O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Výročná správa 2015


Stredisko evanjelickej DIAKONIE,

Lúčna 814, 093 01 Vranov nad Topľou

Výročná správa za rok 2015

 

 

SED Vranov nad Topľou začalo svoju činnosť od roku 2008. V Dennom stacionári poskytujeme sociálne služby ambulantnou formou 12 klientom, čo je aj kapacita nášho zariadenia. Klientom sú poskytované sociálne služby v rámci zákona č. 448/2008 Z.z. Denný program klientov v zariadení sa riadi denným a týždenným programom, kde každodennou súčasťou je ranné duchovné stíšenie. Klientom vyberáme vhodné terapie zamerané na rozvoj jemnej, hrubej motoriky, na rehabilitáciu všetkých foriem poznávacích funkcií, cvičenie zmyslov, stimuláciu pamäti... V rámci pracovnej terapie vykonávame činnosti zamerané na osvojenie pracovných návykov a činnosti klientov pri vykonávaní bežných pracovných aktivít v domácnostiach. Klientov sa snažíme aktívne zapájať do jednotlivých činnosti, ako napríklad vykonávaním jednoduchých pracovných úkonov, umývanie a utieranie riadu, stolovanie, starostlivosť o kvety, starostlivosť a údržba vonkajších kvetinových záhonov, zametanie, upratovanie nádvoria, práce zamerané na estetizáciu blízkeho prostredia v areáli budovy SED... Mimo týchto aktivít v našom zariadení organizujeme besedy, rozhovory a poradenstvá na rozličné témy, ktoré zaujímajú našich klientov napr., ako sa správne stravovať, ako byť vitálny, správne dodržiavanie osobnej hygieny...Už tradične vytvárame príjemnú atmosféru v rámci osláv jubileí klientov, pripomíname si MDŽ, deň matiek, Jánske posedenie v altánku a každoročne predvianočné posedenie s klientmi a prizvanými hosťami, ktoré sa koná v zariadení SED. V našom zariadení sa nachádza Banka kompenzačných pomôcok, ktoré požičiavame ľuďom ktorí to potrebujú nie len z nášho mesta, ale aj širšieho okolia.

Našim poslaním do budúcnosti je s Božou pomocou na

ďalej pomáhať seniorom, ľuďom ktorí to potrebujú a tak vedieť, že naša činnosť má zmysel.

 

PaedDr. Jozef Švarbalík

správca zariadenia

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy