, spí J). Liečenie neduhov potom spočíva v sťahovaní nábytku – postele, stoličiek, kresla... Často dochádza potom aj ku kurióznym situáciám, keď nábytok jednoducho nejde funkčne premiestniť a skončí napr. priamo vo dverách alebo v strede miestnosti tak, že nič iné sa tam už poriadne nevmestí.

Okrem toho existuje riešenie v podobe rušičiek či tieničiek GZ. Tie sú zhotovené veľmi primitívne z kúska alobalu, korku, magnetu, pätuholníkového tvaru drôtu, niekedy ide aj o „sofistikovaniejšie“ tieničky na elektrinu, obsahujúce elektrické obvody, ktoré však vo vnútri končia slepo. Po technickej stránke ide o holé nezmysly a výrobcovia za minimálnu výrobnú cenu majú niekoľkostopercentné zisky.

Iné veľmi obľúbené služby, ktoré ponúkajú prútikári, je hľadanie vodných prameňov pomocou úplne zhodného fenoménu GZ.

Prečo sa virguľa (prútik), alebo kyvadlo uvedú do pohybu? Aj na to vedia najmä fyzici odpoveď. Súvisí to s energiou vloženou do napnutého prútika, ktorý je pružný a preklápa sa do druhej polohy kvôli vnútornému pnutiu. Vtedy napnuté predmety rôzne reagujú. To sa nedeje iba pri prútikoch. A keďže prútikár naozaj neotáča sám prútikom, ale prútik sa pohybuje vďaka tomu pnutiu, prútikár je sám presvedčený, že to spôsobujú GZ.

Celkom rovnako funguje tzv. siderické kyvadlo. (Napr. prsteň na niti.) Tu pohyb vyvinie sám prútikár, väčšinou nevedomky - vďaka svalovým záchvevom. Je to podobné ako pri mierení puškou na cieľ – tiež sa snažíme pušku držať rovno, ale hľadáčik sa tým viac pohybuje. Nezanedbateľná aj sila sugescie a autosugescie.

Všetky vedecké vysvetlenia však nepamätajú aj na veľmi dôležitý faktor: možnosť duchovného scestia a vystavenia sa duchovným mocnostiam. Niektorí prútikári hovoria, že všetko to funguje len pri absolútnom odovzdaní, poddaní sa, pasivite. To je cieľ aj v niektorých pohanských náboženstvách – v jóge, meditácii. Stavy zmeneného vedomia pod vplyvom pasivity vystavujú človeka pôsobeniu naozaj všeličoho!

V histórii ľudstva často vidíme použitie prútika a kyvadla ako dorozumievací prostriedok s nadzmyslovým svetom (napr. automatické písmo). Gréci nazývali prútkárenie rhabdomancia, odkazy naň sú aj v okultných stredovekých knihách (6. a 7. kniha Mojžišova).

Dnes niektorí prútikári a senzibili tvrdia, že vedia pomocou neho nájsť nemocné miesto v tele. tam, kde sa rozkmitá kyvadlo, je chorý orgán. Niektorí dokonca takto hľadajú aj liek – nad ktorým sa rozkmitá kyvadlo (nad liekom, rastlinou, potravinou), to je najlepší liek pre nemocného. Iní dokonca chcú pomocou kyvadla nájsť nad mapou stratené dieťa, či unikajúceho vraha. Toto už ani zďaleka nie je také zábavné ako hľadanie vody vurguľou! Biblia to nazýva veštenie a jasnovidectvo. Oz 4,12: Môj ľud „sa dopytuje svojho dreva a jeho palica mu veští, lebo duch smilstva ho zviedol a smilne sa odvracajú od svojho Boha.“ Biblia prútikárstvo stotožňuje so smilnením, odovzdávaním sa pod pôsobenie iného boha, než je Hospodin!

Preto si veriaci kresťan musí dávať pozor na podobné praktiky, nepatria do jeho života a vzďaľujú ho od jeho Boha.

Psychotronika. V našej krajine máme strašne veľa ľudí, ktorí nezačnú deň inak, než horoskopom (ešte aj niektorí kresťania našu tesnú bránu mylne považujú za akýsi horoskop!), polovica západného sveta verí na senzibilov a šiesty zmysel. Každý piaty dospelý tvrdí, že dostal parapsychologické informácie z budúcnosti alebo že mal kontakt so zomrelými. To sú strašné veci! Koľko ľudí v našich zboroch na východe Slovenska napríklad verí na také – počarovanie (urieknutie – „zíde z očí“)!

Skúmanie záhadných javov, ktoré spadajú do oblasti mimozmyslového vnímania a prenášania akejsi psychickej energie na diaľku mimo rámec bežných fyzikálnych pôsobení, sa nazýva parapsychológia. Sem patrí jasnovidectvo, čítanie myšlienok, telepatia, predvídanie budúcnosti, vyvolávanie duchov, prevteľovanie, levitácia (nadnášanie predmetov), telekinéza (sila vôle) a ďalšie.

Podobné predstavy sprevádzali ľudí od pradávna. Tento fenomén iba v dejinách postupne menil svoj názov, prípadne preberal nové a nové výmysly.

V staroveku – MÁGIA. Toto slovo znamená „čarodejníctvo“, „kúzla“. Má to byť údajne schopnosť podrobiť si do služby nadpirodzených duchov – čiernou mágiou pomocou kliatby, zaklínania, kúziel a spájaním sa so zlými duchmi ublížiť niekomu, biela mágia zase naopak zrušiť čiernu. Aj Biblie pozná mágiu – napr. eguptskí zaklínači u faraóna. Mojžišovské zákony mágiu priamo zakazujú – 3M 19,26; 20,27; 5M 18,10-12. Je to porušovanie Božej vôle.

Stredovek – OKULTIZMUS. V stredoveku bola mágia cirkvou trestaná (inkvizícia), preto bola čo najviac utajovaná. Latinské slovo pre „utajované veci“ je occultismus. Napriek prenasledovaniu sa v stredoveku okultizmus rozvinul na modernú mágiu, vrátanie satanizmu na francúzskom kráľovskom dvore. V stredoveku vzišla myšlienka (Paracelsus, 1493-1541) vplyvov mikrokozmu a makrokozmu. Rozvinula sa alchýmia a astrológia. Paracelsus veril, že každý organizmus má určitú životnú silu, „arkanum“, ktorá riadi jeho činnosť.

Odtiaľ vznikli nové prúdy, ako napr. mesmerizmus (18. storočie), kde sa lieči magnetizmom.

Moderné špiritistické hnutie vzniklo v polovici 19. storočia v USA. V r. 1848 v meste Hydesville v rodine Foxovcov začuli divné zvuky, praskanie a údery. Usúdili, že ide o duchov mŕtvych a začali sa s nimi dorozumievať. Ešte v ten večer sa obidve dcéry v rodine, Leah a Katie, stali špiritistickými médiami. S tým potom vyšli na verejnosť. Po veľa rokoch sa síce obidve sestry priznali k podvodu, ale medzitým sa špiritizmus rozšíril ako epidémia po celom svete – v r. 1870 existovalo len v USA 10 miliónov aktívnych špiritistov... Dodnes je najväčšou preudonáboženskou sektou, najviac v Európe je postihnuté mesto Zurich a na svete Brazília, kde existuje oficiálny spolkový zväz afro-brazílskych kultov.

Dopytovanie sa mŕtvych nemá mať u Božieho dieťaťa miesto, človek po smrti sa už nekontaktuje so svetom živých (pozri podobenstvo Boháč a Lazar), v SZ sa toto stalo osudným napr. kráľovi Saulovi. Pán Boh vyvolávanie duchov mŕtvych výslovne zakazuje – 3M 19,31.

Vo vedeckom svete sa špiritizmus začal označovať pojmom PARAPSYCHOLÓGIA. V rámci nej sa na viacerých svetových univerzitách konali rôzne akože seriózne pokusy s hádaním náhodných čísiel alebo videním na diaľku. Dodnes existuje napr. vedecký časopis The Journal of Parapsychology.

V našich krajinách východného bloku dostala parapsychológia názov PSYCHOTRONIKA. V ZSSR bol začiatkom 60. rokov konaný veľký výskum telepatie s cieľom ovládnuť vesmír pred Američanmi, prípadne telepaticky ovplyvňovať nepriateľské generálne štáby. Aj u nás sa napr. v Prahe v r. 1973 zriadilo Psychoenergetické laboratórium. Z psychotronického ošiaľu z čias komunizmu šíreného medzi ľudí aj politicky dodnes väčšia časť populácie verí v existenciu paranormálnych javov  a psychotroniku považuje za seriózny vedecký smer. Za niečo, čo má ešte len objaviť niečo neobjavené.

Tu by sme mohli pokračovať do nekonečna, výmyslami ľudského žiarenia, vesmírneho, aurou, liečenia rukami, na diaľku, cez magické obrazce, sledovaním televízie (Anatolij Kašpirovskij – v Rusku zakázaný, uchytil sa u nás). Tu treba spomenúť aj podozrivé liečenia cez kresťanských liečiteľov, keď pod rúškou kresťanstva ide napokon tiež iba o psychotroniku.

 

Iné príklady alternatívnej medicíny, ktoré sa často vysvetľujú inde na kresťanských seminároch, alebo aj celkom neznáme príklady: 1. Homeopatia, 2. Akupunktúra, 3. Makrobiotiká, 4. Fytoterapia, 5. Jóga, 6. Reiki, 7. Joalis, 8. Shia-tsu, 9. Feng-šuej, 10. Krystaloterapia, 11. Bachova kvetová terapia, 12. Liečba v pyramíde a mnohé iné.

 

Záver. Druhov alternatívnej medicíny je veľmi veľa. V Rankovciach sme sa v r. 2009 venovali základným typom na našich biblických hodinách. Je potrebné, aby sme v cirkvi varovali našich bratov a sestry pred nebezpečenstvom cez zdravie zapredania sa cudzím silám. Mnohé druhy alternatívnej medicíny sú čistým špekulantstvom, klamstvom. Iné pracujú s tzv. placebo efektom známym v medicíne. Ale viaceré sú otvorene duchovného charakteru, založené na okultnom pozadí. Od takých radšej ruky preč, pretože vtedy sú vždy diablovou pascou na kresťana (a žiaľ, mnohí sa na tomto lámu a zlomia).

Radšej by sme mali poznať Božie názory na túto otázku. V G 5,19-21 sa píše: „A zjavné sú skutky tela ...“! Čo znamenajú tieto verše? Čo znamenajú slová smilstvo, nečistota, zmyselnosť (v géčtine aselgeia, aselgeia = výstrednosť, bezuzdnosť, bujnosť), modloslužba, čarodejníctvo? A prečo takí ľudia nebudú v nebi?

Pori si radu ap. Pavla – Kol 2,6-10! Človek, ktorý patrí Kristovi, sa predsa nemôže vracať k spôsobom pohanstva!

 

Vypracoval podľa výberu z niekoľkých prípraviek na biblické hodiny konaných v Rankovciach v r. 2009 Mgr. Ľuboslav Beňo, zborový farár v Rankovciach

 

Použitá literatúra: Št. Rucki: Alternativní medicina

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy