O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

MOS December 2012


Kresťan a koniec sveta (Je koniec sveta reálna hrozba?)

 

Je to veľmi zaujímavá téma a otázka, ale nevenujeme sa jej preto, že svet rieši túto dilemu v poslednom čase na základe mayského kalendára. Hovoríme o nej preto, lebo je advent a aj keby sme žili v absolútnej pohode na Slovensku i vo svete, aj tak je cirkev povinná hovoriť o konci sveta a o druhom príchode Ježiša Krista. Je to povinnosťou cirkvi pripravovať veriacich ľudí na čas, kedy sa postavíme pred nášho Spasiteľa tvárou v tvár.

Musím však priznať, že o týchto veciach v našej cirkvi do detailov  nehovoríme. Spomenieme príchod Ježiša Krista, hlavne v advente, a to je všetko. Občas sa pýtam sám seba: Berú to naši cirkevníci vážne? Cirkev o tom rozpráva skoro 2000 rokov a nič sa nedeje. Jedna strana hovorí: „nestrašte ľudí, nebuďte fanatici“ (tomu sa venujú menšinové cirkvi, ako adventisti 7. dňa – sobotári). Druhá strana hovorí: „nepripravujeme sa dostatočne, advent, či pôst už dávno nie je o vnútornej príprave človeka“. Problémom je aj to, že na biblických hodinách, či v kázňach rozoberáme teologické témy, ale akoby sme si nevšímali, čo sa okolo nás deje. Nespájame to s dobou, v ktorej teraz žijeme. Pri tom slová Pána Ježiša sú v tejto veci jasné. Keď sa učeníci pýtali na koniec tohto sveta a na Jeho druhý príchod, odpovedal: „ Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi.“ (Mt 24, 32- 33).

Myslím si, že je potrebné všímať si veci, ktoré sa dejú okolo nás a je potrebné ich spájať s tým, o čom hovorí Božie slovo. Nevysvetlím ich vždy na 100 %. Vždy ostane otázka: Bude to skutočne tak? Vysvetľujeme si to dobre? Veľa materiálov k týmto veciam vydávajú hlavne menšinové cirkvi. Sú premyslené a prepracované

do detailov a všetko v nich je jasne podané a jednoznačne uzavreté. Myslím, že tieto veci treba brať kriticky. Neviem, či už dozrel ten čas, aby sme všetkému rozumeli, preto aj tieto úvahy nesú v sebe podotázku: Vysvetľujeme si to dobre? Faktom však je, že Božie slovo hovorí o týchto veciach oveľa podrobnejšie a tomu sa skutočne v našej cirkvi veľa nevenujeme.

Nebudem rozoberať koniec sveta, ale budem sa venovať znakom, ktoré Božie slovo uvádza. Určite aj vy tam nájdete určitú spojitosť s časom, ktorý žijeme. Chcem pripomenúť, že o tom nehovorí iba kniha Zjavenie Jána, ktorá tieto témy rozoberá, ale aj apoštol Pavel o týchto veciach bežne kresťanom vo svojej dobe rozprával a písal: „A keď je reč o príchode nášho Pána Ježiša Krista a o tom, že sa spoločne zhromaždíme k Nemu, prosíme vás, bratia, nedajte sa tak ľahko sklátiť v presvedčení, alebo zastrašiť ani duchom ani slovom ani údajne naším listom, akoby deň Pánov už nastával. Nech vás nikto nijako neoklame. Lebo prv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa bude protiviť a povyšovať nado všetko, čo sa volá Boh, alebo je predmetom zbožného uctievania, takže sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha.  Či sa nepamätáte, že som vám hovoril o tom, keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil až v čase preňho určenom. Veď tajomstvo neprávosti potajomky už pôsobí, ale prv musí byť odstránený ten, čo ho doteraz zdržiava. Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode. Tamten príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými zázrakmi, so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.“ (2 Tes 2, 1- 12).

            Apoštol Pavel to celé začal tým: Nech vás nikto nijako neoklame. To prvé, keď sa okolo seba pozriem, vidím množstvo oklamaných ľudí v našej spoločnosti. Netreba Boha, netreba Krista, netreba náboženstvo (posledné sčítanie ľudu potvrdilo tento pohľad na svet, pribudlo ateistov). Všetko je postavené na tom: užívaj život, snaž sa, aby si sa mal dobre. Vidíme úpadok v cirkvi, nielen v našej. Každý jeden rok vidíme úbytok členov v našich zboroch. V celej našej cirkvi za rok 2011 ubudlo 3000 ľudí, to je jeden veľký mestský zbor (vysvetľuje sa to poklesom pôrodnosti, ale cirkev má robiť misiu, nie čakať na deti, čo sa do cirkvi narodia). Určite to nie je dôkaz, že zajtra bude koniec sveta, ale Pavel píše: Prv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia... Taký bude postup, úpadok, odpadnutie a potom príde človek neprávosti.

 

Antikrist

 

Kniha Zjavenia Jána hovorí o Antikristovi. Je to grécke slovo Anti Christos a znamená „proti Kristovi“, alebo „namiesto Krista“. Podstata Antikrista je v tom, že na konci vekov príde niekto, kto bude absolútne pod diablovým vedením. Začne pôsobiť vo svete a bude sa presadzovať vo svete. Antikrist je však obraz. Obraz nejakej moci, alebo vlády, možno i obraz človeka? ...zjaviť sa človek neprávosti... (2. Tes. 2, 3). Niektoré výklady sa viac prikláňajú k tomu, že to bude osoba, možno nejaký vysoko postavený človek. Bude prijatý Židmi ako Mesiáš. Podľa tohto, by mal mať židovský pôvod. Židia stále očakávajú príchod Mesiáša, keďže Krista neprijali.

Božie slovo ďalej píše, že  bude predmetom zbožného uctievania. To znamená, že sa bude povyšovať nad Boha, získa si autoritu, úctu svojimi činmi i rozhodnutiami. Kľudne to môže byť aj významný politik?! Toto sa niekedy zdalo nereálne, pretože každý národ bol samostatný, mal vlastné zákony a pravidlá. Dnes je globalizácia. Musíme dávať pôžičky niekomu, komu nechceme, zaručovať sa za iné štáty. Podriadiť sa, keď niekto diktuje, koľko čoho vypestujete, akými žiarovkami budete svietiť, akými vysávačmi budeme vysávať. Sme previazaní. Na jednej strane je to dobré, keď čerpáme eurofondy. Na strane druhej nás chytá panika, keď musíme dávať pôžičky štátom, kde ľudia zarábajú omnoho viac ako my. Jeden mocný vládca niekedy neprichádzal do úvahy. Dnes to až také nereálne nie je. Európska únia má

svoj diplomatický zbor, samostatné štruktúry a vystupuje už ako samostatný štát. Aký bude vývoj ďalej? Neviem. Viem len, že sa prepájame čím ďalej tým viac, a keď sa dnes rieši napríklad pôžička Španielsku, uvažuje sa už spôsobom, že menšie zlo je požičať, ako nechať skrachovať nejaký štát v EÚ, lebo to ohrozí aj všetky ostatné.

O Antikristovi sa píše ďalej: .... posadí sa do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Úvahy, že by sa tieto slová mali naplniť, nás vedú k podmienke, ktorá je zatiaľ nesplniteľná. Tou je, že v Jeruzaleme by mal stáť chrám, ktorý zatiaľ ešte nestojí. Aj tu však treba povedať, že to môže byť aj obraz niečoho úplne iného. Ak to zoberieme doslovne, tak židovský národ príjme tohto človeka ako svojho Mesiáša. To však vyžaduje splnenie ďalšej podmienky, že bude mať židovský pôvod.

 

 

Vláda Antikrista

Podľa opisu apoštola Pavla prinesie jeho vláda zo začiatku niečo pozitívne a dobré, blahobyt a pokoj. „Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú“ (1 Tes 5, 3). Pokoj a bezpečnosť sú jediné veci, ktoré sa dnes opakujú v túžbach politikov. Keby prišiel niekto, kto by zabezpečil stabilitu vo svete, ako ekonomickú, tak politickú, myslím si, že by ho nosili na rukách. Lenže krátka doba pokoja počas vlády Antikrista bude len nebezpečným klamstvom. Rapídna zmena. Po úspešnom začiatku a po mnohých pozitívnych veciach príde rázna zmena. Antikist zastaví zábitnú obeť a obetný kult a sám sa postaví namiesto Boha. Trochu sa tu premiešava politika s náboženstvom, ale jedno k druhému, hlavne v totalitných režimoch, má veľmi blízko. Ktorý sa bude protiviť a povyšovať nado všetko, čo sa volá Boh, alebo je predmetom zbožného uctievania, takže sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha (2 Tes 2, 4). Toto už v dejinách bolo. Rímski cisári si vyžadovali božskú úctu, za proroka Daniela vyšiel príkaz, aby sa ľudia modlili k panovníkovi Dáriovi. Myslíte si, že dnes sú ľudia inteligentní a vzdelaní, žeby si človeka nezbožstvovali? Spomeňte si na komunizmus, na Lenina, Stalina a ďalších. Ak Boha dáte preč, musíte tam človeku niekoho postaviť. Prečo postavili mauzóleum? Spomeňte si na plagáty na 1. mája a skandovanie v sprievodoch. Nezbožstvovali sme si ľudí? Pamätáte sa? Táto nebezpečná zvrátenosť tu stále je. Fankluby skupín, hercov, futbalistov, to všetko má veľmi blízko k takémuto zbožstvovaniu človeka. Televízia dokáže urobiť boha z úplne neznámych ľudí vďaka reality show.

Takéhoto mesiáša Židia odmietnu. Nebudú uctievať nikoho iba svojho Boha. A vtedy sa ukáže pravá tvár Antikrista. „Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude“ (Lk 24,21). V Matúšovom evanjeliu v 24. kapitole je opis prenasledovania židovského národa. Netýka sa ostatných národov.

„Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej! - vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú vo vrchov; kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal.“ (Mt 24, 15-17). Začne ohromné súženie pre Izrael. Mnohí zomrú, hovorí sa o jednej tretine, ktorá sa zachráni (nič také ešte v dejinách nebolo, ani Hitler a nacisti také niečo nespôsobili). Blízky východ je a bude miestom nepokoja. Je dôležité pre veriacich ľudí sledovať tieto veci, pretože ich Biblia opisuje dosť podrobne a my budeme vedieť posúdiť vážnosť času práve podľa situácie na Blízkom východe. Aktuálne si chce Palestína vytvoriť vlastný štát, čo sa Izrael snaží zastaviť a tvrdí, že sa to musí riešiť vzájomným rokovaním. Stále pretrváva arabsko-izraelský konflikt. Vojna môže prísť kedykoľvek.

Čo sa bude vtedy diať vo svete? Počas vlády Antikrista sa vo svete bude rozmáhať bezbožnosť a nepriateľstvo voči Kristov:

- sekularizovaná doba – úplne orientovaná na pozemský život

- sexualizovaná doba – budú to ľudia oddaní žiadostiam, hanebnostiam a perverzii, bude propagovaná homosexualita (homosexuála nájdete v každom slovenskom seriáli Panelák, Ordinácia v ružovej záhrade, rôzne reality show)

- démonizované ľudstvo – úplne zatvrdilé na Božie slovo, posadnuté satanom.

Ľudstvo prestane postupne uctievať Boha a bude uctievať diabla, alebo jeho nástroj, teda Antikrista tu na zemi. Slovami Biblie: „Celá zem obdivovala šelmu; klaňali sa drakovi, že dal šelme svoju moc, klaňali sa aj šelme a hovorili: Kto je podobný šelme a kto bude môcť proti nej bojovať?“ (Zj 13, 4).

Toto Pán Boh však už nenechá tak a Božia reakcia príde v podobe trestu na celé ľudstvo. Pán Ježiš to opísal v Mt 24, 4-13: „Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú. Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami zemetrasenia. A všetko toto je počiatok bolestí. Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený.“

Podobné texty su aj v Zj 6, 2-17. O tých dňoch hovorí Matúš 24, 22: „A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil; ale pre vyvolených budú tie dni skrátené.“

 

Falošný prorok

Božie slovo spomína ešte falošného proroka. Falošný prorok dopĺňa obraz trojice. Diabol vždy napodobňoval Boha. Aj v tom je vidno diablovu snahu popliesť ľudí. Falošný prorok dopĺňa trojicu: SATAN, Antikrist a falošný prorok. „Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme; mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak“ (Zj 13, 11). Opis zvieraťa je opisom ľudských charakterových vlastností. „Robí veľké znamenia pred zrakmi ľudí, takže aj oheň zostupuje z neba na zem. Obyvateľov zeme zavádza znameniami, ktoré jej bolo dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme, ktorá má ranu od meča, ale ožila“ (Zj 13,13-14). Klaňanie sa obrazu, alebo napodobeninám už v histórii bolo. Môže to mať súvis s dnešnou modernou technikou. Televízia, internet, to sú naše obrazy, s ktorými už bežne žijeme. Už máme obraz aj mobilných telefónoch. Zoberte si, aký šok chytíme, keď odídeme z domu bez telefónu. Ak Biblia hovorí o klaňaní sa obrazom, tak naznačuje, že toto bude Antikristom zneužité. Moc televízie a celkovo médií je ohromná, ľudia im dôverujú a nepreverujú pravdivosť ich tvrdení (príkl.- článok v SME: Rozpadne sa evanjelická cirkev?, JOJ – Vyšná Kamenica – ev. farár odmietol pochovať), pritom je pravda niekde inde. Bojím sa medií, majú nesmiernu moc a môžu bez problémov ovládať a manipulovať človeka.

 

Hrozí nám totálna kontrola Antikristom – zotročenie?

Pôsobí aj to, aby všetci - malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: „Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť“ (Zj 13, 16- 18). Počítačové číselné kódy už máme všade v obchodoch a v bankách. Zvykli sme si na ne. Pri platení v Tescu vďaka nim nemusíme dlho čakať. Stačí, že to predavač prenesie popred čítačku a už je nablokované. Druhá strana týchto vymožeností nám prináša postupnú kontrolu. Viete, kde všade sú vaše osobné údaje? Kto o vás čo vie? Vraj sa to má chrániť, ako osobné údaje, ale tajné veci sú dnes na internete (stránka Wikileaks - zverejnenie tajných informácii ohrozilo vzťahy a životy ľudí). 

Príklady:

 • dnes vedia vypátrať váš mobil a vedia zistiť, kde ste
 • ak ste na sieti Internet, vedia sa dostať do vášho počítača a stiahnuť všetky informácie, ktoré v ňom máte
 • ak je nad vami satelit, vedia sa pozrieť, čo robíte na dvore
 • je možné dostať sa k vašej adrese a k vašej pošte, ktorú si posielate cez internet
 • počitačoví experti sa vedia dostať k vašim lekárskym záznamom, ktoré si ukladá lekár do svojho počítača
 • vďaka platobným kartám sa dá zistiť, čo ste si kde kúpili a kde ste za čo platili
 • ak máte kartu do Metra, Tesco-, či inú -kartu predajca vie, čo kupujete a koľko toho kupujete, podľa toho sa dopĺňa tovar.

Všetky tieto veci zatiaľ nič neznamenajú, ale: čo, ak to do budúcna bude chcieť niekto zneužiť?

Ďalšou vecou je znamenie šelmy na čele a na ruke. Čipy sú technikou súčasnosti a budúcnosti. V Španielsku je bar, kde chodia klienti, ktorí majú implantovanú platobnú kartu pod kožou na ruke (Svet v obrazoch STV). Takáto vymoženosť má svoje výhody. Nestratíte doklady, nestratíte peňaženku, pretože to máte voperované v tele. Je to budúcnosť. O chvíľu to bude aj u nás na Slovensku. Identifikačná karta, ktorá bude v sebe obsahovať občiansky preukaz, vodičský preukaz, platobnú kartu, všetko v jednom je celkom dobrý nápad a už sa o ňom nahlas uvažuje. Znamenie šelmy, o ktorom hovorí Biblia, je znamením dokazujúcim komu patríte. My kresťania však na čele už jedno znamenie máme. Boli sme poznačení pri krste krížom Ježiša Krista. O toto znamenie však už nie je taký záujem. Znamením šelmy však bude podmienené nakupovanie a predávanie. Predstavte si, že si nič nebudete môcť kúpiť. Ako budete žiť, keď nebudete môcť ani kupovať ani predávať? To budú ťažké časy. Zatiaľ sa absolútne prispôsobujeme tomu, čo svet vymýšľa. Všetci máme bankomatové, či platobné karty a zatiaľ to vôbec nevnímame ako hrozbu. Ale problém v týchto veciach môže nastať kedykoľvek.

Číslo šelmy

„V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.“ Číslo šelmy je podľa Božieho slovo 666. Podľa gréckej abecedy má každé písmeno svoju číselnú hodnotu. Na konci sveta bude ľudské poznanie také, že budeme vedieť sčítať hodnotu písmen mena Antikrista a dôjdeme k číslu 666. Len dodávam, že číslo Božie je 7. Tomuto urobí koniec druhý príchod Ježiša Krista!

 

Záver

Celé to znie ako rozprávka. Ale faktom je, že je napísaná vopred a postupne sa napĺňa. Vidíme bezradnosť vo svete, je tu ohromná neistota, čo sa týka budúcnosti Európskej únie, ale aj celkovo ekonomiky sveta. Ešte nikdy neboli „múdre hlavy“ tohto sveta také bezradné ako teraz. Čo bude s Gréckom, čo s ostatnými krajinami? Ako sa to celé vyvinie? Obavy, čo sa stane, aký to bude mať vplyv, keby krachol nejaký člen EÚ. Rozpačité vyjadrenia ekonómov, otrasy na burzách, hroziace svetové konflikty. Otázky typu je kríza,

alebo bude kríza? To všetko má určitú výpovednú hodnotu. Hospodárska kríza so sebou prináša menej práce, menej pracovných miest, menšie výplaty, ťažší život. To spôsobuje väčšie pokušenie k podvodom, nepoctivosti, nečestnosti aj pre veriacich ľudí. Zvyšuje sa tlak na spoločenstvo kresťanov. O chvíľu budeme oviňovaní z toho, že sme netolerantní, pretože potláčame práva homosexuálov a netolerujeme život partnerov bez sobáša. Stačí pohľad médií: keď sa stane niečo zlé v cirkvi, je to vždy veľmi vďačná téma, môžu pľuť a osočovať.

K tomu všetkému sa ešte pridávajú roztržky v cirkvi. Ježiš povedal učeníkom: „...diabol si vás vyžiadal, aby vás preosial...“

To všetko nás vedie na záver k otázke: Na čo sa pripraviť?

 • Zostanú malé spoločenstvá, teda maličké zbory. „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú“ (Mt 7, 13- 14).
 • O chvíľu nás bude svet nazývať netolerantnými. Hlavne kvôli prístupu k homosexualite, ale aj postojom k životu bez sobáša atď...
 • Ešte viac nás pritlačí finančná bieda. Rastie vrstva príliš bohatých a potom veľmi chudobných. Ekonomika sa nedokáže takto rozhýbať. Pre koho budeme vyrábať a produkovať výrobky, keď nebude mať kto kupovať? (chudobný si nekúpi a bohatý toľko nespotrebuje) Toto celé je jeden začarovaný kruh.

 

Čo robiť?

 • V zboroch budeme musieť ešte viac šetriť a uskromniť sa.
 • Naše zbory sa zmenšia. Nebudú nás, hlavne na dedinách, stovky, ale desiatky. A mestá čaká niečo podobné.
 • Osobná viera bude v popredí .
 • Vlažní vychladnú, to bude odpadnutie (povrchní kresťania prestanú byť kresťanmi)
 • Ostanú tí, ktorým na cirkvi i Bohu záleží (budú z nás malé stádočká).
 • Cirkev Kristova bude pošpinená a znevážená a takisto aj veriaci ľudia. To bude diablova taktika.

 

Nehovorím to preto, aby sme sa strachovali a báli toho všetkého. Taký čas musí prísť, aj keď nevieme kedy, nevypočítame to, ale Božie slovo o tom hovorí: „Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. Ajhľa, predpovedal som vám to“ (Mt 24, 24- 25).

 

 

 

 

Veriaci človek nemá byť pesimista

Veriaci ľudia majú vedieť, čo príde. Máme byť informovaní. Aj keď hrozí to, že nebudeme všetkým biblickým obrazom dobre rozumieť a nie všetko si vysvetlíme správne. S blízkosťou Ježišovho príchodu nám Duch Svätý bude postupne odhaľovať ďalšie a ďalšie tajomstvá. Ale to predpokladá, že si tieto pasáže z Božieho slova budeme čítať a budeme ich poznať. Znova pripomínam, že toto nie sú 100% uzávery. Je to len pokus priblížiť Biblické podanie so stavom v súčasnom svete. Ako kresťania očakávame veľké veci do budúcna. Nikdy nezabudnime na to, že Ježiš Kristus sľúbil, že nám bude vždy prítomný. „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.“ (Mt 28, 20). Ak chcete poznať okolnosti konca sveta nepotrebujeme k tomu májsky kalendár, ale študovať Bibliu.

A nezabudnite, že aj smrť človeka je vlastne koncom sveta.!!!!!

 

 

 

Mgr. Jaroslav Petro (zborový farár v Obišovciach)

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy