O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Témy MOS na rok 2014

TÉMA ROKA 2014: POČIATKY CIRKVI – PRVÉ CIRKEVNÉ ZBORY

(na základe Skutkov apoštolských, Pavlových listov do cirkevných zborov a listov 7 cirkevným zborom zo Zjavenia Jána)

MESIAC

TÉMA

MODLITBY ZA CZ

MODLITBY ZA KRAJINY

PRIPRAVÍ

POZNÁMKY

JANUÁR

Blahoslavení prenasledovaní ...

 

-------

 

--------

Košice

 

FEBRUÁR

JERUZALEM

Rankovce

Sýria

Košice

 

MAREC

KOLOSY

Košice

Čína

Košice

Spol. reg. stretnutie

APRÍL

KORINT

Kuková

Líbya

Prešov

 

MÁJ

EFEZ

Giraltovce

Malajzia

Prešov

 

JÚN

SMYRNA

Prešov

Sev. Kórea

Prešov

Spol. reg. stretnutie

JÚL

Letné prázdniny (FILIPIS)

-------

---------

-------

Iba Košice

AUGUST

Letné prázdniny (TESALONIKY)

 

--------

 

---------

 

--------

Iba Košice

SEPTEMBER

PERGAMON

Vranov

Izrael

Vranov

Spol. reg. stretnutie

OKTÓBER

TYATÍRA

Zlaté

Pakistan

Bardejov

 

NOVEMBER

SARDY

Bardejov

Sudán

Bardejov

Spol. reg. stretnutie

DECEMBER

FILADELFIA

Richvald

Egypt

Bardejov

 

JANUÁR 2015

LAODICEA

Budimír

Irak

Košice

 

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy