O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
SED
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Diakonia

Hoci v minulosti v zbore neexistovala, zbor podporoval diakonickú činnosť v cirkvi za 1. ČSR. Na pole tejto práce šli pracovať tri dievčatá z vranovského zboru (Anna Jenčková, Mária Vágnerová a Anna Ihnátová). Pracovali v sirotinci a nemocničných ústavoch v Liptovskom Mikuláši a Palúdzke.

V roku 1995 bol založený Kruh priateľov diakonie. Pripravoval burzy obnoseného šatstva, predával vianočné oblátky, aby výťažok mohol poskytnúť Detskému domovu a Osobitnej internátnej škole, šatstvo poskytol i Domovu dôchodcov v Továrnom. Zriadil návštevnú službu starších ľudí. Poskytuje požičiavanie nemocničného materiálu a v súčasnosti Stredisko evanjelickej diakonie v Dome diakona Štefana prevádzkuje denný stacionár pre starších ľudí.

 

Ponuka pomôcok:

V Dome diakona Štefana sa nachádza banka zdravotných a kompenzačných pomôcok, ktoré slúžia na vypožičiavanie pre celý východoslovenský kraj. Nachádzajú sa tam pomôcky zvlášť pre ľudí ktorí trpia pohybovými chorobami. Ak máte vo svojom okolí niekoho známeho môžte nás navštíviť alebo si pred tým dohodnúť stretnutie na tel.čísle : 0917 480 007

viac vo fotogalérii...

 

 

 

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy