O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Témy MOS na rok 2013


MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVO

KOŠICKÝ A ŠARIŠSKO- ZEMPLÍNSKY SENIORÁT ECAV NA SLOVENSKU

 

Rozpis tém a stretnutí na rok 2013

 

Téma roka 2013: Blahoslavenstvá (Mt 5, 3- 12)

 

MESIAC

 

TÉMA

PRIPRAVÍ

 

POZNÁMKY

JANUÁR

Kresťan a apológia (obrana viery)

 

Košice

 

FEBRUÁR

Cyril a Metod 1150. výročie ich príchodu na Veľkú Moravu 

Košice

 

MAREC

Celoslovenská konferencia MoS  (15.- 17. 3. 2013 Košice)

APRÍL

„ Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ (Mt 5, 3)

Prešov

 

MÁJ

„Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu..“ (Mt 5, 4)

Prešov

 

JÚN

„Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ (Mt 5, 5)

Prešov

Spoločné regionálne stretnutie

JÚL

Letné prázdniny

AUGUST

SEPTEMBER

„Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“ (Mt 5, 6)

Vranov

Spoločné regionálne stretnutie

OKTÓBER

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ (Mt 5, 7)

Bardejov

 

NOVEMBER

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.“ (Mt 5, 8)

Bardejov

Spoločné regionálne stretnutie

DECEMBER

„Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.“ (Mt 5, 9)

Bardejov

 

JANUÁR 2014

„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.“     

                                                        (Mt 5, 10- 12)

Košice

 

 

PRAVIDELNÉ MESAČNÉ STRETNUTIE V OBVODOCH:

 

Košice- druhá nedeľa v mesiaci o 14. 30 (zimný čas), 15. 00 (letný čas) v zborovej sieni

Prešov- druhá sobota v mesiaci o 8. 30 v zborovej sieni

Vranov- tretia sobota v mesiaci o 9. 00 v kostole

Bardejov- druhá nedeľa v mesiaci o 15. 00 (Bardejov- zborový dom, Zlaté- kostol, Sveržov- kostol, Richvald- zborová miestnosť)

 

REGIONÁLNE SPOLOČNÉ ŠTVRŤROČNÉ STRETNUTIA

 

Košice- Celoslovenská konferencia MoS

Prešov- 8. 6. 2013 o 9. 00 v zborovej sieni

Vranov- 14. 9. 2013 o 9. 00 v kostole

Bardejov- 9. 11. 2013 o 9. 00 v zborovom dome (Auditóriu)

 

 

Pripravené na stretnutí 17. 1. 2013 v Rankovciach.

Prítomní: Ľ. Beňo (predseda MoS), M. Cingeľ (za oblasť), Ľ. Činčurák (Prešov).

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy