O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Informačný list 16.10.2016


Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; vranov@ecav.sk

 

DNES: 21. nedeľa po Sv. Trojici; Poďakovanie za úrody zeme– 16.10.2016

Introit (vstupný spev): „(Hospodin) postavil v Jákobovi svedectvo a ustanovil zákon v Izraeli.“  Ž 78, 5

Nedeľný verš: „Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas.“ Žalm 145, 15

Verš na mesiac október: „Kde je Duch Pánov, tam je sloboda.“  2K 3, 17

 

Téma SB s VP: Prinášať dobré ovocie.

Organová hudba

Úvodné slovo

Predspev: „Najsvätejší...“

  Kňaz: Najsvätejší,

  Zbor: Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého,

            zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil

            a pri  rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil.

           Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor B – vyznanie hriechov

*** Odovzdávanie symbolických darov a spev „Kyrie elejson“ ***

Pieseň: ES 353 (počas piesne požehnávanie detí)                   

Sláva

Pozdrav

Kolekta

Žalm 

Pieseň: ES 363

Kázeň

Apoštolské vierovyznanie

Večera Pánova – prípravná modlitba, staroluteránska liturgia str. XXVII.-XXXI.

Počas prijímania piesne: ES 342, 336, 403

Ďakovná modlitba a príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 405, v.1       

Antifóna č. 76

   Kňaz: Na Teba sa, Pane, upínajú oči všetkých.

   Zbor: A Ty im načas dávaš pokrm. 

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 405, v. 2      

Ukončenie s podaním rúk   

 

Myšlienka na týždeň: „V knihe života sme všetci zapísaní v jednom verši.“

                                                                                         William Shakespeare

 

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH:

* Dnes – 21. nedeľa po Sv. Trojici, 16.10.2016

     9.30  Hlavné SB s VP

              Večerné SB nebudú!

* Budúca nedeľa 23.10.2016 – 22. nedeľa po Sv. Trojici

     9.30  Hlavné SB; Detská besiedka             

 

OZNAMY:

* Dnes o 17.00 hod. sa v ev. kostole sv. Trojice v Prešove uskutoční slávnostné uvedenie novozvoleného seniorálneho dozorcu PhDr. Mariána Damankoša, PhD.

* Biblická hodina dospelých – utorok o 17.30 v zborovke na fare.

* Spevokol – štvrtok o 17.30 hod. v zborovke na fare.

* Konfirmandi 2. ročník – vyučovanie v stredu o 17.00 hod. na fare. * Konfirmandi 1. ročník – vyučovanie v piatok o 16.00 hod. na fare.

* Dorast – piatok o 17.00 hod. * Mládež - sobota o 18.00 hod. v zborovke v kostole.

* Detská besiedka – býva každú nedeľu v čase konania služieb Božích po druhej piesni.

     Požehnanie pre deti je určené pre všetky deti (aj bábätká). Koná sa pravidelne na hlavných službách Božích počas druhej piesne.

* MaMi Klub – štvrtok 20.10.2016 o 9.30 hod. na fare. Srdečne pozývame mamičky na materskej dovolenke aj ich detičky na neformálne, priateľské stretnutia.

* 500.výročie Lutherovej reformácie (1517-2017) – pozývame Vás na začiatok celocirkevných osláv tohto jubilea, ktoré sa začne v našom ŠZ senioráte pod názvom „Oslobodení Božou milosťou“ v nedeľu 23.10.2016 v Bardejove popoludní o 14.30 hod.

* Pozvánka na koncert – v piatok 21.10.2016 o 18.00hod. sa v ev. kostole v Hanušovciach uskutoční koncert spevokolu Credimus z Báčskeho Petrovca.

* Na webovej stránke: http://www.modlitby.sk/500/ prebieha modlitebná aktivita 500 dní modlitieb za cirkev. Modlitby začali 18.6.2016 (500 dní do reformácia) a vyvrcholia na jubileum 31.10.2017. Námety sú k dispozícii pri vchode do chrámu Božieho.

* Ďalšie modlitebné námety: súčasná situácia v cirkvi; služba farárov, seniorov a biskupov ECAV; ekumenické vzťahy medzi cirkvami; vedenie mesta Vranov, vláda SR...; ucelená vízia diakonickej práce v zbore; za všetkých chorých, utrápených, hľadajúcich či blúdiacich životom; za ochotných spolupracovníkov na diele Pánovom. (1Tim 2, 1-3)

*Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme rodinám Šugarovej, Šnajderovej a Švarbalíkovej.  Na budúcu sobotu (13.00hod.) pozývame rodiny: Marta Tatarková, Jozef Terray, Viera Timková, Martina Tkáčová, Tomkovci.

 

KAZUÁLIE (krsty, sobáše, pohreby): pochovaná: + Verona Čupáková (76r.)

Sobáš: V piatok 21.10.2016 o 17.00 hod. uzavrú v našom chráme Božom kresťanské manželstvo títo snúbenci: Mgr. Marek Marčišín (gr.kat.) a Mgr. Viera Kavuličová (ev. a.v.)

 

MILODARY: Pri pohrebe Verony Čupákovej obetujú pozostalé deti 10€. – Pri 10.výr. úmrtia mamy Anny Milej a pri nedožitých 100.narodeninách otca Andreja Milého obetujú dcéra Anna a syn Ondrej s rod. 25€. – Pri 30. výr. smrti manžela, otca a st. otca Juraja Matanina obetuje manželka 30€. – BZ brat pri poďakovaní za úrody zeme obetuje 20€. Na SED: Ján Kostelník z Merníka...30€. Na MŠ: Viera Oráčová...10€; BZ brat...30€.  Na Prameň: V. Oráčová 6€; Ďakujeme!

* Služba presbyterov: dnes: J. Jenčko, J. Krištan; o týždeň: M. Hudacký, J. Švarbalík

* Ofera z min. nedele: 113, 20€. Ďakujeme!

* Výška CP na rok je stanovená na 6,-€. Prosíme členov, ktorí si ešte nezaplatili CP za tento rok, aby mysleli na túto cirkevnú povinnosť a podľa možností tak spravili čím skôr! Ďakujeme!

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy